Tarix
1
Toshkentda qachon zilzila bo’lib o’tgan?
A
1977-yil 7-oktabr
B
1966-yil
C
1977-yil noyabr
D
1959-yil 15-mart
2
Sovet davrida yoshlar tashkilotlari nima deb yuritilgan?
A
kommunist
B
komendant
C
komsomol
D
kamolot
3
Sharof Rashidov O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari lavozimiga qachon saylandi?
A
1959-yil 15-mart
B
1977-yil 7-oktabr
C
1966-yil aprel
D
1977-yil noyabr
4
1917-1983-yillarda yashab faoliyat ko’rsatgan O’zbekiston rahbarini aniqlang.
A
Sobir Kamolov
B
Amin Niyozov
C
Nuriddin Muhitdinov
D
Sharof Rashidov
5
.O’zbekiston SSR Ministrlar Sovetining raisi lavozimida mehnat qilgan shaxslarning shu lavozimda ishlagan yillari bilan moslashtiring. 1)Orif Alimov 2)Rahmonqul Qurbonov 3)Normuhammadi Xudoyberdiyev a)1959-1961-yillarda b)1971-1984-yillarda c)1961-1971-yillarda
A
1-c, 2-b, 3-a
B
1-b, 2-a, 3-c
C
1-a, 2-c, 3-b
D
1-c, 2-a, 3-b
6
.Turli darajadagi Sovetlar, komsomol hamda jamoat tashkilotlari rahbarlari qaysi partiya tarkibiga kiritilgan?
A
Kommunistik partiya
B
Demokratik partiya
C
hech qanday partiya tarkibiga kiritilmagan
D
Liberalistik partiya
7
.O’zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumi raisi lavozimlarida faoliyat ko’rsatgan shaxslarning shu lavozimda ishlagan yillari bilan moslashtiring. 1)Inomjon Usmonxo’jayev a)1959-1970-yillarda 2)Yodgor Nasriddinova b)1978-1983-yillarda 3)Nazar Matchonov c)1970-1978-yillarda
A
1-a, 2-c, 3-b
B
1-b, 2-a, 3-c
C
1-c, 2-a, 3-b
D
1-c, 2-b, 3-a
8
.Toshkent metropolitenining birinchi navbati qachon ishga tushirildi?
A
1977-yil 7-oktabr
B
1966-yil
C
1977-yil noyabr
D
1959-yil 15-mart
9
Sovet jamiyati siyosiy tizimining asosiy ustuni nima hisoblangan?
A
kasaba uyushmalari
B
partiya
C
yoshlar tashkilotlari
D
barchasi to’g’ri
10
Sharof Rashidov qachon va qayerda tug’ilgan?
A
1917-yil 23-yanvarda Toshkentda
B
1917-yil 23-yanvarda Samarqandda
C
1917-yil 7-noyabrda Buxoroda
D
1917-yil 7-noyabrda Jizzaxda
11
.Milliy respublikalar huquqini rasmiy cheklab, Markazga keng vakolatlar olib bergan SSSRning yangi Konstitutsiyasi kimning rahbarligida tayyorlandi?
A
Brejnev
B
Xrushyov
C
Gorbachyov
D
Stalin
12
.Toshkent metropolitenining birinchi navbati nechta bekatdan iborat bo’lgan?
A
6
B
9
C
7
D
8
13
.O’zbekiston SSRda qachon avvalgi davrlarga nisbatan xalqning turmush darajasi nisbatan yaxshilandi, uning moddiy ahvolida ijobiy o’zgarishlar yuz berdi?
A
XX asrning 30-50-yillarida
B
XX asrning 50-60-yillarida
C
XX asrning 20-30-yillarida
D
XX asrning 60-80-yillarida
14
.Butun Sharqda parlament raisi bo’lgan birinchi ayol 1970-1974-yillarda qanday faoliyat bilan shug’ullangan?
A
Qo’shilmaslik harakati rahbari
B
Yevropa Ittifoqi raisi
C
SSSR Oliy Soveti Millatlar Sovetining raisi
D
Hindiston Bosh vaziri
15
.SSSR Konstitutsiyasining nechanchi moddasida KPSSning sovet davlatidagi yetakchilik roli qonuniy mustahkamlab qo’yilib, kommunistik partiya jamiyatning rahbarlik qiluvchi va yo’naltiruvchi kuchi deb yozilgan edi?
A
16-moddasida
B
12-moddasida
C
6-moddasida
D
9-moddasida
16
.SSSRdagi ma’sul lavozimlarga faqat kimlar tayinlangan?
A
kommunistlar
B
liberallar
C
demokratlar
D
eserlar
17
.SSSRda rivojlangan sotsialistik jamiyat qurish nazariyasini ilgari surgan SSSR rahbarini aniqlang.
A
Xrushyov
B
Brejnev
C
Stalin
D
Gorbachyov
18
.Butun Sharqda parlament raisi bo’lgan birinchi ayol kim?
A
Indra Gandi
B
Benazir Bxutto
C
Yodgor Nasriddinova
D
Sayyora Rashidova
19
.Yodgor Nasriddinova qayerda tug’ilgan?
A
Andijon
B
Xorazm
C
Jizzax
D
Qo’qon
20
.O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qachon “Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligini nishonlash to’g’risida”gi qarori qabul qilindi?
A
2016-yil 14-may
B
2017-yil 13-noyabr
C
2017-yil 27-mart
D
2017-yil 10-avgust
21
Sovet jamiyatining siyosiy tizimiga nimalar kirgan? 1)partiya 2)turli darajadagi Sovet organlari 3)kasaba uyushmalari 4)komsomol
A
1,4
B
1,2,3,4
C
1,2
D
1,3
22
.Oliy Sovetdan boshlab qishloq sovetlarigacha bo’lgan organlar kimlarning manfaatlarini himoya qilishlari kerak edi?
A
zodagonlar
B
qashshoqlar
C
mehnatkashlar
D
ABC
23
.Partiya nomenklaturasi nima?
A
partiyani faqat slavyan va arman millatiga mansub shaxslar boshqarishi
B
joylarda partiya nomidan ish ko’radigan boshqarmalar
C
partiyadagi ko’pchilikning rus millatiga mansubligi
D
partiya organlari bilan kelishib tayinlanadigan lavozimlar
24
Sharof Rashidov qaysi yillarda O’zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining raisi sifatida faoliyat ko’rsatgan?
A
1950-1959-yillarda
B
1952-1959-yillarda
C
1951-1957-yillarda
D
1950-1955-yillarda
25
. XX asrning 60-80-yillarida qaysi cho’llarning o’zlashtirilishi natijasida ekin maydonlari kengaygan? 1)Mirzacho’l 2)Usyurt C)Surxon-Sherobod 4)Qorako’l 5)Qarshi 6)Zarafshon
A
1,2,3
B
1,3,5
C
2,4,6
D
1,2,3,4,5,6
26
.Leonid Ilich Brejnev yashagan yillarni to’g’ri belgilang.
A
1917-1983-yillarda
B
1906-1982-yillarda
C
1910-1978-yillarda
D
1907-1989-yillarda
27
Toshkent metropoliteni qurilishi kimning tashabbusi bilan boshlangan?
A
Sobir Kamolov
B
Sharof Rashidov
C
Amin Niyozov
D
Nuriddin Muhitdinov
28
.Milliy respublikalar huquqini rasmiy cheklab, Markazga keng vakolatlar olib bergan SSSRning yangi Konstitutsiyasi qachon qabul qilindi?
A
1966-yil
B
1959-yil 15-mart
C
1977-yil 7-oktabr
D
1977-yil noyabr