Tarix
1
. Urush yillarida O‘zSSRga ko‘chirilgan xalqlarni, ularning soni bilan moslashtiring ? 1. Qrim tatarlari, 2. mesxeti turklari, 3. chechenlar, 4. ingushlar, 5. bolqor va greklar. a) 4500, b) 20 000, c) 151 604, d) 110 000, e) 175 000
A
1-d,2-c,3-b,4-e,5-a;
B
1-a,2-e,3-c,4-d,5-b;
C
1-c,2-d,3-e,4-b,5-a;
D
1-a,2-b,3-c,4-d,5-e;
2
. Urush yillarida o‘zbek qishloqlarida ahvol og‘ir bo‘lgan. Kolxozlarda kimlar uchun majburiy ish kuni normasi 1,5 marta oshirilgan.
A
15 yoshdan yo`qori fuqarolarga.
B
yoshlar va 14 yoshdan oshgan o`smirlar;
C
18 yoshdan yo`qori fuqarolarga;
D
kattalar va 12 yoshdan oshgan bolalar;
3
. 1944-yil martda qayerda O‘rta Osiyoda dastlabki zamonaviy metallurgiya kombinati - O‘zbekiston metallurgiya zavodining birinchi navbati ishga tushirildi ?
A
Navoiyda;
B
Samarqandda;
C
Jizzaxda;
D
Bekobodda
4
. 1943-yilda sanoatning respublika xalq xo‘jaligidagi salmog‘i necha foizgacha ortdi.
A
70 foizgacha;
B
80 foizgacha;
C
65 foizgacha;
D
75 foizgacha
5
. Urush yillarida nimani oshirish eng muhim vazifa qilib qo‘yilgan ?
A
paxta yetishtirish
B
qamish yetishtirish;
C
qand lavlagi yetishtirish;
D
G`alla yetishtirish;
6
. 1941-yili davlatga qancha miqdorda paxta topshirildi.
A
2,6 mln tonnadan ziyod
B
6 mln tonna
C
1mln tonna
D
1,6 mln tonnadan ziyod
7
. Qachon harbiy korxonalar xodimlari urushga safarbar qilinganlar qatoriga qo‘shildi va shu korxonalarga biriktirildi.
A
1939-yil 14-dekabr;
B
1940-yil 18-martda
C
1941-yil 14-dekabrdan
D
1941-yil noyabr
8
.* O‘zbekistonda nechinchi yilda yangi sanoat mahsulotini ishlab chiqarish 2 baravar ko‘paydi.
A
1944-yilda;
B
1942-yilda;
C
1943-yilda;
D
1945-yilda
9
. Urush yillarida O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ahli (a)ziyod paxta xomashyosi, (b) mahsulotlarini davlatga yetkazib berdi.
A
a-5 mln tonnadan, b-70 mln pud don;
B
a-3 mln tonnadan, b-60 mln pud don;
C
a-4 mln tonnadan, b-82 mln pud don
D
a-6 mln tonnadan, b-90 mln pud don
10
. Urush yillarida qanaqa kanallar qurilgan ? 1.Yuqori Chirchiq, 2. Uchquloch, 3. Shimoliy Farg‘ona, 4. So‘x-Shohimardon, 5. Oqqurg`on, 6. Uchqo‘rg‘on
A
1,3,4,6;
B
1,2,3,5.
C
2,3,5,6;
D
1,2,4,6;
11
. Urush yillarida o‘zboshimchalik bilan korxonadan ketib qolganlarga necha yillik qamoq jazosi belgilandi ?
A
4 yildan 7 yilgacha
B
5 yildan 8 yilgacha;
C
3 yildan 6 yilgacha;
D
6 yildan 9 yilgacha
12
. Urush yillarida bola asrab olgan ota-onalarni qayerda yashashini moslashtiring ? 1. Shoahmad Shomahmudovlar oilasi, 2. Fotima Qosimova, 3. Hamid Samadov a) kattaqo‘rg‘onlik urush nogironi, b) toshkentlik oddiy temirchi, c) samarqandlik kolxozchi
A
1-c, 2-a, 3-b;
B
1-a, 2-b, 3-c;
C
1-b, 2-c, 3-a
D
1-b, 2-a, 3-c;
13
. Qaysi viloyatlarida qand lavlagi uchun unumli yerlar ajratilib, 1943-yili 1,5 mln sentnerdan ortiq lavlagi davlatga topshirildi ?
A
Xorazm, Buxoro, Jizzax
B
Samarqand, Farg‘ona, Toshkent;
C
Qarshi, Navoiy, Sirdaryo;
D
Samarqand, Jizzax, Sirdaryo
14
. Urush davrida O‘zbekistonda ishchi va xizmatchilarga kuniga (a) grammdan, oila a’zolariga esa (b) grammdan non berildi.
A
400-500, 300-400;
B
100-200, 50-100;
C
300-400, 200-300;
D
500-600, 300-400
15
. Urush yillarida og‘ir mehnat yuki asosan kimlarning yelkasiga tushgan ?
A
ayollar, qariyalar va o‘smirlar;
B
faqat harbiylarga;
C
barcha aholiga
D
erkaklar va askarlar
16
. Urush yillarida O‘zbekistonda nechta yirik gidroelektr stansiyasi qurilgan ?
A
15 ta;
B
18 ta
C
7 ta;
D
11 ta;
17
. Urush yillarida rahbar xodimlar esa maxsus oziq-ovqat ya`ni … bilan ta’minlab turildi.
A
Kompensatsiya;
B
Payok
C
Zayom;
D
Bunag;
18
. Respublikaga urush davrida qanchadan ortiq harbiy gospital joylashtirildi.
A
15 dan,
B
10 dan
C
20 dan,
D
30 dan,
19
. Urush yillarida G‘arbiy frontga oziq-ovqat va kiyim-kechak olib borgan delegatsiya rahbarini aniqlang ?
A
Sobir Rahimov
B
Hasan Islomov;
C
Usmon Yusupov;
D
Quchqor Turdiyev;
20
. O‘zbekiston Ittifoqning asosiy jangovar aslahaxonalaridan biri sifatida (a) samolyot, (b) minamyot, (c) snaryad frontga yetkazib berdi ?
A
a-1500 dan ortiq, b-30 mln dona, c-500 000 dona
B
a-2000 dan ortiq, b-22 mln dona, c-500 000 dona
C
a-1000 dan ortiq, b-52 mln dona, c-500 000 dona
D
a-2500 dan ortiq, b-24 mln dona, d-400 000 dona
21
. Urush yillarida O‘zbekiston butun mamlakatda ishlab chiqariladigan qandning qancha qismini berar edi?
A
3/4;
B
2/5.
C
1/4;
D
2/4;
22
Gimnastyorka bu-……
A
tibbiy xizmat ko‘rsatish xodimlari va uskunaliri bilan ta’minlangan poyezd.
B
otliq qo‘shin.
C
(rus)– irg‘itmoq, otmoq) mina otadigan qurol
D
Tik yoki qaytarma yoqali,ustidan kamar bog‘lanadigan ust ko‘ylak (rasmiy harbiy kiyim)
23
. Qachon respublika hukumati xalq xo‘jaligini harbiy izga solish, qaysi korxona qachon ishga tushirilishi to‘g‘risida, ichki resurslarni to‘la safarbar etish to‘g‘risida aniq vazifalarni belgilab berdi.
A
1942-yil sentyabr – dekabr
B
1941-yil sentyabr – dekabr
C
1941-yil oktyabr noyabr
D
1941-yil mart – aprel
24
. Don va texnik ekinlarni ko‘paytirish harakati natijasida 1942-yil bahorida necha ming gektar yer o‘zlashtirildi.
A
352450 ga;
B
145226 ga.
C
220500 ga;
D
350780 ga;
25
. 1943–1944-yillarda zudlik bilan mamlakatning sharqiy hududlariga ko‘chirilib yuborilgan xalqlarni aniqlang ? 1. Kavkaz xalqlari, 2. Yoyiq kazaklari, 3. Sharqiy Ukrainlar, 4. Qrim tatarlari, 5. Volgabo`yi nemislari.
A
1,4,5.
B
1,2,4;
C
1,3,5;
D
2,4,5;
26
. Urush yillarida qanaqa suv omborlari qurilgan ?
A
Kosonsoy, Rudasoy;
B
Andijonsoy, Rudasoy
C
Kattaqo`rg`on, Qoratepa
D
Oqqovoq, Solor;
27
.Urush yillarida aholi tarkibida vujudga kelgan yangi ijtimoiy guruhlarni aniqlang ? 1. harbiy xizmatchilar oilalari, 2. Urushda g`olib bo`lganlar, 3. evakuatsiya qilinganlar, 4. Boylar kvartallari 5. urush nogironlari, 6. yetim bolalar.
A
2,3,4,6;
B
1,3,5,6;
C
1,2,4,5;
D
3,4,5,6;
28
. Urush yillarida Totalitar tuzum rahbarlarining farmoyishi bilan mamlakatning sharqiy hududlariga ko‘chirilib yuborilgan Kavkaz xalqlarini aniqlang ? 1.chechenlar, 2. greklar, 3.ingushlar, 4. qrim tatarlari, 5. qorachoylar, 6. mesxeti turklari, 7. gruzinlar, 8. bolqorlar
A
1,3,5,6,8;
B
1,2,4,6,7;
C
1,3,5,7,8;
D
2,4,6,7,8
29
. Urush yillarida O‘zbekistonda qanaqa GESlar qurildi ? 1. Oqqovoq, 2.Qarantay, 3.Qibray, 4. Qorovultepa, 5. Salor, 6. Farhod.
A
1,2,4,6;
B
1,3,5,6
C
1,4,5,6;
D
1,3,4,6;
30
. Urush yillarida O‘zSSRga ko‘chirilgan mesxeti turklar qayerda yashar edi ?
A
Shimoliy Kavkazda;
B
Turkiyada
C
Gruziyada;
D
Qrimda;
31
. 1941-yil dekabriga kelib Toshkentdagi (a) ta, respublika hududidagi (b) ta sanoat korxonalari mudofaa mahsulotarini ishlab chiqara boshladi. Ko‘chirib kelingan zavodlar ham o‘z quvvatini oshirib bordilar.
A
a-25, b-150;
B
a-36, b-255;
C
a-80, b-210;
D
a-63, b-230;
32
. Urush yillarida qand lavlagini qayta ishlovchi qand zavodlari qurildi ular qaysilar ? 1. Zirabuloq, 2. Krasnogvardeysk, 3. Sirdaryo, 4. Qo‘qon, 5. Yangiyo‘l, 6. Jizzax
A
1,3,5,6;
B
1,2,4,5;
C
2,3,4,5;
D
2,4,5,6
33
. Urush yillarida bola asrab olgan ota onalarni bolalarini quyidan yuqoriga qarab moslahtiring ? 1. Shoahmad Shomahmudovlar oilasi, 2. Fotima Qosimova, 3. Hamid Samadov
A
2,3,1;
B
1,2,3;
C
2,1,3;
D
3,2,1;
34
. Urush yillarida O‘zbekistonga 1 mln nafardan ortiq kishi, jumladan, necha ming bola evakuatsiya qilindi ?
A
100 000,
B
300 000;
C
200 000;
D
400 000