O'zbekiston tarixi
1
Shayboniyxonning davlat boshqaruvida o'tkazgan eng birinchi islohoti qaysi javobda berilgan?
A
ijtimoiy hayotni tartibga soluvchi islohot o'tkazildi
B
suyurg'ol tizimini joriy etdi
C
yer-suv qaytadan taqsimlandi
D
pul islohotini o'tkazdi
2
Shayboniylar davrida davlat lavozimi mansandori hisoblanmasada qaysi unvon egasi zarur bo'lganda lashkarboshilik, ba'zan esa elchilik vazifalarini ham amalga oshirgan?
A
ko'kaldosh
B
naqib
C
parvonachi
D
devonbegi
3
Shayboniylar davrida shariat qonunlari bajarilishi ustidan kim nazorat olib borgan?
A
shayxulislom
B
munshiy
C
qozikalon
D
muhtasib
4
1577-yilda Buxoroda...
A
Hazrati Qosimshayx xonaqohi bunyod etilgan
B
Masjidi Kalon bunyod etilgan
C
Abdullaxon timi qurildi
D
Mir Arab madrasasi qurildi
5
Shayboniylar davrida balog'atga yetmagan shahzodalar ulg'ayib, mustaqil faoliyat yuritgunlariga qadar davlat ishlarini ularning nomidan kimlar boshqargan?
A
otaliq
B
devonbegi
C
naqib
D
qozikalon
6
Shayboniyxon tomonidan pul islohoti o'tkazilgan sanani aniqlang.
A
1505-yilda
B
1507-yilda
C
1506-yilda
D
1510-yilda
7
Shayboniylar davrida qaysi hududlarni sug'orish uchun 10 dan ortiq kanallar bunyod etilgan edi?
A
Marv viloyatini
B
Kesh viloyatini
C
Samarqand viloyatini
D
Buxoro viloyatini
8
Shayboniylar davrida xon farmonlarini, rasmiy hujjatlarni mas'ul shaxslarga,ijrochilarga yetkazish bilan qaysi mansabdagi shaxs shug'ullangan?
A
dodxoh
B
otaliq
C
naqib
D
parvonachi
9
Shayboniylar davrida xon siyosatiga fuqarolarning munosabatini o'rgangan va bu siyosatning daxlsizliini ta'minlagan mansabni belgilang?
A
muhtasib
B
ko'kaldosh
C
eshikog'aboshi
D
miroxur
10
Shayboniyxon o'tkazgan pul islohoti natijasida.....
A
dehqonlarning soliq to’lash imkoniyati oshdi
B
5,2 gramm bo'lgan kumush tangalar hamda mis chaqa pullar zarb qilinib,muomulaga chiqarildi
C
A,B,C javoblar to'g'ri
D
iqtisodiyot va savdo-sotiq tartibga solindi
11
Shayboniylar davrida oliy davlat idorasi dargoh tepasida kim turar edi?
A
xonning o'zi
B
devonbegi
C
ko'kaldosh
D
parvonachi
12
Shayboniylar davrida zakot va boshqa tushumlardan zarur o'rinlarda ishlatishni nazorat qiluvchi amaldor kim bo'lgan?
A
xazinachi
B
mehtar
C
muhrdor
D
qushchi
13
Shayboniylar davrida qaysi amaldor sud ishlariga yetakchilik qilgan?
A
shayxulislom
B
bakovulboshi
C
muhtasib
D
qozikalon
14
Shayboniylar davrida xon va shahzodalar o'rtasidagi ichki munosabatlar bilan kim shug'ullangan?
A
dodxoh
B
xon yasovuli
C
muhtasib
D
mirzaboshi
15
Shayboniylar orasidan qaysi hukmdor pul islohoti natijasida oltin tangalar muomalaga kiritildi?
A
Ko'chkunchixon
B
Abdullaxon II
C
Ubaydullaxon
D
Shayboniyxon
16
Shayboniylar davrida oliy davlat idorasi qanday nom bilan atalar edi?
A
devon
B
dargoh
C
vazirlik
D
saroy