O'zbekiston tarixi
1
Abdullaxon II 1598-yil fevralda vafot etgach, taxtga kim o'tqizildi?
A
Iskandarxon
B
Abdulamin
C
Abdulmo'min
D
Pirmuhammad
2
Ubaydullaxonning eng buyuk orzusi nima edi?
A
Shayboniyxon davlatining sarhadlarini tiklash
B
qo'shni davlatlarga hujum qilish
C
ichki ziddiyatlarni bartaraf etish
D
Abdullaxonning taxtga o'tirishiga yo'l qo'ymaslik
3
1510-yilda jangda halok bo'lgan Shayboniyxondan keyin kim taxtga o'tirdi?
A
Ko'chkunchixon
B
Abdullaxon
C
Ubaydullaxon
D
Abu Said
4
1534-1598-yillarda yashab o'tgan Miyonqol hukmdori Iskandar Sultonning o'g'lini aniqlang.
A
Abdulazizxon
B
Abdulatifxon
C
Abdullaxon II
D
Pirmuhammad
5
1533-yilda Abu Said vafotidan keyin kim shayboniylar taxtga o'tirdi?
A
Abu Said
B
Ko'chkunchixon
C
Ubaydullaxon
D
Abdullaxon
6
Qachon Pirmuhammad va Boqi Muhammad qonli to’qnashuv yuz berdi?
A
1605-yilda
B
1603-yilda
C
1599-yil avgustda
D
1601-yilda
7
Nima uchun Ubaydullaxon davlat poytaxtini Samarqanddan Buxoroga ko'chirdi?
A
chunki u islom dinining markazi sifatida Buxoroni tanlagan edi
B
chunki u Buxoroga hokim bo'lgan
C
chunki u Samarqandda taxtga o'tira olmas edi
D
chunki Buxoro unga ota meros mulk edi
8
XVI asrning ikkinchi yarmida shayboniylar davlatida yuzaga kelgan parokandalikka chek qo'ygan hukmdorni aniqlang.
A
Pirmuhammad
B
Abdulazizxon
C
Abdullaxon II
D
Abdulatifxon
9
Abdullaxon II qachon Muhammad Islom ko'magida taxtni egallaydi?
A
1533-yilda
B
1561-yilda
C
1556-yilda
D
1558-yilda
10
Kimning hukmronlik davridan boshlab Shayboniylar davlati Buxoro xonligi deb atala boshlandi?
A
Ko'chkunchixon
B
Abdullaxon
C
Abu Said
D
Ubaydullaxon
11
1530-1533-yillarda kim shayboniylar davlatini boshqargan edi?
A
Abu Said
B
Ko'chkunchixon
C
Ubaydullaxon
D
Abdullaxon
12
Abdullaxon II tomonidan qachon Balx egallangan edi?
A
1578-yilda
B
1584-yilda
C
1574-yilda
D
1595-yilda
13
Abdullaxonning tinimsiz urushlari natijasida egallagan hududlarini ketma-ketlikda belgilang?
A
Samarqand,Balx,Badaxshon,Toshkent va Farg'ona
B
Samarqand,Toshkent va Badaxshon,Xorazm, Samarqand
C
Xuroson,Toshkent, Balx, Badaxshon
D
Balx,Samarqand,Toshkent va Farg'ona,Badaxshon,Xorazm
14
Ichki nizolardan foydalangan Eron hukmdori Shoh Abbos qayerlarni egallaydi?
A
Nishopur, Mashhad, Sabzavor, Hirot
B
Axsi, Andijon, Sabzavor, Mashhad
C
Sabzavor, Hirot, Xuroson, Mashhad
D
Nishopur, Xuroson, Mashhad, Sabzavor
15
Pirmuhammadxon qo’shini 1599-yilda Tavakkal qo’shinini tor-mor keltirdi va Movarounnahr hududini ozod etdi. Qozoqlar qo’shini qayerga chekindi?
A
Dashti Qipchoqqa
B
Samarqandga
C
Eronga
D
Hirotga
16
Qaysi qabila boshliqlarining ig'vosi bilan Pirmuhammad va Boqi Muhammad munosabatlari buzildi?
A
Qo'ng'irot va Do'rmon
B
Jaloir va Burqut
C
Jaloir va Kenegas
D
Jaloir va Do'rmon
17
Abdullaxon II vafotidan atigi 3 yil o'tib...
A
Abdulmo'min fitna qurboni bo'ldi
B
shayboniylar sulolasi barham topdi
C
qozoq xoni Tavakkal Buxoroni bosib oldi
D
Eron shohi Abbos I Marvni egallaydi