Tarix
1
. Qizil askarlarning Buxoroga hujumi davrida kim boshchiligida poytaxt Buxoro tumanlarida lashkar to‘plandi va qizil armiyaga qarshi jangovar harakatlar olib borild?
A
Davlatmandbek
B
Ibrohimbek
C
Mulla Abdulqahhor
D
Bahrombek
2
. Mulla Abdulqahhor qayerda qizil askarlarga qarshi bo‘lgan janglarning birida halok bo`ladi?
A
Qizilqum
B
Qoraqum
C
Issiqko`l
D
Nurota
3
. 1922-yil aprel oyida Junaidxon qo‘shinlari qayerni ozod qilishdi?
A
Bog`ot
B
Hazorasp
C
Alieli
D
Porsu
4
. Mulla Abdulqahhor rahbarligida Buxoroning qaysi viloyatlarida o`nlab qo`rboshilar faoliyat olib borishdi? 1) G`ijduvon; 2) Karmana ; 3) Zarafshon; 4) Buxoro; 5) Nurota
A
1,2,3,4
B
1,2,3
C
2,3,4
D
2,4,5
5
. Bir qator janglarda mag‘lubiyatga uchragan Olimxon qachon Afg‘oniston davlati hududiga o‘tib ketishga majbur bo‘ldi?
A
1923-yil mart
B
1921-yil mart
C
1922-yil aprel
D
1923-yil dekabr
6
. BXSR harbiy ishlar noziri to`g`ri berilgan javobni aniqlang.
A
Ali Rizo Afandi
B
Muhiddin Maxsum Xo‘jayev
C
Abdulhamid Oripov
D
Usmon Xo‘ja
7
. Junaidxon 1924-yil 17-iyunda o‘zining bir necha hamrohi bilan Afg‘onistonning qaysi shahariga yetib boradi?
A
G`azna
B
Charjo`y
C
Hirot
D
Marv
8
. Anvar Posho qachon qizilllar bo`lgan jangda halok bo`ladi?
A
1921-yil noyabrda
B
1921-yil oktyabrda
C
1922-yil avgustda
D
1921-yil dekabrda
9
. Mulla Abdulqahhor rahbarligida Buxoroning g‘arbiy qismida necha qo`rboshi birlashgan?
A
30
B
25
C
20
D
35
10
. Buxorodagi istiqlolchilik harakati rahbarlari o‘rtasida Turkiyadan kelgan generallarni aniqlang.
A
Ibrohimbek va Davlatmandbek
B
Davlatmandbek va Mulla Nafis
C
Anvar va Salim Posho
D
Mulla Nafis va Ibrohimbek
11
. Qizil askarlarning Buxoroga hujumi arafasida Sharqiy Buxoro hududida qo`rboshilik qilgan shaxsni aniqlang?
A
Davlatmandbek
B
A va B
C
Ibrohimbek
D
Mulla Abdulqahhor
12
. Qaysi voqeadan keyin qurolli kurashning birinchi davri yakunlangan?
A
Turkiston Muxtoriyati tugagandan keyin
B
milliy-hududiy chegaralanish o‘tkazgandan keyin
C
Birinchi jahon urushi boshlangandan keyin
D
Birinchi jahon urushi tugagandan keyin
13
. “Rossiya hukmronligi oldida bo‘yin egishni xohlamagan davlat qahramoni” sifatida ta’riflangan shaxsni aniqlang.
A
Madaminbek
B
Abdulhamid Oripov
C
Usmon Xo‘ja
D
Junaidxon
14
. Uchinchi chaqiriq XXSR MIK II sessiyasi bo`lib o`tgan davrni aniqlang.
A
1925yil 18-mart
B
1926-yil 22-may
C
1924-yil 10-dekabr
D
1923-yil 12-yanvarda
15
. Anvar Posho 1921-yil 9-noyabrda Qarshi yaqinidagi Qiliko‘l atrofida kim bilan uchrashadi va bayonot beradi?
A
Ibrohimbek
B
Davlatmandbek
C
Mulla Nafis
D
Salim Posho
16
. Turkistondagi istiqlolchilik harakati mag‘lubiyatga uchragan sanani aniqlang.
A
1934-yil
B
1935-yil
C
1932-yil
D
1937-yil
17
. Mulla Abdulqahhor qayerda qizil askarlarga qarshi bo‘lgan janglarning birida qachon halok bo`ladi?
A
1921-yil
B
1924-yil
C
1922-yil
D
1923-yil
18
. Junaidxon Xorazmda o‘z faoliyatini yanada kuchaytirgan davrda askarlar soni qancha edi?
A
15 ming
B
20 ming
C
12 ming
D
10 ming
19
. Anvar Posho Kavkazdan Buxoro shahriga kelgan yilni aniqlang.
A
1921-yil dekabrda
B
1921-yil oktyabrda
C
1921-yil noyabrda
D
1922-yil yanvarda
20
. Anvar Posho xotirasiga bag‘ishlab “Baljuvon” marsiyasini yozgan shoirni aniqlang.
A
Avloniy
B
Fitrat
C
Cho`lpon
D
Mirza Salimbek
21
. Qurolli kurashning birinchi davri yakunlangan davrni aniqlang
A
1919-yil
B
1924-yil
C
1921
D
1918-yil
22
. Sharqiy Buxoro hududida o‘zining boshqaruv usulini amalga oshirgan shaxsni aniqlang.
A
Ibrohimbek
B
Mulla Abdulqahhor
C
Bahrombek
D
Davlatmandbek
23
. Qurolli kurashning ikkinchi davri qaysi yillarda bo`lib o`tgan?
A
1925-1935-yillar
B
1927-1935-yillar
C
1926-1936-yillar
D
1929-1937-yillar
24
. Junaidxon 1924-yil 17-iyunda o‘zining necha hamrohi bilan Afg‘onistonga yetib keldi?
A
20 nafar
B
30 nafar
C
35 nafar
D
25 nafar
25
. Qizil askarlarning Buxoroga hujumi arafasida G‘arbiy Buxoro hududida qo`rboshilik qilgan shaxsni aniqlang?
A
Bahrombek
B
Mulla Abdulqahhor
C
Davlatmandbek
D
Ibrohimbek
26
. Avval Rossiya imperiyasi keyinroq Xiva xonligiga qarshi kurashgan Junaidxon qachondan qizil askarlarga qarshi mustaqillik uchun jangga kirgan edi?
A
1921-yil o‘rtalaridan
B
1919-yil o‘rtalaridan
C
1918-yil o‘rtalaridan
D
1920-yil o‘rtalaridan
27
. “Xotiralar” kitobi muallifni aniqlang.
A
Abdulhamid Oripov
B
Mirza Salimbek
C
Ahmad Zaki Validiy
D
Usmon Xo‘ja
28
. Qurolli kurashning ikkinchi davri necha yil davom etgan?
A
14 yil
B
10 yil
C
12 yil
D
16 yil
29
. M.Frunzening ta`rificha Turkiston marvaridi deb qayerga aytiladi?
A
Andijon
B
Farg`ona
C
Samarqand
D
Xiva
30
. Istiqlolchilik harakatining eng zaif tomonlari to`g`ri berilgan javoblarni aniqlang. 1) yagona markaz ostida to‘liq birlasha olmasligi; 2) yagona milliy dasturning yaratilmaganligi; 3) ba’zi yetakchi shaxslar orasidagi kelishmovchilik va nizolarning mavjudligi 4) qizil askarlarga taslimchilik siyosati
A
1,3,4
B
1,2,3,4
C
1,2,3
D
2,3,4
31
. BXSR Markaziy Ijroiy Qo‘mitasi raisi to`g`ri berilgan javobni aniqlang.
A
Ali Rizo Afandi
B
Abdulhamid Oripov
C
Usmon Xo‘ja
D
Muhiddin Maxsum Xo‘jayev
32
. Anvar Poshoning sa’y-harakatlari bilan Sharqiy Buxoroda amalga oshirilgan ishlarni aniqlang. 1) birlashgan qismlar bunyod etildi; 2) turk zobitlari bilan mustahkamlandi; 3) g‘arbcha qo‘mondonlik uslubi joriy qilindi 4) vaqf mulklari askarlarga bepul bo`lib berildi
A
2,3,4
B
1,2,3
C
1,2,4
D
1,3,4
33
. Junaidxon Xorazmda o‘z faoliyatini yanada kuchaytirgan yilni aniqlang.
A
1922-yildan
B
1921-yildan
C
1920-yildan
D
1923-yildan