Tarix
1
.Internatsionalizm – bu
A
bo’lib tashlamoq. Mag’lub davlatning hududlarini bo;lib olish
B
(taqsimlamoq) maglub davlatning boyliklarini taqsimlab olmoq.
C
Xalqlar va ijtimoiy guruhlarning millatlar ozodligi, mustaqilligi, huquqiy tengligiga asoslangan birdamlik va o‘zaro hamkorlik tamoyili.
D
(ajratmoq, yakkalamoq) kazarma, lager, yuqumli kasal saqla- nadigan va shu kabi vaqtincha ajratib qo‘yiladigan alohida xona, joy.
2
Qayta qurishning asosiy tarkibiy qismlari deb qanday islohotlar o‘tkazish belgilandi –
A
siyosiy hayotni demokratlashtirish va tub iqtisodiy islohot
B
jamiyatning barcha sohalarini demokratlashtirish
C
ijtimoiy hayotni demokratlashtirish va tub iqtisodiy islohot
D
saylov jarayonlarini demokratlashtirish
3
.Rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, 1989-yil 3 – 12-iyunda Farg‘ona viloyatida bo‘lgan millatlararo to‘qnashuvlar va namoyishchilarning harbiylar tomonidan o‘qqa tutilishi natijasida necha kishi halok bo‘lgan,
A
125 nafar
B
105 nafar
C
110 nafar
D
103 nafar
4
Qayta qurishning birinchi bosqichi nima bilan izohlanadi.
A
ma’muriy tashkiliy tadbirlarni an’anaviy usullarda olib borilishi
B
saylov jarayonlarini demokratlashtirish
C
ijtimoiy hayotni demokratlashtirish va tub iqtisodiy islohot
D
jamiyatning barcha sohalarini demokratlashtirish
5
.1989-yil 7-8-iyunda qayerda bo’lgan mahalliy aholining tinch namoyishi harbiy qism askarlari tomonidan o‘qqa tutilishi natijasida 50 dan ziyod na- moyishchilar halok bo‘ldi.
A
Marg’ilon shahrida
B
Bo’ka shahrida
C
Qo‘qon shahrida
D
Andijon shahrida
6
KPSS MK qachon bo’ilb o’tgan plenumi sovet jamiyati hayotining barcha sohalarini chuqur isloh qilish yo‘lini e’lon qildi. -
A
Mart (1986-y.)
B
Iyunl (1984-y.)
C
sentabr (1983-y.)
D
Aprel (1985-y.)
7
Qayta qurishning birinchi bosqichi nechanchi yillarda bo’lib o’tgan.
A
1985-1987-yillar
B
1985-1986-yillar
C
1984-1986-yillar
D
1985-1988-yillar
8
.Qachon Farg‘ona vodiysining O‘sh va O‘zgan shaharlarida (qo‘shni Qirg‘iziston hududida) qirg‘izlar bilan o‘zbeklar o‘rtasida etnik mojaro kelib chiqdi.
A
1990-yil iyunda
B
1989-yil mayda
C
1991-yil aprelda
D
1991-yil iyulda
9
Nechanchi yilda Quvasoyda yoshlar o‘rtasida bo‘lgan bezorilik vodiyda millatlararo to‘qnashuvni (mesxeti turklari bilan mahalliy yoshlar o‘rtasida) keltirib chiqardi. U Farg‘ona vodiysi va Toshkent viloyatiga tarqalib, xavfli tus oldi.
A
1990-yil may-iyul oylarida
B
1990-yil aprel-may oylarida
C
1989-yil may-iyun oylarida
D
1989-yil sentabr-oktabr oylarida
10
.Rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, 1989-yil 3 – 12-iyunda Farg‘ona viloyatida bo‘lgan millatlararo to‘qnashuvlar va namoyishchilarning harbiylar tomonidan o‘qqa tutilishi natijasida necha kishi jarohatlangan va necha xonadonga o‘t qo‘yilib, vayron etilgan
A
1011 kishi jarohatlangan va 757 xonadonga o‘t qo‘yilib, vayron etilgan.
B
1050 kishi jarohatlangan va 765 xonadonga o‘t qo‘yilib, vayron etilgan.
C
1020 kishi jarohatlangan va 750 xonadonga o‘t qo‘yilib, vayron etilgan.
D
1080 kishi jarohatlangan va 650 xonadonga o‘t qo‘yilib, vayron etilgan.
11
..Partokratik – bu ---
A
Saylov erkinligiga qarshi qaratilgan
B
Xalqlar va ijtimoiy guruhlarning millatlar ozodligi, mustaqilligi, huquqiy tengligiga asoslangan birdamlik va o‘zaro hamkorlik tamoyili.
C
. diniy erkinlika qarshi qaratilgan .
D
partiya hukmronligiga asoslangan
12
.1989-yil 21-oktyabrda respublika Oliy Sovetining XI sessiyasi qanday qonunni qabul qildi
A
“O‘zbekiston SSR nind hududi haqida” Qonunni
B
“O‘zbekiston SSR davlat tili haqida” Qonunni
C
“O‘zbekiston SSR davlat ramzlari haqida” Qonunni
D
“O‘zbekiston SSR qurolli kuchlari haqida Qonunni
13
.1989-yil 7-8-iyunda Qo‘qon shahrida bo’lgan mahalliy aholining tinch namoyishi harbiy qism askarlari tomonidan o‘qqa tutilishi natijasida necha kishi halok bo’ldi
A
50 dan ziyod
B
40 dan ziyod
C
100 dan ziyod
D
60 dan ziyod
14
Qayta qurishning qaysi bosqichida ilmiy-texnika taraqqiyoti yutuqlarini ishlab chiqarishga jalb etish asosida jamiyatda tub iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish va uning asnosida inson omilini faollashtirish mo‘ljallangan edi
A
uchinchi
B
ikkinchi
C
to’rtinchi
D
birinchi
15
Qayta qurishning ikkinchi bosqichi nechanchi yillarda bo’lib o’tgan
A
1988 – 1989-yillar
B
1986 – 1989-yillar
C
1987 – 1989-yillar
D
1987 – 1988-yillar
16
Qayta qurish pirovardida siyosiy jihatdan safsatabozlikka aylanib, tub demokratik o‘zgarishlarni amalga oshirish va boshlangan islohotlarni oxiriga- cha yetkazish imkoniyatini bermay mag‘lubiyatga uchradi. Bu holatning sa- bablari nima bilan izohlanadi : 1)qayta qurishning aniq va izchil, ilmiy jihatdan puxta ishlab chiqilgan dasturi yo‘q edi. 2) mamlakatdagi partokratik rahbariyat “nomenklatura”ni saqlab qolishdan manfaatdor edi. Chunki mamlakatni eskicha usulda boshqarish oson edi. 3) qayta qurishda milliy respublikalarning suvereniteti haqida gapirilsa ham Ittifoqni yangilangan holatda saqlab qolish ko‘zda tutilgan edi. 4)qayta qurishning iqtisodiy jihatdan taminlanmaganligi
A
1,2
B
1,2,4
C
1,3
D
1,2,3
17
Qayta qurishning qaysi bosqichida jamiyatning barcha jabhalarini kompleks tarzda isloh qilishni kun tartibiga qo‘ydi
A
to’rtinchi
B
uchinchi
C
ikkinchi
D
birinchi