Tarix
1
2012-yil natijalrini bo’yicha MDH davlatlarda YIMning o’sishi necha foizni tashkil qildi?
A
1%
B
4%
C
2%
D
3%
2
Yugaslaviyada qaysi davlatlar qoldi?
A
Makedoniya, Serbiya
B
Serbiya , Chernogoriya
C
Bosniya, Makedoniya
D
Bosniya , Serbiya
3
SSSR tarqalib ketgandan keyin qancha rus Rossiya hududidan tashqarida qolib ketdi?
A
70mln
B
60mln
C
50mln
D
80mln
4
Sharqiy yevropaning ko’pchilik davlatlari qaysi tashkilotga a’zo bo’ldi?
A
BMT
B
NATO
C
ASEAN
D
YUNSCO
5
Yangi tarkibidagi parlament konstitiutsiyasiga o’zgarish kiritib Polshani qanday davlat deb e’lon qildi?
A
federative davlat
B
konfederativ davlat
C
Polsha monarxiyasi
D
demokratik davlat
6
Nechinchi yilgi soylovlarda hukmron Polsha birlashgan ishchi partiyasining obrooyi tushib ketganlgini, ayni paytda, muxolifatdagi “birdamlik” kasab uyushmasining ommalashib borayotganini ko’rsatdi?
A
1989
B
1999
C
1978
D
1988
7
Nechanchi yilgi referendumga ko’ra chernogoriya Serbiyadan ajralib chiqdi?
A
2002
B
2010
C
2006
D
2001
8
Yugaslaviya necha respublikadan tashkil topgan edi?
A
4
B
6
C
5
D
3
9
Ruminiyadagi qo’zg’olonda bir necha ming kishilik olomon nima yordamida davlat kengashini qamal qildi?
A
oq bayrolar yordamida
B
a va b
C
saylov qarori yordamida
D
tank qismlari yordamida
10
Gruziya qachon MDHda qatnashmasligni e’lon qildi?
A
2006
B
2007
C
2008
D
2005
11
1990-yilgi navbatdan tashqari prezidentlik saylolarida kim g’alaba qozondi?
A
to’g’ri javob yo’q
B
Ion iliyesku
C
Lex valensa
D
NChauchesku
12
Ukraina qachon MDHda qatnashmasligini e’lon qildi?
A
2017
B
2014
C
2016
D
2015
13
Rossiyaning jahon xo’jaligida ishtikoki qachon keskin qisqardi?
A
XIX asrning boshida
B
XXasr boshida
C
XX asrning so’ngi o’n yilida
D
XXI
14
Ruminiyada 1990-yilgi saylovlarda kim mamlakat prezidenti etib saylandi?
A
Ion iliyesku
B
Lex valensa
C
NChauchesku
D
parlament
15
Mustaqillika erishgan sobiq sovet davlarlati nima sababdan ehtiyotkorlik bilan harakat qildilar?
A
urush kelib chimasligi uchun
B
Rossiya ta’siriga tushib qolmaslik uchun
C
amaerika ta’siriga
D
Turkiya tuzumiga tushmaslik uchun
16
Navbatdat tashqari prezidentlik saylovlari Polshada nechinchi yili bo’ldi?
A
2018
B
1990
C
1790
D
990
17
O’zgarishlar boshqa yevropa malakatlariga nisbtaan qayerda murakkab kechdi?
A
Yugaslaviya
B
Koreya
C
Xitoy
D
AQSH
18
Qo’zg’olon qanday natija bilan tugadi?
A
NChausheku va unig rafiqasi qochib ketishi bilan
B
NChaushasku president etin tayinlandi
C
NChauseku president rafiqasi vazir etib tayinlandi
D
NChaushesku va uning rafiqasi sud qilish, sudning hukmiga ko’ra otib tashlash bilan
19
Armiya kim tomonga o’tdi?
A
president tomonga
B
to’g’ri javob yo’q
C
qo’g’olonchilar tomonga
D
davlat otmonga
20
Lex valensa bosahchiligidagi kasab uyushmasining nomi nima?
A
birlik
B
Polsha kasaba uyushmasi
C
birgalik
D
birdanmlik
21
1992-yilgi referendumga ko’ra Chexoslavakya qanday qarorga keldi?
A
birlashishga
B
bo’linishga
C
tinchlik o’rnatishga
D
urush qilishga
22
Qachon ikki nemis davlatida ajratib turgan berlin devoir quladi?
A
1992
B
1990
C
1991
D
1989
23
1993-yil 1-yanvardan jahon xaritasida qaysi davlatlar payo bo’ldi?
A
Makedoniya,Bosniya
B
to’g’ri javob yo’q
C
Bosniya , Polsha
D
Chexiya , Slovakiya
24
SSSRdan chiqqan aksariyat davlatlarda qanday rejim o’rnatildi?
A
avtoritar
B
monarxiya
C
gumanitar
D
totalitar
25
Qachon Rossiyadagi iqtisodiy-ijtimoiy holat va Rossiyadan tashqaridagi ruslar muammoasi alohida dolzarblik kasb etadi?
A
1990-ylar 1-yarmi
B
1980-yilar 2-yarmi
C
1980-yillar 1-yarmi
D
1990-yillarning 2-yarmi
26
Qaysi davlatlarda fuqarolaro mojarolar yuz beganda, Rossiya qatnashdi?
A
Tojikiston, Turkmaniston
B
Tojikiston, Moldova
C
Tojikiston, Qozog’iston
D
Tojikiston, Qirg’iziston
27
Germaniya demokratik respublikasi itimoiy-siyosiy va iqtis-diy inqiroz qachon avj oldi?
A
1999
B
1962
C
1980
D
1880
28
1989-yil dekabrda tinch namoyish nima sabadan o’tkazild?
A
ozodlik
B
ish haqqi oshishi
C
ishsizlik yo’q qilish
D
NChaushesku resjmiga qarshi
29
Shu davrda dunyodagi eng katta bo’lingan millat qaysi?
A
inglizlar
B
o’zbek
C
yaponlar
D
ruslar
30
Ruminiya maxfiy xizmati xodimlari tomonidan 198-yil dekabrda o’tkazilgan tinch namoyishning o’qqa tutilishi qanday oqibatga olibkeldi?
A
namoyishning tinchishiga
B
o’qqa tutgan xizmatchilar ishdan ketdi
C
kasalliklar tarqalishiga
D
mamlakat bo’ylab qo’zg’olon boshlanishiga
31
1991-yil dekabrda qaysi shaharda MDHda deklaratsiya qabul qilini?
A
Ashxobot
B
Olmaota
C
Dushanbe
D
Bishkek
32
MDH qchon tuzilgan?
A
1992-8-dekabr
B
1991-8-dekabr
C
1994-8-dekabr
D
1993-8-dekabr
33
1989-yil dekabrda Ruminiyaning qaysi shahrida tinch namoyish o’tkzaildi?
A
Trapezund
B
Buxarest
C
Varshava
D
Timisgoara
34
1990-yilda sentabr oyida qayerda ikki nemis davlat birlashish to’g’risadig sahrtnoma imzolandi?
A
Moskva
B
Vena
C
Borussiya
D
Berlin
35
2014-yilda Ukrainada qanday inqilob tufayli hokimiyat almashdi ?
A
rangli
B
jangari
C
kapitalistik
D
inqilob bo’lmagan
36
SSSR prezidenti MGorbachyov davlat boshlig’i vakolatlarini o’zidan soqit qilganligini to’g’rsida qachon bayonat berdi?
A
1994-58-yanvar
B
1993-25-dekabr
C
1991-25-dekabr
D
1992-8-yanvar
37
1999-yili NATO qo’shinlari qayerni bombardimon qildi?
A
AQSH
B
Yugaslaviya
C
Misr
D
SSSR
38
1999-yil oxirida V.Putinga kim prezidentlik vakolatlarini topshirdi?
A
Lenin
B
Gorbachyov
C
Xurishchyo
D
Yelsin
39
Muxolfat shafqatsiz bartaraf qilinishi oqibatida qanday rejim shakllandi?
A
avtoritar
B
monarxiya
C
totalitar
D
gumanitar
40
Polshada aholining mamlakatdagi sotsialistik tuzumdan norozilik namoyishlari qachonda boshlab kuchayib bordi?
A
1978
B
1988
C
1908
D
1998
41
1991-yil oxorigacha qaysi davlatlardan yashqari MDHga kirgan?
A
O’zbekiston, Qozog’iston Turkmaniston
B
to’g’ri javob yo’q
C
Litva ,Turkiya, Estoniya
D
Latviya, Litva, Estoniya
42
Rossiya qaysi davlat bilan qora dengiz flotni bo’lib olish bo’yicha bahs ketdi ?
A
AQSH
B
Shvetsiya
C
Turkiya
D
Ukraina
43
Qo’g’olondan so’ng hokimiyat Ruminyada kimning qo’liga o’tdi?
A
milliy ozodlk fronti
B
milliy qutqarish fronti
C
milliy tiklanish fronti
D
milliy gvardiya qo’liga
44
Rossiya uchun geostrategik holatning jiddiy o’zgarishiga nima sabab bo’ldi?
A
SSSRning parchalanishi
B
2-jahon urushi
C
SSRning qayta tiklanishi
D
zilzilalar
45
Kuchli mafkuraviy bosimga qaramasdan , so’llar oldin qayerda keyinchalik qayerda hokimyatga keldi?
A
Litva, Albaniya
B
Litva , Polsha
C
Polsha , Ruminya
D
Albaniya, Polsha
46
Afg’onston qachon MDH ga kirish istagini bildirgan?
A
2009
B
2008
C
2007
D
2010
47
Qachondan boshlab MDH davlatlari yaxshi iqtisodiy o’sish sur’atlarini namoyish etmoqda?
A
2000
B
2010
C
1991
D
1990
48
1990-yildan keyin qayerda musulmon-albanlar kasov respublikasini e’lon qildi?
A
Serbiya
B
Albaniya
C
Makedoniya
D
Bosniya
49
Yugaslaviya qachon tarqab ketdi?
A
1994-1995
B
1991-1992
C
1991-1993
D
1992-1993
50
Qaysi davlat MDHning bir qator tuzilamlaririda kuzatuvchi sifatida ishtirok etib kelmoqda?
A
Mo’g’uliston
B
Ukraina
C
Belgiya
D
Gruziya
51
Ruminiyada kommunistik rejimning qulashi nimaning oqibatida yuz berdi?
A
jahon urushi oqibatida
B
jiddiy harbiy to’qnashuv
C
sovuq urush oqibatida
D
saylov nihaqligi oqibatida
52
2000-yil mart oyida kim Rossiya prezidenti etib saylandi?
A
Berjnev
B
Yelsin
C
Putin
D
Xurishchov
53
Polshada ijtimoiy muhitningo’zgarishi natijasida 1990-yillarning eng mashhur siyosyatchilardan kim prezidentlik saylovlarida mag’lubiyatga uchradi?
A
Ion iliyesku
B
NChauchesku
C
Lex valensa
D
to’g’ri javob yo’q
54
Zamonaviy demokratik davlatlarda siyosiy hayotning tshkil qilishning asosiy konstitusiya siyosiy tamoyillaridan biri bo’lib, mafkuraviy plyuralizmning yorqin ifodalangan ko’rinishga nima deyiladi?
A
bir partiyaviylik
B
to’g’ri javob yo’q
C
birlik prinsipi
D
ko’p partiyaviylik
55
Rossiyaning xalqaro obro’yi ham pasayib, qayerdagi xalqaro keskin muammolarni hal qilishda ishtirok etdi?
A
Yugaslaviya va suriyadagi
B
Iroq va Shomdagi
C
Iroq va Shomdagi
D
Yugaslaviya va AQSH dagi
56
Qachonga kelib Rossiya og’ir ahvoldan chiqib ketdi?
A
2010
B
2001-yil oxiri
C
2002-yil oxiri
D
2000
57
Odatda, bir-biri bilan qo’shni yashaydigan turli etnik guruhga mansub jamoalr o’stasidagi to’qnashuv deb nimaga aytilai?
A
etnik birlashuv
B
etnogeziya
C
b va c
D
etnik mojaro