Tarix
1
. Konsrervatoriya qanday ma’noni bildiradi?
A
Dam olish joyi
B
Ijod uyi
C
Turar joy
D
Boshpana
2
. Yashash manbayi o’z ishchi kuchi va ishlab chiqarish vositalari egalariga sotishdan iborat bo’lgan guruhlar bu …..
A
Ishchi aristokratiyasi
B
Proletariat
C
Ishchilar sinfi
D
Kambag’al dehqonlar
3
. Xotin qizlar o’rtasida savodsizlikni tugatish borasida qanday ishlar olib borildi?
A
Xotin qizlar savod chiqarish uchun poytaxtga yuborildi
B
1937yil 139000 nafar xotin qiz o’qish va yozishni o’rganib oldi
C
Ular uchun ko’p joylarda maxsus savod maktablari ochildi
D
A va B
4
. O’zbek yozuvini arab grafikasidan lotin grafikasiga o’tkazish haqida qaror qachon qabul qilindi?
A
1930-yil 10-avgustda qaror qabul qilindi va 2-dekabrdan lotin yozuviga o’tildi
B
1940-yil 10-avgustdan qaror qabul qilindi va 1-dekabrdan lotin yozuviga o’tildi
C
1941-yil 10-avgustda qaror qabul qilindi va
D
1929-yil 10-avgustda qaror qabul qilindi va 1-dekabrdan lotin yozuviga o’tildi
5
Otajon Hoshimov O’zbekiston SSR Fanlar Komiteti raisi etib qachon saylangan?
A
1935yil
B
1933 yil
C
1934yil
D
1936 yil
6
O’zbek musiqa va vokal san’atining rivojlanishida muxim rol o’ynagan Davlat Konsevatoriyasi qachon va qayerda ochilgan?
A
1936-yil Toshkentda
B
1934-yil Samarqandda
C
1935-yil Toshkentda
D
1937-yil Samarqandda
7
O’zbekiston SSR Fanlar Komiteti SSSR Fanlar Akademiyasi O’zSSR filialiga (O’zfAN) ga qachon aylantirildi?
A
1939 19-yanvar
B
1940-yil 9-yanvar
C
1942-yil 19-yanvar
D
1941-yil 9-yanvar
8
. O’zbekiston SSR 3-Oliy Sovetining III sessiyasida Qori Niyoziy maruzasi bo’yicha qanday qaror qabul qilindi?
A
Arab yozuvidan lotin yozuviga o’tish to’g’risida
B
Eski o’zbek yozuvidan krill yozuviga o’tish to’g’risida
C
Krill yozuvidan eski o’zbek yozuviga o’tish to’g’risida
D
Lotin yozuvidan krill(rus grafikasi) asosidagi o’zbek yozuviga o’tish
9
.VKP (b ) ikkinchi besh yillik davrida (1933-1937yillarda) O’zbekiston Respublikasida qanday vazifani ilgari surdi?
A
Respublikaning sotsialistik madaniyatini rivojlantirishdagi asosiy yo’llarini belgilab berdi
B
Sanoat va qishloq xo’jaligini rivojlantirish vazifalarini
C
Sanoatni industrlashtirish va fan texnikani rivojlantirish
D
Respublikaning qishloq xo’jagini kollektivlashtirishning asosiy yo’nalishlarini
10
.O’zbekiston SSR Sovetlarining 1935 yil 10-17 yanvaridagi Toshkentda bo’lib o’tgan V qurultoyi O’zbekiston SSR XKS qanday dasturni taklif qildi?
A
Respublika shahar va qishloqlarida yangi maktab binolari qurish
B
B va S javoblar
C
Sotsialistik madaniyatni targ’ib qilish uchun
D
8 yoshdan 15 yoshgacha bo’lgan hamma bolalarni majburiy yetti yillik ta’limga tortish
11
. Smarqandda bo’lib o’tgan konfrensiyada qanday qaror qabul qilindi?
A
O’zbek yozuvini arab grafikasidan lotin grafikasiga o’tkazish haqida
B
O’zbek yozuvini arab grafigiga o’tkazish haqida
C
Arab grafikasida krill yozuviga o’tkazilishi
D
O’zbek yozuvidan o’zbek yozuvini tojik yozuviga o’tkazish haqida
12
. Asrlar davomida o’zbek xalqining yozuvi qanday alifbo asosida yuritilgan?
A
Fors alifbosi asosidagi eski o’zbek tilida
B
Arab alifbosi asosidagi eski o’zbek tilida
C
slavyan alifbosi
D
lotin alifbosi asosidagi eski o’zbek tilida
13
. Respublika maktablarida o’qish necha tilde olib borilgan?
A
15
B
16
C
17
D
18
14
. O’zbek teatr san’atini gullab yashnashida qaysi rejissior va aktyorlar kata hissa qo’shdilar? 1. M.Uyg’ur, A.Hidoyatov 2. S.Eshonto’rayeva, R.Hamrayev 3. O.Xo’jayev, Sh.Burxonov 4. M. Uyg’ur, Z.Muhammadjanov
A
1.2.3
B
1.2.4
C
2.3.4
D
1.3.4
15
O’zbekiston SSR Fanlar Komiteti qanday maqsadda tuzildi?
A
Ozbekistondagi ilmiy tekshirish muassasalariga rahbarlik qilish uchun
B
O’lkada ilmiy tekshirish ishlarini yo’lga qo’yish uchun
C
Ilmiy texnik xodimlar tayyorlash maqsadida
D
O’rta Osiyo xalqlari tarixini tadqiq qilish maqsadida
16
. O’zbek tilida o’qitiladigan maktablarning soni 10 yil ichida necha marta oshgan?
A
20 marta
B
15 marta
C
9 marta
D
10 marta
17
. O’zbekiston SSR 3- OLiy Sovetining III sessiyasi qachon boshlandi?
A
1940-yil 9-may
B
1942-yil 7-may
C
1941-yil 9-may
D
1939-yil 8-may
18
. O’zbekistondan tashqari qaysi mintaqalarda yozuv rus grafikasiga o’tildi?
A
O’rta Osiyo va Kavkaz barcha Respublikalari
B
O’rta Osiyo va Boltiq bo’yi Respubliklari
C
O’rta Osiyo va Armaniston
D
O’rta Osiyo va Ozorbayjon
19
.Savodsizlikni tugatish maktablarida qancha kishi ishlab chiqarishdan ajralmagan holda o’qib o’z savodlarini chiqargan?
A
27500
B
28600
C
28500
D
28700
20
O’zbek milliy musiqasini rivojlantirish yo’lida qaysi kompozitirlar ijod qilganlar?
A
A va B javob
B
M.Uyg’ur, M.Burxonov
C
T.Jalilov, Y.Rajabiy
D
M.Ashrafiy, M.Burxonov
21
. 931 800 nafar o’quvchining qanchasi qishloq maktablarida o’qirdi?
A
730 mingga yaqini
B
780 mingga yaqini
C
725 mingga yaqini
D
750 mingga yaqini
22
.Xalq ta’limi extiyojlari uchun juda ko’p mablag’lar ajratildi? 1.Birinchi besh yillik davrida 395,5 mlrd rubl mablag’ ajratildi 2.Ikkinchi besh yillik uchun 1,16 mlrd rubl mablag’ sarflandi. 3. Ikkinchi besh yillikda 539 ta yangi maktab solishga imkon berildi. 4. Kichik maktablar qo’shilib yirik kompleks darajasiga yetkazildi. 5. Yangi mutaxassislarning ish xaqlari oshirildi 6. O’quvchilar uchun o’zbek va rus tilida darsliklar sotib olindi.
A
1,4,5,6
B
1,2,3,4
C
2,3,4,5
D
1,3,5,6
23
. 1929-yil mayida Samarqandda qanday konfrensiya o’ykazildi?
A
O’zbek adiblari va yetakchi ziyolilari
B
O’lka hunarmandlari
C
“Qo’shchi” ittifoqi raxbarlari konfrensiyasi
D
Ilm-fan vakillari
24
. 1937-yil savodsizlikni tugatish maktablarining soni qancha edi?
A
414
B
411
C
413
D
412
25
. Ahmad Yassaviy, Sakkokiy, Lutfiy, Navoiy, Bobur kabi shoirlar qaysi tilde ijod qilganlar
A
Fors tili arab imlosida
B
Sug’d yozuvi asosida
C
Turkiy yozuvida
D
O’zbek tili arab imlosida
26
. Imloni o’zgartirishdan maqsad nima edi?
A
Tub axolini savodsiz qilish
B
Barcha javob to’g’ri
C
sovet madaniyati ruxida tarbiyalash va ruslashtirish
D
asriy qadriyatlardan maxrum qilish
27
O’zbekiston SSR Fanlar Komiteti raisi qilib kim saylandi?
A
Habib Abdullayev
B
Yaxyo G’ulomov
C
Sa’di Sirojiddinov
D
Otajon Hoshimov
28
.O’zbekistonda imlo necha marta o’zgartirildi?
A
4 marta
B
2 marta
C
3marta
D
5marta
29
. O’zbek ma’rifatchi shoir va yozuvchilaridan kimlar milliy qadriyatlarni saqlab qolish va himoya qilishga intildilar? 1. Fitrat 2. Cho’lpon 3. A.Qodiriy 4. S.Ayniy 5. Hamza 6. O.Yoqubov 7. P.Qodirov 8. M.Osim
A
1.4.5.6.8
B
2.3.4.6.7
C
1.2.3.4.5
D
1.3.5.7.8
30
. Sovet hokimiyati olib brogan isloxotlardan qanday maqsadlarni ko’zlagan edi?
A
Krill alifbosiga o’tish asosida turkey tilli Sovet Respublikalarini Turkiya va boshqa davlatlarning ta’siridan saqlab qolishni
B
Barcha javoblar
C
Lotin grafikasiga o’tish orqali muqaddas Quroni Karim, Hadis va boshqa kitoblarni yo’qotishni
D
O’zbek xalqi bilan qardosh Turk xalqi o’rtasidagi aloqalarni yo’qotish
31
O’zbekiston Respublikasi Fanlar Komiteti qachon tuzildi?
A
1932 yil 14-oktabrda
B
1930 yil 14 oktabrda
C
1934 yil 10 oktabrda
D
1932 yil 17 oktabrda
32
Sovet hokimiyati O’rta Osiyoda qanday oliy o’quv yurtlarini ochdi?
A
O’zbekiston Davlat Universiteti
B
Turkiston Davlat Universiteti
C
O’rta Osiyo Universiteti
D
B va S javoblar
33
. Arab imlosi nechanchi yillarda islox qilindi?
A
1922-1923 yillarda
B
1923-1924 yillarda
C
1921-1922 yillarda
D
1920-1921 yillarda
34
Universitet va institutlarda o’zbeklar qanday o’rinda turgan?
A
B va S javob
B
Universitet va institutlarda talabalar o’rtasida o’zbeklar ko’pchilikni tashkil etgan
C
Universitet va institutlarda talabalar o’rtasida o’zbeklar kamchilikni tashkil etgan
D
Bu oliy o’quv yurtlarida asosan slavyan tillariga mansub kishilar o’qigan
35
. 1940-yil Respublikada necha oliy va qancha o’rta maxsus o’quv yurtlari ochildi?
A
25 ta oliy va 90 ta o’rta maxsus
B
35 ta oliy 85 ta o’rta maxsus
C
20 ta oliy 100 ta o’rta maxsus
D
30 ta oliy 100ga yaqin o’rta maxsus o’quv yurtlari
36
Bolsheviklar tomonidan O’zbekistonda dastlabki yillarda alohida e’tibor nimaga qaratildi?
A
Dam olish maskanlari ochishga
B
Sovet maktablari va texnikumlar ochishga;
C
Oliy o’quv yurtlari ochishga;
D
Yoshlarga kasb hunar o’rgatishga;
37
Tarbiya bizlar ucunyo hayot-yo mamot, o najot-yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir”degan so’zlar qaysi ma’rifatparvaradibga tegishli?
A
Munavvarqori
B
A.Avloniy
C
Hamza Hakimzoda Niyoziy
D
Behbudiy
38
. Toshkentda O’zbekiston Kommunistik partiyasi VI syezdi qachon bo’lib o’tdi?
A
1934-yil 10-17-yanvar
B
1932-yil 10-17 yanvar
C
1933-yil 10-17 yanvar
D
1935-yil 10-17 yanvar