Tarix
1
Sin sulolasiga qarshi dehqonlar qo'zg'oloni qachon yuz bergan?
A
Mil. avv. 207-yil
B
Mil. avv. 208-yil
C
Mil. avv. 206-yil
D
Mil. avv. 205-yil
2
. Sin Shixuandi qabridan imperatorni "qo'riqlash" uchun o'rnatilgan necha mingta sopol askarlar haykallari topilgan?
A
8000 ta
B
6000 ta
C
2000 ta
D
4000 ta
3
. Buyuk Xitoy devorining uzunligi necha kilometrni tashkil etadi?
A
8000
B
4000
C
6000
D
2000
4
. Buyuk Xitoy devorining balandligi necha metrni tashkil etadi?
A
6-10 metr
B
9-11 metr
C
8-9 metr
D
8-12 metr
5
. Zilzilani oldindan aytib beruvchi asbob?
A
Fonograf
B
Piktograf
C
Seysmograf
D
Telegraf
6
. Sin Shixuandi o'z davlati hududini necha viloyatga taqsimlagan?
A
33 viloyat
B
35 viloyat
C
34 viloyat
D
36 viloyat
7
Sin Shixuandi maqbarasini necha ming odam bunyod etgan?
A
730 ming
B
720 ming
C
710 ming
D
740 ming
8
Xitoyda qaysi sulola hukmronligi davrida “sariq ro’mollilar” qo’zg’oloni bo’lib o’tdi?
A
Sin
B
Shan
C
Chjou
D
Xan
9
. Xitoyda qog'oz qachon ixtiro qilindi?
A
Mil. avv. IV asr
B
Mil. avv. III asr
C
Mil. avv. IIasr
D
Mil. avv. I asr
10
. «Sinning birinchi hukmdori» kim ?
A
Sin Shixuandi
B
U-Di
C
Sun yatsen
D
Lyu Ban
11
. "Sariq ro'mollilar qo'zg'oloni" qachon bo'ldi?
A
IV asr
B
III asr
C
I asr
D
II asr
12
. Buyuk Xitoy devorining qalinligi necha metrni tashkil etadi?
A
5-8 metr
B
8-9 metr
C
7-8 metr
D
6-8 metr
13
. Dastlab xitoyliklar yozuvni nimaga yozishgan?
A
Bambuk
B
Papirus
C
Qog'ozga
D
Ipak
14
Sin imperiyasi vayronalarida qaysi sulola boshchiligida yangi davlat barpo etildi?
A
Suy sulolasi
B
Min sulolasi
C
Tan sulolasi
D
Xan sulolasi
15
. Milodning boshlarida «qizil qoshlilar» qo‘zg‘oloni Xitoyda qaysi sulola davrida ko’tarilgan ?
A
Chjou
B
Xan
C
Shan
D
Sin
16
. Sin Shixuandi maqbarasi qaysi jihati Misr piramidalari bilan bellasha oladi ?
A
Hashamati va bezaklari
B
Rangbarangligi
C
Balandligi va chiroylligi
D
Ko’rkami va kattaligi
17
Qachon Xitoyda Sin davlati tashkil topdi?
A
Mil. avv. IV asr
B
Mil. avv. II asr
C
Mil. avv. III asr
D
Mil. avv. I asr
18
Xitoyliklar kashf etgan kompas dastasi hamma vaqt qayerni ko'rsatib turgan?
A
Sharqni
B
shimolni
C
g'arbni
D
janubni
19
. Sin Shixuandi so'zining ma'nosi?
A
"Sinning uchinchi hukmdori"
B
"Sinning to'rtinchi hukmdori"
C
"Sinning ikkinchi hukmdori"
D
"Sinning birinchi hukmdori"
20
. Buyuk Xitoy devori qurilishi qachon boshlangan ?
A
mil.avv. III asr
B
mil.avv. I asr
C
mil.avv IV asr
D
mil.avv.V asr
21
. Xitoyda ro'y bergan qaysi qo'zg'olon butun mamlakat hududini qamrab olgan?
A
mil. II asrda bo'lib o'tgan "Sariq ro'mollilar qo'zg'oloni"
B
Tan sulolasiga qarshi ko'tarilgan "Yashil qo'shinlar qo'zg'oloni"
C
Xan sulolasiga qarshi ko'tarilgan "Qizilqoshlar qo'zg'oloni"
D
mil. avv. 206-yilda bo'lgan Lyu Ban boshchiligidagi dehqonlar qo'zg'oloni
22
. Bundan 2,5 ming yil muqaddam yozuv uchun ... o‘rnida ... dan foydalanishga o‘tildi?
A
Shoyi, qog’oz
B
Bambuk, qog’oz
C
Shoyi, bambuk
D
Bambuk, shoyi
23
. Qadimiy xitoyliklar qaysi sohalarda katta yutuqlarga erishganlar? 1. Me’morchilik 2. Haykaltaroshilik 3. Kulolchilik 4. Zargarlik
A
1, 2
B
2, 3
C
1, 3
D
2, 4
24
. Sin Shixuandi maqbarasi necha yil mobaynida bunyod etilgan?
A
40 yil
B
37 yil
C
39 yil
D
38 yil
25
. Sin sulolasiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'alonga kim boshchilik qilgan?
A
U Di
B
Chen Tan
C
Lyu Ban
D
Pu I
26
Xitoyga Xunlar hujumlarining zo'rayishi bilan davlat ham kuchsizlanib, ...
A
Imperiya 10 dan ortiq mustaqil davlatlarga bo'linib ketdi.
B
Uning butun hududida xalq qo'zg'olonlari avj oldi.
C
Imperiya uchta podsholikka ajralib ketdi.
D
Xitoy butunlay Xunnlar ta'siriga tushib qoldi
27
. Sin Shixuandi nechanchi yilda Xitoyni o‘z hokimiyati ostida birlashtirgan?
A
Mil. avv. 247-yilda
B
Mil. avv. 246-yilda
C
Mil. avv. 245-yilda
D
Mil. avv. 248-yilda
28
. Qaysi hukmdor davrida Xan davlati eng qudratli davlatga aylandi?
A
Lyu Ban
B
U Di
C
Chjan Syan
D
Sin Shixuandi
29
Xitoyda qaysi fanlar rivoj topgan? 1. Tarix 2. Astronomiya 3. Tibbiyot 4. Geografiya 5. Musiqa 6. Matematika
A
1, 2, 3
B
4, 5, 6
C
2, 4, 6
D
1, 3, 5
30
Qachon Xitoy imperiyasi uchta podsholikka parchalanib ketdi?
A
II asr
B
III asr
C
I asr
D
IV asr