Tarix
1
. Kimlar Isroilning qiyofasini o‘zgartirib yubordi?
A
eski immigrantlar
B
mahalliy ziyolilar
C
yangi immigrantlar
D
Mahalliy iqtisodiy faollar
2
Harbiy-sanoat kompleksining rivojlanishi metalga ishlov berish singari… boshqa turdosh sohalarning ham jadal taraqqiy etishiga sabab bo‘ldi? metallga ishlov berish(1), mashinasozlik(2), elektrotexnika(3),kimyo (4), elektronika(5), kumushga ishlov berish (6),olmosga ishlov berish(7)
A
1,3,4,6,7
B
1,2,3,5,7
C
1,2,3,4,5
D
1,2,3,5,6
3
Bu qonunlar nimaning hisobiga Isroil aholisining tez o‘sishiga olib keldi?
A
urbanizatsiya
B
militarizatsiya
C
repatriatsiya
D
migratsiya
4
. Qachon bo’lib o‘tgan saylovlarda ≪Likud≫ bloki g’alaba qozondi?
A
1995-yili
B
1996-yil
C
2006-yil
D
1899-yil
5
. Yahudiylarning tarixiy vatani qayer?
A
Falastin
B
Mitanni
C
Isroil
D
Urartu
6
. Qachon Falastin kuzatuvchi-davlat maqomida BMT faoliyatida qatnashish huquqini oldi?
A
1996-yil
B
2006-yil
C
1899-yil
D
2007-yil
7
. BMT Xavfsizlik Kengashi Falastin bo’yicha 1947-yilda nimani qabul qildi?
A
Rezolutsiyani
B
Manifestni
C
Konstitutsiyani
D
Deklaratsiyani
8
. Qachon Isxak Rabin mutaassib-yahudiy tomonidan oldirildi.
A
1947-yili avgustda
B
1995-yili noyabrda
C
1995-yillari sentabrda
D
1948-yili oktabrda
9
. Qachon Falastin muammosini hal qilish imkoni paydo bo‘ldi?
A
1980-yillarga
B
1990-yillarga
C
1998-yillarga
D
1995-yillarga
10
. Isroil xo‘jaligi o‘z tuzilishiga ko‘ra qaysi mamlakatlarinikiga yaqinlashdi va postindustrial modelga moslashdi?
A
Afrika va Yevropa
B
Yaponiya va Osiyo
C
AQSH va Sharqiy Yevropa
D
AQSH va G ‘arbiy Yevropa
11
. Qachindan boshlab falastin xalqining o‘z davlatini tuzish uchun kurashi boshlandi?
A
1948-yili
B
1947-yili
C
1946-yili
D
1949-yili
12
. Falastin arablarining kurashiga boshchilik qilish uchun Falastinni ozod qilish tashkiloti (FATX) tuzilib, unga uzoq yillar kim boshchilik qildi?
A
Reygan
B
B.Obama
C
Yosir Arofat*
D
Tramp
13
.1996-yil yanvarda kim boshchiligida Falastin qonunchilik kengashi saylandi?
A
Binyamin Netanyaxu
B
Isxak Rabin
C
Mahmud Abbos
D
Y.Arofat
14
. 1991-yil oktabrda qayerda Yaqin Sharq bo‘yicha xalqaro konferensiya ish boshladi?
A
AQSHda
B
Rossiyada
C
Falastinda
D
Madridda
15
. Y.Arofat qachon vafot etdi?
A
1996-yil
B
1899-yil
C
2006-yil
D
1995-yili
16
. Kim Falastinning o‘ziga xos ramziga aylangan ?
A
Mahmud Abbos
B
Y. Arofat
C
Binyamin Netanyaxu
D
Isxak Rabin
17
Qachondan Isroil iqtisodi jadal rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga kirdi?
A
1990-yillar
B
1995-yillar
C
1980-yillar
D
1985-yillar
18
. Kim Falastinga nisbatan qat’iy yo’nalish tarafdori bo’lgan?
A
Isxak Rabin
B
Mahmud Abbos
C
Binyamin Netanyaxu
D
Y.Arofat
19
. Radikal islom yo‘nalishidagi tashkilotlar qaysilar bo’lib, (bu tashkilotlar 0’zbekistonda taqiqlangan) faollashib ketdi? 1. “Xamas”, 2.”Jihod”,3. “Vahobiy”, 4.”Hizbulloh”,5. “Hizbut Tahrir”
A
1,3,5
B
1,2,4
C
1,2,3
D
3,4,5
20
. 2017-yilga kelib, Falastinni nechtaga yaqin davlat tan oldi?
A
140
B
130
C
150
D
120
21
. Qachon Vashingtonda Isroil va FATX delegatsiyalari Falastin avtonomiyasini tuzish to‘g‘risida kelishuvni imzoladi?
A
1995-yillarga
B
1993-yillarga
C
1998-yillarga
D
1980-yillarga
22
. Qachon sobiq ittifoqdan 600 ming kishining Isroilga ko’chib kelishi qurilish, sanoatning ayrim sohalarida jadal rivojlanishni ta’minladi?
A
1995-yillari
B
1990-yillari
C
1948-yillari
D
1947-yillari
23
. Qaysi bosh vazir ekstremistlar tomonidan ≪xoin≫ sifatida o’limga hukm qilindi?
A
Bashar Asad
B
Saddam Husayn
C
Y.Arofat
D
Isxak Rabin
24
. Davlat organlarining iqtisod, siyosat va ijtimoiy sohadagi harakati boiib, u davlatning harbiy qudratini oshirishga yo‘naltirilgan bu qaysi atama?
A
Immigratsiya
B
Repatriatsiya
C
Militarizatsiya
D
Urbanizatsiya
25
. Qaysi daryoning g‘arbiy sohilidagi ko‘plab shahar va qishloqlar FATX ixtiyoriga o‘tkazildi?
A
Nil daryosi
B
Iordan daryosi
C
qizil dengiz
D
Gang daryosi
26
. Falastin avtonomiyasida saylovlar boiib o‘tdi va FATX ixtiyoridagi hududlarni nazorat qilish uchun qanday kuchlar tuzildi?
A
Qo’zg’alonchilar
B
Partizanlar
C
politsiya kuchlari
D
FATX
27
Qadimgi dunyo tarixida Falastin hududida Isroil podsholigi qachon vujudga keldi?
A
mil.av. X asrda
B
mil.av. IX asrda
C
mil.av.X asrda
D
mil.av. XI asrda
28
. Y. Arofat kimlar tomonidan ≪xoin≫ sifatida o’limga hukm qilindi?
A
Vatanparvarlar
B
qo’zg’olonchilar
C
partiyalar
D
ekstremistlar
29
. 1990-yillari sobiq SSSRdan qancha kishi Isroilga ko‘chib keldi?
A
450 ming
B
400 ming
C
500 ming
D
600 ming
30
. Muzokaralar natijasida qachon Isroil va FATX bir-birini tan olganligi e’lon qilindi?
A
1995-yili
B
1993-yili
C
1998-yili
D
1996-yili
31
Qachon BMT Xavfsizlik Kengashi Falastin bo‘yicha rezolutsiya qabul qildi?
A
1948-yili
B
1947-yili
C
1946-yili
D
1945-yili
32
.Aholining bir mamlakatdan boshqasiga vaqtincha yoki doimiy yashash uchun ko‘chib o‘tishi nima deyiladi?
A
Immigratsiya
B
Militarizatsiya
C
Repatriatsiya
D
Urbanizatsiya
33
. 1991-yil oktabrda Madridda ….
A
ocharchilik bo’ldi
B
qo’zg’olon bo’ldi
C
saylov o’tkazildi
D
xalqaro konferensiya ish boshladi
34
. Qachon BMT Xavfsizlik Kengashi Falastin bo’yicha rezolutsiya qabul qildi?
A
1995-yili
B
1947-yili
C
1948-yili
D
1949-yili
35
Qancha vaqt ichida Isroil harbiy-sanoat kompleksi nihoyatda rivojlangan mamlakatga aylandi?
A
bir necha 10 yili
B
1-2
C
bir necha 5 yili
D
3-5
36
. Falastin avtonomiyasini tuzish bosqichma-bosqich necha ichida amalga oshirilishi ko‘zda tutildi?
A
5 yil
B
10 yil
C
4 yil
D
3 yil
37
Qachondan Falastinda ikkita — yahudiylarning Isroil va arablarning Falastin davlatlarini tashkil qilish tavsiya etildi?
A
1945-yil 1-fevraldan
B
1948-yil 1-avgustdan
C
1948-yil 1-sentabrdan
D
1946-yil 1-avgustdan
38
. Birinchi bosqichni amalga oshirish G ‘azo sektori va Iordan daryosining qaysi sohilini FATXning avtonom boshqaruviga berish to‘g‘risida kelishuv imzolanishi bilan boshlandi?
A
G ‘arbiy
B
Janubiy
C
Sharqiy
D
Shimoliy
39
Qaysi qonunga binoan har qanday yahudiy o‘z oilasi, ya’ni turmush o‘rtog‘i, farzandlari, nabiralari bilan doimiy yashash uchun Isroilga kelish huquqiga ega?
A
BMT to’g’risidagi
B
MDH dagi
C
SHHT to’g’risidagi
D
Vatanga qaytish to‘g‘risidagi
40
. Falastin xalqining o‘z davlatini tuzish uchun kurash kimlar tomonidan qo‘llab-quvvatlandi?
A
arab davlatlari
B
Yosir Arofat
C
A,B,C
D
sobiq Ittifoq
41
. Harbiy asirlar, ko‘chirilgan shaxslar, qochoqlar, emigrantlarga nisbatan qollaniladigan atama bu…
A
Immigratsiya
B
Militarizatsiya
C
Repatriatsiya
D
Urbanizatsiya
42
. Qachon FATX bilan Isroil o‘rtasida muvaqqat kelishuv imzolandi?
A
1948-yillari
B
1947-yillari
C
1995-yillari
D
1990-yillari
43
. Qaysi hukumat taklifiga ko‘ra Oslo shahrida Isroil bilan FATX o‘rtasida muzokaralar boshlandi?
A
Falastin
B
Norvegiya
C
AQSH
D
Madrid
44
. Kimlar turli yo’llar bilan kelishuvni buzishga harakat qildi?
A
qo’zg’olonchilar
B
Vatanparvarlar
C
ekstremistlar
D
partiyalar
45
. Qachon Isroil va Falastin davlatini tuzish rejasini arab aholisi adolatsiz deb hisobladi va qabul qilmadi?
A
1946-yili
B
1948-yili
C
1947-yili
D
1949-yili
46
. AQSH har yili qancha miqdorida beminnat yordam ko‘rsatadi?
A
1 mlrd dollar
B
2 mlrd dollar
C
4 mlrd dollar
D
3 mlrd dollar
47
Qayer yahudiylarning milliy davlati hisoblanadi?
A
Falastin
B
Isroil
C
Iroq
D
Quvayt
48
. M.Abbosning BMT Bosh Assambleyasida so‘zlagan nutqi kimlar tomonidan norozilik bilan qarshi olindi?
A
Suriya vakillari
B
ISHID vakillari
C
Isroil vakillari
D
Iroq vakillari
49
. Isxak Rabin kim edi?
A
Bosh vazir
B
Qo’mondon
C
Dehqon
D
Prezident
50
. Kim Falastin avtonomiyasining raisi va FATX yetakchisi etib saylandi?
A
Isxak Rabin
B
Mahmud Abbos
C
Binyamin Netanyaxu
D
Y. Arofat