Tarix
1
. So`g`diylar qaysi hududda yashagan?
A
Amudaryoning quyi oqirnida
B
Zarafshon va Qashqadaryo vodiysida
C
Shimoliy Afg`onistonda
D
Ozbekistonmng janubiy viloyatlarida
2
Afrosiyob shahriga qachon asos solingan?
A
Mil. avv. VII-VI asrlarda
B
Mil. avv. VIII-VII asrlarda
C
Mil. avv. VI-V asrlarda
D
Mil. avv. IX-VIII asrlarda
3
Saklarning ko'pchilik qismi nima deb atalgan?
A
Saka-tiay-taradarayya
B
Saka-xaumovarka
C
Saka-massa-geta
D
Saka-tigraxauda
4
. Saka-tigra-xaudalar qaysi hududda yashaganlar?
A
Orol dengizi bo'ylarida va Sirdaryoning quyi oqimida
B
Atlantika okeani sohillarida va Rossiya o'rmonlarida?
C
Toshkent viloyati va Janubiy Qozog'istonda
D
Pomirning tog'li tumanlarida va Farg'onada
5
Quyidagi qadimiy shaharlardan qaysi birlari Qadimgi Baqtriya davlati tarkibiga kirganligini aniqlang?
A
Qiziltepa, Yerqo’rg’on, Uzunqir, Afrosiyob
B
Qiziltepa, Yerqo’rg’on, Uzunqir,Afrosiyob, Ko’zaliqir
C
Qiziltepa,Yerqo’rg’on
D
Qiziltepa, Yerqo’rg’on, Uzunqir
6
. Miloddan avvalgi VII-VI asr shaharlari va ularning joylashgan yerlari to`g`ri berilgan javobni toping. 1.Afrosiyob a. Qashqadaryo 2.Ko`zaliqir b. Surxondaryo 3.Qiziltepa s. Xorazm 4.Yerqo`rg`on d. Samarqand
A
l-d, 2-s, 3-b, 4-a
B
l-b, 2-s, 3-d, 4-a.
C
1-s, 2-d, 3-a, 4-b
D
1-a, 2-b, 3-s, 4-d.
7
. Afrosiyob shahri qaysi viloyatda joylashgan?
A
Samarqand
B
Qashqadaryo
C
Xorazm
D
Surxandaryo
8
. O'zbekiston hududidagi eng qadimgi shaharlarning yoshi necha yildan kam emas?
A
2600 yildan
B
2800 yildan
C
2500 yildan
D
2700 yildan
9
. Ko’zaliqir qadimiy qaysi davlatning poytaxti bo’lgan
A
Xorazm
B
Yunon –Baqtriya
C
Parfiya
D
Baqtriya
10
. O'tkir uchli kigiz qalpoq kiyib yuruvchi saklar deb kimlar atalgan?
A
Saka-massa-geta
B
Saka-tiay-taradarayya
C
Saka-xau-movarka
D
Saka-tigra-xauda
11
Daryoning narigi tomonida yashovchi saklar deb kimlar atalgan?
A
Saka-tiay-taradarayya
B
Saka-massa-geta
C
Saka-tigra-xauda
D
Saka-xau-movarka
12
. So`g`diylar yashagan hudud Yunon manbalarida qanday nomlanadi?
A
Sogda
B
So`g`dish
C
Sug`uda
D
So`g`diyona
13
O’rta Osiyoda mil. avv. VII-VI asrlarda qadimiy shaharlar rivojiga turtki bo’lgan asosiy omillar nima edi?
A
Dehqonchilik rivojlanishi va mulkiy tabaqalanishning kuchayishi
B
O’zaro urushlar kuchayishi sharoitida qabilalarning yirik birlashmalarga uyushishga majbur bo’lganligi
C
Qabila-elatlarning tinch-totuv yashaganligi va vayronkor urushlarning bo’lmaganligi
D
Hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi
14
Saka-xaumovarkalar qaysi hududda yashaganlar?
A
Pomirning tog'li tumanlarida va Farg'onada
B
Atlantika okeani sohillarida va Rossiya o'rmonlarida?
C
Orol dengizi bo'ylarida va Sirdaryoning quyi oqimida
D
Toshkent viloyati va Janubiy Qozog'istonda
15
. Qiziltepa shahri qaysi viloyatda joylashgan?
A
Qashqadaryo
B
Samarqand
C
Surxondaryo
D
Xorazm
16
. Xorazm qaysi manbada “Xorasmiya” deb nomlanadi?
A
Yunon manbalarida
B
Bibliyada
C
Avestoda
D
Behistun yozuvlarida
17
.Xorazmliklar qaysi hududda yashagan?
A
Shimoliy Afg`onistonda
B
O`zbekistonnmg janubiy viloyatlarida
C
Amudaryning quyi oqimida
D
Sirdaryoning quyi oqimida
18
Yunon-rim mualliflari Baqtriyani nima deb ataganlar?
A
B, C.
B
Baqtriya
C
Baqtriana
D
Baqtrish
19
. Ko'zaliqir shahri qaysi viloyatda joylashgan?
A
Xorazm
B
Surxandaryo
C
Samarqand
D
Qashqadaryo
20
. Xorazmda qanday buyumlarining dovrug‘i o‘zga yurtlarga tarqalgan ? 1.qurolsozlik 2. zargarlik 3. Savdo-sotiq 4. Kulolchilik
A
1, 3
B
1, 2, 4
C
2, 3, 4
D
1, 2
21
.Yerqo'rg'on va Uzunqir shaharlari qaysi viloyatda joylashgan?
A
Surxandaryo
B
Samarqand
C
Qashqadaryo
D
Xorazm
22
. Qadimgi Xorazmda qaysi sohalar yuksak darajada rivojlangan? 1. Hunarmandchilik 2. Binokorlik 3. Savdo-sotiq 4. Kulolchilik
A
2, 3, 4
B
1, 3
C
1, 2, 3
D
1, 2
23
. Kimlar mohir quruvchi va hunarmand bo‘lganlar ?
A
Baqtriyaliklar
B
So’g’diylar
C
Xorazmliklar
D
Shumerlar
24
Yaksart qaysi daryoning qadimgi nomi?
A
Amudaryo
B
Zarafshon
C
Sirdaryo
D
Chirchiq
25
. Saka-tiay-taradarayyalar qaysi hududda yashaganlar?
A
Atlantika okeani sohillarida va Rossiya o'rmonlarida?
B
Pomirning tog'li tumanlarida va Farg'onada
C
Orol dengizi bo'ylarida va Sirdaryoning quyi oqimida
D
Toshkent viloyati va Janibiy Qozog'istonda
26
. Quyidagi qaysi xalq cho’llar va Amudaryo bo’ylarida yashagan?
A
Baqtriyaliklar
B
Saklar
C
Sug’diylar
D
Massagetlar
27
. Qadimgi Baqtriya davlati qachon tashkil topgan?
A
Mil. avv. VII asrlarda
B
Mil. avv. IX asrlarda
C
Mil. avv. VI asrlarda
D
Mil. avv. VIII asrlarda
28
. Mil. avv. VII-VI asrlarda Xorazm, So’g’diyona va Baqtriya aholisining asosiy mashg’uloti nima bo’lgan?
A
sun’iy sug’orishga asoslangan dehqonchilik
B
chorvachilik va ovchilik
C
sun’iy sug’orishga asoslanmagan dehqonchilik va chorvachilik
D
dehqonchilik va baliqchilik
29
O'rta Osiyoning tog'lik, dasht va cho'l yerlarida qaysi qabilalar istiqomat qilishgan?
A
Massagetlar
B
Baqtriyaliklar
C
Saklar
D
Sug’diylar
30
. Miloddan avvalgi VII asrda Marg’iyona va So’g’diyona hududlari quyidagi qaysi davlatning siyosiy va madaniy ta’siri ostida bo’lgan?
A
Qang’ davlati
B
Parfiya
C
Baqtriya
D
Xorazm
31
. Quyidagi qaysi javobda xatolik mavjud?
A
So‘g‘diylarning eng yaqin qo‘shnilari baqtriyaliklar bo‘lgan
B
Saka-xaumovarka - muqaddas ichimlikka sig‘inuvchi saklardir
C
Afrosiyob hozirgi Samarqandning g’arbidir
D
Baqtriya uy-joy qoldiqlari. Mil. avv. VI-V asrlarga oid
32
. Surxondaryo vohasidagi Qadimgi Baqtriya uy-qo’rg’oni nechanchi asr ?
A
mil avv VI asr
B
mil avv VII-IV asrlar
C
mil avv I asr
D
mil avv IX-VIII asrlar
33
. Qadimgi baqtriyaliklar joylashgan hududlarni aniqlang? 1. Surxon vohasi 2. Sharqiy Eron 3. Afgonistonning shimoli 4. Tojikistonning janubi 5. Tojikison shimoli
A
2, 3, 5
B
1, 3, 5
C
1, 2, 3
D
1, 3, 4