Tarix
1
Inflatsiya va siyosiy beqarorlik nimaning kirib kelishiga to‘sqinlik qildi?
A
investitsiyalarni
B
hamkorlarni
C
Turistlarni
D
dollorni
2
. 2014-yil 16-martdan keyin qayer mustaqilligini e’lon qildi va Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kirish to‘g‘risida shartnoma imzoladi?
A
Checheniston
B
Sochi
C
Qrim
D
Yoqutiston
3
. Tashqi siyosatda Rossiya hal qilishi lozim bo‘lgan masalalardan biri qaysi edi?
A
Qrim masalasi
B
Suriya masalasi
C
Alyaska masalasi
D
Sh.Korea masalasi
4
. Rossiyaning qaysi davlat bilan urushi Ikkinchi jahon urushidan so‘ng SSSR hududida yuz bergan eng katta harbiy to‘qnashuv boldi?
A
Yoqutiston
B
Ingushetiya
C
Boshqirdiston
D
Checheniston
5
Rossiyadagi islohotlarning «arxitektori» kim bo‘ldi?
A
D.Medvedev
B
V.Putin
C
Y. Gaydar
D
Gorbachov
6
. Tatariston qachon federal hokimiyat bilan vakolatlarni taqsimlash to‘g‘risida shartnomani imzoladi?
A
1993-yil
B
1995-yil
C
1992-yil
D
1994-yil
7
. Qaysi davlat markaz bilan har qanday shartnomalar tuzishni rad etish yo‘lidan bordi?
A
Boshqirdiston
B
Ingushetiya
C
Checheniston
D
Yoqutiston
8
. Qachon Tatariston, Boshqirdiston va Yoqutistondagi milliy harakatlar o‘zlarining syezdlarini o‘tkazib, ularda RSFSR tarkibidan chiqish masalasi qo‘yildi?
A
1994-1995 yil
B
1991-1992-yil
C
1993-1994 yil
D
1992-1993yil
9
Qachondan erkin qo‘yib yuborilgan narxlar keskin ko‘tarildi?
A
1992-yil 1-yanvardan
B
1991-yil 8-dekabrdan
C
1992-yil 10-abgustdan
D
1992-yil 1-iyundan
10
B.Yelsin qachon davlat hokimiyatining yangi organ lari — Federatsiya Kengashi va Davlat Dumasiga saylovlar hamda mamlakatning yangi konstitutsiyasi haqida referendum o‘tkazish to‘g‘risida farmonni imzoladi?
A
1992-yil
B
1995-yil
C
1993-yil
D
1994-yil
11
. Federativ Shartnoma qaysi davlatlar imzoladi?
A
Ingushetiya
B
Checheniston
C
A va D
D
Tatariston
12
Prezident B. Yelsin qachon Xalq deputatlari syezdi va oliy Sovetni tarqatib yubordi?
A
1995-yil
B
1992-yil
C
1993-yil
D
1994-yil
13
. Qachon Federatsiya Kengashi va Davlat Dumasiga saylovlar bolib o‘tdi?
A
1994-yil
B
1993-yil
C
1992-yil
D
1995-yil
14
Rossiyada qachon inqiroz bolib o’tgan?
A
1991-yil dekabr
B
1991-yil sentabr
C
1990-yil dekabr
D
1991-yil avgust
15
. Qaysi davlat RSFSR tarkibidan chiqishini bildirdi?
A
Checheniston
B
Ingushetiya
C
Tatariston
D
Yoqutiston
16
B. Yelsin tomonidan kim Bosh vazir lavozimiga taklif qilingan?
A
Y. Gaydar
B
D.Medvedev
C
V.Putin
D
Gorbachov
17
. Qaysi davlat bilan federal markaz o‘rtasida boshlangan urush 1996-yildan boslanib 2000-yilgacha davom etdi?
A
Ingushetiya
B
Boshqirdiston
C
Yoqutiston
D
Checheniston
18
. Nima sababdan Rossiyada sovet tizimi barham topdi?
A
B.Yelsinni president bo’lishi bilan
B
yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi sabab
C
to’g’ri javob yo’q
D
saylovdan keyin
19
. 2008-yildan keyin Rossiya bilan qaysi davlat o’rtasida munosabatlar keskin yomonlashgan?
A
Gruziya
B
Azarbayjon
C
Ukraina
D
Qozog’iston
20
. B.Yelsin qachon iste’foga chiqdi?
A
1999-yil
B
2001-yil
C
2000-yil
D
1998-yil
21
. Vaqtincha prezident lavozimini kim egallagan?
A
V.Putin
B
Gorbachov
C
Y. Gaydar
D
D.Medvedev
22
1999-yilga kelib Rossiyaning tashqi qarzi qancha dollordan oshib ketdi?
A
140 mlrd
B
120 mlrd
C
130 mlrd
D
150 mlrd
23
. Rossiyaning harbiy-kosmik kuchlari 2015-yil sentabrdan boshlab qayerdagi janglarda qatnashmoqda?
A
Ukrainadagi
B
Suriyadagi
C
Qrimdagi
D
Iroqdagi
24
. Tatariston qachon o‘z davlat mustaqilligini e’lon qildi?
A
1992-yil
B
1994-yil
C
1995-yil
D
1993-yil
25
Kimlar president farmonini konstitutsiyaga xilof deb hisoblab, unga qarshi chiqdi?
A
Mudofa vazirligi
B
Oliy Sovet rahbariyati
C
A va B
D
Konstitutsion sudning ko‘pchilik a’zolari
26
. Vladimir Putin qachon Rossiya prezidenti etib saylandi?
A
1998-yil
B
1999-yil
C
2001-yil
D
2000-yil
27
. Donetsk va Lugansk Xalq respublikalari qaysi davlatda e’lon qilingan?
A
Rossiya
B
Gruziya
C
Belorusiya
D
Ukraina
28
. M. Shaymiyev qaysi davlat prezidenti edi?
A
Tatariston
B
Checheniston
C
Yoqutiston
D
Ingushetiya
29
. 2008-yil avgust oyida qaysi davlat Janubiy Osetiya va Abxaziyada konstitutsion tartibni tiklash maqsadida bu hududlarni artilleriyadan bombardimon qilishni boshladi?
A
Azarbayjon
B
Ukraina
C
Gruziya
D
Qozog’iston
30
. Federativ Shartnoma qachon imzolandi?
A
1995-yil
B
1992-yil
C
1993-yil
D
1994-yil