Tarix
1
.Qadimda musulmon ayollarining begona erkaklarga ochiq ko’rinmaslik maqsadida kiygan kiyimi nima deb atalgan?
A
Chopon
B
Chachvon
C
Boshyopqich
D
Paranji
2
Sovet hokimiyati o’rnatilgach qanday muammolar kun tartibiga qo’yilgan?
A
Sharq ayollarini “ ozodlik”ka chiqarish
B
Barcha javoblar
C
Ayollarning chachvon va paranjilarini tashlash
D
Eski turmush tarziga hujum qilish
3
. 1939 yilda qancha xotin qizlar traktorchilikka o’qidi?
A
2550
B
3200
C
3000
D
2500
4
” Hujum” kompaniyasi qachon e’lon qilindi va boshlandi?
A
1926 yil sentabr 1927 yil 8 mart
B
1925 yil avgust, 1926 yil sentabr
C
1927 yil oktabr 1928 yil8 mart
D
1928 yil noyabr 1929 yil 8 mart
5
.XX asr o’zbek san’atkor ayollari ichidan iste’dodli yoshlar yetishib chiqdi; Ular: 1.H.Nosirova 2. Lutfi Sarimsaqova 3. Rixsi Ibrohimova 4. Tamaraxonim 5.Sora Eshonturayeva 6.Mukarram Turg’unboyeva
A
1, 4, 5, 6
B
1,3,5,6
C
1,2 3 4
D
2,3,4,5
6
” Hujum” kompaniyasini o’tkazish uchun maxsus komissiyalar O’zbekistonda qachon tuzildi
A
1929 yil martda
B
1928 yil martda
C
1926 yil dekabrda
D
1927 yil yanvarda
7
Bolsheviklar tomonidan olib borilgan siyosat qay tarzda amalga oshirildi?
A
Bu muammo qisqa vaqt ichida shoshilinch hal qilindi
B
O’zbekistonda bu muammo uzoq vaqt davomida olib borildi
C
Omma orasida targ’ibot va tashviqot olib borildi,
D
Mahalliy urf odat va an’analar hisobga olindi
8
.Ayollar hunarmandchilikning qaysi turlari bilan shug’ullanganlar?
A
To’quvchilik
B
Zardo’zlik
C
Tikuvchilik
D
Kashtachilik
9
.Artel bu…
A
Yakka tartibda ish olib boruvchi hunarmand ustaxonasi
B
Qo’l mehnatiga asoslangan ustaxona
C
Kasb hunar egalari birgalikda jamoa bo’lib ishlash uchun tuzilgan uyushma
D
Hunarmandchilik sexlari
10
1930-yil respublika hunarmandchilik kooperatsiyaning 50 dan ortiq artellarida qancha mahalliy ayollar ishlagan?
A
5000 dan ko’proq
B
6000 dan ko’proq
C
7000 nafar
D
4500 nafar
11
. 1927 yili Andijondagi Eski Shahar ayollar klubida necha nafar a’zo bo’lgan ?
A
134
B
125
C
142
D
150
12
.Sovet hokimiyati xotin qizlarni ozodlikka chiqarish bilan yangi mehnat resurslari bo’lgan ishchi kuchlarini vujudga keltirish barobarida qanday ishlar amalga oshirildi? 1.Xotin qizlar hunarmandchilik kooperativlariga jalb qilindi;2.Ayollar oilada farzandtarbiyasiga e’tibor berishi lozimligi yo’lga qo;yildi.3.Hunarmandchilik kooperatsiyasi tartibida maxsus ayollar artellari tashkil qilindi;4.Xotin qizlar klublarida maxsus xonalar ochildi; 5. Xotin qizlar uchun yangi oli yo’quv yurtlari ochildi
A
1,3,5
B
2,3,4
C
1,4,5
D
1,3,4
13
.Kooperatsiya so’zi…
A
Yunoncha so’z bo’lib sheriklik
B
Lotincha so’z bo’lib sheriklik
C
Lotincha so’z bo’lib ustaxona
D
Yunoncha soz bo’lib - ishchi
14
Xotin qizlarni ozodlikka chiqarish qanday natijaga olib keldi:
A
Xalq orzu umidlari ushaldi
B
Xotin qizlar o’z ozodligi va erkiga ega bo’ldi.
C
Xotin qizlar o’z yaqinlari tomonidan o’ldirildi
D
O’zbek xalqi xursandchilik bilan kutib oldi
15
. Sovet hukumati “Hujum” kompaniyasini o’tkazishdan qanday maqsadlarni ko’zlagan edi? 1. O’zbek xalqining tarixan tarkib topgan milliy an’ana va qadryatlarini yo’qotish; 2. O’zbek xalqi ma’naviyatiga zarba berish; 3.”Xotin qizlarni ozod qilish” bahonasida sanoat korxonalarida, kolxoz va sovxozlarda ishlovchi arzon ishchi uchini yaratish; 4. Amalda ularni sho’ro qullariga aylantirish; 5. Ayollardan yetuk kadrlar tayyorlash; 6. Chekka o’lkalarga ma’rifatchilarni yuborish.
A
3,4,5,6
B
1,3,5,6
C
1,4,5,6
D
1,2,3,4
16
Bolsheviklar partiyasi o’zbek xotin-qizlarini ozodlikka chiqarishini tezlashtirishi qanday oqibatlarga olib keldi?
A
Barcha javoblar.
B
“Hujum” kompaniyasiga qarshi bo’lgan ayollarga nisbatan zulum o’tkazish boshlandi;
C
ayollar tinimsiz qatl qilindi;
D
2500 dan ortiq ayollar o’z jonini qurbon qildi;
17
.Xotin qizlarni ozodlikka chiqarish bilan birga qanday tadbirlar amalga oshirildi?
A
Ayollarni o’z huquqlari uchun kurashish
B
Ayollarni oilada erkini ta’minlash
C
Ayollarni ishlab chiqarishga jalb etish
D
Xotin qizlarni maktablarga jalb etish
18
. Nima uchun ishchi ayollar sog’ligiga jiddiy putur yetardi?
A
Ma’muriyat ayollarni og’ir vazifalarga qo’yardi
B
B va C
C
Ayollar uzoq vaqt korxonalarda qolib ketardi
D
Ayollarni ishga tayinlashda ularning nozik jins ekanligi hisobga olinmagan
19
.O’zbek faollaridan bo’lgan Jahon Obidova va Tojixon Shodiyevalar qanday lavozimlarda ishlaganlar?
A
Jahon Obidova Respublika Markaziy Ijroiya Komiteti prezidiumi Raisi, Tojixon Shodiyeva o’ronbosar;
B
Jahon Obidova prezidium a’zosi Tojixon Shodiyeva O’zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Komiteti prezidium raisi o’rinbosari
C
Jahon Obidova prezidium a’zosi, Tojixon
D
Jahon Obidova O’zbekiston SSR Markaziy Ijroiya Komiteti prezidium raisi o’rinbosari, Tojixon Shodiyeva prezidium a’zosi
20
1927 yil 8 Martda ommaviy mitinglar boshlandi va ularda … dan ortiq xotin qizlar paranjilarini gulxanda yondirdilar
A
80000
B
150000
C
50000
D
100000
21
.Nima sababdan ayollarni traktorchilikka o’rgatish avj oldi?
A
Erkaklar bilan ayollarning teng huquqliligini amalga oshirish uchun
B
Qishloq xo’jaligi mashinalari, traktorlar ko’payishi sababli
C
Xotin qizlarni texnikaga qiziqishlari oshganligi sababli
D
Kolxozlar va sovxozlar tashkil etilgani uchun
22
. 1926 yilda O’zbekistonda qancha artel ochilgan va ularda qancha mahalliy xotin qizlar mehnat qilgan?
A
16 ta artelda 800 nafar ayol
B
17 ta artelda 600 nafar ayol
C
14 ta artelda 700 nafar ayol
D
16 ta artelda 814 ta ayol
23
O’zbek ayollari va xotin qizlarining hayoti qanday asosda qurilgan edi?
A
Milliy urf odatlarasosida
B
Ajdodlar tajribasi
C
Islom dini shariat ko’rsatmalari asosida
D
Mahalliy urf odat va an’analar asosida
24
O’zbekistonda “Hujum” kompaniyasi faol ishtirokchilari qaysi kasb egalari bo’lgan?
A
Tuman va qishloq sho’rolarining az’zolar;
B
Barcha javoblar.
C
Xotin qizlar klublari va kutubxona mudiralari;
D
Muallimalar va ziyolilar;
25
. 1927 yil O’zbekiston Respublikasidagi tuman ijroiya va okrug ijroiya qo’mita a’zolarining qancha foizini ayollar tashkil etgan?
A
Tuman ijroiya qo’mita a’zolarining 25 %, okrug ijroiya qo’mita a’zolarining 40 % ayollar bo’lgan;
B
Tuman ijroiya qo’mita a’zolarining 20 %, okrug ijroiya qo’mita a’zolarining 17 % ayollar bo’lgan;
C
Tuman ijroiya qo’mita a’zolarining 22 %,
D
Tuman ijroiya qo’mita a’zolarining 30 %, okrug ijroiya qo’mita a’zolarining 20 % ayollar bo’lgan;