Tarix
1
. Ma`lumki, Asfandiyorxon Muvaqqat hukumatning Xivadagi vakiliga tayanib qachon Majlisni tarqatib yuboradi. O`sha vaqtda kimlardan iborat Majlis(a) va Nozirlar Sho‘rosi(b) yangidan tashkil etildi?
A
a-Ortiq Oxun; b-Is’hoqxo‘ja Xo‘jayev
B
a-Bobooxun Salimov; b-Husaynbek Matmurodov
C
a-Polvonniyoz Yusupov; b-Anvar Ochilkbekov
D
a-Polvonniyoz Yusupov; b-Bobooxun Salimov
2
. Asfandiyorxon Majlisni butunlay tugatgan sanani aniqlang.
A
1917-yil noyabr
B
1917-yil iyun
C
1917-yil dekabr
D
1917-yil aprel
3
. Xivada bo‘lgan saroy fitnasi oqibatida Asfandiyorxon o‘ldirilgan sanani aniqlang.
A
1918-yil 30-oktyabr
B
1919-yil 5-may
C
1918-yil 3-noyabr
D
1918-yil 10-noyabr
4
. 1917-yilda Asfandiyorxon Majlisni kimlarning yordami bilan butunlay tugatgan edi?
A
rus kazaklari yordami bilan
B
qozoqlar yordami bilan
C
turkamlar yordami bilan
D
qoraqalpoqlar yordami bilan
5
. Xiva xonligida Said Abdullaxon taxtdan voz kechgandan keyin Muvaqqat inqilobiy hukumat qachon tuziladi?
A
1919-yil 9-aprelda
B
1919-yil 4-noyabrda
C
1920-yil 3-martda
D
1920-yil 2-fevral
6
. __________________Turkiston frontining Amudaryo (Xiva) guruhi qo‘shinlari xonlik hududini bosib olish uchun kes kin janglar olib bordi.
A
1919-yil noyabr-1920-yil dekabr oylarida
B
1919-yil dekabr-1920-yil yanvar oylarida
C
1919-yil apel-1920-yilmay oylarida
D
1919-yil noyabr-1920-yil yanvar oylarida
7
. Quyidagi javoblardan qaysi biri Junaidxon haqida aytilgan fikrlarga mos kelmaydi?
A
1918-yil JunaidxonXiva xonligi qurolli kuchlari qo‘mondoni qilib tayinlandi
B
Junaidxonning asl ismi Qurbon Mamed Sardor edi
C
Junaidxon chovdur urug‘iga mansub bo‘lgan
D
Junaidxon turkman qabilalaridan hisoblangan
8
. Taxta shartnomasi imzolangan sanani aniqlang
A
1920-yil 24-iyunda
B
1919-yil 9-aprelda
C
1920-yil 3-martda
D
1919-yil 25-aprelda
9
Xiva xonligida islohotlar loyihasi e`lon qilingandan keyin kim boshchiligida Majlis(a) va Nozirlar Sho‘rosi(b) tashkil etildi?
A
a-Bobooxun Salimov; b-Husaynbek Matmurodov
B
a-Ortiq Oxun; b-Is’hoqxo‘ja Xo‘jayev
C
a-Polvonniyoz Yusupov; b-Bobooxun Salimov
D
a-Polvonniyoz Yusupov; b-Anvar Ochilkbekov
10
. Quyidagi javoblardan qaysi birida tarixiy xatolik mavjud?
A
1921-yil 6-martda Xorazmda qizil askarlar uyushtirgan harbiy davlat to‘ntarishidan keyin P.Yusupov hukumati ham ag‘darib tashlandi
B
XXSR mavjud bo‘lgan qariyb 5 yil davomida bolsheviklar tomonidan XXSR MIK raislari va hukumat boshliqlarining har biri 10 martadan o‘zgartirildi
C
1921-yil 24-noyabrda Afg‘onistonga qozikalon Polvonniyoz Yusupov boshchiligida maxsus elchilik hay’ati jo‘natilgan
D
1921-yil 6-martda Xorazmda qizil askarlar uyushtirgan harbiy davlat to‘ntarishidan keyin P.Yusupov hukumati ham ag‘darib tashlandi
11
. Taxta shartnomasi quyidag qaysi davlatlar o`rtasida imzolangan?
A
Xiva xonligi va Qo`qon xonligi
B
Xiva xonligi va Sovet davlati
C
Xiva xonligi va Buxoro amirligi
D
BXSR va Sovet davlati
12
. Asfandiyorxon tomonidan qachon JunaidxonXiva xonligi qurolli kuchlari qo‘mondoni qilib tayinlandi?
A
1917-yil
B
1919-yil
C
1920-yil
D
1918-yil
13
Qachon Yosh xivaliklar partiyasi rahbari Polvonniyoz Yusupovboshchiligidagi delegatsiya Muvaqqat hukumat vakillari bilan muzokara o‘tkazish uchun Toshkentga keldi?
A
1917-yil may
B
1917-yil iyun
C
1917-yil aprel
D
1917-yil mart
14
. Xiva xonligida 1918-1920-yilllarda hukmronlik qilgan xonni aniqlang.
A
Nurullaboy
B
Is`hohbek
C
Davlatbek
D
Said Abdulla
15
Xiva xoni Asfandiyorxon Yosh xivaliklar partiyasining islohot to‘g‘risidagi manifestiga imzo chekkan sanani aniqlang?
A
1917-yil 12-may
B
1917-yil 5-aprel
C
1917-yil 5-mart
D
1917-yil 9-iyun
16
. XXSR Nozirlar Sho‘rosining raisi qilib Yosh xivaliklar partiyasining rahbaridan kim saylangan edi?
A
Polvonniyoz Yusupov
B
Husaynbek Matmurodov
C
Davlatmurod mahram
D
Bobooxun Salimov
17
. Asfandiyorxon Muvaqqat hukumatning Xivadagi vakiliga tayanib qachon Majlisni tarqatib yubordi?
A
1917-yil aprel
B
1917-yil iyun
C
1917-yil mart
D
1917-yil may
18
. Qachon Yosh xivaliklar, To‘rtko‘ldagi inqilobchi kommunistlar guruhi hamda Qo‘shmamedxon Sapiyevva G‘ulomalixon Bahodirboshchiligidagi turkman qabilalari Xiva xoni Said Abdullaxon va turkman yovmutlarining yetakchisi Junaidxonga qarshi kurash boshlash uchun o‘zaro ittifoq tuzib, Xiva shahrini egallash uchun qizil askarlarni yordamga chaqirdi?
A
1919-yil 4-noyabrda
B
1920-yil 24-iyunda
C
1920-yil 3-martda
D
1919-yil 9-aprelda
19
. XXSRda qishloq xo`jaligida qachon yagona soliq tizimi joriy etildi?
A
1924-yil
B
1923-yil
C
1922-yil
D
1921-yil
20
Ma`lumki, Xiva xoni Asfandiyorxon Yosh xivaliklar partiyasining islohot to‘g‘risidagi manifestiga imzo chekkan edi. Ushbu islohotlarni amalga oshirilishini nazorat qilish uchun necha kishidan iborat Idorai mashruta tashkil qilindi?
A
20
B
35
C
25
D
30
21
. Butunxorazm xalq vakillarining I qurultoyida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi (XXSR) tuzilganligi e’lon qilingan sanani aniqlang.
A
1920-yil 22-aprel – 1-may
B
1920-yil 18 – 20-aprelda
C
1920-yil 20 – 30-aprelda
D
1920-yil 26 – 30-aprelda
22
. Asfandiyorxon Muvaqqat hukumatning Xivadagi vakili general …….boshchiligidagi harbiy kuchlarga tayanib, Majlisni tarqatib yubordi.
A
Skobelov
B
Kazakov
C
Mirbadalov
D
Ostroumov
23
. Xiva yaqinidagi Taxtaqishlog‘ida Junaidxon bilan sovet hokimiyati vakillari o‘rtasida shartnoma imzolangan sanani aniqlang.
A
1919-yil 9-aprelda
B
1920-yil 24-iyunda
C
1919-yil 25-aprelda
D
1920-yil 3-martda
24
. Xiva xoni o`ldirilgandan keyin hukumat boshlig`i bo`lgan shaxsni aniqlang.
A
Polvonniyoz Yusupov
B
Husaynbek Matmurodov
C
Davlatmurod mahram
D
Bobooxun Salimov
25
. XXSRda yangi tipdagi maktablar tashkil qilina boshlandi?
A
1920-yil
B
1924-yil
C
1923-yil
D
1921-yil
26
. Junaidxonninng qizil askarlarga olib borgan kurashi qancha davom etdi?
A
2 yil
B
1 yil
C
2,5 yil
D
1,5 yil
27
Ma’lumki, Xiva xoni Asfandiyorxon Yosh xivaliklar partiyasining islohot to‘g‘risidagi manifestiga imzo chekkan edi. Ushbu manifestda nimalar ta`kidlangan edi? 1) yangi usul maktablari ochilishi; 2) mamlakatda temiryo‘l, pochta, telegraf barpo etilishi zarurligi; 3) davlat xazinasi nazorat ostiga olinishi; 4) barcha amaldorlarning saylanishi va maosh bilan ta’minlanishi; 5) butun aholining shariat oldida tengligi; 6) jadid maktablarini sovet maktablariga almashtirish
A
1,2,3,4
B
1,2,4,5,6
C
1,2,3,4,5,6
D
1,2,3,4,5
28
Yosh xivaliklar partiyasi tashkil etilgan sanani aniqlang?
A
1916-yil
B
1917-yil
C
1914-yil
D
1915-yil
29
. XXSRning yosh hukumati quyidagi qaysi xorijiy davlatlar bilan mustaqil ravishda savdo-sotiq va iqtisodiy aloqalarni olib borishga harakat qilgan? 1) AQSH 2) Finlyandiya 3) Shvetsiya 4) Germaniya 5) Turkiya 6) Afg‘oniston 7)Eron
A
1,2,3,4,5
B
2,3,4,5,6,7
C
2,3,4,5,6
D
3,4,5,6,7
30
. Xiva xoni Asfandiyorxon o`ldirilgandan keyin taxtga kim keladi?
A
Said Abdulla
B
Is`hohbek
C
Davlatbek
D
Nurullaboy
31
. XXSRda hunarmandchilik va sanoat sohasidagi soliqlar ham bir tizimga solinib, davlat sanoat solig‘i joriy qilindi?
A
1921-yil
B
1923-yil
C
1924-yil
D
1922-yil
32
Muvaqqat hukumatning Xivadagi vakili to`g`ri berilgan javobni aniqlang.
A
Ostroumov
B
Mirbadalov
C
Skobelov
D
Kazakov
33
.Qachon XSSRning yangi Konstitutsiya mamlakatning sotsialistik qurilish yo‘liga o‘tishini qonun yo‘li bilan mustahkamlandi?
A
1923-yil 17 – 20 oktyabrda
B
1924-yil 17 – 19 oktyabrda
C
1924-yil 26 – 28 oktyabrda
D
1923-yil 20– 25 oktyabrda
34
. XXSRning muvaqqat Konstitutsiyasi va dastlabki Bayrog‘i qabul qilingan sanani aniqlang.
A
1920-yil 26 – 30-aprelda
B
1920-yil 22-aprel – 1-may
C
1920-yil 20 – 30-aprelda
D
1920-yil 18 – 20-aprelda
35
. Afg‘onistonga qozikalon Bobooxun Salimovboshchiligida maxsus elchilik hay’ati jo‘natilgan sanani aniqlang
A
1921-yil 24-noyabrda
B
1919-yil 9-aprelda
C
1919-yil 4-noyabrda
D
1920-yil 3-martda
36
. Butunxorazm xalq vakillarining IV qurultoyi XXSRni Xorazm Sovet SotsialistikRespublikasi(XSSR)ga aylantirish to‘g‘risida qaror qabul qildi?
A
1923-yil 17 – 20 oktyabrda
B
1924-yil 26 – 28 oktyabrda
C
1923-yil 20– 25 oktyabrda
D
1924-yil 17 – 19 oktyabrda
37
. Xiva xonligining poytaxti Xiva bosib olingan sanani aniqlang.
A
1920-yil 3-martda
B
1919-yil 9-aprelda
C
1919-yil 4-noyabrda
D
1920-yil 1-fevral
38
.Qachon Markaz tomonidan mustaqil davlatlar bo‘lgan XXSR va BXSR tugatilib, mintaqada o‘zbek xalqi davlatchiligi shakllangan ikki tarixiy markaz yo‘qotildi?
A
1920-yil
B
1921-yil
C
1924-yil
D
1923-yil
39
. Xiva xonligining poytaxti Xiva bosib olingandan keyin Junaidxon qayerga chekindi?
A
Norin daryosiga
B
Qoraqumga
C
Issiqko`lga
D
Qizilqumga
40
XX asr boshlarida quyidagi qaysi davlatda islohotlarni amalga oshirilishini azorat qilish Idorai mashruta tashkil qilingan edi?
A
Farg`ona Muvaqqaat hukumati
B
Xiva xonligi
C
Turkiston Muxtoriyati
D
Buxoro amirligi
41
. Junaidxon qo‘shinlari qachon Amudaryodan o‘tib, To‘rtko‘lga hujum qildi?
A
1918-yil dekabr
B
1918-yil noyabr
C
1919-yil 5-may
D
1918-yil oktyabr
42
. Xivada xalq dorilfuni ochilgan sanani aniqlang.
A
1924-yil
B
1921-yil
C
1923-yil
D
1920-yil
43
.Xiva xoni Asafandiyorxon buyrug`i bilan Husaynbek Matmurodov boshchiligidagi Majlisning necha nafar sobiq a’zosi qamoqqa olindi va keyinchalik qatl etildi?
A
16 nafar
B
14 nafar
C
17 nafar
D
12 nafar