Tarix
1
. Quyidagi qaysi ma’lumot xato?
A
Bolalar hamisha ota-onalari tabaqasiga mansub deb topilgan. Bir tabaqadan boshqasiga o‘tishning ham iloji bo‘lmagan
B
Kshatriylar Braxmaning qovurg‘asidan chiqqan
C
Kohinlar Braxmaning og‘zidan chiqqan
D
Dehqon, hunarmand va savdogarlar – vayshilar
2
. ... har tongda oltin aravada osmon bo’ylab yo’lga tushadi, ... tungi zulmatni parokanda qilib tashlab, odamlarga harorat va yorug’lik ulashish niyatida ufqdan bosh ko’taradi”. Nuqtalar o’rnini to’ldiring?
A
Momaqaldiroq xudosi
B
Quyosh xudosi
C
Donishmandlik xudosi
D
Oy xudosi
3
Moxenjodaro va Xarappa shaharlari ... havzasining eng yirik shaharlari edi?
A
Gang daryosi
B
Dajla daryosi
C
Hind daryosi
D
Frot daryosi
4
Qadimgi Hindistonda odamlar qaysi omil asosida tabaqalarga ajratilgan edi?
A
qanday hayvon turini muqaddas bilishiga qarab
B
qaysi dinga etiqod qilishiga qarab
C
qanday yumushlar bilan shug’ullanishiga qarab
D
mol-mulkining miqdoriga qarab
5
. Hindistonni ... ... dushmanlar va sovuq shamollar tajovuzidan o‘ziga xos tabiiy «mudofaa devori» bo‘lib xizmat qilgan.
A
Himolay, janubi-sharqdan
B
Himolay, shimoli-g’arbdan
C
Himolay, shimoli-sharqdan
D
Hindikush, shimoli-sharqdan
6
Hindlarda boshi filnikiga o'xshash donishmand xudo?
A
Shiva
B
Indra
C
Krishna
D
Ganesha
7
. Hindlarda kohinlar qaysi tabaqaga kirgan?
A
Braxman
B
Shudra
C
Vayshi
D
Kshatriy
8
. Qachondan boshlab Hind daryosi vodiysi shaharlari tez-tez ro‘y beruvchi toshqinlar, o‘rmonlar va changalzorlar kengayishi natijasida zavolga yuz tutib, butunlay vayronaga aylanadi
A
Mil. avv. XIII asr
B
Mil.avv.XVIII asr
C
Mil. avv. XIX asr
D
Mil.avv.XVII asr
9
Hindlarda kimlar xudo Braxmanning tovonidan yaratilgan?
A
Kshatriy
B
Braxman
C
Vayshi
D
Shudra
10
Hindlarda momaqaldiroq xudosi?
A
Indra
B
Krishna
C
Shiva
D
Ganesha
11
Moxenjodaro aholisining asosiy mashg'uloti nima bo'lgan?
A
Hunarmandchilik
B
Dehqonchilik
C
Savdo-sotiq
D
Chorvachilik
12
Qachon Hind daryosi vodiysida yagona davlatga birlashgan katta shaharlar vujudga kela boshladi?
A
Mil. avv. 1 ming yillikda
B
Mil. avv. 3 ming yillikda
C
Mil. avv. 2 ming yillikda
D
Mil. avv. 4 ming yillikda
13
. Hindlar orasida muqaddas hayvon qaysi ...?
A
Fil
B
Arslon
C
Sigir
D
Chumoli
14
Qaysi so'z "hazar qilinganlar" degan ma'noni bildiradi?
A
"Varvar"
B
"Metek"
C
"Kasta"
D
"Chandal"
15
Hindlarda xizmatkorlar va qullar qaysi tabaqaga kirgan?
A
Kshatriy
B
Shudra
C
Vayshi
D
Braxman
16
. Hindlarda jangchilar qaysi tabaqaga kirgan?
A
Shudra
B
Braxman
C
Kshatriy
D
Vayshi