Tarix
1
. S. Husayn paytida hokimiyatda bo’lgan kimlar endi muxolifatga o’tdi?
A
sunniy
B
shia
C
parlament
D
kurdlar
2
. Qaysi yirik shaharlarda iqtisodning jonlanishiga olib keldi?
A
Raqqa
B
A,B
C
Halab
D
Damashq
3
Qachon Hafiz Asad vafot etdi?
A
1990-yili
B
1980-yili
C
2000-yili
D
1970-yili
4
. Iroqda qachon hokimiyatga Arab sotsialistik uyg‘onish (BAAS) partiyasi keldi?
A
1968-yili
B
1955-yili
C
1965-yili
D
1979-yili
5
. Qaysi tashkilot Quvaytdan Iroq qo’shinlarining zudlik bilan olib chiqib ketilishini talab qildi?
A
YUNESKO
B
BMT Xavfsizlik kengashi
C
O’IYoK
D
MDH
6
. Qachon mamlakatning janubidagi juma namozidan so’ng boshlangan g’alayonlar ≪Juma inqilobi≫ nomini oldi?
A
2011-yili
B
2015-yili
C
2000-yili
D
2017-yili
7
. Kim otasidan farqli ravishda tashqi siyosatda ≪yumshoq≫ kurs olib bordi?
A
Hasan al-Bakr
B
Bashar Asad
C
Hafiz Asad
D
Saddam Husayn
8
. 1991-yil yanvarda qaysi davlat boshchiligidagi xalqaro kuchlar Quvaytni ozod qilish bo‘yicha operatsiyasini boshladi?
A
Fransiya
B
Rossiya
C
Buyuk Britaniya
D
AQSH
9
. Mamlakatda o‘tkazilgan referendum natijasida 2000-yilda hokimiyatga kim keldi?
A
Bashar Asad
B
Hasan al-Bakr
C
Saddam Husayn
D
Hafiz Asad
10
. Qayerda boshlangan g’alayonlar “Juma inqilobi” nomini oldi?
A
Homs shahrida
B
Halab shahrida
C
Latakiya shahrida
D
Dar’ya shahrida
11
. Iroq qayerga bostirib kirib, uning hududini egallab oldi?
A
Livan
B
Quvayt
C
Eron
D
Suriya
12
. Iroq diktatori kim bilan yarashdi?
A
Bashar Asad
B
Hasan al-Bakr
C
Saddam Husayn
D
Hafiz Asad
13
. Qachon AQSH prezidenti etib saylangan Tramp Yaqin Sharqdagi o‘z siyosatini qayta ko‘rib chiqishga va’da berdi?
A
2017-yil yanvarda
B
2015-yil dekabrda
C
2016-yil dekabrda
D
2016-yil yanvarda
14
. Ular S. Husaynning necha nafar o’g’li va yosh nabirasini o’ldirishdi?
A
ikki
B
uch
C
to’rt
D
bir
15
. Qachon Iroq Eronga qarshi urush boshladi?
A
1990-yil noyabrda
B
1979-yil sentabrda
C
1981-yil sentabrda
D
1980--yil sentabrda
16
. Qaysi davlat armiyasi to’liq tor-mor qilindi?
A
Livan
B
Iroq
C
Eron
D
Suriya
17
. Diktator o’ldirilgandan keyin nimaning natijasida ko’plab begunoh odamlar qurbon bo’ldi?
A
terrorchilik
B
urush
C
talonchilik
D
ocharchilik
18
. Qachon qabul qilingan konstitutsiyaga binoan Iroq uning xalqini tashkil qiluvchi nechta etnos kelishuviga asoslangan parlamentar federativ respublika deb e’lon qilindi?
A
2004-yili 3 ta
B
2005-yili 2 ta
C
2004-yili 1ta
D
2005-yili 3 ta
19
. Bashar Asad qanday masalada muzokaralarni tikladi?
A
ISHID masalasida
B
Qochoqlar masalasida
C
referendum masalasida
D
Isroil bilan Jo’lan tepaliklari masalasida
20
. Qachon Iroq yana bir xalqaro janjalga sabab bo‘ldi?
A
1980-yili
B
1981-yili
C
1979-yili
D
1990-yili
21
. Xuddi shunday harbiy operatsiyani o’tkazishda qaysi davlat harbiy-kosmik kuchlari ham ishtirok etmoqda?
A
Rossiya
B
AQSH
C
Fransiya
D
Buyuk Britaniya
22
Qadimgi davrda Suriya(a) va Misrda(b) qanday davlatlar mavjud bo‘lgan? Memfis(1), Mitanni(2), Xett (3), Fiva(4)
A
a-2,b-1,3
B
a-3,b-1,4
C
a-1,2,b-4
D
a-2,b-1,4
23
. Qaysi prezident AQSHning Iroqqa nisbatan siyosati xato ekanligini tan oldi?
A
B.Obama
B
Ruzvelt
C
Tramp
D
Reygan
24
Qachon Suriya o‘z mustaqilligini e’lon qildi?
A
1942-y.
B
1941-y.
C
1943-y.
D
1945-y.
25
. Qachon ISHID ≪Umumjahon xalifati≫ deb e’lon qilindi?
A
2015-yili
B
2017-yili
C
2000-yili
D
2014-yili
26
. Bashar Asad Ichki siyosatda… 1. siyosiy partiyalar faoliyatiga ruxsat berdi, 2. Korrupsiyaga qarshi juda keskin choralar qo‘lladi, 3. neft va gaz zaxiralari ishga tushirildi,4. Otasi hukmronlik qilgan davrni tanqid qilgan amaldorlarni jazoladi
A
1,2,4
B
1,2,3,4,
C
1,2,3
D
2,3,4
27
. Qaysi hudud juda katta, har biri o’z manfaatini ko’zlagan xalqaro kuchlarning to’qnashuv maydoniga aylandi.?
A
Suriya
B
Livan
C
Iroq
D
Iordaniya
28
. Qachon Saddam Husayn rasman Iroq prezidenti etib saylandi?
A
1955-yili
B
1979-yili
C
1965-yili
D
1968-yili
29
. Qachon Iroq va qisman Suriya hududida terrorchi guruhlar ≪Iroq va Shorn islom davlati≫ deb ataluvchi davlatni tuzdi?
A
2017-yili
B
2011-yili
C
2000-yili
D
2013-yili
30
Suriyaning iqtisoddagi turg’unlik sabablari shu davrda yuz bergan sotsialistik tizimning inqirozidan tashqari yangi tarixidagi eng dahshatli nima bilan ham bog‘liq edi?
A
urush
B
qurg‘oqchilik
C
Ocharchilik
D
qo’zg’olon
31
. Qachon AQSH va Buyuk Britaniya qo’shinlari Bag’dodga bostirib kirdi?
A
2000-yili
B
2007-yili
C
2003-yili
D
2001-yili
32
. Qachon AQSH boshchiligidagi xalqaro kuchlar Iroq harbiy obyektlarini bombardimon qildi?
A
1965-2000-y.y. B)
B
1970-2000-y.y.
C
1960-1970-y.y.
D
1999-2000-y.y.
33
. 30 yildan beri qayerda turgan Suriya qo‘shinlarini u yerdan olib chiqdi?
A
Eronda
B
Damashqda
C
Livanda
D
Iroqda
34
. Qachon arab mamlakatlarida boshlangan ≪Arab bahori≫ nomli inqilobiy jarayonlar Suriyani ham qamrab oldi?
A
2012-yillari
B
2000-yillari
C
2015-yillari
D
2017-yillari
35
. Qachon S.Husaynning o’zi ham qo’lga olindi va osib o’ldirildi?
A
2001-yili noyabrda
B
2005-yili yanvarda
C
2000-yili sentabrda
D
2003-yili dekabrda
36
. Iroq-Eron urushi X X asrning qanday davom etgan hududiy to‘qnashuvi bo‘ldi?
A
shiddatli
B
eng uzoq
C
tinch
D
eng qisqa
37
. 2010-yili bo’lib o’tgan parlament saylovlarida kutilmaganda muxolifatdagi kimlar g’alaba qozondi?
A
sunniy
B
shia
C
parlament
D
kurdlar
38
Kimning davrida neft va gaz zaxiralari ishga tushirildi?
A
Saddam Husayn
B
Bashar Asad
C
Hafiz Asad
D
Hasan al-Bakr
39
. Kimlar va ularning ittifoqchilari butun mamlakat hududida o’z nazoratini o’rnatdi?
A
Britaniyaliklar
B
Quvaytliklar
C
Rossiyaliklar
D
Amerikaliklar
40
Qaysi yillari harbiy to‘ntarish orqali hokimiyatga kelgan Hafiz Asad Suriyani boshqardi?
A
1960-1970-y.y.
B
1980-2000-y.y.
C
1965-2000-y.y.
D
1970-2000-y.y.
41
Bugun Suriya shu qisqa tarix davomidagi qanday vaziyatni boshdan kechirmoqda?
A
demokratik davrni
B
eng chuqur siyosiy inqirozni
C
to’g’ri javob yo’q
D
inqilobiy davrni
42
. Qaysi yili Iroq o‘z mustaqilligini e’lon qildi?
A
1932
B
1934
C
1933
D
1935
43
. 2017-yil oxiriga kelib, Suriya armiyasi qaysi davlatlar yordamida yordamida mamlakat hududini jangarilardan deyarli to‘liq ozod qildi?
A
Buyuk Britaniya,AQSH
B
Rossiya,AQSH
C
Buyuk Britaniya, Fransiya
D
Rossiya,Buyuk Britaniya
44
. Qaysi oyda V. Putin Suriyadagi Rossiya harbiy-kosmik kuchlarining asosiy qismini o’z hududiga qaytarish to’g’risida buyruq berdi?
A
noyabr
B
dekabr
C
mart
D
yanvar
45
. 2011-yili Suriyada qancha falastinlik(a) va qancha Iroqlik (b) qochoqlar bor edi? Bir milliondan ortiq (1), yarim millionga yaqin(2), 2 mln.(3) , 2,5 mln.(4)
A
a-1,b-2
B
a- 4,b-1
C
a-1,b-3
D
a-2,b-1
46
. Hukumatni prezident Hasan al-Bakr boshqardi, ammo real hokimiyat kimning qo’liga o‘tdi?
A
Saddam Husayn
B
Hasan al-Bakr
C
Bashar Asad
D
Hafiz Asad
47
. ISHID lar qachondan boshlab Suriyadagi terrorchilar pozitsiyalarini bombardimon qilmoqda?
A
2014-yil sentabrdan
B
2014-yil noyabrdan
C
2015-yil sentabrdan
D
2013-yil sentabrdan
48
. Ko‘pchilik mutaxassislar qaysi davlatning siyosati Yaqin Sharqda vaziyatning keskinlashuviga, ISHID singari terrorchi tashkilotlarning paydo boiishiga sabab bo‘ldi, deb hisoblashmoqda?
A
Fransiya
B
Rossiya
C
AQSH
D
Buyuk Britaniya
49
. Urush oqibatida 2017-yil sentabr oyigacha mamlakatni qancha kishi tark etgan?
A
4 mln.dan ortiq
B
bir milliondan ortiq
C
2 mln.
D
bir yarim millionga yaqin
50
. Qurolli guruhlar o’zlari egallagan hududda shariat qonunlarini joriy qilib, minglab begunoh kishilarni qanday usullar bilan qatl qildi?
A
o’rta asrchilik
B
sudrab
C
osib
D
yondirib
51
Qachon iqtisodda turg‘unlik boshlandi?
A
1990-yillarda
B
2000-yillarda
C
1980-yillarda
D
2005-yillarda
52
Hafiz Asad davrida qanday ishlar amalga oshirildi? 1. sanoat va qishloq xo‘jaligi rivojlandi, 2. aholi soni ko‘payib, yashash darajasi yaxshilandi.3. iqtisodda turg‘unlik boshlandi,4. neft va gaz zaxiralari ishga tushirildi, 5. 4 mln.dan ortiq kishi Suriyani tark etdi , 6.muxolifatdagi sunniylar g’alaba qozondi
A
1,2,3,4
B
4,1,2,3
C
2,3,5,6
D
1,2,5,6
53
. “Juma inqilobi” isyonchilari nimani talab qildilar?
A
demokratik islohotlar o’tkazishni
B
A,C
C
8 soatlik ish kunini joriy etish
D
B.Asad rejimini ag’darish
54
. 1991-yil yanvarda qaysi davlat boshchiligidagi xalqaro kuchlar Quvaytni ozod qilish bo‘yicha nima deb nomlangan operatsiyasini boshladi?
A
“Arab bahori”
B
“Umumjahon xalifati”
C
“Juma inqilobi”
D
“Sahrodagi bo’ron”
55
. Iqtisoddagi turg‘unlikni B.Asad nima orqali yengib o‘tishga urindi?
A
siyosiy partiyalar faoliyatiga ruxsat berish
B
to’g’ri javob yo’q
C
Korrupsiyaga qarshi juda keskin choralar qo’llash
D
savdo va moliya sohasini liberallashtirish