Tarix
1
. Buxoro shahriga 1-2-sentabr kunlari jami qanch snaryadlar tashlangan?
A
9000
B
11 000
C
14 000
D
12 000
2
. Fyodor Kolesov boshiligidagi qo’shin qachon Yangi Buxoroga yetib keladi?
A
1918-yil 26-fevralda
B
1918-yil 2-martda
C
1918-yil 17-martda
D
1918-yil 1-martda*
3
. Nechanchi yili F.Xo’jayev Berlinga nemis bankirlari va chet el savdo kompaniyalari bilan mustaqil shartnoma tuzishga boradi?
A
1923-yilda
B
1922-yilda
C
1924-yilda
D
1925-yilda
4
Buxoroda ish olib brogan Rossiya imperiyasining siyosiy agentligi nima deb atalgan?
A
Rossiya hukumatining rezidenti
B
Rossiya hukumatining vakilligi
C
Rossiyaning Buxorodagi vitse-prezidenti
D
Turkiston XKS raisi
5
. “Buxoroda 3000 ga yaqin hovli, 3000 dan ortiq do’kon, 20 ta saroy, 29 ta masjid 34 ta guzar yonib xarob bo’lgan…Buxoroliklar bu kunlarni “kichik qiyomat” deb atashgan” ushbu ma’lumotlar qaysi asardan olingan?
A
B va D javoblar to’g’ri
B
“Hasratli tarix”
C
“Tarixiy Salimiy”
D
“Tarixi nafoe”
6
Amir Sayi Olimxon yashagan yillarni aniqlang?
A
1881-1944-y
B
1882-1944-y
C
1878-1954-y
D
1886-1938-y
7
. Qaysi sanada Turkiston fronti qo’mondoni M.V.Frunze Samarqand-Buxoro guruhi (fronti) ni tuzish haqida buyruq beradi?
A
1921-yil 17-sentabr
B
1920-yil 25-martda
C
1920-yil 17-martda
D
1920-yil 12-avgustda
8
. Butunbuxoro xalq vakillarining nechanchi qurultoyida BXSRning nomi o’zgartirilib u BSSRga aylantirildi?
A
II qurultoyda
B
V qurultoyda
C
I qurultoyda
D
IV qurultoyda
9
Amir Sayid Olimxon Buxoroda islohotlar o’tqazish to’g’risidagi farmoni qachon bekor qilindi?
A
21-iyunda
B
14-aprelda
C
28-mayda
D
17-iyulda
10
. Nima maqsadda Turkiston fronti qo’mondoni M.V.Frunze Samarqand-Buxoro guruhi (fronti) ni tuzish haqida buyruq beradi?
A
boshqaruvni soddalashtirish uchun
B
namoyishchilarni tinchlantirish maqsadida
C
amirlikni bo’ysundirish maqsadida
D
amirlikni tugatish maqsadida
11
. Buxoro chegaralarida Turkiston frontining qancha askarlari shay holatga keltirib qo’yilgan edi?
A
8000 piyoda, 3500 otliq
B
7000 piyoda, 2500 otliq
C
6000 piyoda 1500 otliq
D
15000 piyoda 4500 otliq
12
5. Quyidagi jadid marifatparvarlarini yashagan yillari bilan moslashtirib chiqing? 1) A. Fitrat 2) F. Xo’jayev 3) A. Burhonov-Munzim 4) S. Ayniy a) 1878-1954-y b) 1896-1938-y c) 1886-1938-y d) 1875-1934-y f) 1878-1944-y
A
1-c, 2-b, 3-a, 4-d;
B
1-a, 2-c, 3-b, 4-d;
C
1-b, 2-c, 3-d, 4-a;
D
1-c, 2-b, 3-d, 4-a;
13
Amir Sayid Olimxon qachon Buxoroda islohotlar o’tqazish to’g’risidagi farmonni imzoladi?
A
1917-yil 7-aprelda
B
1918-yil 17-mayda
C
1917-yil 27-martida
D
1917-yil 2-dekabrda
14
. 1922-1924-yillarda kim Butunbuxoro Markaziy Ijroiya Qo’mitasi raisi lavozimini egallagan?
A
Sobir Yusupov
B
Sattor Xo’jayev
C
Porso Xo’jayev
D
Usmon Xo’ja
15
. Amir Olimxon ixtiyorida nechta eski to’p bor edi?
A
70 ta
B
55
C
75
D
45 ta
16
Yosh buxoroliklar safida islohot sohasida faol harakatlarni qo’llab quvvatlovchi yosh jadidlarning yetakchilarini aniqlang? 1) F. Xo’jayev 2) S. Ayniy 3) A. Fitrat 4) A. Burhonov-Munzim
A
2, 3
B
3, 4
C
1, 4
D
1, 3
17
. Qaysi sanada Eski Buxoro shahriga yurish qilindi?
A
2-mart
B
11-mart
C
1-mart
D
17-mart
18
Yosh buxoroliklar safidagi mamlakatni asta-sekin isloh qilish tarfadorlari bo’lgan eski jadidlarning yetakchilarini aniqlang? 1) A. Burhonov-Munzim 2) S. Ayniy 3) A. Fitrat 4) F. Xo’jayev
A
1, 3
B
3, 4
C
1, 2
D
2, 4
19
. M.V.Frunze qo’shinlarini 4ta zarbdor guruhgalarga bo’lgan, asosiy vazifa qaysi guruh zimmasiga yuklatilgan?
A
Kattaqo’rg’on
B
Samarqand
C
Chorjo’y
D
Kogon
20
Quyidagi BXSR hukumati tarkibidagi shaxslarni egallagan lavozimlari bilan moslashtirib chiqing? 1. Usmon Xo’ja 2. Muxtorjon Saidjonov 3. Shihobiddinov 4. Qori Yo’ldosh Po’latov 5. Najib Husainov 6. Yu. Ibrohimov 7. Mukammal Burhonov 8. Mirzo Muhiddin Mansurov a) adliya noziri b) maorif raisi c) savdo-sanoat noziri d) davlat nazorati raisi e) moliya raisi f) harbiy ishlar noziri g) favqulodda komissiyasi raisi h) ichki ishlar raisi
A
1-g, 2-b, 3-f, 4-h, 5-d, 6-c, 7-a, 8-e
B
1-e, 2-h, 3-f, 4-b, 5-d, 6-g, 7-a, 8-c
C
1-d, 2-h, 3-b, 4-f, 5-a, 6-c, 7-e, 8-g
D
1-a, 2-g, 3-e, 4-b, 5-d, 6-c, 7-h, 8-f;
21
. Fayzulla Xo’jayev raisligida necha kishidan iborat yosh buxoroliklarning inqilobiy qo’mitasi (revkom) tuzildi?
A
7
B
6
C
9
D
8
22
. Fyodor Kolesov boshiligidagi necha kishidan iborat qo’shin Yangi Buxoroga yetib keladi?
A
2700
B
3400
C
3600
D
4500
23
. Sovet Turkistoni bilan Buxoro amirligi o’rtasida Qiziltepa bitimi qachon imzolandi?
A
1918-yil 17-martda
B
1918-yil 12-aprelda
C
1918-yil 27-mayda
D
1918-yil 25-martda
24
. Butunbuxoro xalq vakillarining nechanchi qurultoyida BXSR ning demokratik ruhdagi konstitutsiyasi qabul qilingan?
A
V qurultoyda
B
II qurultoyda
C
I qurultoyda
D
IV qurultoyda
25
. Markaziy Revkom o’rniga Butunbuxoro Markaziy Ijroiya Qo’mitasi tashkil qilingan vaqtda unga kim rais bo’ladi?
A
Usmon Xo’ja
B
Muxtorjon Saidjonov
C
Porso Xo’jayev
D
Abdulqodir Muhitdinov
26
. Buxoroni egallash jarayonida 3 kun davomida shahar ustida uchib yurgan “qora quzg’un” (aeroplan) lar soni nechta edi?
A
9 ta
B
12 ta
C
11 ta
D
14 ta
27
. Quyidagi shaxslardan qaysi biri Butunbuxoro Markaziy Inqilobiy Qo’mitasining a’zosi emas edi?
A
Fayzulla Xo’jayev
B
Otaulla Xo’jayev
C
Muinjon Aminov
D
Sobir Yusupov
28
. Amir Olimxon ixtiyorida nechta pulemyot bor edi?
A
17 ta
B
13 ta
C
12 ta
D
23 ta
29
Amir farmonini qo’llab quvvatlash maqsadida Yosh buxoroliklar tomonidan qachon poytaxtda namoyishlar bo’lib o’tdi?
A
14-aprelda
B
28-martda
C
8-aprelda
D
18-mayda
30
. Mirza Salimbek haqida to’g’ri fikrlarni aniqlang? 1. Amir nomidan Qiziltepa bitimini imzolaydi; 2. Buxoro amirligining bosh mehtari bo’lgan; 3. Buxoro amirligining bosh zakotchisi bo’lgan; 4. Amir xonadoning a’zosi, amirlikning rasmiy vakili; 5. “Tarixi Salimiy” asarining muallifi; 6. Kolesov bosqini haqida hikoya qiladi; 7. Amirlikda devon ishlariga masul bo’lgan; 8. taniqli davlat arbobi va tarixchi edi;
A
1, 3, 5, 6, 8
B
3, 4, 5, 6, 8
C
2, 4, 5, 7, 8
D
1, 2, 4, 5, 6
31
. Turkiston o’lkasida bolsheviklar qachon hokimyat tepasiga keldi?
A
1917-yilning noyabrida
B
1917-yilning fevralida
C
1917-yilning oktabrida
D
1917-yilning dekabrida
32
. Buxoroga qarshi yurishga boshchilik qilgan Fyodor Kolesov qaysi lavozimda edi?
A
Turkiston o’lkasi XKS raisi
B
to’g’ri javob yo’q
C
Turkiston fronti qo’mondoni
D
Turkiston o’qchi diviziyasining boshlig’i
33
. Buxoro amirligi hududidagi ishchi va soldat deputatlari Sovetlarining II syezdi bo’lib o’tgan Yangi Buxoro hozirgi kunda nima deb ataladi?
A
Darvoz
B
Kogon
C
O’zgan
D
Ko’lob
34
. Qaysi sanada qizil armiya Buxoro shahrini egalladi va amir hokimyati ag’darildi?
A
1920-yil 12-sentabrda
B
1920-yil 2-sentabrda
C
1920-yil 7-sentabrda
D
1920-yil 11-sentabrda
35
. Ma’lumotlarga ko’ra bosqin davrida shahar necha kun yonib turgan?
A
10 kun
B
20 kun
C
30 kun
D
15 kun
36
. Butunbuxoro xalq vakillarining I qurultoyi qachon bo’lib o’tgan?
A
1921-yil 18-23sentabr
B
1920-yil 6-8-oktabrda
C
1920-yil 9-11-martda
D
1920-yil 7-9-oktabrda
37
. Kolesov bosqini vaqtida qaysi hududlar oralig’idagi 170 kilometrlik temiryo’l amir sarbozlari tomonidan buzib tashlandi?
A
Xo’janddan O’ratepagacha
B
Xatirchidan Karmanagacha
C
Karmanadan Qorako’lgacha
D
Shahrisabzdan Ko’lobgacha
38
. BXSR Nozirlar sho’rosining raisi kim edi?
A
Abdulhamid Oripov
B
Fayzulla Xo’jayev
C
Muxtorjon Saidjonov
D
Abdulqodir Muhitdinov
39
. Sovet hukumati qachon Buxoro amirligini tugatishga kirishdi?
A
1921-yil 12-oktabrda
B
1920-yil 21-sentabrda
C
1920-yil 7-iyulda
D
1920-yil 29-avgustda
40
. Buxoroliklar shahar himoyasiga qo’zg’algach Kolesov qachon Toshkent tomonga chekinishga buyruq beradi?
A
12-mart
B
5-mart
C
25-mart
D
17-mart
41
. 1920-yil sentabrda…
A
barchasi to’g’ri
B
amirlik xazinasi va boshqa boyliklar ortilgan 2ta eshelon Buxoro shahridan Moskvaga yo’l olgan
C
“qizil qo’mondon” M.V. Frunze Moskvaga qaytib ketadi
D
Qizil armiya tomonidan amir hokimyati ag’darildi
42
Quyidagi qaysi voqea Yosh Buxoroliklar ichida kuchlar nisbatini qayta guruhlanishini tezlashtirdi?
A
Buxoro amirining islohotlar o’tqazish to’g’risidagi farmoni e’lon qilinishi;
B
Amir hokimyati ag’darilib, hokimyat Yosh buxoroliklarga berilishi;
C
Petrograddagi fevral inqilobi;
D
Inqilobiy qo’mitaning tuzilishi;
43
. Butunbuxoro Markaziy Inqilobiy Qo’mitasi (Markaziy revkom) raisi kim edi?
A
Fayzulla Xo’jayev
B
Abdulqodir Muhitdinov
C
Usmon Xo’ja
D
Muxtorjon Saidjonov
44
. Amir Olimxon ixtiyorida qancha sarboz bor edi?
A
15000
B
7000
C
8000
D
17000
45
. “Tarixi nafoe” (“Foydali tarix”) asarining muallifini aniqlang?
A
Ahmad Donish
B
Mirza Salimbek
C
Ahmad Zaki Validiy
D
Muhammad Ali Baljuvoniy
46
. Kolesov qo’shinlari bilan amirlik Olimxon qo’shinlari o’rtasidagi dastlabki to’qnashuv qayerda bo’ldi?
A
Chorjo’yda
B
Karmanada
C
Fathobodda
D
Kattaqo’rg’onda
47
. Butunbuxoro xalq vakillarining II qurultoyi qachon bo’lib o’tgan?
A
1921-yil 16-18-avgustda
B
1921-yil 18-23-sentabrda
C
1921-yil 19-21-sentabrda
D
1921-yil 8-11-oktabrda
48
. 17-martda Kolesov o’z otryadi bilan …ga yetib keldi.
A
Toshkent
B
Buxoro
C
Samarqand
D
Yangi Buxoro
49
. Buxoro amirligi hududidagi ishchi va soldat deputatlari Sovetlarining II syezdi qachon bo’lib o’tdi?
A
1917-yil 7-noyabrida
B
1917-yil 26-oktabrida
C
1917-yil 2-dekabrida
D
1918-yil 1-martida