Tarix
1
Dunyoda energetika inqirozi nechanchi yilda boshlangan?
A
2014 yil
B
2009 yil
C
2015 yil
D
2008 yil
2
Hozirgi kunda yer yuzi aholisining asosiy qismi …davlatlar hissasiga to`g`ri kelmoqda
A
Qoloq davlatlar
B
Rivojlangan davlatlar
C
Hech qaysi javob to`g`ri emas
D
Rivojlanayotgan davlatlar
3
Quyida berilgan omillardan qaysi biri XX asr oxiriga kelib Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarida modernizatsiya muammolarining chuqurlashib borishida ma`lum rol o`ynagan?
A
Angliyada tetchirizm davrining yakunlanishi
B
Erondagi islom inqilobi
C
Ikkinchi jahon urushining yakunlanishi
D
Sovuq urushning yakunlanganligi
4
. Yer yuzidagi qaysi hududda katta yoshdagi aholining qariyb yarmi savodsiz/
A
Lotin Amerikasi mamlakatlari
B
Yevropa mamlakatlari
C
Afrika mamlakatlari
D
Janubiy Osiyo mamlakatlari
5
1990-yillarning boshlarida arab va Shimoliy Afrikada faollashgan terrorchilik gurihini toping?
A
Jihod xalqaro fondi
B
Musulmon birodarlar
C
Al-qoida
D
Hizb ut tahrir
6
XXI asr xalqaro munosabatlarining asosiy muammosi bo`lishi taxmin qilinayotgan muammoni toping?
A
Islom fundamentalizmi
B
Terrorizm
C
Odam savdosi
D
Hinduizmning dastlabki qadryatlariga qaytish
7
Eronda Islom inqilobi qachon bo`lib o`tgan?
A
1965-yil
B
1978-yil
C
1963-yil
D
1979-yil
8
XX asr boshlarida Lotin Amerikasi mamlakatlari uchun umumiy bo`lgan modernizatsiyalashning uchta variant to`g`ri berilgan javobni toping.
A
Inqilobiy, konservativ, islohotchilik
B
inqilobiy, neokonservativ, islohotchilik
C
Islomiy, neokonservativ, inqilobiy
D
Islohotchilik, neokonservativ, inqilobiy
9
XXI asr boshlarida AQSH quyidagi qaysi davlatlarda “ demokratiya o`rnatish ” bahonasida hokimiyatni qurol kuchi bilan ag`darib tashladi?
A
Iroq va Liviya
B
Eron va Afg`oniston
C
Suriya va Iroq
D
Suriya va Liviya
10
Usoma bin Lodin yetakchiligida tuzilgan xalqaro tashkilotni aniqlang?
A
Jihod xalqaro fondi
B
Al-qoida
C
Islom uyg`onish tashkiloti
D
ISHID