Tarix
1
. Hindistonda qaysi bosh vazir hukumati tadbirkorlar va firmalar faoliyati ustidan davlat nazoratni kamaytirib, soliqlarni pasaytirdi?
A
Atal Bixari Vajpai
B
Narendra Modi
C
Manmoxan Singx
D
Narasimxa Rao
2
. 2006-yili e’ lon qilingan Jahon bankining prognozlariga qaraganda, qachon Hindiston iqtisodiyoti dunyoda Xitoy va AQSHdan so'ng uchinchi o‘ringa chiqishi mumkin?
A
2030-yilda
B
2020-yilda
C
2025-yilda
D
2050-yilda
3
Hindiston 1992-yildan boshlab qanday mahsulotni eksport qilishni boshladi?
A
Paxta
B
Ip-gazlama materiallari
C
Yuqori sifatli kompyuter dasturlari
D
G’alla
4
. Hindistonni muntazam rivojlanishiga to’sqinlik qilayotgan ijtimoiy muammolardan eng asosiy muammosi nimadan iborat?
A
Savodsizlik muammosi
B
Dinlararo muammosi
C
Demografik muammosi
D
Qashshoqlik muammosi
5
. Hozirda Hindistonda musulmonlar soni qanchani tashkil etadi?
A
125 mln
B
160 mln
C
170 mln
D
150 mln
6
. 2000-yili Hindistonning qaysi qismida uchta yangi shtat tashkil qilindi?
A
Shimoli-sharqda
B
Janubi-sharqda
C
Janubi-g’arbda
D
Shimoli-g’arbda
7
Hindistonda Ravij Gandidan so’ng bosh vazirlik o’rnini kim agalladi?
A
Atal Bixari Vajpai
B
Ziyovuddin Tusiy
C
Narasimxa Rao
D
Javahalla Neru
8
. Yaqin yillarda Hindistonda etnik muammolar keltirib chiqarayotgan millatlarmi hududlari bilan mufiqlashtiring. 1. Sikxlar, 2. Bengallar, 3. Tamillar a) Janubiy Hindiston, b) Panjob, c) Assam
A
1-b, 2-c, 3-a
B
1-a, 2-c, 3-b
C
1-a, 2-b, 3-c
D
1-b, 2-c, 3-a
9
. Hindiston iqtisodiyoti 2025 yilga borib dunyoning qaysi davlatlaridan so’ng uchinchi o’rinni egallaydi?
A
Xitoy va AQSh
B
Fransiya va Rossiya
C
Rossiy va Angliya
D
Angliya va Fransiya
10
Qaysi yili o’tkazilgan parlament saylovlarida Xalq-demokratik alyansi g‘alaba qozonib, uning yetakchisi Atal Bixari Vajpai bosh vazir lavozimini egalladi?
A
1994-yil yanvar
B
1992-yil dekabr
C
1997-yil aprel
D
1998-yil mart
11
. Bosh vazir Atal Bixari Vajpai tomonidan Hindistonning qaysi hududida musulmon separatizmini kuchsizlantirish tadbirlari o‘ tkazildi?
A
Kanpur
B
Nagpur
C
Ahmadobod
D
Kashmir
12
Hindiston bosh vaziri Ravij Gandi qachon o’ldirilgan?
A
1992-yil
B
1990-yil
C
1989-yil
D
1991-yil
13
. 2014-yil Hindiston bosh vaziri lavozimi egallagan shaxsni ko’rsating.
A
Narendra Modi
B
Atal Bixari Vajpai
C
Narasimxa Rao
D
Manmoxan Singx
14
Hindiston kompyuter dasturlarini yaratish sohasidagi yuqori malakali kadrlar soni bo‘yicha dunyodagi qaysi davlatdan so‘ng ikkinchi o’rinni egallaydi?
A
Amerika Qo’shma Shtatlari
B
Xitoy
C
Rossiya
D
Yaponiya
15
. Hindiston aholisining qanchasini qashshoqlar tashkil etadi?
A
400 mln
B
600 mln
C
500 mln
D
200 mln
16
Narasimxa Rao bosh vazirligi davrida qanday tadbirlar amalga oshrildi? 1) rupiya devalvatsiya qilindi, 2) soliq islohoti o‘tkazildi, 3) mahalliy dehqonlarga katta yer-mulklari berildi, 4) ko‘plab sohalarda davlat monopoliyasini bekor qildi, 5) davlatning valuta zaxirasi to‘ldirildi, 6) soliqlarni pasaytirdi
A
1,4,6
B
4,5,6
C
1,2,5
D
1,2,4
17
. 2017-yil oxiriga kelib Hindiston aholisi qanchani tashkil etdi?
A
1 mlrd 550 mln
B
1 mlrd 350 mlndan ortiq
C
1 mlrd 250 mlndan ortiq
D
1 mlrd 200 mlnga yaqin
18
. Hindistonning shimoli-g’arbida qanday maqsadda maxsus vazirlik tashkil etildi?
A
Xitoy hududiga yaqinligi
B
Ovoz berishni yanada erkinlashtirish
C
Shu hududdan chet el tovarlarini kiritmaslik
D
Mintaqani rivojlantirish uchun
19
Hindistonda kimning bosh vazirligi davrida mamlakat g’arbida qurg‘oqchilikka kelib chiqdi?
A
Atal Bixari Vajpai
B
Narasimxa Rao
C
Ziyovuddin Tusiy
D
Ravij Gandi
20
Hindiston dunyo miqyosida ilmiy-texnik xodimlar soni bo‘yicha nechanchi o’rinni egallab turibdi?
A
5-o’rin
B
1-o’rin
C
2-o’rin
D
3-o’rin
21
Hindiston bosh vaziri Ravij Gandi kimlar tomonidan o’ldirildi?
A
Quyi tabaqa vakillari
B
Budaviylik terorchilari
C
Tamil terorchilari
D
Musulmon terorchilari