Tarix
1
. Quyidagilardan noto‘g‘ri javobni toping.
A
Rozzet bitiktoshi Misr sivilizatsiyasini o‘rganish uchun muhim va ishonchli manbadir
B
Misr soatida bir bo‘lmadan ikkinchi bo‘lmaga o‘tadigan suyuqlik hajmi 1 soat deb belgilangan
C
Yer yuzasini o‘lchash ilmi Misrda yuzaga keladi
D
Misrliklar kalendarda ortib qolgan besh kunni ibodat qilib o‘tkazishgan
2
. Qachon Misr iyerogliflarini o‘qish kaliti topiladi?
A
1822-yil
B
1824-yil
C
1821-yi
D
1823-yil
3
“Tirsak” qanday uzunlikka teng edi?
A
Tirsakdan kaftgacha
B
Tirsakdan bosh barmoqqacha
C
Tirsakdan jimjiloqqacha
D
Tirsakdsan barmoqlar uchigacha
4
Misrliklar iyerogliflarni yozadigan qilqalam nimadan yasalgan?
A
Qamishdan
B
Novdadan
C
Yog‘ochdan
D
Metaldan
5
Qaysi mamlakatda yozuvni papirusga yozishgan?
A
Misr
B
Mesopotamiya
C
Yunoniston
D
Italiya
6
. Ta’lim olayotgan bolalar nimaga yozishgan?
A
Papirus poyasiga
B
Sopol parchasi va ohaktoshga
C
Loytaxtalarga
D
Sopol parchalariga
7
. Misrda avvalliga yozuvlar qanday bo‘lgan?
A
Tugunli
B
Ustunli
C
Rasmli
D
Iyeroglif
8
Misrliklar alifbosi necha iyeroglifdan iborat bo‘lgan?
A
550
B
650
C
750
D
850
9
. Bir tirsak nechta kaftga teng?
A
6 ta
B
7 ta
C
8 ta
D
11 ta
10
. Qaysi so‘z "toshga chekilgan muqaddas bitiklar" ma'nosini anglatadi?
A
"Ayroglif"
B
"Petroglif"
C
"Metroglif"
D
"Iyeroglif"
11
. “Podsho tirsagi” nechta barmoqqa teng bo‘lgan?
A
28 ta
B
24 ta
C
40 ta
D
35 ta
12
. Misrda marhumlar dunyosi hukmdori?
A
Isida
B
Maat
C
Anubis
D
Osiris
13
. Birinchi taqvim qayerda tuzilgan?
A
Mesopotamiya
B
Italiya
C
Misr
D
Yunoniston
14
. Misrliklar yozuvdan qanday maqsadda foydalanishgan?
A
Ziyofatlar va musobaqalardan iborat bitiklar
B
Jangnomalar va urushlardan iborat bitiklar
C
Yilnomalar va sulolalardan qolgan bitiklar
D
Duolar va marosimlarni yozib borishda
15
. Rozett bitiktoshi qaysi muzeyda saqlanmoqda?
A
Parijdagi Luvr muzeyida
B
Peterburgdagi Ermitaj muzeyida
C
Madriddagi Prado muzeyida
D
Londondagi Britaniya muzeyida
16
. Misrda yozuvlar nimaga o‘yib yozilgan?
A
Ibodatxonalar peshtoqiga va saroylar ustiniga
B
Maqbaralar devorlariga va xudolar haykallariga
C
Qotmagan loy taxtachalarga va uzun shohlarga
D
Oppoq qog‘ozlarga va maxsus ipak o‘ramlarga
17
Qanday kishilar qadimgi Misrda yuksak saviyadagi ma'lumotli va savodxon hisoblangan?
A
husnixat san'atini egallagan kishilar
B
o‘qishni o‘zlashtirgan kishilar
C
jamoadagi yuqori martabali kishilar
D
harbiy a'yonlar
18
. Rozzet bitiktoshini o‘qishga erishgan shaxs millati qaysi?
A
Ingliz
B
Nemis
C
Italian
D
Fransuz
19
. Misrda nazariy bilimlarning yuzaga kelishi va rivoj topishi nima bilan bog‘liq edi?
A
Urushlar
B
Kundalik hayot
C
A, B,C
D
Din
20
. Misrda vaqt nechta bo‘lmaga ajratilgan maxsus idishdan iborat soatdan iborat bo‘lgan?
A
21 ta
B
22 ta
C
24 ta
D
32 ta
21
. Qayerda yozuvni "xudolar kalomi" deb nomlashgan?
A
Yunoniston
B
Misr
C
Mesopotamiya
D
Italiya
22
. Birinchi bo‘lib Misr matnlarini o‘qishga erishgan shaxs?
A
F. Shampolyon
B
M. Blyua
C
A. Dyupperon
D
G. Shliman
23
. Misrda kimlar katta imtiyozga ega bo‘lib, izzat-hurmatda bo‘lganlar?
A
husnixat san'atini egallagan kishilar
B
o‘qishni o‘zlashtirgan kishilar
C
jamoadagi yuqori martabali kishilar
D
harbiy a'yonlar
24
Misrliklar yozuv uchun nimadan foydalanishgan?
A
Maqbaralar devorlari va xudolar haykallaridan
B
Tosh va sopoldan
C
Qotmagan loy taxtachalarga
D
Oppoq qog‘ozlar va maxsus ipak o‘ramlardan
25
Misr va qadimgi yunon tillaridagi bir xil ma’nodagi birik qayerdan topilgan?
A
Iskandariya yaqinidan
B
Qohira shahri yaqinidagi shahardan
C
Abidos shahar harobasidan
D
Damanxur shahri yaqinidan
26
. … kuzata turib misrliklar yil davomiyligini aniq-raso belgilashgan.
A
Quyoshni
B
Nilning oqimini
C
Oyni
D
Yulduzlarni
27
. Misrda asosiy o‘lchov birligi nima bo‘lgan?
A
Tirsak
B
Tanob
C
Mino
D
Milya
28
Misrda vaqt nima yordamida o‘lchangan?
A
Suv soatlari
B
Qum soatlari
C
quyosh soatlari
D
A, B, C
29
. Misrliklar bir yilni nechta kunga bo‘lishgan?
A
365 kun
B
355 kun
C
366 kun
D
354 kun
30
. Quyidagi notog‘ri ma’lumotni toping.
A
Mineral bo‘yoqlar siyoh vazifasini o‘tagan
B
Iyerogliflarni o‘rganish ancha oson bo‘lgan
C
Yozuvni papirus poyasidan ishlangan qog‘ozga yozganlar
D
Misr yozuvida har bir so‘z bir qancha timsol va ramzlarni ifoda etgan
31
"Podsho tirsagi" necha santimetrga teng bo‘lgan?
A
52,5 sm
B
30,3 sm
C
63,9 sm
D
44,4 sm
32
. Nefertiti qaysi mamlakat malikasi bo‘lgan?
A
Mesopotamiya
B
Misr
C
Italiya
D
Yunoniston