Tarix
1
. O’zbekistonda paxtachilikda 1956-yili joriy qilingan yangiliklarning qaysi biri to’g’ri berilgan?
A
Suv uchun to’lanadigan haqni bekor qilish.
B
MTS larga to’lanadigan natura haqi stavkalarini 40 % ga oshirish.
C
Mineral o’gitlardan foydalanishni kamaytirish.
D
Paxta xarid narxlarini kamaytirish.
2
Urushdan keyingi yillarda qayerda neftni qayta ishlash zavodi foydalanishga topshirildi?
A
Qashqadaryo.
B
Samarqand.
C
Buxoro.
D
Farg’ona
3
Quyidagi voqealardan qaysi biri boshqalariga nisbatan keyinroq sodir bo’lgan?
A
O’zbekiston metallurgiya zavodida yangi prokat sexi ishga tushirildi.
B
Respublikada 218 000 gektar sug’oriladigan maydon faqat paxta ekish uchun bo’shatildi.
C
O’zbekistonda yetishtirilgan paxtaning miqdori 2 222 000 tonnaga yetdi.
D
Tashselmash zavodi paxta terish mashinalarining dastlabki partiyasini ishlab chiqardi.
4
Qachon mamlakatda oziq-ovqat va sanoat tovarlariga kartochka tizimi bekor qilindi?
A
1946-yili sentabr.
B
1947-yili sentabr.
C
1946-yili mart.
D
1947-yili dekabr.
5
Bazasida Toshkent traktor zavodi (TTZ) barpo etilgan zavod qachon ishga tushirilgan?
A
1948-yili
B
1949-yili
C
1961-yili
D
1969-yili
6
Qachon O’zbekistonning mashinasozlik sanoati qishloq xo’jaligi va irrigatsiya ehtiyojlari uchun mashina va uskunalar ishla chiqarishga o’tkazildi?
A
1946-yili oxiriga kelib.
B
1945-yili oxiriga kelib.
C
B) 1945-yili boshiga kelib
D
1946-yil boshiga keli
7
Urushdan keyingi yillarda O’zbekistonda hunarmandchilikda amalga oshirilgan tadbirlardan qaysi biri xa’to berilgan?
A
Sovet hokimiyati tomonidan hunarmandlarning haq-huquqlari, erkin faoliyati cheklab qo’yildi.
B
Hunarmandlar kooperativ artellarga birlashtirildi.
C
Yakka tartibda hunarmandchilik bilan shug’ullanishga ruxsat berildi.
D
Hunarmandchilik kooperatsiyasi tarkibida bir necha yuz artellar faoliyat ko’rsatardi.
8
. Quyidagilardan O’zbekistonda 160 000 gektardan ziyodroq yangi yer o’zlashtirilgan yillarda sodir bo’lgan voqeani ko’rsating.
A
Tashavtomash zavodi ishga tushirildi.
B
O’zbekistonda 2 222 000 tonna paxta yetishtirildi.
C
Mirzacho’l shaharchasi Guliston shahriga aylantirildi.
D
O’zbekistonda mineral o’gitlar narxini pasaytirish joriy qilindi.
9
. 1946-yili respublikada qancha maydon faqat paxta ekish uchun bo’shatildi?
A
779 000 gektar.
B
218 000 gektar.
C
850 000 gektar.
D
160 000 gektar.
10
. Qachon “Tashselmash” zavodida paxta terish mashinalarining dastlabki partiyasi ishlab chiqarildi?
A
1949-yili.
B
1947-yili.
C
1948-yili.
D
1951-yili.
11
1949-yildan qaysi zavodda traktor pritseplari (tirkagichlari) ni ishlab chiqarish yo’lga qo’yilgan?
A
“Tashselmash”.
B
Toshkent traktor zavodi.
C
“O’zbekselmash”.
D
”Tashavtomash”.
12
. KPSS MK va SSSR Ministrlar Sovetining 1956-yili 6-avgusttagi qarari bo’yicha Qozog’istonda paxta ekiladigan maydonlarni qanchaga kengaytirish rejalashtirildi?
A
160 000 gektar.
B
200 000 gektar.
C
220 000 gektar.
D
100 000 gektar.
13
SSSR hukumatining “1946-1953-yillarda O’zbekistonda paxtashilikni tiklash va yanada rivojlantirish rejasi va tadbirlari to’g’risida”gi qarori asosan …
A
O’zbekistonda paxta ekin maydonlarini keskin ko’paytirishga qaratilgan.
B
O’zbekistonda paxta savdosiga butunlay chek qo’yishga qaratilgan.
C
O’zbekistonda paxta monokulturasinn uzil-kesil joriy qilishga qaratilgan.
D
O’zbekistonda paxtani qayta ishlash sanoatini vujudga keltirishga qaratilgan.
14
. Almashlab ekishga amal qilmagan holda dalada faqat bir xil ekinni muttasil yetishtirish – bul …
A
Ekstensiv foydalanish.
B
Monokultura.
C
Kooperaciya.
D
Artel.
15
. Toshkent traktor zavodi qachon barpo etildi?
A
1969-yili.
B
1961-yili.
C
1963-yili.
D
1966-yili.
16
Qachondan boshlab Mirzacho’lni o’zlashtirish boshlandi?
A
1957-yildan.
B
1955-yildan.
C
1956-yildan.
D
1958-yildan
17
. Qachon Mirzacho’l shaharchasi Guliston shahriga aylantirildi?
A
1961-yili.
B
1956-yili.
C
1960-yili.
D
1963-yili.