Tarix
1
. 2000-yil Yaponiya bosh vaziri Keydzo Obuti vafot etgandan so‘ng bu lavozimni kim egalladi
A
Yosiro Mori
B
Tosiki Kayfu
C
Sindzo Abe
D
Ryutaro Xasimoto
2
. 1996-yil yanvarda tuzilgan LDPning bir partiyali hukumatiga kim boshchilik qilgan.
A
Yosiro Mori
B
Ryutaro Xasimoto
C
Keydzo Obuti
D
Tosiki Kayfu
3
. Kim yangicha diplomatiyani namoyish qilib, tashqi siyosatda «yevroosiyochilik» konsepsiyasini tatbiq etishga urindi.
A
Keydzo Obuti
B
Ryutaro Xasimoto
C
Tosiki Kayfu
D
Yosiro Mori
4
. Yaponiya qanday mahsulotlar ishlab chiqarish bo’yicha dunyoda birinchi o’rinni egallab turibdi. 1) kemasozlik; 2) po’lat; 3) traktorsozlik; 4) metallni qayta ishlash sanoati uchun uskunalar; 5) televizorlar; 6) avtomobil;
A
1,5,6;
B
1,3,4;
C
2, 5, 6;
D
1,3,4,5;
5
. Dunyoda YIM bo’yicha qaysi davlatlar birinchi va ikkinchi o’rinni egallaydi.
A
AQSH, Buyuk Britaniya
B
Xitoy, AQSH
C
AQSH, Xitoy
D
Xitoy, Yaponiya
6
. 1990-yillari butun dunyoda ishlab chiqarilgan qanday mahsulotlarning 2/3 qismi Yaponiya hissasiga to‘g‘ri kelardi.
A
videoapparatura
B
qurilish materiallari
C
sanoat robotlari
D
televizor
7
. Yaponiya tashqi siyosatida qaysi davlat bilan munosabatlar asosiy o‘rin tutadi.
A
Rossiya
B
Buyuk Britaniya
C
AQSH
D
Xitoy
8
. Qachon yanada keskinlashgan Shimoliy Koreya masalasida ham Yaponiya bilan Xitoy o‘rtasida kelishmovchiliklar mavjud.
A
2017-yil.
B
2016-yil
C
2014-yil
D
2015-yil
9
Qachon Quvaytning Iroq tomonidan anneksiya qilinishi paytida Yaponiya xalqaro harbiy kontingentga yordam tarzida bir necha milliard dollar mablag’ ajratdi.
A
1992-yil
B
1990-yil
C
1993-yil
D
1991-yil
10
. XX asr oxirida Yaponiya ichki siyosatida qaysi partiya yetakchilikni saqlab qoldi.
A
Liberal-demokratik partiya
B
Sotsial-demokratik partiya
C
Kommunistik partiya
D
Respublikachilar partiyasi
11
. Kim Yaponiya konstitutsiyasining mamlakatga o‘z qurolli kuchlariga ega bo’lishini taqiqlovchi moddasini qayta ko‘rib chiqish tarafdori bo’lgan.
A
SIndzo Abe
B
Junitiro Koidzumi
C
Tosiki Kayfu
D
Yosiro Mori
12
. Yaponiya YIM hajmi bo‘yicha dunyoda nechanchi o’rinda turadi.
A
3
B
4
C
6
D
5
13
. Qachon J.Koidzumi hukumati Tayvan oroli masalasida ilk bor AQSHni ochiq qo‘llab quvvatlagan.
A
2007-yil
B
2006-yil
C
2004-yil
D
2005-yil
14
. «Aum Sinrikyo» sektasi qaysi davlatda faoliyat ko’rsatgan.
A
Koreya
B
Yaponiya
C
Tailand
D
Xitoy
15
. Yaponiyaning qaysi davlat bilan munosabatlari ancha murakkab ?
A
AQSH
B
Xitoy
C
Buyuk Britaniya
D
Rossiya
16
. Yaponiyada qachon LDP yana bir partiyali hukumat tuzishga erishdi.
A
1997-yil yanvarda
B
1996-yil yanvarda
C
1998-yil yanvarda
D
1995-yil yanvarda
17
. “Osiyo inqirozi” davrida qaysi davlat iqtisodiyoti o‘zining moslashuvchanligi va chidamliligini namoyish qildi.
A
Tailand
B
Koreya
C
Yaponiya
D
Xitoy
18
. Qaysi omil 1997-1998-yillardagi «Osiyo inqirozi» paytida Yaponiya uchun katta qiyinchiliklar tug‘dirdi.
A
zilzila
B
chetga ko’p kapital chiqarish
C
tashqi bozorga qaramlik
D
import darajasining ko’pligi
19
1990-yillarda qaysi davlat mehnat unumdorligi bo‘yicha ham G‘arbiy Yevropa mamlakatlaridan o‘tib, AQSHga tenglashib bordi.
A
Koreya
B
Yaponiya
C
Tailand
D
Xitoy
20
1990-yillarda Yaponiya iqtisodiyotiga oid bo’lgan qaysi fikr noto’g’ri.
A
Iqtisodiyotda davlat sektorining ulushi kamayib bordi.
B
Bu davrda Yaponiyaning asosiy eksporti ehetga kapital chiqarish bo‘lib qoldi.
C
Chet davlatlarda joylashtirilgan investitsiyalar miqdori 1 mlrd dollardan oshib ketdi.
D
Sanoatni davlat tomonidan tartibga solish ham susaydi.
21
. Qaysi atama - ma’lum harbiy vazifani bajarish uchun tashkil qilingan qo‘shinlar va harbiy texnika majmuasi - ma’nosini anglatadi.
A
Harbiy kengash
B
Harbiy kontingent
C
Harbiy yordam
D
Harbiy xunta
22
. “Osiyo inqirozi” qachon bo’lgan.
A
1997-1998-yilllar
B
1998-1999-yillar
C
1996-1997-yillar
D
1997-1999-yillar
23
. Qaysi davlat ko‘plab orol lardan iborat mamlakat. U boshqa mamlakatlarga nisbatan tabiat kuchlari: ocean bo‘ronlari, tayfunlar, zilzilalarga ko‘proq bog’liq.
A
Xitoy
B
Buyuk Britaniya
C
Yaponiya
D
Koreya
24
. Qaysi jarayon faqat Yaponiya uchun xos boigan hodisa emas. Shunga ocxshash jarayonlar yangi, postindustrial sivilizatsiya shakllanayotgan boshqa mamlakatlarda ham yuz bermoqda
A
Chetga kapital chiqarishning kamligi
B
Iqtisodiy inqiroz
C
Siyosiy inqirozlar
D
Eksportning kamligi
25
. 2011-yil martda Xonsyu orolida yuz bergan zilzila oqibatida qaysi atom elektrostansiyasidan radioaktiv moddalarning atrof-muhitga tarqalishi yuz berdi.
A
Fukusima-3
B
Fukusima-4
C
Fukusima-1
D
Fukusima-2
26
. 2011-yil martda Xonsyu orolida yuz bergan zilzila oqibatida qancha kishi boshpanasiz qoldi.
A
300 mingdan ortiq
B
300 mingga yaqin
C
200 mingdan ortiq
D
200 mingga yaqin
27
1990-yillari butun dunyoda ishlab chiqarilgan videoapparaturalarning necha foizi Yaponiya hisobiga to’g’ri kelardi.
A
75 %
B
80%
C
85%
D
90%
28
. Qaysi davlatda Ichki siyosatda 1990-yillar hukumat beqarorligi bilan xarakterlanadi.
A
Yaponiya
B
Koreya
C
Tailand
D
Xitoy
29
1990-yilda Yaponiya qaysi davlatga moliyaviy yordam tarzida bir necha milliard dollar mablag’ ajratmagan.
A
Misr
B
Turkiya
C
Iordaniya
D
Iroq
30
. 2005-yili J.Koidzumi hukumati Tayvan oroli masalasida ilk bor AQSHni ochiq qo‘llaganda qaysi davlat bilan munosabatlari keskin yomonlashdi.
A
Buyuk Britaniya
B
Xitoy
C
Fransiya
D
Rossiya
31
. Qachon Yaponiya bosh vaziri Keydzo Obuti vafot etgan.
A
1997-yil
B
2000-yil
C
1999-yil
D
1998-yil
32
. Qaysi atama - kishilarning ko‘pincha tor, o‘ta mutaassib va ekstremistik qarashlar doirasida birlashishi, umumiy diniy yo‘nalishdan chetga chiqish – ma’nosini anglatadi.
A
Detsentralizatsiya
B
Urbanizatsiya
C
Devalvatsiya
D
Sekta
33
. 2001-yili Yaponiya bosh vaziri lavozimini kim egalladi.
A
Tosiki Kayfu
B
Yosiro Mori
C
SIndzo Abe
D
Junitiro Koidzumi
34
. Qachon yuz bergan zilzila Yaponiyaga katta zarar yetkazdi. Minglab kishilar halok bo’ldi.
A
2011-yil fevralda
B
2011-yil martda
C
2011-yil aprelda
D
2011-yil mayda
35
1990-yillarda kim Yaponiyaning xalqaro obro‘yini oshirishga erishdi.
A
Ryutaro Xasimoto
B
Keydzo Obuti
C
Tosiki Kayfu
D
Yosiro Mori
36
Qaysi davlat siyosiy hayotida 1990-yillarda liberal-demokratik partiyaning (LDP) obro‘yi tiklandi.
A
Koreya
B
Yaponiya
C
Tailand
D
Xitoy
37
. Ikkinchi jahon urushi yakunlangandan beri Yaponiya qaysi davlatning mintaqadagi eng yaqin savdo hamkori va strategik sherigi bo‘lib kelmoqda ?
A
Xitoy
B
Rossiya
C
AQSH
D
Buyuk Britaniya
38
. Junitiro Koidzumi necha muddat hukumatni boshqaradi.
A
2
B
3
C
4
D
1
39
. Qaysi davlatda XXI asrda Aholining ijtimoiy tarkibi o‘zgarmoqda, jamiyatni tashvishga solayotgan muammolarning ham mohiyati oczgacha tus olyapti; ko‘plab eski partiyalar inqirozni boshdan kechirmoqda — ular juda qiyinchilik bilan yangi sharoitlarga moslashmoqda, har doim ham yangilikni o‘z vaqtida ilg‘ab ololmayapti.
A
Buyuk Britaniya
B
Xitoy
C
Yaponiya
D
Koreya
40
. Yaponiyada “olti islohot” kimning davrida amalga oshirilgan.
A
Tosiki Kayfu
B
Yosiro Mori
C
Keydzo Obuti
D
Ryutaro Xasimoto
41
. Qaysi yildan LDP yetakchisi Sindzo Abe hukumatni boshqarib kelmoqda
A
2010-yil
B
2013-yil
C
2011-yil
D
2012-yil
42
. Ryutaro Xasimoto tomonidan amalga oshirilgan “olti islohot”ga oid qaysi javob noto’g’ri berilgan.
A
iqtisoiyotda davlat boshqaruvini kuchaytirish
B
sanoat kompaniyalariga yer uchastkalari ajratish bo‘yicha islohot
C
soliq, ijtimoiy ta’minot va ta’lim sohasida islohot
D
ma’muriy boshqaruvni detsentralizatsiyalash bo‘yicha islohot
43
. Detsentralizatsiya nima ?
A
qarorlar qabul qilish bo‘yicha vakolat va majburiyatlarni markazdan boshqa tashkilotlarga o‘tkazish.
B
qat’iy xalqaro valutaga milliy valutaning rasmiy kursini pasaytirish.
C
shaharlar soni ko‘payib, ularda davlatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti jamlanishi tarixiy jarayoni.
D
kishilarning ko‘pincha tor, o‘ta mutaassib va ekstremistik qarashlar doirasida birlashishi, umumiy diniy yo‘nalishdan chetga chiqish.
44
. Kim Yaponiyada bir qator terrorchilik aktlarini amalga oshirgan «Aum Sinrikyo» sektasi faoliyatiga chek qo‘yishda qat’iy harakatlari bilan ham tanildi.
A
Keydzo Obuti
B
Tosiki Kayfu
C
Ryutaro Xasimoto
D
Yosiro Mori
45
. XXI asrda Ichki siyosatda asosan qaysi partiyaning yetakchiligi saqlanib qoldi.
A
Liberal-demokratik partiya
B
Respublikachilar partiyasi
C
Kommunistik partiya
D
Sotsial-demokratik partiya
46
1990-yil Quvayt qaysi davlat tomonidan anneksiya qilingan.
A
Eron
B
Iroq
C
Iordaniya
D
Misr
47
Tosiki Kayfu qachon hokimyatga kelgan.
A
1993-yil
B
1992-yil
C
1991-yil
D
1990-yil
48
. 2011-yil martda qaysi orolda zilzila yuz bergan.
A
Xokkaydo orolida
B
Sikoku orolida
C
Xonsyu orolida
D
Kyusyu orolida
49
. Yaponiya XXI asrda qancha summalik mahsulot eksport qilmoqda ?
A
400 mlrd yevro
B
400 mln dollar
C
400 mlrd dollar
D
400 trln dollar
50
. Yaponiya qanday mahsulotlar ishlab chiqarishda ham jahonda yetakchi lardan hisoblanadi. 1) kemasozlik; 2) po’lat; 3) traktorsozlik; 4) metallni qayta ishlash sanoati uchun uskunalar; 5) televizorlar; 6) avtomobil;
A
1,5,6;
B
1,3,4;
C
2, 5, 6;
D
1,3,4,5;