Tarix
1
. Donald Tramp qachon prezident etib saylandi?
A
2008 yil
B
2016 yil
C
2013 yil
D
2014 yil
2
.Ma’lum voqea yoki hodisaga nisbatan munosabatlarni nima deb ataladi?
A
repressiya
B
retsessiya
C
pozitsiya
D
konyuktura
3
Bill Klintonni siyosati qanday nom oldi?
A
musiqiy falsafa
B
adolatli yo’l
C
yangi iqtisodiy falsafa
D
hayot falsafasi
4
Dunyo ishlab chiqarishida makro texnologiyalarni yarmi qaysi davlatga to’g’ri keladi?
A
Osiyo
B
AQSh
C
Afrika
D
Rossiya
5
.Barak Obama qachon AQSh prezidenti etib saylandi?
A
2009-yil
B
2010-yil
C
2008-yil
D
2007-yil
6
.Jorj Bush qaysi partiyadan edi?
A
lordlar
B
leyboristlar
C
respublikachilar
D
demokratlar
7
.1996 yili AQSh da ikkinchi marta kim saylovda g’alaba qozondi?
A
Bill Klinton
B
Jorj Bush
C
Donald Tramp
D
B.Obama
8
.2009 yil dunyoda ishsizlar soni qanchaga yetdi?
A
500 mln
B
300 mln
C
400 mln
D
200 mln
9
Dunyo bo’yicha yangi texnologiyani yaratishga sarflanayotgan xarajatlarni uchdan bir qismi qaysi davlatga to’g’ri keldi?
A
Germaniya
B
AQSh
C
Osiyo
D
Yevropa
10
.ISHID terroristik guruhini vujudga kelishiga qaysi davlat sababchi bo’ldi?
A
Afg’oniston
B
Suriya
C
AQSH
D
Rossiya
11
.Donald Tramp 2017 yil noyabr oyida qaysi davlatga rasmiy tashrif bilan bordi?
A
Fransiya
B
Koreya
C
Germaniya
D
Xitoyga
12
.Neokonservatizm qaysi davlatlarni o’z ichiga oladi?
A
1970-1980 yillar
B
1950-1960 yillar
C
1980-1990 yillar
D
1960-1970 yillar
13
AQSH moliya sektorida qachon inqiroz boshlandi?
A
2000-2003 -yillar
B
2007-2008-yillar
C
2004- 2006-yillar
D
2005-2007-yillar
14
.Demokratlar partiyasi nechanchi yil mag’lubiyatga uchradi?
A
1995 yil
B
1994yil
C
1992 yil
D
1996 yil
15
1990 yilda AQSh iqtisodiyotida qanday holat kuzatildi?
A
Pozitsiya
B
repressiya
C
makrotexnoligiya
D
retsessiya
16
Bill Klinton prezidentligining dastlabki uch yilida qanday muvaffaqiyatlarga erishdi?
A
iqtisodiy konyuktura yaxshilandi
B
A va B to’g’ri
C
ijtimoiy ahvol yaxshilandi
D
ishsizlar darajasi pasayishi
17
.Qaysi prezident davrida iqtisodiy inqiroz yuz berdi?
A
katta Jorj Bush
B
Barak Obama
C
Bill KLinton
D
kichik Jorj Bush
18
AQSH da YIni o’sishi qachon kuzatildi?
A
1996-yil
B
1990 yil
C
1995 yil
D
1992 yil
19
.Donald Tramp qaysi partiya a’zosi edi?
A
respublikachilar
B
leyboristlar
C
demokratlar
D
lordlar
20
.Kimni prezidentligi davrida terroristik xavflarni kuchayishi Iroq va Suriyadagi vaziyatlarni og’irlashuviga olib keldi?
A
B.Obama
B
J. Bush
C
Bill KLinton
D
Donald Tramp
21
Bill KLinton prezidenligini ikkinchi muddatida qaysi sohani rivojlatirdi?
A
iqtisodni
B
moliyani
C
ta’limni
D
ijtimoiy sohani
22
.Donald Trampning obro’sini tushishiga nima sabab bo’ldi?
A
Korrupsiyaning avj olishi
B
iqtisodiy inqiroz yuz berdi
C
saylov oldi vazifalarni bajara olmadi
D
terroristik harakatlar ko’payib ketdi
23
.2000 yilgi saylovda kim prezident etib saylandi?
A
Katta Bush
B
B.Obama
C
kichik Bush
D
Bill KLinton
24
.AQSh iqtisodiyoti 2014 yilda qay ahvolda edi?
A
qarzi ko’payib ketdi
B
iqtisodiy o’sish kuzatildi
C
inqiroz davom etar edi.
D
ijtimoiy o’sish kuzatildi
25
.1992 yilgi saylovda kim g’olib chiqdi?
A
Barak Obama
B
Jorj Bush
C
Bill KLinton
D
Donald Tramp
26
.Bill Klinton qaysi partiya vakili edi?
A
respublikachlar
B
leyboristlar
C
demokratlar
D
lordlar
27
.Bill Klinton ma’muriyati qaysi sohani ustuvor yo’nalish deb e’lon qildi?
A
ijtimoiy
B
iqtisodiyot
C
ta’limni
D
agrar
28
. Barak Obama nechanchi yili Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlandi?
A
2007 yil
B
2009 yil
C
2010-yil
D
2005 yil
29
.AQShdagi qaysi vaziyatni 1930 yildagi Buyuk depressiyaga tenglashtirish mumkin?
A
iqtisodiy inqirozni
B
ijtimoiy sohani rivojlantirish
C
Siyosiy sohani rivojlantirish
D
iqtisodiyotni rivojlantirish
30
AQh inqirozi qachon dunyo miqyosidagi global retressiyaga aylanib ketdi?
A
2009-yil
B
2011-yil
C
2014-yil
D
2010-yil