Tarix
1
1990-yillarda qaysi davlat dunyoning eng kambag‘al mamlakatlari qatoriga kirardi.
A
Malayziya
B
Kambodja
C
Bruney
D
Indoneziya
2
. Qachon bo’lib o’tgan saylovlarda Rodrigo Roa Duterte g‘olib chiqib, Filippin prezidenti bo’ldi.
A
Malayziya
B
2016-yil aprel
C
2016-yil mart
D
2016-yil may
3
. 1990-yillarda qaysi mamlakatni islom fundamentalizmi to‘lqini qamrab oldi. Musulmonlar orasida g‘alayonlar, xristianlarni qirg‘in qilish, mamlakatning turli hududlarida ayirmachilik chiqishlari boshlanib ketdi.
A
Gongkong
B
Malayziya
C
Indoneziya
D
Filippin
4
Janubi-sharqiy osiyo mamlakatlariga qaysi davlatlar kiradi. 1) Kambodja 2) Shri-lanka 3) Bruney 4) Yangi Zelandiya 5) Sharqiy Timor 6) Indoneziya
A
3,4,5,6
B
1,2,5,6,
C
1,2,3,4
D
1,3,5,6
5
. Qaysi Filippin prezidenti janubdagi musulmon ayirmachilarini tor-mor qilishga urindi, ammo bunga erisha olmadi.
A
Rodrigo Roa Duterte
B
Megavati Sukarnoputri
C
Joki Vidodo
D
Fidel Ramos
6
. Laosda 2016-yili bo’lib o‘tgan parlament saylovlarida bir o‘ringa o‘rtacha necha nafar nomzod to‘g‘ri keldi.
A
1,5
B
2
C
1
D
2,5
7
. Malayziyada mamlakatni rivojlantirish dasturiga ko’ra qachonga kelib Malayziya industrial rivojlangan mamlakatlar qatoridan o‘rin olishi ko‘zda tutilgan.
A
2015-yil
B
2020-yil
C
2030-yil
D
2025-yil
8
. Qachon filippinda narkotik savdosi bilan noqonuniy shug‘ullanuvchilarga qarshi kampaniya boshlandi.
A
2016-yil iyun
B
2016-yil may
C
Fidel Ramos
D
2016-yil iyul
9
. Indoneziyada 2001-yili mamlakat prezidenti etib kimning saylanishi aholi tomonidan iliq qarshi olindi, rupiyaning kursi tezda oshib ketdi, fond bozori ham faollashdi.
A
Fidel Ramos
B
Suxarto
C
Joki Vidodo
D
Megavati Sukarnoputri
10
Qaysi davlat Taraqqiyotning sotsialistik yo‘lini tanlamagan.
A
Bruney
B
Kambodja
C
Laos
D
Vyetnam
11
. Malayziyada qachon saylov bo’lgan va unda Malayya birlashgan milliy partiyasi (MBMP) ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
A
1995-yil mart
B
1995-yil aprel
C
1995-yil may
D
1995-yil iyun
12
. Qaysi davlatda Narkotik savdosida gumon qilinganlarning sudsiz o’ldirilishi jahon jamoatchiligini tashvishga solmoqda
A
Filippin
B
Gongkong
C
Indoneziya
D
3 mingdan ortiq
13
. Qachon Laosda konstitutsiya qabul qilindi.
A
1993-yil
B
1991-yil
C
1990-yil
D
1992-yil
14
. Laosda XXI asr boshiga kelib iqtisodning faqat necha foizi davlatga tegishli edi.
A
15 %
B
10 %
C
20 %
D
5 %
15
. Filippindagi musulmon radikal tashkilot jangarilari qayerlarda tayyorgarlik ko’rgan.
A
Afg’oniston va Shimoliy Kavkazda
B
Malayziya
C
Shimoliy Kavkaz va Suriyada
D
Afg’oniston va Suriyada
16
Qaysi davlat Janubi-sharqiy osiyo mamlakatlariga kirmaydi.
A
Sharqiy Timor
B
Shri-lanka
C
Filippin
D
Bruney
17
. XX asr oxiri — XXI asr boshlarida Qaysi davlatda chet el firmalari ishtirokida bir qator loyihalar amalga oshirildi. Iqtisodiy yutuqlar aholining yashash darajasini oshirish imkonini berdi. Bu esa ko‘pmillatli davlatda barqarorlik garovi bo‘lib qoldi.
A
Kambodja
B
Vyetnam
C
Myanma
D
Laos
18
. 1991-yildan keyin qaysi xalqaro tashkilotning Kambodjadagi Muvaqqat ma’muriyati tuzildi va u umumiy saylovlarga tayyorgarlikni amalga oshirdi.
A
NATO
B
YI
C
ASEAN
D
BMT
19
. Kambodjada XXI asr boshlarida ayrim ijobiy o‘zgarishlar ko‘zga tashlandi. Qaysi sohalarga ajratilgan xarajatlar ko‘paytirildi.
A
ijtimoiy himoya sohasi
B
Sog’liqni saqlash va ta’lim
C
Soliq sohasi
D
Harbiy soha
20
. Filippinda qachon o’lim jazosi bekor qilingan.
A
2006-yil
B
2008-yil
C
filippinlik
D
2007-yil
21
. 1990-yillari qaysi davlat elektron va kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi eng yirik mamlakatlardan biriga aylandi.
A
2010-yillarda
B
Gongkong
C
Indoneziya
D
Filippin
22
. Filippindagi musulmon radikal tashkilot jangarilari qaysi davlatlardagi ISHID saflari borib qo’shilgan.
A
Afg’oniston va Shimoliy Kavkazda
B
Shimoliy Kavkaz va Suriyada
C
Afg’oniston va Suriyada
D
Suriya va Iroqda
23
. Qaysi Mamlakatda «tirik tovar» savdosi keng avj olgan bo‘lib, ota-onalar bolalarini arzimagan pulga sotardi.
A
Kambodja
B
Vyetnam
C
Myanma
D
Bruney
24
. Quyidagi qaysi davlatda Oliy Milliy kengash faoliyat olib borgan.
A
Kambodja
B
Laos
C
Bruney
D
Vyetnam
25
. Kambodjada hokimiyatni Oliy milliy kengashga berish to‘g‘risida qaysi konferensiyada qaror qilingan.
A
Parij
B
London
C
Berlin
D
Tehron
26
1991-yili bo‘lib o‘tgan Vyetnam Kommunistik partiyasining nechanchi syezdi islohotlar kursini e’lon qildi.
A
VI
B
V
C
VIII
D
VII
27
Taraqqiyotning sotsialistik yo‘lini tanlagan Vyetnam, Kambodja, Laos qaysi davrda juda og’ir ahvolda edi.
A
1970-yillarda
B
2000-yillarda
C
1990-yillarda
D
1980-yillarda
28
Janubi-sharqiy osiyo mamlakatlariga qaysi davlatlar kiradi. 1) Vyetnam 2) Laos 3) Myanma 4) Tailand 5) Malayziya 6) Shri-lanka
A
2,3,4,6
B
3,4,5,6
C
1,2,3,6
D
1,2,3,4,5
29
. Kambodjada hokimiyatni Oliy milliy kengashga berish to‘g‘risida qaror qabul qilgan Parij konferensiyasi qachon yakunlangan. 1991-yil ….
A
noyabr
B
dekabr
C
sentabr
D
oktabr
30
. Laosda parlament qanday ataladi.
A
Oliy milliy kengash
B
Milliy assambleya
C
Kongress
D
Oliy Majlis
31
. Qachon Laos birinchi marta o‘zini sholi bilan ta’minladi.
A
2000-yil
B
1997-yil
C
1998-yil
D
1999-yil
32
. Indoneziyada 1990-yillardagi “Osiyo inqirozi” tufayli iqtisodiy o’sish sur’atlari pasayib ketdi. Bu qanday natijaga olib kelgan.
A
aholining ommaviy noroziligini keltirib chiqardi
B
iqtisodiyotga davlat ralashuvi kamaytirildi
C
oylik maosh ko’tarildi
D
ijtimoiy himoya kamaytirildi
33
. 2016-yilda Filippinda narkotik savdosida gumon qilingan qancha odam o’ldirilgan.
A
2016-yil avgust
B
3 mingga yaqin
C
2 mingdan ortiq
D
2 mingga yaqin
34
. Hozir Vyetnam oziq-ovqat eksporti bo‘yicha Osiyo mamlakatlari ichida nechanchi o’rinni egallab turibdi.
A
4
B
3
C
1
D
2
35
. Qaysi davlatda Konstitutsiyaga binoan bir partiyali tizim hukmronlik qiladi.
A
Vyetnam
B
Bruney
C
Laos
D
Kambodja
36
. Filippinda kim mamlakatda 2006-yili bekor qilingan oiim jazosini qayta tiklash tarafdori.
A
2009-yil
B
Joki Vidodo
C
Rodrigo Roa Duterte
D
Megavati Sukarnoputri
37
. Laos qaysi hududiy tashkilotga a’zo.
A
ASEAN
B
NATO
C
YI
D
MDH
38
. Malayziyada 1995-yil kimning hokimyatga kelishi islom fundamentalistlari hokimiyatga kelishining oldini oldi.
A
Suxarto
B
Joki Vidodo
C
Fidel Ramos
D
Mahatxir Muhammad
39
. “Miss-2017” dunyo go’zallari tanlovi g’libi Karen Ibasko qayerlik.
A
2016-yil iyun
B
laoslik
C
malayziyalik
D
indoneziyalik
40
. Hozir Vyetnam qanday mahsulot eksporti bo‘yicha dunyoda mamlakatlar o‘rtasida ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.
A
go’sht
B
sholi
C
meva
D
Bug’doy
41
. Qaysi davlat XXI asr boshlariga kelib mamlakat nafaqat xomashyoning muhim turlarini, balki juda katta miqyosda sanoat mahsulotlarini ham eksport qilmoqd
A
Malayziya
B
Gongkong
C
Filippin
D
Indoneziya
42
. Fidel Ramos qaysi daavlat prezidenti bo’lgan.
A
Malayziya
B
Gongkong
C
Indoneziya
D
Filippin
43
. Qaysi davlatlar Ilmtalab yuqori texnologiyalarni joriy qilish, kompyuterlashtirish va robotlashtirish bo‘yicha dunyoda eng ilg‘orlardan hisoblanadi. 1) Janubiy Koreya 2) Tayvan 3) Singapur 4) Gongkong 5) Filippin 6) Indoneziya
A
1,2,3,4
B
2,3,5,6
C
1,2,5,6
D
1,2,4,6
44
. 2001-yil Indoneziyada kim prezident bo’lgan.
A
Fidel Ramos
B
Megavati Sukarnoputri
C
Suxarto
D
Joki Vidodo
45
. «Yangi industrial davlatlar»da qaysi sohalar rivojlangan. 1) kemasozlik 2) avtomobilsozlik 3) og’ir sanoat 4) neftni qayta ishlash 5) televizor 6) baliqchilik 7) yengil sanoat buyumlari ishlab chiqarish
A
1,2,4,7
B
3,4,5,6
C
1,2,3,4
D
2,3,4,5
46
. Qaysi davlat XXI asr boshlarida og‘ir iqtisodiy holatda bo‘lib, xalqaro yordam hisobiga kun kechirardi.
A
Vyetnam
B
Kambodja
C
Bruney
D
Myanma
47
. Indoneziyaga qachon bo’lgan «Osiyo inqirozi» juda qattiq ta’sir ko‘rsatdi.
A
2000-yillardagi
B
1980-yillardagi
C
2010-yillardagi
D
1990-yillardagi
48
. 1991-yil qaysi davlatda Kommunistik partiya erkin tadbirkorlikka ruxsat berdi, dehqonlar uzoq muddat yerga egalik qilish huquqini oldi.
A
Kambodja
B
Myanma
C
Laos
D
Vyetnam
49
. Qaysi davlatda XX asrning so‘nggi yillarida iqtisodiy o‘sish ko‘rsatkichi yiliga 9% ni tashkil qildi.
A
Vyetnam
B
Myanma
C
Laos
D
Kambodja
50
. Qachon Kambodja ASEANning teng huquqli a’zosi bo‘ldi.
A
2000-yil
B
1999-yil
C
1997-yil
D
1998-yil
51
. Kipa qaysi davlatning milliy valyutasi hisoblanadi.
A
Laos
B
Bruney
C
Vyetnam
D
Kambodja
52
. Filippinda Ichki holatning ogirligiga qaramasdan qachon iqtisodiy o‘sishni jadallashtirishga erishildi.
A
1980-yillarda
B
Suriya va Iroqda
C
2000-yillarda
D
1990-yillarda
53
Janubi-sharqiy osiyo mamlakatlariga rivojlanish darajasi bir-biriga yaqin bo‘lgan nechta mamlakat kiradi.
A
8 ta
B
11 ta
C
9 ta
D
10 ta
54
. Qaysi davlatda musulmonlarning bir necha radikal tashkilotlari mavjuD) Ularning ixtiyorida o‘n minglab yaxshi qurollangan jangarilar bor.
A
Filippin
B
Ularning ixtiyorida o‘n minglab yaxshi qurollangan jangarilar bor.
C
Gongkong
D
Indoneziya
55
. 1990-yillarda qaysi Indoneziya prezidenti iste’foga chiqdi.
A
Suxarto
B
Fidel Ramos
C
Joki Vidodo
D
Mahatxir Muhammad
56
Vyetnam Kommunistik partiyasi islohotlar kursini e’lon qildi.
A
1992-yil
B
1991-yil
C
1993-yil
D
1990-yil
57
. Qaysi davlat shiddatli iqtisodiy rivojlanish tufayli korrupsiya va mamlakat shimolida islom fundamentalistlarining faollashuvi bilan bog’liq ichki siyosiy inqirozni yengib o‘tdi.
A
Laos
B
Kambodja
C
Vyetnam
D
Malayziya
58
. Malayziyada mamlakatni rivojlantirishning qachongacha bo‘lgan dasturi ishlab chiqilgan.
A
2030-yilgacha
B
2020-yilgacha
C
2015-yilgacha
D
2025-yilgacha
59
. Indoneziya milliy pul birligi qaysi.
A
kipa
B
iyen
C
rupiya
D
dollar
60
. Malayziyada 1995-yil aprelda bo’lgan saylovda kim g’olib bo’lgan.
A
Fidel Ramos
B
Suxarto
C
Joki Vidodo
D
Mahatxir Muhammad
61
. XX asrning ikkinchi yarmi — XXI asr boshlarida jadal modernizatsiyalashni amalga oshirgan qaysi davlatlarda taraqqiyotning yuksak sur’atlarini ta’minlab, «Osiyo yo’lbarslari», «yangi industrial davlatlar» deb atala boshlandi. 1) Janubiy Koreya 2) Tayvan 3) Singapur 4) Gongkong 5) Filippin 6) Indoneziya
A
2,3,5,6
B
2,3,4,5,
C
Malayziya
D
1,2,5,6
62
. General Fidel Ramos qachon Filippin prezidenti etib saylangan.
A
1991-yil
B
1993-yil
C
1992-yil
D
1990-yil
63
. Qaysi davrda Sharqiy Osiyo mamlakatlarining barchasida iqtisodiy o’sishning yuqori sur’atlari kuzatildi.
A
1970-1980-yillar
B
1990-2000-yillar
C
1980-1990-yillar
D
2000-2010-yillar
64
. Qachondan Malayziyaning iqtisodiy o‘sish sur’atlari yuqori bo‘lib, u industrial rivojlangan mamlakatlar qatoriga intilmoqd
A
2010-yillardan
B
2000-yillardan
C
1990-yillardan
D
1980-yillardan
65
. XXI asr boshlarida qaysi mamlakatda qashshoqlik darajasini pasaytirish tadbirlari amalga oshirildi.
A
Laos
B
Bruney
C
Kambodja
D
Vyetnam
66
. 1980-1990-yillar Sharqiy Osiyo mamlakatlarining barchasida kuzatilgan iqtisodiy o’sishning yuqori sur’atlari, ularga qachon zamonaviy dunyoda jiddiy ta’sirga ega bo‘lgan «yangi industrial mamlakatlar» deb ataluvchi guruh qatoridan joy olish imkonini berdi.
A
1990-yillar oxirida
B
1990-yillar boshida
C
2000-yillar boshida
D
1980-yillar oxirida