Tarix
1
1985-yil 2-iyulda kim SSSR Oliy Soveti Prezidiumi raisi lavozimiga kim saylandi.
A
Mixail Kornenko
B
Andrey Yakubov
C
Andrey Gromiko
D
Vladimir Savchenko
2
.Nechanchi yida bo’lib o’tgan plenum qarorlari bilan Markaz tomonidan O‘zbekistonda “paxta ishi” deb atalgan siyosiy qatag‘onlar boshlandi
A
1983-yil 12 aprelda XV pleniumda
B
1982-yil 24-Mayda XIV pleniumda
C
1984-yil 23-iyunda XVII pleniumda
D
1984-yil 18-iyunda XVI pleniumda
3
. Markazdan yuborilgan kommunistik amalparastlar O‘zbekistonning partiya va hokimiyat tizimida asosiy o‘rinlarni egallab, o‘zbek xalqiga qarshi qatag‘onni avj oldirdilar. Qatag‘on qilichi eng avvalo kimga qarshi ko‘tarildi
A
Rustam Saidov
B
Inomjon Usmonxo‘jayev
C
Rafiq Nishonov
D
O‘zbekistonning sobiq rahbari, marhum Sharof Rashidov xotirasiga qarshi
4
Sharof Rashidov respublikani qancha vaqt boshqargan edi?
A
20 yil
B
27 yil
C
qariyb chorak asr
D
32 yil
5
. -1984-yil 23-iyunda bo’lgan Plenumda Moskvadan maxsus yuborilgan KPSS MK sekretari kim edi?
A
Makarov
B
A . N. Ribashev
C
Y.K.Ligachev
D
Kalinin
6
.1983 – 1987-yillarda Moskva, Leningrad (hozirgi Sankt-Peterburg) va RSFSRning boshqa shaharlaridan qancha “desantchi” O‘zbekistonning partiya, sovet, ma’muriy-xo‘jalik organlariga yuqori rahbarlik lavozimlariga ishga yuborilgan edi
A
900 nafarga yaqin
B
1000 nafarga yaqin
C
1000 nafardan ziyod
D
800 nafarga yaqin
7
.1985 – 1990-yillarda O‘zbekistonda “paxta ishi” degan uydirma bo‘yicha jami qancha kishi tergov qilindi,
A
20 000
B
30 000
C
40 000
D
50 000
8
.O‘zbekiston SSRning ijtimoiy-siyosiy hayotida ……. bo‘lgan O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining XVI plenumi mash’um rol o‘ynadi.
A
1984-yil 18-iyunda
B
1984-yil 23-iyunda
C
1982-yil 24- mayda
D
1983 –yil 12 aprelda
9
. Qachondan boshlab sovet rejimi, uning siyosiy tizimi va xo‘jalik yuritish usullari o‘zining rivojlanish imkoniyatlarini tugata boshladi
A
XX asrning 90-yillariga kelganda
B
XX asrning 70-yillariga kelganda
C
XX asrning 60-yillariga kelganda
D
XX asrning 80-yillariga kelganda
10
. Izolyator – bu
A
(ajratmoq, yakkalamoq) kazarma, lager, yuqumli kasal saqla- nadigan va shu kabi vaqtincha ajratib qo‘yiladigan alohida xona, joy.
B
(taqsimlamoq) maglub davlatning boyliklarini taqsimlab olmoq.
C
(qo’shib olmoq) Mag’lub davlatning hududini qo’shib olish
D
bo’lib tashlamoq. Mag’lub davlatning hududlarini bo;lib olish
11
1982 – 1984-yillarda Sovet Ittifoqiga kim rahbarlik qildi
A
Yuriy Andropov
B
Mixail Gorbachyov
C
Konstantin Chernenko
D
Vladimir Agaev
12
.Paxta ishi deb atalgan siyosiy qatag’onlar davrida 1983-yilda tuzulgan tergov guruhining rahbarlari kim edi
A
T.X.Gdlyan va T.X.Tuxugov
B
T.X. Tuxugov. N.V. Ivanov
C
T.X.Gdlyan va Molotov
D
T.X.Gdlyan va N.V.Ivanov
13
Leonid Brejnev mamlakat va partiyani necha yil davomida boshqargan
A
16 yil
B
18 yil*
C
15yil
D
20 yil
14
.1983 – 1988-yillarda O‘zbekistonga kim rahbarlik qildi
A
Sharof Rashidov
B
Rustam Saidov
C
Rafiq Nishonov
D
Inomjon Usmonxo‘jayev
15
KPSS MK Bosh sekretari, SSSR Oliy Soveti Prezidiumi raisi Leonid Brejnev qachon vafot etdi.
A
1983-yil noyabrda
B
1981-yil noyabrda
C
1982-yil noyabrda
D
1980-yil noyabrda
16
. 1988-1989 yillarda O‘zbekistonga rahbarlik kim qildi
A
Murod Ismoilov
B
Rustam Saidov
C
Rafiq Nishonov
D
Inomjon Usmonxo‘jayev
17
1984 – 1985-yillarda Sovet Ittifoqiga kim rahbarlik qildi.
A
Yuriy Andropov
B
Vladimir Agaev
C
Mixail Gorbachyov
D
Konstantin Chernenko
18
O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komiteti birinchi sekretari Sharof Rashidov qachon vafot etdi.
A
1982-yil oktyabrda
B
1983-yil oktyabrda
C
1983-yil sentabrdada
D
1984-yil dekabrda
19
.1985 – 1990-yillarda O‘zbekistonda “paxta ishi” degan uydirma bo‘yicha jami qancha kishi soxta ayblar bilan jinoiyjavobgarlikka tortildi.
A
5000 nafar kishi
B
4000 nafar kishi
C
3000 nafar kishi
D
6000 nafar kishi
20
Mixail Gorbachyov qachon KPSS MK Bosh sekretari lavozimini egalladi
A
1986-yil 22- oktabrda
B
1984-yil 10-mayda
C
1985-yil 11-martda
D
1985-yil 14 fevralda
21
qachondan boshlab SSSRda qayta qurish siyosati boshlandi. –
A
1985-yildan
B
1983-yildan
C
1986-yildan
D
1984-yildan
22
. Sanksiya – bu..?
A
(taqsimlamoq) maglub davlatning boyliklarini taqsimlab olmoq.
B
(ajratmoq, yakkalamoq) kazarma, lager, yuqumli kasal saqla- nadigan va shu kabi vaqtincha ajratib qo‘yiladigan alohida xona, joy.
C
(bo’lib tashlamoq) Mag’lub davlatning hududlarini bo’lib olmoq
D
(lot. – qat’iy, o‘ta jiddiy qaror) hujjat, qarorlarning oliy organ tomonidan tasdiqlanishi, shunday tasdiq natijasida hujjat, qarorning qonuniy kuchga ega bo‘lishi