Tarix
1
Ikkinchi jahon urushining boshlanishida qaysi davlatlarning siyosiy yetakchilari zimmasida katta javobgarlik bor edi ?
A
SSSR va Germaniya
B
Germaniya, Avstriya-Vengriya, Italiya, AQSh, Angliya, Fransiya
C
fashistlar Germaniyasi va militaristik Yaponiyadan tashqari urushdan avvalgi Buyuk Britaniya ,Fransiya va SSSR
D
Italiya, Yaponiya, Germaniya va Buyuk Britaniya, Fransiya va SSSR
2
.Quyidagivoqealarnimoslashtiring? 1. 3-sentyabr; 2. 17-sentyabr; 3. 19-sentyabr; 4. 22-sentyabr; 5. 28-sentyabr a. sovet va nemis qo‘shinlarining qo‘shma paradi o‘tkazildi; b.qizil armiya qo‘shinlari Vilnyusni bosib oldi; c. SSSR qo‘shinlari Polsha hududiga bostirib kirdi; d.Fransiya va Angliya davlatlari Germaniyaga qarshi urush e’lon qildi. e. SSSR va Germaniya o‘rtasida do‘stlik va chegaralar to‘g‘risida shartnoma imzolandi.
A
1-d,2-c,3-b,4-a,5-e;
B
1-a,2-b,3-c,4-d,5-e;
C
1-b,2-d,3-c,4-e,5-a;
D
1-c,2-d,3-b,4-e,5-a;
3
. Sovet-fin urushi natijasida SSSR qaysi hududlarni qo‘lga kiritdi ?
A
Finlandiya va fin ko`rfazini
B
hech bir hududni qo`lga kiritolmadi
C
Sharqiy Ukraina va g`arbiy Belrussiyani
D
Viborg shahri va Ladoga ko‘li atrofini
4
1939-yil 23-avgustda Moskvada SSSR va Germaniya o‘rtasidagi bitimning mahfiy qismiga ko`ra qaysi hududlarda Sovet Ittifoqining ta’sir doirasi kuchaytirildi ?
A
Kavkazorti, Litva, Serbiyada
B
Bessarabiya, Ukraina, G`arbiy Belorussiyada
C
Polsha, Boltiqbo‘yi va Finlyandiyada
D
Latviya, Litva, Estoniyada
5
. SSSR tarkibidagi 15-ittifoqdosh Respublika qachon tashkil etildi ?
A
1939-yil dekabr
B
1939-yil noyabr
C
1940-yil iyul
D
1940-yil avgust
6
. Qachon sovet-fin urushi bo‘lib o‘tdi ?
A
1939-yil 14-dekabr ¬¬– 1940-yil 18-fevral
B
1939-yil 14-noyabr – 1940-yil 18-martda
C
1939-yil 30-noyabr – 1940-yil 12-martda
D
1939-yil 30-dekabr – 1940-yil 12-fevral
7
1939-yil 17-sentyabrda SSSR va Germaniya o‘rtasidagi hujum qilmaslik to‘g‘risidagi bitimning maxfiy moddalariga muvofiq ….
A
Brest-Litovskda Polshani tor-mor keltirish operatsiyasining tugatilishi sharafiga sovet va nemis qo‘shinlarining qo‘shma paradi o‘tkazildi.
B
SSSR qo‘shinlari Polsha hududiga bostirib kirdi
C
Polshani bo‘lib olish jarayoni boshlandi.
D
qizil armiya qismlari G‘arbiy Ukraina va G‘arbiy Belorussiya hududini bosib oldi
8
. Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘rta Osiyo va Qozog‘iston respublikalariga evakuatsiya qilingan (a) korxonaning (b) dan ortig‘i O‘zbekistonga joylashtirildi.
A
a-308, b-100,
B
a-409, b-100
C
a-200, b-100;
D
a-450, b-100
9
. Ikkinchi jahon urushi davrida respublikaga rahbarlik qilgan O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari kim edi ?
A
Mustafo Cho‘qay
B
S.Rahimov,
C
Amin Niyozov
D
U.Yusupov,
10
Qaysi voqeadan keyin Ikkinchi jahon urushi boshlandi?
A
1939-yil 1-sentyabrda Adolf Gitler boshchiligidagi Germaniya davlati Polshaga hujum qildi.
B
1940-yil iyulda qizil armiya Latviya, Litva, Estoniya hududlarini bosib oldi
C
1941-yil 22-iyulda Germaniyaning SSSRga hujumi natijasida
D
1939-yil 23-avgustda Moskvada SSSR va Germaniya o‘rtasida 10 yil muddatga hujum qilmaslik to‘g‘risidagi bitim imzolangach
11
. Sovet-fin urushida qatnashgan Toshkent piyodalar bilim yurti bitiruvchilarini aniqlang ? 1) A.Tolstov, 2) Ismoil Bekjonov, 3) V.Russkix, 4) A.Magalov, 5) Qo‘chqor Turdiyev, 6) A.Tupikov, 7) F. Uteshev
A
1,3,5,6,7;
B
1,2,3,4,5;
C
1,3,4,6,7.
D
2,4,5,6,7;
12
. O‘zbekistonliklarni fashizmga qarshi kurashga safarbar qilishga bosh-qosh bo‘lgan shaxsni aniqlang?
A
Amin Niyozov,
B
Mustafo Cho‘qay
C
S.Rahimov,
D
U.Yusupov
13
. Sovet-fin urushida qatnashgan o`zbekistonlik jangchilarni aniqlang ? 1) A.Tolstov, 2) Ismoil Bekjonov, 3) V.Russkix, 4) A.Magalov, 5) Qo‘chqor Turdiyev, 6) A.Tupikov, 7) F. Uteshev
A
1,3,5;
B
1,4,7;
C
2,4,6;
D
4,6,7.
14
. lot. – “bo‘shatmoq”, “xoli qilmoq” ma`nosini anglatuvchi so`zni toping ?
A
Evakuatsiya,
B
Ekspansiya,
C
Agressiya,
D
Missiya
15
. O‘zbekiston aholisi ikkinchi jahon urushi yillarida mudofaa jamg‘armasiga jami qancha miqdorda pul, oltin va kumush topshirdi ?
A
550,9 mln rubl pul, 20 kg oltin va kumush,
B
649,9 mln rubl pul, 22 kg oltin va kumush
C
690,5 mln rubl pul, 25 kg oltin va kumush
D
653,0 mln rubl pul, 30 kg oltin va kumush
16
. Arxiv hujjatlarining dalolat berishicha, ikkinchi jahon urushining dastlabki kunlarida respublikaning shahar va tuman harbiy komissarliklariga ko‘ngillilardan qancha ariza tushgan ?
A
10 mingdan ortiq
B
20 mingdan ortiq
C
15 mingdan ortiq,
D
14 mingdan ortiq
17
Qachon qizil armiya Latviya, Litva, Estoniya hududlarini bosib oldi hamda Latviya, Litva va Estoniya respublikalari majburiy ravishda Sovet Ittifoqi tarkibiga kiritildi.
A
1939-yil 14-dekabr
B
1939-yil 30-noyabr
C
1940-yil iyul
D
1940-yil 12-mart
18
. Qachon Sovet ittifoqida harbiy holat joriy etilganligi haqida farmon e’lon qilindi ?
A
1941-yil 26-iyun
B
1941-yil 22-iyun,
C
1941-yil 25-iyun,
D
1941-yil 30-iyun,
19
1939-yil 23-avgustda Moskvada SSSR va Germaniya o‘rtasida 10 yil muddatga hujum qilmaslik to‘g‘risidagi bitim qanday nom bilan mashhur ?
A
London bitimi
B
Molotov-Ribbentrop pakti
C
Parij bitimi
D
Brest-Litovsk shartnomasi
20
. Qaysi zavod front uchun qiruvchi samolyotlar ishlab chiqargan ?
A
Bekobod metallurgiya zavodi,
B
TTZ
C
Tashselmash zavodi,
D
Toshkent aviatsiya zavodi
21
. 1941-yil 23-24-iyun kunlari qaysi shaharlarda ko‘p ming kishilik mitinglar bo‘lib o‘tdi ? 1.Toshkent, 2. Samarqand, 3. Buxoro, 4. Jizzax, 5. Andijon, 6. Namangan, 7. Farg‘ona, 8. Nukus
A
1,2,3,4,5,6
B
2,3,5,6,7,8
C
2,4,6,7,8;
D
1,2,4,6,7;
22
. Toshkent aviatsiya zavodi qaysi shahardan ko‘chirib keltirilgan zavod asosida barpo etilgan ?
A
Kolchuginskdan,
B
Pragadan
C
Viborg shahridan,
D
Ximki shahridan
23
. Toshkent aviatsiya zavodi qachon barpo etilgan ?
A
1942-yil dekabrda
B
1943-yil sentyabrda
C
1945-yil oktyabrda
D
1941-yil oktyabrda
24
1939-yil 23-avgustda kimning taklifi bilan Moskvada SSSR va Germaniya o‘rtasida 10 yil muddatga hujum qilmaslik to‘g‘risida bitim imzolandi?
A
U. Cherchill
B
I.V.Stalin
C
Gitler
D
Ribbentrop
25
. Qachon Millatlar Ligasi SSSRni agressiyachi mamlakat deb e’lon qilib, uni Liga a’zoligidan chiqardi?
A
1940-yil 18-martda
B
1939-yil 14-dekabr;
C
1939-yil 30-dekabr
D
1941-yil noyabr
26
. Mashhur o‘zbek raqqosasi Tamaraxonim mudofaa fondiga necha ming so‘m topshirdi ?
A
50 ming
B
30 ming
C
55 ming
D
10 ming
27
. Quyidagi I.V. Stalin bilan bog`liq voqealarni moslashtiring ? 1. u boshchiligida DMQ tuzildi, 2. SSSR Mudofaa xalq komissari lavozimini egalladi, 3. SSSR Qurolli kuchlari Oliy Bosh qo‘mondoni lavozimini egalladi. a) 1941-yil 19-iyulda b) 1941-yil 8-avgustda c) 1941-yil 30-iyunda
A
1-c, 2-a, 3-b;
B
1-c, 2-b, 3-a
C
1-a, 2-b, 3-c;
D
1-b, 2-a, 3-c,
28
. Ko`chirib keltirilgan korxonalarni nihoyatda qisqa muddatlarda ishga tushirish boshlandi. 1941-yil oxirigacha shunday korxonalardan nechtasi ishga tushirildi.
A
20 ta
B
70 ta
C
10 ta
D
50 ta
29
. O‘zbekiston aholisidan ikkinchi jahon urushining dastlabki kunlarida mudofaa jamg‘armasiga qancha miqdorda pul, obligatsiya va qimmatbaho boyliklar tushdi ?
A
60 mln rubl
B
30 mln rubl,
C
40 mln rubl,
D
50 mln rubl,
30
1939-yil 23-avgustda Moskvada SSSR va Germaniya o‘rtasidagi bitimning mahfiy qismida ….?
A
polshani ikki qismga bo`lib olishga kelishildi
B
agar biror bir davlat tomonidan agressiya uyushtirilsa betaraf qolish
C
ikkala davlatning bo‘lajak chegaralari va ta’sir doirasi belgilab olindi
D
sovet ittifoqiga hujum qilishga kelishib olindi
31
. “…” - bosqinchilikdan iborat bo‘lgan, tajovuzkorlikka asoslangan harakat.
A
Agressiya,
B
Missiya
C
Ekspansiya,
D
Depressiya,