Tarix
1
. 1959-yilda respublika aholisi tarkibida o’zbeklarning salmog’i …….. bo’lsa ham undagi o’zbek ishchilarining miqdori atigi ……… ni tashkil etgan.
A
65 % ; 40 %
B
62 % ; 43 %
C
63 % ; 28 %
D
80 % ; 59 %
2
. Kreml tavsiyasi bilan mahalliy millat vakillaridan tayinlangan lavozimlarni aniqlang. 1)O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari 2)respublika hukumati va davlat organlarining rahbarlari 3)viloyatlar partiya komitetlarining birinchi sekretarlari 4)viloyat ijroiya qo’mitalari raislari 5)Davlat xavfsizlik komiteti 6)viloyat va shahar partiya tashkilotlarining ikkinchi sekretarlari
A
1,2,3,4
B
1,3,5
C
1,2,3,4,5,6
D
2,4,6
3
.Chorjo’y-Qo’ng’irot temir yo’li necha kilometrdan iborat bo’lgan?
A
800 km
B
600 km
C
500 km
D
700 km
4
.Qoraqalpog’istonni Qozog’iston bilan to’g’ri bog’lab, O’rta Osiyodan Markazga olib boradigan ikkinchi poyezd yo’lini aniqlang.
A
Nukus-Mang’it
B
Qo’ng’irot-Beynov
C
Chorjo’y-Qo’ng’irot
D
Taxiatosh-Nukus
5
O’zbekistonda og’ir sanoat asosan qaysi tarmoqni rivojlantirishga qaratilgan?
A
chorvachilik
B
to’qimachilik
C
paxtachilik
D
g’allachilik
6
.Toshkentda ilk marta trolleybuslar qachondan qatnay boshladi?
A
1945-yil
B
1948-yil
C
1947-yil
D
1946-yil
7
.Urushdan keyin O’zbekistonda amalga oshirilgan qanday siyosat mahalliy aholining moddiy va ma’naviy imkoniyatlariga zarar keltirib, respublikada ijtimoiy vaziyat keskinlashuvi hamda millatlararo munosabatlarning murakkablashuviga zamin yaratdi?
A
A va B
B
kadrlar siyosati
C
ruslashtirish siyosati
D
harbiy siyosat
8
Urushdan keyingi besh yilliklarda davlat sanoatni o’stirish uchun katta miqdorda kapital mablag’lar ajratdi. Ulardan beshinchi besh yillik davri qaysi yillarni o’z ichiga oladi?
A
1956 – 1960-yillar
B
1946 – 1950-yillar
C
1951 – 1955-yillar
D
1961 – 1965-yillar
9
.Urushdan keyin O’zbekistonga qanday rahbar lavozimlar Moskvadan yuborilgan vakillardan iborat bo’lib, ular katta huquq va imtiyozlarga ega bo’lgan hamda respublikadagi kadrlar taqdirini o’z ixtiyorlari bilan hal qilishgan? 1)O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining ikkinchi sekretarlari 2)O’zbekiston SSR Ministrlar Soveti raisi 3)O’zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumi raisining birinchi o’rinbosarlari 4)Davlat xavfsizlik komiteti 5)ministrliklar rahbarlari 6)viloyat va shahar partiya tashkilotlarining ikkinchi sekretarlari
A
2,4,6
B
1,3,5
C
1,2,3
D
1,2,3,4,5,6
10
Urushdan keyin O’zbekistonda ko’plab yirik kimyo korxonalarning qurilishi natijasida, eng katta zararni ko’rganlarni aniqlang.
A
hayvonlar
B
o’simliklar
C
insonlar
D
hamma javoblar to’g’ri
11
Urushdan keyin O’zbekistonda qanday korxonalar aholi qalin yashaydigan joylarda qurilgan bo’lib, ular atrof-muhitni ifloslantirdi va ekologik vaziyatni murakkablashtirdi?
A
Yangiyo’l biokimyo zavodi
B
hamma javoblar to’g’ri
C
Navoiy kimyo kombinati
D
Chirchiq elektrkimyo kombinati
12
.Ittifoqqa bo’ysunadigan korxonalarning ish haqi mahalliy sanoat korxonalaridagiga qaraganda qanchaga farq qilgan?
A
deyarli bir xil bo’lgan
B
2-3 marta va undan ham ko’proq
C
3-4 marta va undan ko’proq
D
4-5 marta va undan ham ko’proq
13
.Urushdan keyin rahbar lavozimlarga O’zbekistonga Moskvadan yuborilgan vakillar asosan qaysi xalq vakillaridan iborat bo’lgan?
A
ruslar va chechenlar
B
skandinav va gruzinlar
C
tatarlar va ruslar
D
slavyan va armanlar
14
Ikkinchi jahon urushidan so’ng O’zbekiston qaysi ittifoq hududining tarkibiy qismi edi?
A
SSSR
B
mustaqil davlat edi
C
MDH
D
NATO
15
O’zbekistonda urushdan keyin qanday korxonalarning ko’plab qurilishi foydadan ko’ra ko’proq salbiy oqibatlarga olib keldi?
A
to’qimachilik
B
yog’-moy
C
kimyo
D
transport
16
.O’zbekiston havo yo’llarida qachondan boshlab yuksak tezliklar va parvozlar davrini ochib bergan TU-104 rusumli yo’lovchi tashuvchi samolyotlar paydo bo’ldi?
A
XX asrning 50-yillari boshlaridan
B
XX asr 50-yillari o’rtalaridan
C
XX asrning 70-yillari boshlaridan
D
XX asrning 60-yillaridan
17
O’zbekistonda urushdan keyingi yillarda qaysi sanoatda ishlab chiqarish rejalari bajarilmas, aholining iste’mol mollari bilan ta’minlash darajasi Ittifoqqa nisbatan bir necha marta kam bo’lgan?
A
kimyo sanoatida
B
og’ir sanoatda
C
savdo sanoatida
D
yengil sanoatda
18
Urushdan keyingi besh yilliklarda davlat sanoatni o’stirish uchun katta miqdorda kapital mablag’larning aksariyatini qanday sanoatga sarfladi?
A
og’ir sanoatga
B
yengil sanoatga
C
sanoat to’ntarishiga
D
A va B
19
Urushdan keyingi besh yilliklarda davlat sanoatni o’stirish uchun katta miqdorda kapital mablag’lar ajratdi. Ulardan 1946 – 1950-yillardagi besh yillik nechanchisi hisoblanadi?
A
beshinchi
B
uchinchi
C
ikkinchi
D
to’rtinchi
20
.Urushdan keyin temir yo’llar va avtomobil yo’llari qaysi hududlardan o’tkazilishi SSSR parchalangach, mintaqada mustaqil davlatlar tashkil topgandan so’ng talay muammolarni keltirib chiqardi? 1)Ozarbayjon 2)Armaniston 3)Turkmaniston 4)Tojikiston 5)Qirg’iziston 6)Qozog’iston 7)Gurjiston 8)Ukraina
A
2,4,6
B
1,7,8
C
3,4,6
D
1,3,5
21
.Chorjo’y-Qo’ng’irot temir yo’li qachon qurildi?
A
1948-yil
B
1945-yil
C
1947-yil
D
1946-yil
22
.Toshkent katta halqa avtomobil yo’li qachon loyihalashtirildi va qurildi?
A
1947-1950-yillarda
B
1960-1973-yillarda
C
1959-1968-yillarda
D
1955-1966-yillarda