Tarix
1
. Davlat va jamoat arboblari yozuvchi,shoir va olimlardan 5758 nafar kishi qamoqqa olinib, ulardan …. nafari otib tashlangan edi?
A
4811
B
4810
C
4710
D
4651
2
S.Qosimov Sudiga kimlar ataylab siyosiy tus berishdi?
A
Sud raisi Volkov va prokuror Ivanov
B
Sud raisi Vasilev-Yujin va prokuror Katanyan
C
Sud raisi Kaplan va prokuror Vasilev
D
Sud raisi Ivanov va prokuror Katanyan
3
XX asrning 20-yillar ikkinchi yarmi 30-yillar boshida qanday siyosiy ishlar to’qildi? 1.O’n sakkizlar guruhi 2. Inog’omchilik 3. Qosimovchilik 4. Badriddinovchilik 5. Milliy Ittifoqchilar va milliy istiqlolchilar 6. Narkompros 7. Botir gapchilar 8. Vatanparvarlar 9. Istiqlolchilar 10. Muxtoriyat ishi
A
1.2.3.4.5.6.7
B
3.5.6.7.8.9
C
4.5.6.7.8.9
D
1.3.5.7.9.10
4
Shamsiddin Badriddinov va uning 5 nafar safdoshi ustidan sud jarayoni qachon o’tkazildi?
A
1932-yil 25-may 15-iyun
B
1932-yil 5-may 15-iyun
C
1932-yil 5-15-may
D
1932-yil 10-may-15-iyun
5
Jazo mexanizmi qachon ishga tushirildi?
A
1929-yil 2-fevral 17-martda O’zbekiston Kommunistik partiyasining IV syezdidan keyin
B
1930-yil 5-fevral 25-martda O’zbekiston Kommunistik partiyasining IV syezdidan keyin
C
1929-yil 15-fevral 1-martda O’zbekiston Kommunistik partiyasining V syezdidan keyin
D
1929-yil 17-fevral 2-martda O’zbekiston Kommunistik partiyasining IV syezdidan keyin
6
. O’zbekistondagi siyosiy elita nima uchun ayblandi?
A
barcha javoblar
B
Qurolli qo’zg’olonni olib borishda
C
Sovet hokimiyatiga qarshi kurash olib borishda
D
Millatchilikda
7
. “Qata’on qurbonlari xotirasi” muzeyi qachon ochildi?
A
2001-yil 31-avgust
B
2002-yil 1-sentabr
C
2002-yil 31-avgust
D
2002-yil 9-may
8
S.Qosimov va uning tarafdorlari qanday ish bilan ayblandi?
A
“Aksil inqilobchi millatchi tashkilotchilar” a’zolari bilan aloqa bog’laganlikda
B
Islom dinini himoya qilishda ayblanib ularga “Qosimovchilik yorlig’i” bosildi
C
Qosimov va uning tarafdorlari “bosmachilar”ni qo’llab quvvatlashda
D
Barcha javoblar
9
. …….. “Men to’g’rilik orqasida bosh ketsa “eh” deydigan yigit emasman” so’zlari kimga tegishli?
A
A.Fitrat
B
Cho’lpon
C
A.Qodiriy
D
Usmon Nosir
10
. Munavvar Qori boshchiligidagi milliy istiqlol a’zolari qachon otib o’ldirishga hukm qilindi?
A
1932-yil 25-aprel
B
1931-yil 25-aprel
C
1930-yil 25-aprel
D
19929-yil 25-aprel
11
. Sovet Mustabid tuzumi butun mamlakatda bo’lgani singari O’zbekistonda ham ommaviy qatag’onlarni avj oldirdi, shu jumladan ……………………. qatag’on qilindi?
A
Barcha javoblar
B
Oddiy kishilar va kolxozchilar
C
Yirik Davlat va Jamoat arboblari, partiya va xo’jalik raxbarlari
D
Ziyolilar, ruxoniylar, xarbiylar
12
. Munavvar Qori Abdurashidxonov boshchiligida 38 nafar kishi qachon qamoqqa olingan?
A
1931-yil 5-noyabrda
B
1929-yil 5-noyabrda
C
1928-yil 5-noyabrda
D
1930-yil 5-noyabrda
13
. Qatag’on yillarida qancha kishi otib o’ldirishga hukm qilindi?
A
6930 kishi
B
6920 kishi
C
6290 kishi
D
6900 kishi
14
. XX asr o’zbek madaniyatining yorqin yulduzlari Fitrat, Cho’lpon va A.Qodiriylar qachon otib tashlandi?
A
1937-yil 4-oktabrda
B
1936-yil 4-oktabr
C
1938-yil 4-oktabr
D
1939-yil 4-oktabr
15
Ma’muriy buyruqbozlik tizimi va uning raxbar o’zagi hisoblangan butun ittifoq kommunistlar(bolsheviklar)partiyasi – VKPqanday mavqeni egalladi?
A
Jamiyatning barcha sohalari hukmronlik mavqeyini egalladi
B
“ Sotsializm asoslarini qurishga jiddiy kirishdi”
C
A va B javoblar
D
Milliy Respublika aholisi hayotida katta rol o’ynadi
16
.Samarqand shaxrida O’zbekiston SSR Maorif xalq kommisarligida bir guruh raxbar xodimlar qachon xibsga olindi?
A
1928-yil avgust
B
1930-yil avgust
C
1926-yil avgust
D
1929-yil avgust
17
Sovet rejimi va hokimiyatini mustahkamlab olgach uning xususiyatlari kimlarga bo’lgan munosabatlarida oshkora namoyon bo’la boshladi?
A
Milliy tub joy aholisiga bo’lgan munosabatda
B
Milliy Respublikalar rahbar hodimlarga munosabatda
C
Milliy Respublika Ziyolilariga bo’lgan munosabatda
D
Milliy Respublikalar ishchi- dehqonlarga bo’lgan munosabatda
18
. M.Qori Abdurashidxonov boshchiligida qamoqqa olinganlar soni qanchaga yetdi?
A
88 kishi
B
87 kishi
C
75 kishi
D
78 kishi
19
Sovet hokimiyati milliy raxbar hodimlarga nisbatan qanday siyosat olib bordi?
A
Barcha javoblar
B
Raxbar xodimlarga shubxa bilan qarash
C
“Xalq dushmanlari” va “Burjua millatchilari” ni aniqlash va xibsga olish
D
Turli “Muxolifat” guruxlarini fosh qilish
20
. ”Shahidlar xotirasi” yodgorlik majmuasi qachon ochildi?
A
2000 yil 5-may
B
2001-yil 5-may
C
2000 yil 12-may
D
2002-yil 12-may
21
20-30-yillardagi qatag’onlar va terror natijasida O’zbekiston Kommunistik partiyasi a’zolaridan qanchasi firqadan chiqarildi?
A
25.6 %
B
25.8%
C
25.7 %
D
25.5%
22
. Mirkomil Mirsharopov qanday lavozimda ishlagan?
A
19-tog’li otliq O’zbek diviziyasi komandiri
B
Alohida O’zbek otliq askarlar polkining komandiri va kommissari
C
XXSR harbiy ishlar noziri
D
Barcha javoblar
23
. Usmon Nosir qayerda vafot etdi?
A
Sud majlisida
B
Surgunda
C
Tergovda
D
Qamoqxonada
24
. “Narkompross” ishida kimlar bor edi? 1.Mannon Ramziy-Mannon Abdullayev 2. Botu-Maxmud Xodiyev 3. B.Sharipov 4. Oltoy-Bois Qoriyev 5.Nodir Saidov
A
2.3.4.5
B
1.2.3.4.5
C
1.3.4.5
D
1.2.4.5
25
. M.Mirsharopov va 18 nafar harbiy mirshablari qachon otib tashlangan?
A
1938-yil 10-oktabrda
B
1937-yil 30-oktabrda
C
1939-yil 12-oktabrda
D
1940-yil 10-oktabrda
26
. M.Mirsharopov qachon va qayerda qamoqqa olindi?
A
1939-yil 28-oktabrda leningradda
B
1938-yil 28-oktabrda Moskvada
C
1937-yil 25-oktabrda Toshkentda
D
1937-yil 28-oktabrda Maykopda
27
. Sovet sudi kimlarni otib kimlarni otib o’ldirishga hukm qildi? 1.S.Qosimov 2. Mannon Ramziy 3. B.Sharipov 4. N.Alimov 5. Spiridonov
A
1.2.3.4.5
B
2.3.4.5
C
1.2.4.5
D
1.3.4.5
28
XX asr 20-yillari oxiriga kelib sovet rejimi qanday tus oldi?
A
G’oyaviy siyosiy kurash
B
Ma’naviy tor-mor etish
C
Jismoniy yo’q qilish
D
Iqtisodiy qamal qilish
29
. Kimning tashabbusi bilan Toshkentda “Shaxidlar xotirasi yodgorlik majmuasi” va “Qatag’on qurbonlari xotirasi” yodgorlik majmuasi ochildi?
A
O’zbekiston Respublikasi 1-Prezidenti Islom Karimov
B
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev
C
O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
D
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi
30
. O’zbekiston Respublikasida har yili “Qatag’on qurbonlarini yod etish” kuni qaysi sanada o’tkaziladi?
A
1-sentabr
B
18-noyabr
C
31-avgust
D
8-dekabr
31
. 1937-yil kimlar qamoqqa olinib, tergovdan so’ng otib tashlandi?
A
Usmon Nosir, Cho’lpon
B
Fitrat, Cho’lpon
C
F.Xo’jayev, A.Ikromov
D
A.Qodiriy, Munavvar Qori
32
. O’zbekistonda siyosiy qatag’onlik ….. ayniqsa avjiga chiqdi?
A
1936-yilning kuzida
B
1937-yilning yozida
C
1935-yilning yozida
D
1938-yilning kuzida
33
. Sh.Badriddinovga qanday ayblar qo’yildi?
A
A va B
B
Munavvar Qori va S.Qosimovning yaqin do’sti bo’lgan
C
“Milliy Ittihod” tashkiloti va “bosmachi”lar bilan aloqa bog’lagan
D
Cho’lpon va Fitratlarni oqlagan
34
. Badriddinovchilik ishini olib brogan prokuror kim edi?
A
Kaplan
B
R.Katanyan
C
A.Ivanov
D
Vasilev Yujin
35
. Sovet rejimi Sud organlaridagi milliy raxbar hodimlarni qatag’on qilish bilan birga jazo qilichini kimlarga qarshi ko’targan edi?
A
Din axliga
B
Maorif soxasidagi ziyolilarga
C
Ishchilar raxbarlariga
D
Milliy savdogarlarga
36
. Sh.Badriddinov qanday lavozimda ishlagan?
A
O’zbekiston SSR oliy Sudining Sud Raisi o’rinbosari
B
O’zbekiston SSR oliy Sudining Sud Raisi
C
O’zbekiston SSR oliy Sudining Sud Prokurorining o’rinbosari
D
O’zbekiston SSR Oliy Sudining sobiq Prokurori
37
O’zbekiston SSR Oliy Sudining raisi Sadulla Qosimov qachon qamoqqa olindi?
A
1929-yil fevral
B
1929-yil mart
C
1929-yil may
D
1929-yil aprel
38
. 1937-1938-yillarda to’qib chiqilgan soxta ayblar bo’yicha O’zbekistonda qancha kishi xibsga olindi?
A
40 ming
B
42 ming
C
39 ming
D
41ming
39
“Narkompross” ishida ular qanday ayb bilan ayblandilar?
A
Maorifda milliy qadriyatlarni aks ettirishga urinishda
B
Maorif frontida “Qosimovchilik” ning namoyon bo’lishi
C
A va B
D
Maorif tizimini “millatchilik og’usi” bilan zaxarlaganlikda
40
. Munavvar Qori ishida necha kishi qamoq jazosiga hukm qilindi?
A
73 kishi
B
72 kishi
C
70 kishi
D
69 kishi