Tarix
1
Qaysi fanni buyuk o‘qituvchi deb atshadi?
A
Tarix
B
Fizika
C
Kimyo
D
Mantiq
2
”Avesto” qaysi xalq tarixi haqida hikoya qiladi?
A
Yunonlar
B
O‘rta Osiyo
C
Misrliklar.
D
Hindlar
3
. Bobil qaysi daryolar oralig‘ida joylashgan?
A
Panjob va Bengal
B
Tigr va Dajla
C
Sind va Hind
D
Frot va Dajla
4
Moxenjodaro qayerda joylashgan?
A
Gang vodiysida
B
Tigr vodiysida
C
Dajla vodiysida
D
Hind vodiysida
5
Yer yuzida odam odam paydo bo‘lganidan to milodiy 476-yilda G`arbiy Rim imperiyasi qulashiga qadar bo‘lgan voqealar qaysi tarixni tashkil etadi?
A
Qadimgi dunyo tarixi
B
Ibtidoiy jamoa tarixi
C
Ilk o‘rta asrlar tarixi
D
Ibtidoiy rivojlanish tarixi
6
. "Rigveda" qaysi xalq tarixi haqida hikoya qiladi?
A
Yunonlar
B
Hindlar
C
Yahudiylar
D
Misrliklar
7
. Qadimgi dunyo tarixi qachon boshlangan?
A
Yer yuzida shahar paydo bo‘lgandan
B
Yer yuzida qurol paydo bo‘lgandan
C
Yer yuzida odam paydo bo‘lgandan
D
Yer yuzida davlat paydo bo‘lgandan
8
Qadimgi dunyo tarixi qachon va qanday tugagan?
A
475-yil Rossiya burjua inqilobi boshlanishi bilan
B
473-yil Angliya burjua inqilobi boshlanishi bilan
C
474-yil Sharqiy Rim imperiyasi qulashi bilan
D
476-yil G`arbiy Rim imperiyasi qulashi bilan
9
. Dastlabki sivilizatsiyalar tarixi avval qayerda, so‘ng qayerda boshlangan?
A
Avval Qadimgi Shimolda, so‘ng Sardiniyada
B
Avval Qadimgi Janubda, so‘ng Sitsiliyada
C
Avval Qadimgi Sharqda, so‘ng Krit orolida
D
Avval Qadimgi G‘arbda, so‘ng Kipr orolida
10
. Qadimgi bitiklarni o‘rganish bilan qaysi fan shug‘ullanadi?
A
Geografiya
B
Numizmatika
C
Biografiya
D
Epigrafika
11
Eng qadimgi shaharlar va davlatlar tashkil topishi davrini olimlar nima deb ataydilar?
A
Emigratsiya
B
Urbanizatsiya
C
Sivilizatsiya
D
Korporatsiya
12
Tangalarni tadqiq etish bilan qaysi fan shug‘ullanadi?
A
Epigrafika
B
Biografiya
C
Numizmatika
D
Geografiya
13
. Krit oroli qayerda joylashgan?
A
Yunoniston
B
Mesopotamiya
C
Italiya
D
Misr
14
Voqealarning yilma-yil qayd etib borilishi nima deb ataladi?
A
Qaydnoma
B
Biografiya
C
Yilnoma
D
Xronologiya
15
Tarjimayi hol qanday ataladi?
A
Numizmatika
B
Geografiya
C
Epigrafika
D
Biografiya
16
. "Piramidalar matnlari" va "Marhumlar kitobi" qaysi xalq tarixi haqida hikoya qiladi.
A
O‘rta Osiyo
B
Yunonlar
C
Misrliklar
D
Hindlar