Tarix
1
Mil. av.II ming yillikda Yunonistonning ilk shahar-davlatlarini toping? 1.Miken 2.Arvad 3.Knoss 4.Pilos 5.Xalpa 6.Tirinf
A
1.3
B
4,5.
C
5.6.
D
1.2
2
Shimol tarafidan tashqari Qadimgi Yunonistonni qaysi dengiz o'rab turadi?
A
Arabiston dengizi
B
O'rtayer dengizi
C
Sariq dengiz
D
Qora dengiz
3
Kimlar Miken davlatini yakson qilib, Sparta davlatiga asos soldilar?
A
Doriylar
B
Giksoslar
C
Oriylar
D
Axeylar
4
Odamlar yashaydigan hududlarni yunonlar nima deb atashgan?
A
Kommuna
B
Zikkurat
C
Oykumena
D
Dominion
5
Yunonistonda serunum dalalar faqat … da bo’lgan?
A
adirlar
B
daryo bo'ylari
C
vodiylar
D
cho’llar
6
. Tajribali dengizchilar esa yelkanlardan foydalanib, olis sayohatlarga – qaysi hududlardagi shaharlarga suzib borishgan? 1. Misr 2. O‘rtayer dengizi 3. Qora dengiz 4. Italiya 5. Gibraltar bo’g’ozi
A
1, 2, 4
B
2, 3, 5
C
1, 2, 3
D
2, 3, 4
7
Yunonlar qadim zamonlardan qaysi sohalar bilan shug‘ullanishgan?
A
Dehqonchilik va chorvachilik
B
Dehqonchilik
C
Dehqonchilik va savdo-sotiq
D
Dehqonchilik va hunarmandchilik
8
Qachon va qayerda afsonaviy podsho Minos nomi bilan Minoy sivilizatsiyasi vujudga keldi?
A
mil. avvalgi IV-ming yiilikda , Krit orolida
B
mil. avvalgi III-ming yillikda , Miken orolida
C
mil.avvalgi I-ming yillikda , Knoss shahrida
D
mil. avvalgi II-ming yillikda, Krit orolida
9
. Kimlar Minoy sivilizatsiyasi barbod bo‘lishini nihoyasiga yetkazdilar?
A
Axeylar
B
Doriylar
C
Oriylar
D
Giksoslar
10
Qaysi hududlarda yunonlar uchun nihoyatda qadrli bo‘lgan ninabargli o‘rmonlar o‘sgan?
A
Yunonistonning shimoli va Peloponnes
B
Yunonistonning janubi va Peloponnes
C
Krit va Peloponnes
D
Shimoliy Yunoniston va Krit oroli
11
Yunonistonning eng baland tog'i uning qaysi tomonida joylashgan?
A
Shimoli g'arbiy
B
Shimoli sharqiy
C
Janubi g'arbiy
D
Janubi sharqiy
12
Minoy svilizatsiyasi nimaning oqibatida vayron bo’lgan?
A
A, B, C
B
Suv toshqini
C
Vulqon otilishi
D
Zilzila
13
Krit orolidagi sivilizatsiyani nima deb atashgan?
A
Minoy sivilizatsiyasi
B
Miken sivilizatsiyasi
C
Miron sivilizatsiyasi
D
Menes sivilizatsiyas
14
. Quyidagi qaysi javobda xatolik mavjud?
A
Yunonlar qadim zamonlardan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug‘ullanishgan.
B
Bolqon yarimoroli va O‘rtayer dengizi orollaridagi qadimgi yunon davlatlarining umumiy nomi Qadimgi Yunoniston deb atalgan.
C
Olimp tog‘i Yunonistonning shimoli-g’arbiy qismida joylashgan
D
Yunoniston hududining uchdan bir qismini tog‘lar egallagan
15
Qadimgi yunonlar orasida dengizchilik rivoj topishiga imkon yaratgan omillarni aniqlang.
A
Yelkanli kemalarning bo’lganligi
B
Egey dengizidagi ko'p sonli katta-kichik orollar, qulay dengiz qirg’oqlari va qo’ltiqlari
C
Dengizchilikni o’ziga kasb qilib olgan tabaqaning mavjudligi
D
Treyeraning kashf etilishi
16
Mil. avv. 2- ming yillikda qaysi hududlarda ilk shahar-davlatlar vujudga kela boshladi?
A
Shimoliy Yunoniston va Krit orolida
B
Krit va Peloponnesda
C
Janubiy Yunoniston va Krit orolida
D
Lakonika va Janubiy Yunonistonda
17
. Yunonistonning eng baland tog’i bu ... ?
A
Yura
B
Olimp
C
Alp
D
And