Tarix
1
. Latviya mustaqilligini qo’lga kiritgandan so’ng iqtisodiy rivojlanishni o’sishiga olib kelgan dastlabki omilni toping?
A
Yalpi ichki mahsulotni oshirish
B
Oltin zaxira fondi;
C
Eksport quvvati yuqoriligi
D
G’arb davlatlari investitisiyalari;
2
.2008-yildagi xalqaro inqiroz tufayli Latviya yalpi milliy mahsuloti hajmi 2010-yilga kelib nechanchi yildai ko’rsatgichga ham yetmadi?
A
1991
B
1990
C
1993
D
1992
3
.2008-yildagi xalqaro inqiroz tufayli Latviya yalpi milliy mahsulot hajmi qachon tushib ketdi?
A
2010
B
2008
C
2009
D
2012
4
2004-yildan iqtisodiy rivojlanishni boshlagan “Boltiqbo’yi yo’lbarslari” qaysi davrdan inqirozni boshladi?
A
2005-2007
B
2007-2010
C
2004-2006
D
2008-2009
5
.Tovarlar,yuklar va shu kabilarni bir hududdan boshqasiga yetkazib berishning tizimini tashkil qiluvchi atamani toping?
A
Infratuzilma
B
Logistika
C
Demografiya
D
Geostrategiya
6
Boltiqbo’yi davlatlari qachon NATO ga a’zo bo’ldi?
A
2005
B
2004
C
2002
D
2003
7
.Rusiyzabon aholi hozir Latviya aholsining necha foizini tashkil qiladi?
A
35%
B
40%
C
30 %
D
20 %
8
.Qaysi javobda Boltiqbo’yi respublikalari prezidenti keltirilmagan?
A
Raymond Veyonis
B
Kresti Kalyulayd
C
Dalya Gribauskayte
D
Zviad Gamsaxurdiya
9
. Mustaqillik yillarida hokimiyatga kelgan yangi siyosiy kuchlar qaysi sohalarni rivojlantirishga kirishdi? 1-Logistika; 2-bank sektori; 3-eksport quvvatini oshirish;4-Investitsiya kiritish; 5-faol tashqi siyosat; 6-valuta bozorini tartibga solish;
A
4,6
B
3,5
C
2,4
D
1,2
10
Boltiqbo’yi respublikalari NATO ga a’zo bo’lgan vaqtda yana qaysi tashkilotga a’zo bo’ldi?
A
YI
B
BRIKS
C
MDH
D
BMT
11
. Boltiqbo’yi respublikalarida qaysi davlatning siyosatidan xavotir va g’ayriresurs tashviqoti kuchayib ketdi?
A
Aqsh
B
Germaniya
C
Rossiya
D
Fransiya
12
.Latviyada qaysi millatlar o’rtasidagi munosabat tarangligicha qolmoqda?
A
Latish, rus
B
shved,eston
C
Fin,rus
D
belarus,latin
13
Latviya mustaqilligi uchun kurashgan tashkilotni toping?
A
Milliy birlik
B
Sayudis
C
Oliy Sovet
D
Xalq fronti
14
.Boltiqbo’yi respublikalari ichida eng shimoliysi qaysi hisoblanadi?
A
Litva
B
Latviya
C
Chexiya
D
Estoniya
15
.Litva va SSSR rahbarlari o’rtasidagi munosabatlar deyarli qachon uzildi?
A
1992
B
1989
C
1991
D
1988
16
.Qaysi davlat inqirozidan so’ng Boltiqbo’yi respublikalari Rossiyaning tajovuzkor siyosatidan xavotirga tushdi?
A
Armaniston
B
Afg’oniston
C
Eron
D
Ukraina
17
. 2011-yildagi Rusiyzabon aholi va eston politsiyasi o’rtasidagi to’qnashuvda necha kishi halok bo’ldi?
A
7 kishi
B
1 kishi
C
5 kishi
D
12 kishi
18
. Estoniya prezidenti keltirilgan javobni toping?
A
Zviad Gamsaxurdiya
B
Dalya Gribauskayte
C
Raymond Veyonis
D
Kresti Kalyulayd
19
.SSSR tarqalgandan so’ng Latviya aholisi qanchaga kamaydi?
A
550 ming
B
450 ming
C
400 ming
D
500 ming
20
.1991-yil 13-yanvar kuni qaysi shaharda Litva mustaqilligini qo’llab namoyish o’tkazildi?
A
Xarkov
B
Minsk
C
Vilnyus
D
Helsinki
21
.1991-yil 13-yanvardadi namoyishda necha nafar namoyishchi halok bo’ldi?
A
10 nafar
B
25 nafar
C
20 nafar
D
14 nafar
22
Boltiqbo’yi respublikalari qaysi sohani rivojlantirishi tufayli ”Boltiqbo’yi yo’lbarslari” deganb nom oldi?
A
Chet el mamlakatlari bilan aloqlar
B
Iqtisodiyot
C
Harbiy soha
D
Kuchli Siyosat
23
.Qaysi Boltiqbo’yi respublikasida barcha aholiga millatidan qat’I nazar shu davlat fuqoroligi berildi?
A
Litva
B
Latviya
C
Chexiya
D
Estoniya
24
.Qachon Estoniya Oliy Soveti “Estoniya SSRning davlat suvereniteti to’g’risida deklaratsiya”ni qabul qildi?
A
1990-yil 11-mart
B
1988-yil 16-noyabr
C
1990-yil 4-may
D
1991-yil 24-avgust
25
.2008-yildagi xaqlaro inqiroz sababli ishsizlar soni 2010-yilga kelib necha foizni tashkil qildi?
A
25%
B
33%
C
30%
D
20%
26
.Latviyada Xalq fronti tashkiloti tuzilgan yilda Litvada….
A
Ommaviy norozilik harakati boshlandi
B
G’arb davlatlari investitsiya kiritdi
C
Sayudis tashkiloti tuzildi
D
Konstitutsiya qabul qilindi
27
.Litva mustaqilligini qachon e’lon qildi?
A
1990-yil 4-may
B
1991-yil 24-avgust
C
1990-yil 11-mart
D
1988-yil 16-noyabr
28
.Litva aholsining necha foizini Litvaliklarni o’zi tashkil qiladi?
A
90%
B
88%
C
82%
D
86%
29
Latviya mikroavtobuslar ishlab chiqaruvchi zavodni toping?
A
BRIKS
B
RAF
C
VEF
D
CEFR
30
Mustaqillik e’lon qilganidan so’ng Boltiqbo’yi respublikalari qaysi sohalarni mustahkamlashga kirishdi? 1-bozor iqtisodiyotini joriy qilish; 2-prezident vakolatlari kengaytirildi; 3-valuta bozorini tartibga solish; 4-G’arb davlatlari bilan aloqalarni mustahkamlash; 5-Eksport hajmini oshirish; 6-chet el investitsiyasini mamlakatga kiritish;
A
1,6
B
3,4
C
2,5
D
1,4
31
.Estoniyada qaysi tashkilot qayta qurishni qo’llab-quvvatlab, respublikaning SSSR tarkibidan chiqishini o’zining ochiq vazifasi qilib qo’ymadi?
A
Sayudis
B
Milliy birlik
C
Xalq fronti
D
Oliy Sovet
32
. ”G’arb – 2017” harbiy mashqlarini Rossiya qaysi davlat bilan hamkorlikda o’tkazdi?
A
Latviya
B
Germaniya
C
Belarus
D
Aqsh
33
. Sovet davrida qurilgan Latviya VEF zavodi nima ishlab chiqarishga mo’ljallangan?
A
Elektrotexnika buyumlari
B
Qurol-yarog’
C
Harbiy texnika
D
Mikroavtobuslar
34
.Latviya prezidenti keltirilgan javobni toping?
A
Zviad Gamsaxurdiya
B
Raymond Veyonis
C
Dalya Gribauskayte
D
Kresti Kalyulayd
35
. Boltiqbo’yi respublikalarida NATO ning kichik sonli harbiy texnikasi va qo’shinlari qaysi yillarda joylashtirildi?
A
2012-2014
B
2015-2016
C
2014-2015
D
2016-2017
36
. Litva prezidenti keltirilgan javobni toping?
A
Dalya Gribauskayte
B
Kresti Kalyulayd
C
Zviad Gamsaxurdiya
D
Raymond Veyonis
37
Latviya o’z mustaqilligini qachon e’lon qildi?
A
1991-yil 24-avgust
B
1988-yil 16-noyabr
C
1990-yil 11-mart
D
1990-yil 4-may
38
.”Sayudis” tashkiloti qaysi davlatda tuzildi?
A
Litva
B
Estoniya
C
Latviya
D
Ukraina
39
Qaysi Boltiqbo’yi respublikasida ruslarning fuqArolik olishlariga qarshi qonunlar qabul qilindi?
A
Chexiya
B
Latviya
C
Litva
D
Estoniya
40
.Rusiyzabon aholi va eston politsiyasi o’rtasidagi to’qnashuv qachon bo’lib o’tdi?
A
2009
B
2011
C
2010
D
2008
41
Bo’ltiqbo’yi respubliklari deganda qaysi davlatlar tushuniladi?
A
Norvegiya,Shvetsiya,Finlandiya
B
Belarus,Polsha,Ukraina
C
Latviya,Litva,Estoniya
D
Gruziya,Ozarbayjon,Armaniston
42
.”G’arb – 2017” harbiy mashqlari qaysi davlatlar o’rtasida o’tkazildi?
A
Latviya,Ozarbayjon
B
Buyuk Britaniya,Fransiya
C
Rossiya,Belarus
D
Aqsh,Germaniya