Tarix
1
Katta Ergash nechanchi yillarda yashagan?
A
1882-1921-yillarda
B
1881-1922-yillarda
C
1885-1918-yillarda
D
1883-1921-yillarda
2
. 1920-yilning yanvar oyi o’rtalarida…?
A
Madaminbek Fag’ona qo’shinlari qo’mondonligiga yarash muzokaralari
B
Madaminbek noaniq tarzda o’ldirildi
C
Farg’ona vodiysida favqulodda holat e’lon qilindi
D
Farg’ona vodiysida jangavor tashabbus qizil armiya tomonga o’tdi
3
. Qo’rxona – bu…?
A
qo’shin to’planadigan joy
B
to’p yasash korxonalari
C
qurol-yarog’ ombori
D
politsiya binosi
4
. Farg’ona vodiysida qachon favqulodda holat e’lon qilindi?
A
1921-yil 17-oktabrida
B
1923-yil 2-mayida
C
1921-yil 11-noyabrida
D
1921-yil 13-sentabrida
5
. Faoliyatida “Turkiston milliy birligi” tashkiloti ko’rsatmalari asosida ish olib borgan va xalq orasida o’zining jasurligi bilan nom chiqargan qo’rboshini aniqlang?
A
Shermuhammadbek
B
Ochilbek
C
Bahrombek
D
Madaminbek
6
. Istiqlolchilik harakatining boshdan oxirigacha qanday g’oya ustuvor o’rin egalladi?
A
Butun Turkistonning milliy istiqloli va mustaqilligi;
B
Sovet hokimyatini cheklash;
C
Sovetlarni bitta ham qoldirmay qirib tashlash;
D
Sovetlarni mamlakat hududidan quvib chiqarish;
7
Qaysi sanada Kichik Ergash shahid bo’ladi?
A
27-mayda
B
27-fevralda
C
26-fevralda
D
29-martda
8
. Madaminbek sovetlar bilan qachon yarash bitimini imzoladi?
A
1920-yil 27-martda
B
1920-yil 6-martda
C
1920-yil 11-iyunda
D
1920-yil 23-mayda
9
. Farg’ona muvaqqat muxtoriyat hukumati qachon tuzildi?
A
Madaminbek
B
Shermuhammadbek
C
Katta Ergash
D
Bahrombek
10
. Madaminbek hukumati tarkibiga necha nafar ruslar kiritilgan edi?
A
8
B
16
C
7
D
12
11
. Pomirning qaysi ovulida Farg’ona muvaqqat muxtoriyat hukumati tuzilganligi e’lon qilindi?
A
Sho’g’non
B
Ergashtom
C
Ko’lob
D
Bachqir
12
Turkiston mintaqasida bolsheviklar hukmronligidagi sovet rejimiga qarshi harakatlar qachon boshlandi?
A
1918-yil fevral oyining dastlabki o’n kunligida
B
1917-yil noyabr oyining oxirgi o’n kunligida
C
1918-yil fevral oyining so’nggi o’n kunligida
D
1917-yil noyabr oyi dastlabki o’n kunligida
13
. Madaminbek sovetlar bilan qaysi shaharda yarash bitimini imzoladi?
A
Andijonda
B
Namanganda
C
Skobelovda
D
O’shda
14
. Qo’rboshi Nodira qiz qaysi hududda faoliyat olib borgan?
A
Buxoroda
B
Namanganda
C
Farg’onada
D
Samarqandda
15
Bosmachilar aslida kimlar edi?
A
istiqbolchilar
B
istilochilar
C
istiqlolchilar
D
qaroqchilar
16
. Ahmad Zaki validiy qaysi qo’rboshi haqida ma’lumotlar qoldirgan?
A
Ochilbek
B
Madaminbek
C
Bahrombek
D
Shermuhammadbek
17
. Turkistonda istiqlolchilik harakati ning birinchi davri yakunlangan bo’lsa-da hali oldinda kurashning necha yili turar edi?
A
15 yili
B
10 yili
C
8 yili
D
12 yili
18
. Far’ona viloyatining harbiy diktatori etib kim tayinlanadi?
A
P. Branov
B
P.Kobozev
C
N.Veryovkin Roxalskiy
D
I.Tobolin
19
. 1919-yilning kuziga kelib Katta Ergash qo’rboshi qo’l ostida necha nafar askar o’lgan?
A
20 000
B
9000
C
8000
D
7000
20
. Istiqlolchilik harakatida xalqni uyishtirishda kimlarning xizmati katta bo’lgan?
A
dindorlarning
B
oqsoqollarning
C
ziyolililarning
D
qo’rboshilarning
21
. Farg’ona muvaqqat muxtoriyat hukumati qachon tuzildi?
A
1920-yil 3-may
B
1919-yil 12-oktabr
C
1920-yil 1-mart
D
1919-yil 2-dekabr
22
. Nechanchi yillarda yurtmizda “bosmachilik” harakati yuz bergan?
A
1917-1924-y
B
1918-1925-y
C
1917-1925-y
D
1918-1924-y
23
. 1919-yilning kuziga kelib Shermuhammadbek qo’l ostida necha nafar askar o’lgan?
A
12 000
B
20 000
C
30 000
D
8000
24
Kichik Ergash nechanchi yillarda yashagan?
A
1886-1917-yillarda
B
1885-1919-yillarda
C
1882-1921-yillarda
D
1985-1918-yillarda
25
. Farg’ona viloyatida qachon sovet hokimyati tomonida harbiy diktatura o’rnatildi?
A
1922-yil sentabrda
B
1922-yil dekabrda
C
1921-yil oktabrda
D
1921-yil noyabrda
26
. T. Risqulovning e’tiroficha harakatga asosan kimlar kelib qo’shilgan? 1. dehqonlar 2. chorvadorlar 3. ziyolilar 4. harbiylar 5. Hunarmandlar 6. Mardikorlar
A
4, 5
B
5, 6
C
1, 2
D
3, 4
27
. Bolshevik maddohlarning e’tirof etishicha, qo’rboshilar o’rtasida eng xavflisi kim edi?
A
Madaminbek
B
Bahrombek
C
Katta Ergash
D
Shermuhammadbek
28
. Farg’onada istiqlolchilik harakati qachon o’zining eng yuqori cho’qqisiga chiqdi?
A
1918-yil bahorining oxiri va yozida
B
1919-yil qishining oxiri va bahorida
C
1920-yil yozi va kuzida
D
1919-yil yozining oxiri va kuzida
29
. “Bosmachilikka qarshi kurash tamomila yangi, ayricha xususiyati bo’lgan, o’ziga xos dushman bilan kurash demakdir” deb ta’kidlagan shaxsni aniqlang?
A
I.Tobolin
B
P.Kobozev
C
M.Frunze
D
Ye.Perfilev
30
. Madaminbekning boshchiligida qaysi muhim strategik ahamiyatga ega bo’lgan shaharni qamal qilishi Farg’ona vodiysini larzaga keltiradi?
A
Andijonni
B
Namanganni
C
Marg’ilonni
D
O’shni
31
. 1923-1924-yillarda Farg’ona vodiysidagi istiqlolchilar guruhiga kimlar boshchilik qiladi? 1. Bahrombek 2. Islom Polvon 3. Ochilbek 4. Shahriyor 5. Yormat Maxsum
A
2, 5
B
3, 5
C
1, 3
D
2, 4
32
Turkiston mintaqasida bolsheviklar hukmronligidagi sovet rejimiga qarshi harakatlar dastlab qayerda boshlandi?
A
Buxoro
B
Qo’qon
C
Samarqand
D
Andijon
33
. Madaminbek qachon o’ldiriladi?
A
1920-yil may oyida
B
1920-yil aprel oyida
C
1920-yil yanvar oyida
D
1920-yil dekabr oyida
34
. Sentabr dastlabki kunlarida Madaminbek qo’shinlari qaysi shaharlarni egallashadi?
A
Karmana va Qorako’lni
B
Fathobod va Xo’jand
C
O’sh va O’zganni
D
Jalolobod va O’sh
35
. Kurashlardan charchagan istiqlolchilarrning ko’pchiligi nechanchi yilda qarshilikni to’xtatadi?
A
1923-yilda
B
1922-yilda
C
1924-yilda
D
1925-yilda
36
. Ochilbek halok bo’lgan sanani aniqlang?
A
1921-yil 11-noyabrida
B
1922-yil 13-sentabrida
C
1923-yil 10-mayida
D
1923-yil 17-mayida
37
. 1918-1923-yillarda Samarqand viloyatida istiqlolchilar guruhiga kimlar boshchilik qiladi? 1. Bahrombek 2. Islom Polvon 3. Yormat Maxsum 4. Shahriyor 5. Ochilbek
A
1, 3
B
2, 4
C
1, 5
D
2, 3
38
. Turkiston-turk mustaqil islom jumhuriyati kim boshchiligida tashkil topdi?
A
Madaminbek
B
Shermuhammadbek
C
Bahrombek
D
Katta Ergash
39
. Nechanchi yilda Bahrombek va uning ukasi Shahriyor o’ldiriladi?
A
1925-yilda
B
1924-yilda
C
1922-yilda
D
1923-yilda
40
. Qachon Turkiston mintaqasida istiqlolchilik harakatining birinchi davri yakunlandi?
A
1924-yilda
B
1923-yilda
C
1925-yilda
D
1922-yilda
41
Sovet hokimiyatiga qarshi Marg’ilonda kim kurash boshladi?
A
Bahrombek
B
Shermuhammadbek
C
Madaminbek
D
Katta Ergash
42
. Madaminbek bilan yarash bitmini imzolagan ikkinchi Turkiston o’qchi diviziyasining boshlig’i kim edi?
A
N.Veryovkin Roxalskiy
B
M.Frunze
C
P.Kobozev
D
Fyodor Kolesov
43
. Samarqand viloyatidagi istiqlolchilar guruhi tarkibida kimlar harakat qilgan? 1. Bahrombek 2. Shahriyor 3. Yormat Maxsum 4. Islom Polvon 5. Ochilbek 6. Hamroqulbek 7. Shakarxon
A
1, 2, 5, 6
B
2, 4, 5, 7
C
1, 3, 4, 6
D
2, 3, 5, 7
44
. Bolshevik maddohlarning e’tirof etishicha, qo’rboshilar o’rtasida eng kuchlisi kim edi?
A
Katta Ergash
B
Madaminbek
C
Ochilbek
D
Shermuhammadbek
45
. Turkistondagi istiqlolchilik harakatining asosi maqsadi nima edi?
A
Mamlakatdagi adolatsizlarga chek qo’yish;
B
Sovet harbiy qo’mondonligini tugatish;
C
Muslmonlarni haq-huqulari uchun kurash;
D
Turkiston mustaqilligi uchun kurash
46
. Turkiston-Turk mustaqil islom jumhuriyati qachon tashkil topdi?
A
1919-yil 2-dekabr
B
1919-yil 12-oktabr
C
1920-yil 3-may
D
1920-yil 1-mart
47
. Madaminbek hukumati tarkibiga necha nafar tub aholi kiritilgan edi?
A
7
B
16
C
8
D
12
48
. 1920-yil mart oyi oxiriga kelib…?
A
Istiqlolchilik harakati eng yuqori cho’qqiga chiqdi
B
Katta Ergashning nomi Farg’ona aholisi o’rtasida juda mashhur bo’lib ketdi
C
Kichik Ergash shahid bo’ldi
D
Istiqlolchilar harakati boshlandi.
49
. 1920-yilning yozi va kuzida…?
A
istiqlolchilik harakati yangi bosqichga qadam qo’ydi
B
istiqlolchilik harakati qachon o’zining eng yuqori cho’qqisiga chiqdi
C
istiqlolchilarga qarshi keng miqiyosda qatag’onlik siyosati qo’llandi
D
istiqlolchilik harakati muvoffaqiyatsizlikka uchradi
50
. Ochilbek qaysi shahar atrofida bo’lgan jangda halok bo’lgan?
A
Kitob
B
O’zgan
C
Ko’lob
D
Urgut
51
. Madaminbek hukumat boshlig’i bo’lishi bilan bir qatorda…?
A
Tashqi ishlar vaziri ham etib tayinlandi
B
Ichki ishlar vaziri ham etib tayinlanadi
C
Moliya va harbiy ishlarga mas’ul etib tayinlandi
D
Qo’shinning Oliy bosh qo’mondoni etib tayinlanadi
52
. Katta Ergash qo’shini mag’lubiyatga uchragach, Shermuhammadbek asosiy kuchlarni olib qayerga chekinadi?
A
Skobelovga
B
O’shga
C
O’zganga
D
Oloyga
53
Farg’ona vodiysida 1918-yilning o’rtalariga kelib qancha qo’rboshi guruhlari faoliyat olib borgan?
A
100 ta
B
90 ta
C
105 ta
D
101 ta
54
. 1919-yilning kuziga kelib Madaminbek qo’l ostida necha nafar askar o’lgan?
A
12 000
B
30 000
C
20 000
D
8000
55
. Turkistonda istiqlolchilik harakati vujudga kelishining bosh sababi nima ?
A
Sovetlarning mustamlakachilik va shovinistik siyosati
B
Islom dining cheklanishi
C
Xususiy mulkning bekor qilinishi
D
Oziq-ovqat ravyortkasi va g’alla monopoliyasi
56
. “Mutlaqo maxfiy” ma’lumotlarga qaraganda, 1921-yil iyun-sentabr oylarida Farg’ona viloyatida qancha qo’rboshi guruhlari harakat qilgan?
A
150 ta
B
200 ta
C
105 ta
D
100 ta
57
. Nima maqsadda Madaminbek Fag’ona qo’shinlari qo’mondonligiga yarash muzokaralari boshlashni taklif qilgan edi?
A
hiyla ishlatish maqsadida
B
qon to’kilishini oldini olish maqsadida
C
barchasi to’g’ri
D
vaqtdan yutish uchun
58
Qo’qon uyezdidagi harakatning dastlabki tayanch nuqtasi qayer edi?
A
O’zgan
B
Pishpak
C
Bashqir
D
Quva
59
. Istiqlolchilik harakatining asosiy harakatlantiruvchi kuchini kimlar tashkil qilgan? 1. dehqonlar 2. chorvadorlar 3. ziyolilar 4. chorikorlar 5. harbiylar 6. Hunarmandlar 7. dindorlar 8. mardikorlar
A
1, 3, 4, 5, 6
B
2, 3, 4, 8
C
1, 2, 5, 8
D
1, 3, 4, 6, 8