Tarix
1
Qachon O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining mafkuraviy masalalarga bag’ishlangan X plenumi bo’lib o’tdi?
A
1952-yili fevral.
B
1950-yili dekabr.
C
1952-yili dekabr.
D
1950-yili sentabr.
2
. Qaysi O’zbekiston rahbari o’zbek ziyolilari oqlanishida tashabbuskorlik ko’rsatdi?
A
Usmon Yusupov.
B
Amin Niyozov.
C
Nuritdin Muhitdinov.
D
Sobir Kamolov.
3
. Paxta xarid bahosini oshirishni markaz oldiga talab qo’yib buni uddalagan rahbar kim edi?
A
Nuritdin Muhitdinov.
B
Sobir Kamolov.
C
Amin Niyozov.
D
Usmon Yusupov.
4
1951-yili “sovetlarga qarshi millatchilik faoliyati” olib borganlikda ayblanib qamoqqa olingan madaniyat arboblari qachon sovet rejimi tomonidan oqlanib ozod qilindi?
A
1953-yili.
B
1958-yili.
C
1955-yili.
D
1961-yili.
5
. 15 oy davomida respublika partiya tashkilotini boshqargan rahbarni ko’rsating.
A
Amin Niyozov.
B
Usmon Yusupov.
C
Nuritdin Muhitdinov.
D
Sobir Kamolov.
6
. O’zbekistonda rahbarligi davrida kadrlarni mahalliylashtirish jarayoni ommaviy ravishda amalga oshirila boshlangan (1) va islom diniga erkinliklar berilgan (2) siyosiy arboblarni ko’rsating.
A
1-Amin Niyozov; 2-Sobir Kamolov.
B
1-Sobir Kamolov; 2-Sobir Kamolov.
C
1-Nuritdin Muhitdinov; 2-Amin Niyozov.
D
1-Sobir Kamolov; 2-Amin Niyozov.
7
B) 2,3,4,1. C) 3,2,1,4. D) *2,4,1,3. 13. Sobir Kamolov necha yoshida O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari lavozimiga saylangan?
A
51 yoshida
B
35 yoshida.
C
47 yoshida.
D
42 yoshida
8
. Nikita Xrushchev 1954-yili Usmon Yusupovni respublika hukumati raisligidan olib tashlab, qayerdagi 4-Boyovut sovxoziga director qilib jo’natdi?
A
Qashqadaryo.
B
Mirzacho’l.
C
Jizzax.
D
Xorazm.
9
1956-yildan keyin O’zbekiston bo’yicha otilgan va qamoqqa olinganlardan qansha kishi oqlandi?
A
50 mingga yaqin.
B
40 mingga yaqin.
C
100 mingdan ortiq.
D
20 mingga yaqin.
10
. 1956-yili 25-fevralda qaysi majlisda Nikita Xrushchev shaxsga sig’inish va uning oqibatlari to’g’risida ma’ruza qilib, Stalin shaxsiga sig’inish qoralandi?
A
KPSS XX syezdining yopiq majlisi.
B
Kompartiyasi Markaziy Komitetining XII plenumi.
C
KPSS XIX syezdining yopiq majlisi.
D
KPSS Markaziy Komitetining XXI plenumi.
11
1951-yili “sovetlarga qarshi millatchilik faoliyati” olib borganlikda ayblanib qancha kishi qamoqqa olindi va 25 yil ozodlikdan mahrum qilindi?
A
12 kishi.
B
7 kishi.
C
9 kishi.
D
10 kishi.
12
. Quyidagilardan qaysi biri KPSS MK ideologiya sekretari lavozimida ishlagan?
A
Amin Niyozov.
B
Nuritdin Muhitdinov.
C
Usmon Yusupov.
D
Sobir Kamolov.
13
Stalin vafotidan keyin kim SSSR Ministrlar Sovetining raisi lavozimiga tayinlandi?
A
Leonid Brejnev.
B
Nikita Xrushchey.
C
Lavrentiy BeriyA)
D
Georgiy Malenkov.
14
. Amin Niyozov haqidagi xa’to ma’lumotni ko’rsating.
A
U Marg’ilonda tug’ilgan.
B
Uning davrida O’zbekiston ziyolilariga nisbatan qatog’onchilik siyosati olib borildi.
C
1950-1955-yillarda O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari lavozimida ishlagan.
D
U 1947-1950-yillari O’zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi lavozimida ishlagan.
15
. 1950-aprelda Usmon Yusupov o’z vazifasidan ozod qilinib, Moskvada qanday lavozimga tayinlandi?
A
SSSR tashqi ishlar ministri.
B
SSSR ichki ishlar ministri.
C
SSSR paxtachilik ministri.
D
KPSS Markaziy Qo’mitasi kotibi.
16
. O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari lavozimida ishlagan shaxslarni to’g’ri ketma-ketlikda joylashtiring. 1) Nuritdin Muhitdinov 2) Usmon Yusupov 3) Sobir Kamolov 4) Amin Niyozov
A
2,3,4,1.
B
2,4,1,3.
C
2,4,3,1.
D
3,2,1,4.
17
. Qaysi majlis va unda qabul qilingan qarorlar O’zbekistonning ma’naviy hayotiga kuchli zarba bo’lib tushdi?
A
KPSS XX syezdining yopiq majlisi.
B
Kompartiyasi Markaziy Komitetining XII plenumi.
C
Kompartiyasi Markaziy Komitetining X plenumi.
D
KPSS XIX syezdi.
18
Ma’ruzasida “Alpomish” dostonini o’qish taqiqlangan O’zbekiston SSR rahbarini ko’rsating.
A
Nuritdin Muhitdinov.
B
Akmal Ikromov.
C
Amin Niyozov.
D
Usmon Yusupov.
19
. Nuritdin Muhitdinov nechanchi yillarda KPSS MK Prezidiumi a’zosi bo’lgan?
A
1955-1960-yillar.
B
1951-1953-yillar.
C
1954-1955-yillar.
D
1957-1961-yillar.
20
O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining mafkuraviy masalalarga bag’ishlangan X plenumida “Respublikada mafkuraviy ishning ahvoli va uni yaxshilash choralari to’g’risida” ma’ruza qilgan kim edi?
A
Usmon Yusupov.
B
Akmal Ikromov.
C
Amin Niyozov.
D
Nuritdin Muhitdinov.
21
. Nuritdin Muhitdinov (1) va Sobir Kamolov (2) qayerda tug’ilgan?
A
1-Samarqand; 2-Buxoro.
B
1-Qo’qon; 2-Marg’ilon.
C
1-Marg’ilon; 2-Toshkent.
D
1-Marg’ilon; 2-Samarqand.
22
XX asrning 40-yillari oxiri va 50-yillari boshlaridagi qatag’onlar asosan kimlarga qarshi qaratildi?
A
Harbiy va davlat xizmatchilariga.
B
Asosan partiya va davlat xodimlariga.
C
Madaniyat va fan arboblariga.
D
Asosan harbiylarga.
23
1950-yili 1-sentyabrda “O’zbekiston SSR Fanlar akademiyasining ishi to’g’risida”gi masalada qoralangan akademiya olimlarini sohasi bilan to’g’ri moslashtiring. 1) Adabiyotshunos va faylasuf 2) Iqtisodchi 3) Tilshunos 4) sharqshunos va tarixchi a) Olim Aminov b) Olim Usmonov c) Abdusamad Boboxo’jayev d) Vohid Zohidov
A
1-d,2-a,3-c,4-b.
B
1-a,2-d,3-c,4-b.
C
1-d,2-a,3-b,4-c.
D
1-d,2-b,3-a,4-c.