Tarix
1
. Szi shahrining ikkinchi nomi?
A
Shan
B
Pekin
C
Panyuy
D
Sian
2
Sya sulolasidan keyin qaysi sulola hukmronlik qilgan ?
A
Chjou
B
Shan
C
Xan
D
Sin
3
. Qachon Shanga qo’shni Chjou qabilasi bostirib kiradi?
A
Mil. avv. 3-ming yillik
B
Mil. avv. 3-ming yillik boshi
C
Mil. avv. 2-ming yillik boshi
D
Mil. avv. 3-ming yillik oxiri
4
Xitoy tarixida nechanchi asrlar "ko'p podsholiklar" nomini olgan?
A
Mil. avv. VII-V asrlarda
B
Mil. avv. IX-VIII asrlarda
C
Mil. avv. VIII-VII asrlarda
D
Mil. avv. VI-V asrlarda
5
Qachon Chjou davlatida markaziy hokimiyat zaiflasha boshladi?
A
Mil. avv. VI-V asrlarda
B
Mil. avv. VII-VI asrlarda
C
Mil. avv. IX-VIII asrlarda
D
Mil. avv. VIII-VII asrlarda
6
. Xitoyda qadimgi sivilizatsiyalar qayerda vujudga kelgan.
A
Hind va Gangda
B
Frot va Dajlada
C
Xuanxe va Yantszida
D
Xuanxe daryosining o’rta oqimida
7
Qaysi davlatlardagi kabi Xitoyda ham qadimgi sivilizatsiyalar Xuanxe va Yantszi daryolar bo‘ylarida vujudga kelgan.
A
Mesopotamiya
B
Misr
C
A, B, C
D
Hindiston
8
Xitoydagi sholi urug'i qayerdan keltirilgan?
A
Vyetnam
B
Mo'gu'liston
C
Hindiston
D
Tailand
9
. Nima sababdan Chjou hukmdorlari davlatni «Osmon ostidagi podsholik» deb atashgan?
A
Davlat katta kuchga tayangani bois
B
Davlat ulkanligi bois
C
Aholisi ko’pligi bois
D
Qabilalar ittifoqi asosida tashkil topganligi bois
10
. Xao shahrining ikkinchi nomi?
A
Panyuy
B
Sian
C
Shan
D
Pekin
11
. Butun Shimoliy Xitoy qaysi davlat tarkibiga kirgan ?
A
Xan
B
Shan
C
Chjou
D
Sin
12
Qaysi davlat hukmdorlari o'zlarini "Osmon o'g'illari" deb atashadi?
A
Xan
B
Shan
C
Chjou
D
Sin
13
Xitoyda asosiy dehqonchilik ekinlari nima bo'lgan? 1. Arpa 2. Sholi 3. Javdar 4.Bug'doy
A
2, 4
B
1, 3
C
3, 4
D
1, 2
14
. Xitoyda azaldan e’tiborli va faxrli kasb bu ...
A
Chorvachilik
B
Dehqonchilik
C
Savdo-sotiq
D
Hunarmandchilik
15
"Zafaryor" - imperiyasining oliy hukmdorlari bilan ajralib chiqqan davlatlar hukmdorlari o'rtasida boshlangan urushlar necha yildan uzoqroq davom etdi?
A
300 yil
B
400 yil
C
200 yil
D
100 yil
16
Buyuk Xitoy devori kimlarning hujumidan himoyalanish uchun bunyod etilgan?
A
Daklar
B
Skiflar
C
Saklar
D
Xunnlar
17
Qadimgi Xitoy hududidagi ilk davlat qayerda vujudga keladi?
A
Yansizi daryosining o'rta oqimi
B
Xuanxe daryosining o'rta oqimi
C
Xuanxe daryosining quyi oqimi
D
Yansizi daryosining quyi oqimi
18
Qadimgi Xitoy tarixiga oid Panyuy atamasi qaysi shaharning qadimiy nomi bo’lgan?
A
Guanchjou
B
Loyan
C
Sian
D
Yanchjou
19
. Qachon Xitoy hududida ilk davlat vujudga keladi?
A
Mil. avv. 4-ming yillik
B
Mil. avv. 2-ming yillik boshi
C
Mil. avv. 3-ming yillik oxiri
D
Mil. avv. 3-ming yillik boshi
20
. Xitoydagi ilk davlatni qaysi sulola boshqargan?
A
Shan
B
Sin
C
Sya
D
Chjou