Tarix
1
.Maxsus Navoiy viloyati qachon tashkil qilindi ?
A
1982 yil
B
1980 yil
C
1983 yil
D
1981 yil
2
Murintov oltin koni qachon ishga tushirilgan?
A
1960 yil
B
1961-yil
C
1955 yil
D
1951 yil
3
Navoiy kon - metallurgiya kambinatiga poydevor qo’yilishi bilan Navoiy shaxriga asos solindi bu voqea qachon sodir bo’ldi?
A
1 958 yil 3-sentabrda
B
1955 yil 3-sentabrda
C
1958 yil 7 –sentabrdsa
D
1959 yil 3 –oktabrda
4
. XX asrning ikkinchi yarmida yurtimiz dunyoda oltin zaxiralari bo’yicha nechanchi o’rinni egallagan edi?
A
6 orin
B
4 o’rin
C
5 o’rin
D
7 o’rin
5
.Muruntov oltin konida dastlabki (999,9probali) sof quyma oltin nechanchi yili tayorlandi ?
A
1965 yili
B
1964 yili
C
1966 yili
D
1963 yil
6
Ko’plab yangi shaxarlar va posyolkalar (shaxarchalar) qurildi ayniqsa ittifoqqa bo’ysinuvchi va “yopiq shaxarlar” deb ataluvchi Navoiy, Zarafshon va Uchquduq kabi shaxarlar vujudga keldi diqqat savol bu shaxarlar nima uchun yopiq shaxarlar deb yuritilgan edi ?
A
faqat mahalliy xalqlar uchun bu shaxarlar ochiq bo’lgan va boshqa hudud aholisi kiritilmagan
B
yopiq shaxarlar mahalliy hokimiyatga bo’ysunmagan bu joylarda maxfiy karxonalar joylashgan bo’lib ,ular faqar Markazga hisob berardi shuning uchun yopiq shaxar
C
bu shaxarlar nomi shunchaki yopiq shaxar deb yuritilgasn
D
hamma javoblar to’g’ri
7
GAZLI konidan 1975 yilga kelib qancha gaz ishlab chiqilgan edi?
A
36 mlrd m kub
B
34,7 mlrd m kub
C
35 mlrd m kub
D
33,7 mlrd m kub
8
Butunittifoq gaz qazib chiqarishda O’zbekistonning ulishi 1960 –yildagi 1% dan 1975- yilda necha foizga ko’tarildi ?
A
20%
B
10%
C
40%
D
30%
9
Jarqo’rg’on,Qorovulbozor,sariqtosh gaz konlari nechanchi yil ochilgan?
A
1970-yil
B
1950 yil
C
1960-yil
D
1951- yil
10
XX asr 60-80- yillarida O’zbekistonda qancha millat va elatlar yashagan ?
A
131 ta
B
129 ta
C
130 ta
D
127 ta
11
.XX asr 70-80 –yillarida respublikada har yili taxminan necha tonna atrofida sof oltin quymasi tayyorlangan ?
A
70 tonna
B
40 tonna
C
50 tonna
D
60 tonna
12
Jahondagi eng yirik GAZLI neft-gaz konining umumiy zaxirasi necha milliard metr kub gaz bo’lgan?
A
400 milliard meter kub
B
450 milliard metr kub
C
500 milliard metr kub
D
550 milliard metr kub
13
.XX asr 70- 80 –yillarida O’zbekistonda yer osti konlaridsan taxminan necha dollir baxolik foydali qazilma olingan ?
A
6 mlrd dollor
B
5,5 mlrd dollor
C
6,5 mlrd dollor
D
5 mlrd dollor
14
Buxoro viloyatida dunyodagi eng yirik va ulkan GAZLI neft-gaz konini nechanchi yilda topildi?
A
1954-yil
B
1956-yil
C
1957-yil
D
1955-yil
15
GAZLI konidan Tabiy gaz qazib olish surati 1960- yili qancha tabiy gaz ishlab chiqarilgan?
A
0,2 mlrd m kub
B
0,4 mlrd m kub
C
0,3 mlrd m kub
D
0,5 mlrd m kub
16
O'zbekistonning tabiiy gaz mavjud bo’lgan tumanlarida faol gealogik –qidiruv ishlari XX asrning nechanchi yili boshlangan edi?
A
70-yillar
B
50-yillari
C
80-yillar
D
60-yillari