Tarix
1
Mesopotamiya rivoyatlarining eng sevimli qahramoni qayerning podshosi edi?
A
Uruk
B
Umma
C
Lagash
D
Kadesh
2
. Qaysi so‘zning ma'nosi " Ikki daryo oralig‘i" degan ma'noni anglatadi?
A
Movarounnahr
B
Bobil
C
Skandinaviya
D
Mesopotamiya
3
Nima sabab Sargon I barcha shaharlar uchun yagona uzunlik, o‘g‘irlik, maydon o‘lchovlarini joriy qiladi?
A
Hunarmandchilikni rivojlantirish uchun
B
Narx-navo barqarorligi uchun
C
Savdo-sotiqni rivojlantirish uchun
D
Dehqonchilikni rivojlantirish uchun
4
. Mixxat yozuvini kimlar ixtiro qilishgan?
A
Shumerlar
B
Urartlar
C
Xettlar
D
Ossurlar
5
. Mesopotamiya aholisining asosiy mashg‘uloti nima bo‘lgan?
A
Chorvachilik
B
Hunarmandchilik
C
Savdo-sotiq
D
Dehqonchilik
6
. Qachon Sargon I Akkadni o‘z hokimiyati ostida birlashtiradi?
A
Mil. avv. 4 ming yillik o‘rtalarida
B
Mil. avv. 3 ming yillikning ikkinchi yarmida
C
Mil. avv. 2 ming yillikning ikkinchi yarmida
D
Mil. avv. 1 ming yillik o‘rtalarida
7
. Mesopotamiyada hosildorlik, urush va g‘alaba ilohasi?
A
Ea
B
Shamash
C
Ishtar
D
Sina
8
. Uruk podshosi kim bo‘lgan?
A
Urunimgin
B
Samsuilun
C
Gilgamish
D
Manishtusu
9
. Kim jahon tarixida birinchi bo‘lib muntazam qo‘shin tuzadi?
A
Sargon I
B
Xammurapi
C
Tutmos III
D
Menes
10
. Qachon Shumer-Akkad davlati ko‘chmanchi qabilalar zarbasidan parchalanadi?
A
Mil. avv. 2 ming yillik o‘rtasi
B
Mil. avv. 3 ming yillik oxiri
C
Mil. avv. 2 ming yillik oxiri
D
Mil. avv. 2 ming yillik boshi
11
. Mesopotamiyada yovuz ishlari uchun odamlarni sud qilgan oliy hakam hisoblangan xudo?
A
Sina
B
Ishtar
C
Shamash
D
Ea
12
. Jarga uloqtirilgan Gilgamishni nima asrab qoladi?
A
Burgut
B
Lochin
C
Bo‘ri
D
Laylak
13
. Mesopotamiyada podsho davlatni kimlarga tayangan holda idora qilgan? 1. Amaldorlar 2. Kohinlar 3. Aslzodalar 4. Harbiylar
A
2, 3, 4
B
1, 2
C
1, 3
D
1, 2, 3, 4
14
. Mesopotamiyaning janubi nima deb atalgan?
A
Shumer
B
Akkad
C
Bobil
D
Fayum
15
Mesopotamiyada kumushga barobar bo‘lgan og‘irlik o‘lchovi nima deb atalgan?
A
Mino
B
Milya
C
Tirsak
D
Tanob
16
. Mesopotamiyada dalalarga kimlar ishlov berishgan?
A
B, C
B
Yollanma ishchilar
C
Qullar
D
Kambag‘allar
17
. Dajla va Frot daryolari oralig‘idagi vodiyni yunonlar nima deb nomlashgan?
A
Mesopotamiya
B
Niderlandiya
C
Skandinaviya
D
Kappadokiya
18
. Gilgamish do‘st tutingan pahlavonning ismi nima edi?
A
Alpomish
B
Plombir
C
Azikur
D
Enkidu
19
. Mesopotamiyaning eng sevimli qahramoni?
A
Urunimgin
B
Manishtusu
C
Samsuilun
D
Gilgamish
20
. Akkadlar nima bilan shug‘ullangan?
A
Hunarmandchilik
B
Chorvachilik
C
Dehqonchilik
D
Savdo-sotiq
21
. Mesopotamiyada qurilishda nimadan foydalanishgan?
A
Tosh
B
A, B, C
C
Xom g‘isht
D
Pishiq g‘isht
22
. Mesopotamiyada Quyosh xudosi?
A
Ishtar
B
Sina
C
Ea
D
Shamash
23
. Mesopotamiyada suv xudosi?
A
Sina
B
Ishtar
C
Shamash
D
Ea
24
. Mesopotamiyada og‘irlik o‘lchovi nima bo‘lgan?
A
Tanob
B
Mino
C
Tirsak
D
Milya
25
. Mixxat yozuvi qayerda ixtiro qilingan?
A
Mesopotamiya
B
Yunoniston
C
Italiya
D
Misr
26
. Mesopotamiyaga qayerlardan donga ayirboshlab, noyob toshlarni keltirishardi?
A
Misr va Yaman
B
Finikiya va Bolqon
C
Kavkazorti va Eron
D
Suriya va Falastin
27
. Mesopotamiyaning qadimiy ibodatxonalari - zikkuratlar nimadan qurilgan?
A
Marmar toshdan
B
Xom g‘ishtdan
C
Nefrit toshdan
D
Pishgan g‘ishtdan
28
. Gilgamishni kim parvarishlab tarbiyalaydi?
A
Bog‘bon
B
Jangchi
C
Dehqon
D
Pahlavon
29
. “Mino” necha gramm kumushga barobar edi?
A
445 gr
B
550 gr
C
505 gr
D
455 gr
30
. Qayerda jahondagi eng qadimiy miflardan biri - Yer yuzini butunlay suv bosishi to‘g‘risidagi To‘fon rivoyati dunyoga keldi?
A
Yunoniston
B
Mesopotamiya
C
Misr
D
Italiya
31
. Mesopotamiyga Kavkazorti va Erondan nimalar keltirilgan? 1. Oltin 2. Smola 3. Qalay 4. Kumush 5. Qatron 6. Don 7. Mis 8. noyob toshlar
A
2, 3, 5, 7,8
B
1, 3, 4, 7, 8
C
1, 3, 4, 6
D
1, 2, 3, 4
32
. Mesopotamiyada podsho va ibodatxona mulklariga kimlar ishlov berganlar?
A
B, C
B
Kambag‘allar
C
Yollanma ishchilar
D
Qullar
33
. Mesopotamiyada, ayniqsa, nimalar qadrlangan? 1. Metall buyumlar 2. zeb-ziynatlar 3. qurol yarog` 4. kulolchilik buyumlari
A
3, 4
B
1, 3
C
1, 3, 4
D
1, 2, 3, 4
34
. Tarixiy Kish va Sippar shahri qayerda joylashgan? (Xaritada berilgan)
A
Yunoniston
B
Italiya
C
Misr
D
Mesopotamiya
35
. Boqiy hayotga erishish uchun yordam beradigan sehrli giyohni ilon o‘g‘irlab ketgach, Gilgamish uni nima umrboqiy qilishini tushunib yetadi?
A
jonajon shahri devorlari
B
ezgu ishlari
C
ota-onasining duolari
D
A va C javoblar to‘g‘ri
36
Quyidagilardan noto‘g‘ri ma’lumotni aniqlang?
A
Shahar tevaragida istiqomat qiluvchi aholi hech qanday yerga ega emas edi
B
Ibodatxonalar xudolar haykallari bilan bezatilgan
C
Shumer shaharlari mudofaa devorlari bilan o‘ralgan
D
Bosh darvozadan boshlangan ko‘cha markaziy maydonga olib borgan
37
. Mixxat yozuvi qachon vujudga kelgan?
A
Mil. avv. 1 ming yillik
B
Mil. avv. 4 ming yillik
C
Mil. avv. 3 ming yillik
D
Mil. avv. 2 ming yillik
38
Mesopotomiyani shimolida qaysi davlat joylashgan?
A
Shumer
B
Bobil
C
Fayum
D
Akkad
39
. Mesopotamiyada hokimiyat markazi qayer edi?
A
Zodagonlar kengashi
B
Xudolar ibodatxonasi
C
Devonxona
D
Hukmdor saroyi
40
. Afsonada aytilishicha, Gilgamish nima uni himoya qilishini tushinib yetadi?
A
jonajon shahri devorlari
B
ota-onasining duolari
C
Sodiq jangchilari
D
ezgu ishlari
41
Mesopotamiyada qaysi shaharlar vujudga kela boshladi?
A
Xarappa, Tushpa, Kadesh
B
Uruk Umma, Lagash, Ur
C
Asvon, Umma, Lagash, Ur
D
Uruk, Umma, Moxenjadaro, Tushpa
42
. Mesopotamiyada sevgi ilohasi kim kim bo‘lgan?
A
Ea
B
Sina
C
Shamash
D
Ishtar
43
. Mesopotamiyada Xudo nomidan kimlar hukmronlik qilgan?
A
Hukmdor
B
B, C
C
Zodagonlar
D
Kohinlar
44
Mesopotamiyada kata yer-mulklari kimning qo‘l ostida edi?
A
Zodagon
B
Kohin
C
Hukmdor
D
A, B
45
. Mesopotamiyada oy xudosi?
A
Ea
B
Sina
C
Shamash
D
Ishtar
46
. Kim barcha shaharlar uchun yagona bo‘lgan uzunlik, maydon va og‘irlik o‘lchovini joriy etadi?
A
Menes
B
Xammurapi
C
Sargon I
D
Tutmos III
47
. Quyidagi Mesopotamiyaga oid to‘g‘ri ma’lumotni toping?
A
Don mahsulotlari ko‘p bo‘lgan
B
A, B, C
C
Yog‘och va metal bo‘lmagan
D
aholisi savdo-sotiq bilan shug‘ullanishardi
48
Uruk podshosi kim bilan do‘st tutinadi?
A
Uchuvchi
B
Pahlavon
C
Dehqon
D
Bog‘bon
49
. Qachon Mesopotamiyada shumerlar manzilgohlari vujudga kela boshladi?
A
Mil. avv. 2 ming yillikda
B
Mil. avv. 3 ming yillikda
C
Mil. avv. 4 ming yillikda
D
Mil. avv. 1 ming yillikda
50
Muntazam qo‘shin lashkari necha nafar jangchidan iborat bo‘lgan?
A
5600
B
5500
C
5400
D
5300