Tarix
1
. Qaysi davlat 2009-yili Semnondagi kosmodromdan Safir-2 raketasi yordamida o‘zining ”Umid” nomli sun’iy yo’ldoshini fazoga chiqardi.
A
Pokiston
B
Turkiya
C
Hindiston
D
Eron
2
. Qaysi yili Eronda ikki yuzdan oshiq kishi, jumladan, yetti nafar balog‘at yoshiga yetmagan bolalar qatl qilindi.
A
2004-yili
B
2005-yili
C
2007-yili
D
2006-yili
3
Qaysi yilda islohotchilik qarashlarini qo‘llab-quvvatlovchi M. Hotamiy prezident etib saylandi
A
1998-yil
B
1997-yili
C
1999-yili
D
1996-yili
4
Qaysi yilda mamlakatda chet el musiqasi va internet-kafelarga ruxsat berildi.Ayollar ham faol ijtimoiy hayotga qaytdi.
A
1998-yil
B
1996-yil
C
1997-yil
D
1999-yil
5
1990-yillar boshlarida ……. 1. Eronning iqtisodi barqarorlashdi 2.Islom radikalizmi biroz susaydi 3. YIMning jadal o‘sishiga olib keldi 4. Eronda “Osmon bolalari” filmi yaratildi 5. Eron jahon sport va madaniyat maydoniga qaytdi 6. Mamlakatda chet el musiqasi va internet-kafelarga ruxsat berildi.
A
1,2,3,4
B
1,3,4,5
C
1,2,3,5
D
3,4,5,6
6
. Bu o‘zgacha dunyoqarash, hayot tarzi,xulq-atvor, axloq va urf-odatlarga nisbatan sabr- bardoshli bo’lish deganda…….
A
Tolerantlik
B
sekta
C
milliy siyosiy elita
D
Izolatsiya
7
. Kimning prezidentlik davrida o‘zidan oldingi prezidentlarning bir qator liberal islohotlarini to‘xtatib qo‘ydi.
A
Mir-Husayn Musaviy
B
Hasan Ruhoniy
C
Mahmud Ahmadinajod
D
Turg’ut O’zal
8
. Qaysi davlat Eronga harbiy texnika yetkazib beradi va atom elektrostansiyasini qurib bermoqda
A
Angliya
B
AQSh
C
Rossiya
D
Fransiya
9
. 2009-yili navbatdagi prezidentlik saylovlarida amaldagi prezidentdan tashqari yana necha nafar nomzod qatnashdi.
A
uch nafar
B
bir nafar
C
Ikki nafar
D
to’rt nafar
10
. 2013-yil iyun oyida bo‘lib o‘ tgan prezidentlik saylovlarida kimning g‘alaba qozonishi Eronda yuz berayotgan chuqur o‘zgarishlarni ifoda etadi.
A
Mahmud Ahmadinajod
B
Hasan Ruhoniy
C
Humayniy
D
Mir-Husayn Musaviy
11
.Eron 15 yil ichida boyitilgan uran ishlab chiqarmaydigan,evaziga G‘arb davlatlari qaysi yil oxiridan boshlab unga qarshi qo‘llanilgan sanksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qiladigan bo‘ ldi.
A
2016- yil
B
2018-yil
C
2015- yil
D
2017 -yil
12
. Eronning zamonaviy muammolari ichida eng dolzarblari ……. va ………. yuqoriligi bo’lib kelmoqda
A
qashshoqlik va inflatsiya darajasining
B
migratsiya va inflatsiya darajasining
C
savodsizlik va inflatsiya darajasining
D
Ishsizlik va inflatsiya darajasining
13
Islom dini qaysi hududlarda juda qudratli ijtimoiy-siyosiy kuch sifatida maydonga chiqdi va ushbu mintaqalarda G‘arb qadriyatlarining joriy qilinishiga faol qarshi turmoqda
A
Turkiya va Eronda
B
O’rta Osiya va Hindistonda
C
Markaziy Osiyo va Shimoliy Afrikada
D
Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada
14
Qaysi yilarda Eronning iqtisodi ham barqarorlashib, YIMning jadal o‘sishiga olib keldi.
A
1990-yillar oxirlarida
B
1991 yillar oxirida
C
1991-yillar boshlarida
D
1990-yillar boshlarida
15
. Eronda ta’lim va fan rivojlangan, sog’liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot tizimi yaxshi yo‘ lga qo‘yilgan bo’lib,urbanizatsiya darajasi necha foizga yaqinlashmoqda,
A
70 %
B
60 %
C
50 %
D
80 %
16
. Qaysi asrda Eron savodsizlik va jaholat botqog‘iga botgan mamlakatga mutlaqo o‘xshamaydi.
A
XIX asr
B
XXI asr
C
barcha javoblat to’g’ri
D
XX asr
17
Qaysi darvda Eron jamiyatida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy beqarorlik davri bo’ldi.
A
XX asrning ikkinchi yarmi
B
XX asrning boshlarida
C
XXI asrning boshlarida
D
XIX asrning ikkinchi yarmi
18
. 2005-yili ultrakonservator kimning prezident etib saylanishi Eronda islohotlarning borishini, mamlakatning jahon hamjamiyatiga qaytishini biroz susaytirdi.
A
Hasan Ruhoniy
B
Mir-HusaynMusaviy
C
prezident saylovi bo’lmagan
D
Mahmud Ahmadinajod
19
. Erondan ≪Hizbulloh≫ rahbarlari quvib chiqarildi,qaysi davlatdagi Eronlik diniy maslahatchilar chaqirib olindi.
A
Liviya,Boshqirdiston,Misrdagi
B
Isroil,Suriya,Sudandagi
C
Sudan, Liviya, Bosniyadagi
D
Sudan,Marokash,Tunisdagi
20
. Qaysi davlat Eronni xalqaro izolatsiya qilishga harakat qildi.
A
AQSh
B
Rossiya
C
Angliya
D
Fransiya
21
. AQSH Eronni xalqaro izolatsiya qilishga harakat qildi.Ammo bu harakat qaysi davlatlar tomonidan ma’qullanmadi.
A
Turkiya,Italiya,Rossiya
B
Italiya,Ruminiya,Angliya
C
Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya
D
Fransiya, Italiya,Ispaniya
22
. Eron o’lim jazosini amalga oshirish bo‘yicha dunyoda nechanchi o‘rinda turardi.
A
birinchi
B
uchinchi
C
ikkinchi
D
to’rtinchi
23
. Kimning vafotidan so‘ng Eronda saqlanib qolayotgan teokratik rejim yanada kuchayd,Islom huquqiga (shariatga) asoslangan qonunlar inson huquqlari bo'yicha qator muammolarni vujudga keltirdi.
A
Hasan Ruhoniy
B
Mahmud Ahmadinajod
C
Mir-Husayn Musaviy
D
Humayniy
24
. Eronning jahon hamjamiyatiga to’laqonli integratsiyalashuviga to‘siq bo’lib turgan yadroviy dasturi ham o‘n yildan oshiq davom etgan muzokaralardan so‘ng qaysi yilda hal qilindi.
A
2015-yil mayda
B
2016-yil iyulda
C
2014-yil iyunda
D
2015-yil iyulda
25
. Eron kelishuvga ko’ra necha yil ichida boyitilgan uran ishlab chiqarmaydigan bo’ldi.
A
15 yil
B
12 yil
C
16 yil
D
18 yil
26
. . 2002-yili AQSH prezidenti J.Bush Eronni qanday mamlakatlari qatoriga qo‘shib, terrorizmni moliyalashtirishda aybladi.
A
A va B
B
rivojlanayotgan davlat
C
“xalqaro terrorizmning sherigi”
D
“yovuzlik tayanchi”
27
Muhammad Hotamiy prezident etib saylangandan so’ng qanday islohotlarni amalga oshirmoqchi edi.
A
YIMning jadal o‘sishiga olib keldi
B
Eronda demokratik va tolerant jamiyat qurishga
C
G‘arb mamlakatlari bilan munosabatda ijobiy o‘zgarishlar bo‘ lishini
D
A va B
28
. Izolatsiya nima?
A
Bu o‘zgacha dunyoqarash, hayot tarzi,xulq-atvor, axloq va urf-odatlarga nisbatan sabr- bardoshli bo’lish
B
xalqaro hamjamiyatdan ajratib qo‘yish,yakkalash.
C
bu keskin konservativ qarashlarga ega bo'lgan mutaassib kishi.
D
bu ko’zlangan maqsadga eriishish uchun qo’llaniladigan usul
29
Eronning qaysi filimi 1999-yili AQSHda ≪Oskar≫ mukofotiga tavsiya qilindi.
A
“Osmondagi bolalar” filmi
B
“Uyga qaytib”
C
“Hayot mamot”
D
“Osmon bolalari” filmi
30
. Eronning jahon hamjamiyatiga to’laqonli integratsiyalashuviga to‘siq bo’lib turgan yadroviy dasturi ham o‘n yildan oshiq davom etgan muzokaralardan so‘ng qaysi davlatlar tomonidan kelishuv orqali hal qilindi 1.Eron bilan AQSH, Rossiya, 2. Eron bilan Xitoy, Buyuk Britaniya, 3.Eron bilan Fransiya, Germaniya 4. Eron bilan Hindiston, Pokiston 5. Eron bilan Turkiya ,Fransiya
A
2,4,5
B
1,3,5
C
2,3,4
D
1,2,3,
31
. Eron yoshlar mamlakati, aholisining yarmini necha yoshdan kichik bo’lgan yoshlar tashkil qiladi.
A
20 yoshdan
B
25 yoshdan
C
35 yoshdan
D
30 yoshdan
32
.Ultrakonservator – bu…….?
A
xalqaro hamjamiyatdan ajratib qo‘yish,yakkalash.
B
bu ko’zlangan maqsadga eriishish uchun qo’llaniladigan usul
C
Bu o‘zgacha dunyoqarash, hayot tarzi,xulq-atvor, axloq va urf-odatlarga nisbatan sabr- bardoshli bo’lish
D
bu keskin konservativ qarashlarga ega bo'lgan mutaassib kishi.
33
2001 -yil 11-sentabr kuni Nyu-Yorkda amalga oshirilgan terrorchilik aktidan so‘ng AQSH qaysi davlatni ≪xalqaro terrorizmning sherigi≫ deb atadi.
A
Afg’onistonni
B
Pokistonni
C
Eronni
D
Suriyani
34
. 2009-yili navbatdagi prezidentlik saylovlarida asosiy kurash kimlar o‘rtasida kechdi.
A
Humayniy va M. Ahmadinajod
B
A va B
C
M. Ahmadinajod va Mir-Husayn Musaviy
D
Mir-Husayn Musaviy va Hasan Ruhoniy
35
. Qachon Eronda parlament saylovi bo’lib o’tdi.
A
2016- yil
B
2017 -yil
C
2018-yil
D
2015- yil