Tarix
1
XX asr 60-80 yillarida O’zbekistonning qaysi hududlarida kimyo zavodlari qurilgan edi ?
A
Buxoro, Navoiy Qarshi
B
Xorazim, Navoiy
C
Navoiy ,Chirchiq ,Farg’ona
D
Samarqand
2
Markaz ko’rsatmasi bilan O’zbekiston paxtazorlarida g’o’za zararkunandalari va kasalliklariga kurashda o’ta zaxarli kimyoviy moddalar ishlatildi .diqqat savol XX asr 80 yillari o’rtalarida respublikada necha tonna zaxarli pestitsidlardan qishloq xo’jaligida qo’llanilgan ?
A
9 tonna
B
90 000 tonna
C
9000 tonna
D
900 tonna
3
Orolbo’yi mintaqasida vujudga kelgan og’ir vaziyat yerli xalq ahvolini nihoyatda tang qilib qo’ydi bu year turli hil kasalliklar ko’paydi yosh bolalar o’limi ortib bordi majruh tug’ilgan bolalar soniham ortib bordi ,bir yoshgacha bo’lganbolalar orasida o’lim har ming bolaga nisbatan 1980- yildagi 46,5 nafardan 1986- yilda qanchaga yetdi?
A
50 nafar
B
60 nafar
C
72 nafar
D
.65,5 nafar
4
O’zbekiston rahbariyati nechanchi yili qishloq xo’jaligida kimyoviy moddalardan foydalanishni taqiqlagan edi ?
A
1982 –yil
B
1981 –yil
C
1983-yil
D
1984-yil
5
.Orolcho’l (Orolqum) qay tarzda vujudga kelgan?
A
Orol dengizining 40 000 Km kvadrati dan ziyot qismi quruqlikka aylanish natijasida
B
O’rta Osiyoda sug’orishning tez suratlar bilan rivojlanish munosabati bilan
C
Amudaryo va Sirdaryo suv hajmining kamayib borishi va tabiy bug’lanishning yuqoriligi tufayli
D
hamma javoblar to’g’ri
6
.Orolbo’yida sariq kasalligi necha marotaba ortdi ?
A
7 marta
B
6 marta
C
.9 marta
D
8 marta
7
Paxtachilik va chorvachilik 1980-1985- yillarda har yili necha mln rubildan ortiq zarar ko’rdi?
A
20 mln rubil
B
10 mln rubil
C
30 mln rubildan ortiq
D
15 mln rubil
8
Hozirgi vaqtda Orol dengizi necha bo’lakka bo’linib ketgan?
A
3 bo’lak
B
5 bo’lak
C
2 bo’lak
D
4 bo’lak
9
Orol mintaqasida vujudga kelgan og’ir vaziyatdan ayollarning necha foizi kamqonlik kasaliga uchragan edi ?
A
79%
B
70%
C
60%
D
75%
10
Ko’p hollarda butifos har gektar paxta maydoniga belgilangan meyoridan necha baravar ko’p edi?
A
1-2 baravar
B
3-4 baravar
C
4-5 baravar
D
2-3 baravar
11
Zaxarlik darajasi yuqori bo’lgan kimyoviy modda – butifos g’o’zani defoliatsiya qilish ( bargini to’kish ) uchun O’zbekistonda necha yil davomida ishlatildi ?
A
20 yil
B
10 yil
C
25 yil
D
15 yil
12
.Orol bo’yida qorin tifi kasalligi necha marotaba ortdi?
A
10 marta
B
20 marta
C
30 marta
D
40 marta
13
.Orolbo’yi mintaqasida vujudga kelgan og’ir ekalogik vaziyatda ayniqsa dengizga yaqin bo’lgan Mo’ynoq,Qo’ng’irot , Chimboy shaharlari va atrofdagi ovular aholisi ko’p aziyat chekdi. Baliqchilik bilan nom chiqargan mo’ynoqliklarning ko’pchiligi necha yil ichida ishsiz va nochor ahvolga tushdi?
A
10-15 yil
B
21 yil
C
5-10 yil
D
20 yil