Tarix
1
.1996-yilda qaysi davlatda hukumat rahbari “olti islohot” bo’yicha islohotlar o’tkazilishini e’lon qiladi?
A
Turkiya
B
Xitoy
C
Yaponiya
D
Hindiston
2
.Qachon dunyoning bir guruh mashhur olimlari yadro qurolini ommaviy qo’llash sivilizatsiyaning to’liq yo’q bo’lishiga olib keladi, degan ogohlantirishlar bilan chiqdilar ?
A
XX asrning oxirlarida
B
XX asrning 50 yillarida
C
XXI asr boshlarida
D
XX asrnin 40 yillarida
3
.Hozirda sivilizatsiyani muqarrar halokatga olib kelish uchun Yer yuzida to’plangan yadro qurollarining qancha qismini qo’llash yetarli bo’ladi ?
A
3 %
B
1%
C
5 %
D
7%
4
.Quyidagi qaysi voqealar bir yilda sodir bo’lgan? 1. Checheniston bilan federal markaz o’rtasida urush boshlandi 2.Malayziyadagi saylovlarda dokto Mahatxir Muhammad boshchiligidagi Malayya birlashgan milliy partiyasi (MBMP) ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi 3.Ukrainada milliy valuta — grivna muomalaga kiritildi .4. Isroil bosh vaziri Isxak Rabin mutaassib-yahudiy tomonidan oldirildi.5. Y. Arofat boshchiligida Falastin qonunchilik kengashi saylandi
A
l,3,5
B
3,4,5
C
l,2,4,5
D
l,2,3,4,5
5
1990-yillar o’rtalariga kelib quyidagi qaysi davlatda tutsi va xutu xalqlari o’rtasida kurash keskinlashib genotsidga olib keldi?
A
Liberiyada
B
Efiopiyada
C
Kongo Demokratik Respublikasi
D
Ruanda va Burundida
6
.Qaysi davrga kelib, yuz bergan jami harbiy mojarolarning yarmidan ko‘pi bir davlat ichkarisida, etnoslararo mojarolar edi.
A
XXI asr boshlari
B
XX asrning 80-yillari oxiri
C
XX asrning 60 yillari
D
XX asrning 70 yillari
7
.Qaysi mamalakatlarning jaho iqtisodiyoti va siyosatidagi rolining ortib borishi bu jamiyatlar ma’naviy axloqiy qadriyatlarining ham jahon maydoniga chiqishiga olib kelishi ,bu esa G’arb jamiyatida tobora chuqurlashib borayotgan ma’naviy inqiroz holatidan chiqib olish imkonini berishi mumkin ?
A
Rossiya va Hindiston
B
Xitoy va Hindiston
C
Eron va Hindiston
D
Xitoy va Rossiya
8
. SSSRda milliy-hududiy chegaralanish o‘tkazilgan XX asrning 20-yillarida sovet respublikalari o‘rtasidagi chegaralarni belgilashda etnik omil yaxshi inobatga olinmagan, natijada ko‘plab aholi o‘z milliy respublikalari hududidan tashqarida qolib ketgan. Bu muammo ayniqsa qaysi hududlarda SSSR qulagandan so’ng yaqqol sezilib qoldi.?
A
Markaziy Osiyo va Boltiqbo’yi respublikalarida
B
Kavkazorti respublikalari va O‘rta Osiyoda
C
Boltiqbo’yi Respublikalari va O’rta Osiyoda
D
Kavkazorti respublikalari va Boltiqbo’yi respublikalarida
9
.Bugungi kunga kelib Orol dengizining qancha qismi qurib bo’lgan ?
A
3/2 qismi
B
80 % ga yaqini
C
90 % dan ortig’i
D
qariyib yarmi
10
Bugungi kunda jahonda aholisi 1 milliondan ziyod bo’lgan nechta davlatning yarmidan kamrog‘i nisbatan bir millatli, ya’ni asosiy aholisi bitta millatga mansub davlatlar hisoblanadi ?
A
164 ta
B
156 ta
C
146 ta
D
138 ta
11
. 2000-yillardan boshlab sobiq sovet respublikalaridan mehnat muhojirlarining qaysi davlatga ommaviy ravishda kelishi bu yerda etno-ijtimoiy holatni keskinlashtirib yubordi.?
A
Rossiya
B
Ukraina
C
Turkiya
D
Falastin
12
. Buyuk Britaniyada ilk bor jamoa palatasiga etnik ozchilik vakillaridan to‘rt nafari saylanganidan 10 yil o’tib bo’lgan voqeani belgilang .
A
Abdul Fattoh as-Sisi Misr prezidenti etib saylandi.
B
Latviya o’z mustaqilligini e’lon qildi.
C
Efiopiyadagi Mengistu Xayle Mariam hukumati ag‘darib tashlandi.
D
Kongo Demokratik Respublikasida Mobutuning diktatorlik rejimi ag‘darildi.
13
.Bugungi kunda insoniyatning barqaror xavfsiz rivojlanishi ko‘p jihatdan nimaga bog‘liq.?
A
xalqaro hamkorlikka
B
zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanishga
C
atrof muhit va ekologiyaning ahvoliga
D
innavatsion loyihalrga
14
.AQShda qishloq xo’jaligi bilan band aholi necha foizni tashkil etadi?
A
3 %
B
80 %
C
10 %
D
5%
15
.XX asrdagi juda katta siyosiy va harbiy to‘qnashuvlarning mahsuli bo‘lgan etno-ijtimoiy muammolar asr oxirida qanday omillar natijasida yanada avj oldi.? 1. Yevropada yuz bergan siyosiy bo‘hronlar, 2. Ijtimoiy tengsizlik 3. SSSR va sotsialistik lagerning tarqalib ketishi 4. Ozchilik guruhining hokimiyatga kelishi 5. «ommaviy madaniyat»ning vujudga kelishi
A
2,5
B
1,2
C
2,4
D
1,3
16
.Qaysi yili Hindistonmng shimoli-g’arbida uchta yangi shtat tashkil qilindi?
A
2005-yilda
B
2001-yilda
C
2000-yilda
D
2003-yilda
17
. Quyidagi qaysi shaxsga 2009-yilda dunyoni yadro qurolidan xolos qilish, xalqlar o’rtasida hamkorlikni rivojlantirish yo’lida qilgan harakadari uchun Nobel tinchlik mukofoti berildi?
A
B.Yelsin
B
A.Merkel
C
E. Bler
D
B.Obama
18
Qaysi yilda AQShning bir necha shaharlarida politsiyachilar va irqchilar tomonidan qora tanli amerikaliklaming o’ldirilishi holatlari sodir bo’ldi?
A
2015- yili
B
2011-yili
C
2014-yili
D
2016-yili
19
.Zamonaviy jamiyatning ko’plab muammolari orasida so"nggi paytda bir-biri bilan uzviy bog’angan qaysi ikki muammo alohida o'rin tutadi.
A
oziq ovqat tanqisligi va ichimlik suvi muammosi
B
ekologik muammolar va ocharchilik
C
ishsizlik va ocharchilik
D
ekstremizm va terrorizm
20
.1994-yilda qabul qilingan konstitutsiyasida quyidagi qaysi davlat unitar demokratik ijtimoiy- huquqiy davlat deb e’lon qilindi?
A
Estoniya
B
Belorusiya
C
Gruziya
D
Ozarbayjon
21
XXI asrda afrikaliklar oldida turgan eng katta muammo bu...
A
asriy qoloqlik
B
etnik mojarolar
C
qashshoqlik va ocharchilik
D
demografik muammo
22
. Terrorizm nima ?
A
bu irqlarning teng emasligi, «oliy» irqlarning «past» irqlar ustidan hukmronlik qilishi to'g'risidagi g'ayriilmiy, reaksion nazariya
B
bu ijtimoiy-siyosiy, diniy, milliy maqsadlarga taqiqlangan usullar orqali erishishning nazariyasi va amaliyoti.
C
davlat hokimiyatining bir guruh jinoyatchilar bilan til biriktirib o’z manfaati yo’lida sotishilishi
D
bu davlat hokimiyati va mahalliy boshqaruv organlari hamda xalqaro tashkilotlarning qarorlar qabul qilish jarayonida aholini qo‘rqitish yoki qonunga xilof boshqa harakatlar bilan bog’liq zo‘ravonlik orqali ta’sir ko‘rsatish mafkurasi va amaliyotidir.
23
.Quyidagi qaysi asar voqealari Kobilda “tolibon” harakati avjiga chiqqan davrda yuz berdi?
A
”Sohil bo’ylab chopayotgan olapar
B
’’*Shamol ortidan yugirayotgan odam”
C
"Alkimyogar”
D
”Shamollarda qolgan hislarim”
24
. Unifikatsiya nima ?
A
bu voqelikni bilishda ongning imkoniyatini rad etuvchi yoki uni juda eheklangan deb biluvchi falsafiy konsepsiya
B
bu ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning tarkibiy qismi boiib, ijtimoiy institutlardagi rivojlanish va o'zgarishlarda namoyon bo'ladi.
C
bu qaysidtr soha jabhada mavjud barcha imkoniyatiar, vositalar yigindisi; keng ma’noda «zaxira» vositalari.
D
bu bitta tizim yoki shaklga keltirish.
25
Olimlarning fikricha industrial jamiyatdan keyin keladigan jamiyatning ancha yuqori bosqichi bu...?
A
Neoliberal jamiyati
B
Demokratik jamiyati
C
Axborot jamiyati
D
Robotlar jamiyati
26
. Atrof-muhitni himoya qilish va barqaror taraqqiyot bo‘yicha 1992-yili Rio-de-Janeyro shahrida o‘tkazilgan konferensiyada dunyoning yetakchi mamlakatlari qanday majburiyatlarni oldilar.?
A
Atom elektro stansiyalari sonini kamaytirish keyinchalik butunlay qurmaslik
B
Yadroviy qurollardan energiya manbalari sigatida umuman foydalanmaslik
C
ozon qatlamini yemiruvchi moddalarni atmosferaga chiqarishni kamaytirish va kcyinchalik butunlay to‘xtatish
D
Energiya manbalaridan azon qatlamiga yetkazilayotgan zararni qoplash uchun har yili katta miqdorda tovon to’lash
27
. Qaysi davrga kelib katta moddiy resurslarga ega bo‘lmagan davlatlar ham etno-ijtimoiy muammolar bilan to‘qnash kela boshladi.?
A
XIX asrning oxiriga kelib
B
XX asrning o’rtalariga kelib
C
XXI asr bosglariga kelib
D
XX asrning oxiriga kelib
28
.Birinchi ovozli kino namoyish qilingan shaharni birinchi qora tanli meri kim bo’lgan?
A
M. Kaddafiy
B
Barak Husayn
C
Devid Dinkins
D
Sodiq Omonxon
29
. Butun insoniyat uchun barqaror-xavfsiz rivojlanish konsepsiyasini ishlab chiqish dasturi qachon qabul qilindi.?
A
1992 yil
B
1994 yil
C
1995 yil
D
1997 yil
30
XX asrning ikkinchi yarmida, ayniqsa, asr oxirlariga kelib qaysi kasalliklar kishilar o’limining bosh sababchilariga aylandi?
A
OITS va saratoni
B
Qandli diabed va OITS
C
Qandli diabed va saraton
D
yurak-qon tomir tizimi va saraton kasalligi
31
.ВМT quyidagi qaysi davlatni dunyoning eng qashshoq mamlakati deb tan oldi?
A
Ruanda va Burundida
B
Kongo Demokratik Respublikasi
C
Efiopiya
D
Liberiya