Tarix
1
. XX asr oxirlarida yaratilgan asarlardan biri “Shamol ortidan yugirayotgan odam” nomli asar muallifa kim?
A
Joan Rouling
B
Chingiz Aytmatov
C
Paulo Koelyon
D
Holid Husayin
2
XX asr oxirida yer yuzi aholisi necha kishiga yetdi?
A
5 mld
B
4,5 mld
C
6 mld
D
4 mld
3
.Qaysi asarda yoshlik, orzu va unga intilish haqida fikr boradi?
A
”Alkimyogar”
B
”Shamol ortidan yugirayotgan odam”
C
”Garri Potter”
D
”Cho’l bo’risi”
4
Hozirgi kunda industrial rivojlangan mamlakatlarda intelektual mehnat bilan band bo’lgan aholi soni butun ishchi kuchining qancha qismiga to’g’ri keladi?
A
to’liq ishchi kuchiga
B
to’g’ri javob yo’q
C
yarmiga yaqin
D
yarmidan ko’p qismiga
5
. 2001 yil sentyabr voqealaridan keyin ommalashib ketgan asarning nomi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.
A
to’g’ri javob yoq
B
”Cho’l bo’risi”
C
”Alkimyogar”
D
”Shamol ortidan yugirayotgan odam”
6
XX asrda yer yuzi aholisining 1 mlnga yaqini qaysi kasalliklar tufayli vafot etgan?
A
qorachechak, ispan grippi, o’lat, vabo
B
terlama, sil, bezgak
C
sil, bezgak, saraton, buqoq
D
A va B javoblar to’g’ri
7
Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi XX asrning qaysi yillariga to’g’ri keladi?
A
XX asrning 70-yillari
B
XX asrning 60-yillari
C
XX asrning 40 yillari
D
XX asrning 30-yillari*
8
. Braziliyalik yozuvchi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang.
A
Paulo Koelyon
B
Joan Bouling
C
Gabriel Markes
D
Hermann Xesse
9
.”Garri Poter” asarida ilgari surilgan g’oya qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
sof qalbli inson hayotda hamma narsani ziddiyatli bilsada, ularni yengib o’ta olish irodasi haqida yozilgan
B
baynalmilallik va tolerantlik g’oyalari ilgari suriladi
C
do’stlik va majburiyatlarning ma`naviy asoslari haqida yoritilgan
D
yoshlik, orzu, unga intilish haqida yozilgan
10
.G`arb jamiyatining ma`naviy inqirozi deb qaysi jihatlar evaziga qaralmoqda?
A
Pornografik ko’rinishdagi turli video va rasmlarni namoyish etilishi
B
Bir jinsli kishilar o’rtasida oila qurishning qonunlashtirilishi
C
G`arb jamiyati ma`naviy inqirozga yuz tutgani yoq
D
A va B javoblar tog’ri
11
Internetning o’tmishdoshi Arpanet qachon kashf etilgan?
A
1977 yil
B
1973 yil
C
1969 yil
D
1967 yil
12
. “Garri Potter” asari kimning qalamiga mansub?
A
Holid Husayn
B
Joan Bouling
C
Paulo Koelyon
D
Gabriel Markes
13
. “Shamol ortidan yugirayotgan odam” nomli asarda ilgari surilgan g’oya qaysi qatorda to’gri ko’rsatilgan?
A
baynalmilallik va tolerantlik g’oyalari ilgari suriladi
B
sof qalbli inson hayotda hamma narsani ziddiyatli bilsada, ularni yengib o’ta olish irodasi kuchli bo’lishi haqida yozilgan
C
yoshlik, orzu, unga intilishi haqida yozilgan
D
do’stlik va majburiyatlarning ma`naviy asoslari haqida yoritilgan
14
Agar Afrika aholisining 2/3 qismi qishloq ho’jaligi sohasida band bo’lsa, AQSHda bu ko’rsatkich…
A
3%
B
4%
C
6%
D
2%
15
. Mistitsizm bu - …
A
diniy aqidaparastlik qarashlari va ularning qoidalari
B
ma`lum bir diniy oqimga majburiy undash va da`vat etish shakli
C
diniy qarashlardagi falsafiy konsepsiya
D
diniy-idealistik dunyoqarash shakli
16
. Paulo Koelyoning asari nomi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang.
A
”Cho’l bo’risi”
B
”Alkimyogar”
C
”Shamol ortidan yugirayotgan odam”
D
”Garri Potter”
17
Aholisining 80% ahborot texnologiyalari sohasida mehnat qiladigan davlat qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan?
A
Yaponiya
B
AQSH
C
Xitoy
D
Janubiy Koreya
18
Industrial rivojlangan davlatlarning qaysi birida intelektual mehnat bilan band aholi boshqa davlatlarga qaraganda ko’proq?
A
AQSH va Xitoy
B
Yaponiya va AQSH
C
Xitoy va Yaponiya
D
AQSH va Janubiy Koreya
19
XX asrning ikkinchi yarmida quydagi qaysi fanlarning rivojlanishi insoniyat hayotining keskin o’zgarishiga hamda industrial jamiyatning yangi sifat bosqichiga o’tishiga olib keldi?
A
Hamma javoblar to’g’ri
B
Aniq fanlar
C
Tabiiy fanlar
D
Ijtimoiy fanlar
20
. Hozirgi kunda televideniya, radio va Internet tarmoqlari orqali berib boriladigan kunning muhim yangiliklari qatorida aytib borish maqsadga muvofiq deb aytilayotgan masala qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A
mehr-muruvvatga muhtoj insonlar haqida
B
rassomchilik san`ati asarlari haqida
C
haykaltaroshlik san`ati asarlari haqida
D
nashr etilgan kitoblar haqida
21
. Ommaviy madaniyat shahsga qanday ta`sirlarini o’tkazadi?
A
Shaxsning faqat kiyinishiga va optimist bo’lishiga turtki beradi
B
Shahsning ehtiyojlarini ro’yobga chiqarishi va amalga oshirishida psihologik yordam beradi
C
Xulq atvorning taqlidchilik modeli kishilarda sustkashlik, dunyoni qanday bo’lsa shunday qabul qilishga tayyorlik psihologiyasini shakllantiradi
D
Boshqa millatlar madaniyati va urf-odatiga hurmat hissini uyg’otadi