Tarix
1
. 1926-yil 29-sentyabrda O‘zbekiston SSR Sovetlari Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi V sessiyasining rayonlashtirish to‘g‘risida qaroriga ko’ra quyidagilarni muvofiqlashtiring? 1. 10 ta okrug 2. 7 ta viloyat 3.87 ta tuman 4.1720 ta qishloq sho‘rosi 5. 23 ta uyezd 6. 241 ta volost va 1163 ta qishloq jamoasi
A
1.3.4
B
1.
C
1.5.6
D
2.4.5.6
2
. O‘zbekiston SSRning nechanchi syezdida uning birinchi Konstitutsiyasi qabul qilindi?
A
II syezdi
B
V syezdi
C
IV syezdi
D
III syezdi
3
. Quyidagi qaysi shahar respublikaning markazida joylashgan bo‘lib, bu holat yangi tashkil qilingan O‘zbekiston SSR hududining barcha qismlarini amalda bir butun qilib birlashtirishga hamda sovet tashkilotlari ishini jonlantirishga yordam berdi?
A
Buxoroda
B
Moskvada
C
Toshkentda
D
Samarqand
4
. O‘zbekiston SSR Butunittifoq Sovetlarining nechanchi syezdida SSR tarkibiga qabul qilingan?
A
III syezdi
B
IV syezdi
C
II syezdi
D
V syezdi
5
. O‘zbek xalqi tarixida XX asrda yuz bergan ko‘plab fojiali voqealar quyidagi qaysi tashkilot nomi bilan bog’liq?
A
“Qo‘shchi” ittifoqi
B
VSSPS
C
O‘zLKSM
D
KPSS
6
. 1925-yil 13-fevralda qaysi shaharda maxsus qurilgan Xalq uyida Butuno‘zbek (O‘zbekiston SSR) Sovetlarining I ta’sis qurultoyi ochildi?
A
Moskvada
B
Samarqand
C
Toshkentda
D
Buxoroda
7
. Sovet hokimiyati yosh avlodni kommunistik ruhda tarbiyalashga muntazam e’tibor qaratgan. Bu ishlar bilan quyidagi qaysi tashkilot shug’ullanganligini toping?
A
VKP
B
O‘zLKSM
C
“Qo‘shchi” ittifoqi
D
KPSS
8
. O‘zbekiston kasaba uyushmasiga qachon asos solinadi?
A
1926-yil 20-sentyabr
B
1926-yil 29-sentyabrda
C
1926-yil 28-mart
D
1925-yil 21-martda
9
. O‘zbekiston SSRning birinchi Konstitutsiyasi qachon qabul qilinadi?
A
1927-yil 30-mart
B
1927-yil 30- aprel
C
1926-yil 25-mart
D
1926-yil 25-aprel
10
Quyidagilarni yillari bilan moslashtiring? 1. Qoraqalpog‘iston Qozog‘iston tarkibida bo’ldi. 2. Qoraqalpog‘iston ASSR hududi O‘zbekiston SSR tarkibiga kiritildi 3. Qoraqalpog‘iston RSFSR tarkibida bo‘ldi. 4. KPSS (Sovet Ittifoqi kommunistik partiyasi) mavjudligi. a) 1936-yil 5-dekabrda b) 1925-1932-yillar c) 1932-1936-yillar d) 1925-1952-yillar
A
1-b, 2-a, 3-c, 4-d
B
1-a, 2-b, 3-c, 4-d
C
1-b, 2-c, 3-a, 4-d
D
1-c, 2-a, 3-b, 4-d
11
“Qo‘shchi” ittifoqi faoliyat davrini belgilang?
A
1919-1934-yillar
B
1922-1933-yillar
C
1920-1931-yillar
D
1920-1933-yillar
12
. 1925-yil 6-12-fevralda eski qaysi shaharda O‘zbekiston Kommunistik partiyasining I ta’sis syezdi bo‘lib o‘tdi?
A
Toshkent
B
To’rtko’l
C
Buxoro
D
Moskva
13
XX asrning 20-yillari o’rtalarida bolsheviklarning qishloqdagi zo‘ravonlik siyosatining asosiy tayanchiga aylantirilgan quyidagi tashkilotni aniqlang?
A
KPSS
B
“Qo‘shchi” ittifoqi "
C
O‘zLKSM
D
VKP
14
O‘zbekiston SSRda qachon ilk bor ma’muriy-hududiy bo‘linish o‘tkaziladi?
A
1924-yil 28-Mart
B
1926-yil 19-avgust
C
1926-yil 29-sentyabrda
D
1925-yil 29-yanvarda
15
. O‘zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi raisi lavozimlariga saylanishdan oldin Yo’ldosh Oxunboboyev...?
A
“Qo‘shchi” uyushmasi faoli edi
B
Turkiston kompartiyasi raisi edi
C
O‘zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi raisi edi
D
O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti raisi edi
16
. SSSR 1922-yil 30-dekabrda quyidagi qaysi davlat ishtirokida tuzilmaganligini toping?
A
ZSFSR
B
Ukraina
C
Moldoviya
D
RSFSR
17
. O‘zbekiston SSR poytaxtini bir kechada Samarqanddan Toshkentga ko‘chirib keltirgan shaxs kim edi ?
A
U.Xo’jayev
B
F.Xo’jayev
C
I.Stalin
D
M.I.Kalinin
18
“Qo‘shchi” ittifoqi ....ni g‘oyaviy jihatdan birlashtirib turgan tashkilotlardan biri edi.
A
Ayollarning
B
Hunamandlar
C
Dehqonlar
D
Ziyolilar
19
1925-yil 12 – 19-fevralda Qoraqalpoq avtonom viloyati Sovetlarining I ta’sis syezdi kimlar ishtirokida bo‘lib o‘tdi?
A
qizil askar,dehqon va batrak deputatlari
B
Tog’ri javob yo’q
C
dehqon, batrak,miliy ziyolilar deputatlari
D
dehqon, hunarmand,qizil askarlar deputatlari
20
. “O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasini tashkil etish to‘g‘risida Deklaratsiya” qachon qabul qilindi?
A
1925-yil 17-fevral
B
1926-yil 12-mart
C
1926-yil 25-fevral
D
1925-yil 22-martda
21
. O‘zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti raisi lavozimlariga saylanishdan oldin Fayzulla Xo’jayev...?
A
O‘zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi raisi edi
B
Turkiston kompartiyasi raisi edi
C
“Qo‘shchi” uyushmasi faoli edi
D
Buxoro SSR hukumati raisi edi
22
. 1925-yil 6 -12 fevraldagi O‘zbekiston Kommunistik partiyasining I ta’sis syezdida SSSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasidan kim qatnashadi va ma’ruza qiladi?
A
A.Ikromov
B
M.I.Kalinin
C
V.Ivanov
D
D.Karimov
23
.O‘zbekiston leninchi kommunistik yoshlar soyuziga qachon qayerda asos solinadi?
A
1926-tilda Buxoroda
B
1925-yilda Toshkentda
C
1925-yilda Farg’onada
D
1925-yilda Samarqandda
24
1925-yil 12 – 19-fevralda Qoraqalpoq avtonom viloyati Sovetlarining I ta’sis syezdiqayerda bo‘lib o‘tdi?
A
Toshkentda
B
Xivada
C
Moskvada
D
To’rtko’lda
25
5.6 B) 2.4.5.6 C)* 1.3.4 D) 1.2.3.4.5.6 21. O‘zbekiston SSRda 1925-yil 29-yanvarda ilk bor ma’muriy-hududiy bo‘linish o‘tkazildi unga ko’ra...? 1) 10 ta okrug 2)7 ta viloyat 3) 87 ta tuman 4) 241 ta volost 5) 1720 ta qishloq sho‘rosi 6)23 ta uyezd
A
1.5.6
B
3.
C
1.3.6
D
2.4.6
26
1929-yil O’zbekistonga qarashli bo’lgan quyidagi qaysi hudud Tojikistonga markaz buyrug’i bilan berib yuboriladi?
A
Dushanbe
B
O’sh
C
Bishkek
D
Xo’jand
27
.1924-yil oxirida O‘rta Osiyo respublikalarida hammasi bo‘lib 8 131 062 kishi yashagan bo‘lib, ularning qariyb yarmisi qayerda istiqomat qilgan?
A
Qozog’iston
B
Qirg’izistonda
C
Tojikiston
D
O’zbekiston
28
. O‘rta Osiyo respublikalarini nazorat qilishga mo‘ljallangan turli tashkilotlari (VKP(b) MK O‘rta Osiyo byurosi, O‘rta Osiyo Iqtisodiy Kengashi, Turkiston fronti, O‘rta Osiyo harbiy okruglari qaysi shahrda joylashtirilgan edi?
A
Moskvada
B
Toshkentda
C
Samarqand
D
Buxoroda
29
O‘zbekiston SSR tarkibida Tojikiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi (Tojikiston ASSR) tuzilganligi haqida deklaratsiya qayerda qabul qilingan?
A
Toshkentda
B
Dushanbeda
C
Moskvada
D
Buxoroda
30
3.6 B)* 2.4.6 C) 1.5.6 D) 3.4.5 22. O’zbekiston SSRning poytaxtlarini poytaxtlik davri bilan molsashtiring? 1. Samarqand 2) Toshkent 3) Buxoro a) 1925-yil fevral-aprel b) 1925-yil aprel 1930-yil sentyabrgacha c) 1930-yildan 1991-yilgacha
A
1-a, 2-b, 3-c
B
1-c, 2-b, 3-a
C
1-b, 2-a, 3-c
D
1-b, 2-c, 3-a