Tarix
1
. Nechanchi yilgi inqilobdan so’ng o’ziga xos kommunistik siyosiy rejim shakllangan Kubada ham shunday jarayonlar ro’y bergan?
A
1949 yilda
B
1990yillarda
C
1959 yilda
D
1994 yilda
2
.Hukumatlarning hindu aholisiga nisbatan olib borgan adolatsiz siyosati oqibatida mintaqaning ayrim mamlakatlarida hindularning tartibsiz chiqishlari bo’lib o’tdi. Bu harakat ayniqsa qaysi mamlakatlarda ayniqsa ommaviy tus oldi? 1)Ekvador 2)Boliviya 3) Peru 4) Braziliya 5)Meksika 6) Chili 7) Gvatemala 8)Bolivya
A
1,3,5,6,7,
B
1,2,3,4,5
C
1,2,6,7,8
D
2,3,4,5,8
3
. Saralangan fuqarolarning ehtiyojlariga emas xalq ommasi ehtiyojlariga qaratilgan siyosiy pozitsiya yoki nutq shakli berilgan javobni toping?
A
Plyuralizm
B
Prolitarizm
C
Defolt
D
Populizm
4
. Quyidagi qaysi davlat BRIKS tashkiloti azosi hisoblanmaydi?
A
Braziliya
B
Rossiya
C
Shimoliy Afrika mamlakatlari
D
Hindiston
5
. 1994 yilda Meksikaga kiritilgan chet el investitsiyalari miqdori necha marta o’sdi?
A
2marta
B
5marta
C
4marta
D
3marta
6
. Lotin Amerikasi mamlakatlaridagi noliberal tajribalarga nuqta qo’ygan va mintaqada siyosiy hamda iqtisodiy rivojlanishning yangi davrini boshlab bergan holat qaysi?
A
XXasrning 90yillarida Kolumbiyada qurollangan so’l radikal harakatining avj olishi
B
1994-yili Meksikada hindularning ommaviz qo’zg’alonning kuchayish holati
C
1992-yili Peruda ham “Oydin yo’l” qo’zg’alonchilarning faollashishi
D
2001-yili Argentinada defolt e’lon qilinishi jahon tarixidagi eng yirik bankrot holati
7
. Lotin Amerikasi mamlakatlarida integratsiyalashuv jarayonlari nechanchi asrda kuchaydi?
A
XIX asr oxirlarida
B
XXI asr boshlarida
C
XX asr boshlarida
D
XX asr oxirlarida
8
. Bir yilda bo’lgan voqealar berilgan javobni toping?
A
Argentinada defolt e’lon qilindi, Meksikada hindularning ommaviy qo’zg’aloni boshlandi
B
Meksika Shimoliy Amerika erkin savdo zonasiga kirdi, Meksikada hindularning ommaviy qo’zg’aloni boshlandi
C
Kubada siyosiy inqilob boshlandi, Meksikada milliy valyuta peso keskin tushib ketdi
D
“Oydin yo’i” terrorchi tashkiloti faollashdi, Meksikada moliyaviy iqtisodiy inqiroz boshlandi
9
.Meksikaga kiritilgan investitsiyalarida AQSH ulushi qanchani tashkil qiladi?
A
40%
B
75%
C
80%
D
70%
10
Noliberal model kimning davrida muvafaqqiyatli amalga oshirildi?
A
Maksimilian Tores
B
Auguti Irogiyen
C
Abdul Fattoh
D
Augusto Pinochet
11
. Qaysi davlatda “Oydin yo’l” qo’zg’alonchi terrorchi tashkilot faollashdi?
A
Peru
B
Kolumbiya
C
Meksika
D
Chili
12
.Hukumat siyosatining ijtimoiy oqibatlariga qarshi qaysi mamlakatlarda bir qator ommaviy chiqishlarga sabab bo’ldi? 1) Argentina 2) Meksika 3) Chili 4) Peru 5) Ekvador
A
2,4,5
B
1,2,5
C
1,3,5
D
2,3,4
13
Lotin Amerika mintaqasida birinchi bo’lib noliberal islohotlar yo’liga kirgan davlat qaysi?
A
Kolumbiya
B
Meksika
C
Chili
D
Peru
14
. Agar yaqin o’tmishda eksportining asosini neft tashkil qilgan bo’lsa hozir Meksika eksportining qancha %ini sanoat mahsulotlari tashkil qiladi?
A
80%
B
70%
C
75%
D
40%
15
. Qaysi lotin Amerikasi mamlakatida XX asrning 90-yillarida qurollangan so’l radikal harakat avj olib ularning qo’shinlari mamlakat hududining 40% aksariyat qismini nazorat qilardi?
A
Meksika
B
Peru
C
Chili
D
Kolumbiya
16
1990-yillari ayniqsa “noliberal islohot yutuqlarining namoyishi” bo’lgan qaysi davlat iqtisodiyoti qattiq zarar ko’rdi?
A
Chili
B
Meksika
C
Kolumbiya
D
Argentina
17
. “Oydin yo’l” qo’zg’alonchi terrorchilik tashkiloti faollashgan yil bilan Meksikada hindularning ommaviy qo’zg’aloni boshlangan yil orasi necha yilni tashkil qiladi?
A
3yil
B
4yil
C
1yil
D
2yil
18
1990 yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari larzaga slogan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy inqirozlar zanjirining birinchisi qaysi davlatda boshlandi?
A
Chili
B
Meksika
C
Peru
D
Kolumbiya
19
. XX asr oxiriga kelib hindular qaysi mamlakatlarda aholisining 25-50% ini tashkil qiladi? 1) Boliviya 2)Gvatemala 3) Peru 4) Meksika 5) Chili 6) Ekvador 7) Braziliya 8)Argentina
A
1,2,3,6,7
B
1,2,3,5,8
C
1,2,3,4,6
D
3,4,5,6,7,8
20
Lotin Amerikasida moliyaviy iqtisodiy inqiroz qachon boshlandi?
A
1992yil dekabr
B
1994 yil noyabr
C
1994y dekabr
D
1990yillar
21
Noliberal islohotlar oqibatida mintaqa davlatlarining tashqi omilga qaram bo’lib qolishiqaysi Lotin Amerika mamlakatlari iqtisodiga ham og’ir zarba berdi? 1) Peru 2) Chili 3) Argentina 4) Meksika 5)Braziliya
A
3, 5
B
2, 4
C
1, 3
D
2, 5
22
. Mintaqa mamlakatlarining mutlaq ko’pchiligida o’ziga xos jihat bu?
A
Demokratiya
B
B va C javoblar to’g’ri
C
Prezidentlik
D
Dohiyparastlik va populizm
23
. Meksika Shimoliy Amerika erkin zonasiga nechanchi yilda kirdi?
A
1994yilda
B
2008 yilda
C
2010 yilda
D
1992yil
24
XX asr oxiriga kelib Lotin Amerika mintaqasida nechta mustaqil davlat mavjud bo’lgan edi?
A
34ta
B
43ta
C
64ta
D
32ta
25
. “oydin yo’l” qo’zg’alonchi terrorchilik tashkiloti nechanchi yilda faollashdi?
A
1990 yillar
B
1994yil
C
1992 yil
D
2001 yill
26
Qachondan boshlab mintaqada ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning neoliberal modeli oldinggi o’ringga chiqdi?
A
XXasr oxiriga kelib
B
XIX asr oxiriga kelib
C
XX asr boshlariga kelib
D
XXIasr boshlariga kelib
27
. XX asr oxiridan boshlab aholining an’anaviy partiyalarga ishonchi so’nib bordi va bunung natijasida XXI asr boshida qaysi mamlakatlarda hokimyatga yangi mustaqil deb atalayotgan nomzodlar keldi?
A
Peru ,Bolivya
B
Chili, Ekvator
C
Meksika,Braziliya
D
Baziliya Venesuela
28
Lotin Amerika mintaqasida barqaror rivojlabnayotgan mintaqada yetakchi o’rinni egallab kelayotgan mamlakat qaysi?
A
Meksika
B
Peru
C
Kolumbiya
D
Chili