Tarix
1
Amudaryo xazinasi qayerda saqlanadi?
A
Londondagi Britaniya muzeyida
B
Parijdagi Luvr muzeyida
C
Madriddagi Prado muzeyida
D
Peterburgdagi Ermitaj muzeyida
2
. Doro I qachon saklar ustiga yurish qiladi?
A
Mil. avv. 520-yil
B
Mil. avv. 519-yil
C
Mil. avv. 517-yil
D
Mil. avv. 518-yil
3
. Doro I hukmronligining birinchi yili fors istilochilariga qarshi Frada boshchiligidagi yirik xalq qo'zg'oloni qayerda ko'tarildi?
A
Baqrtiya
B
Marg'iyona
C
Parfiya
D
So'g'diyona
4
Gerodotning ma'lumotlarida baqtriyaliklar, xorazmiylar va so'g'diylar qanday qurol-aslahalari bilan jangga kirishgan? 1. Kamon 2. Nayza 3. Xanjar 4. Oybolta
A
1,3
B
2,4
C
3,4
D
1,2
5
Doro I ning saklar ustiga yurishi haqidagi ma'lumot qayerda keltirilgan?
A
Tabriz bitiklarida
B
Behistun bitiklarida
C
Persepol bitiklarida
D
Sheroz bitiklarida
6
. Dastlab Kir II qayerlarni bosib oldi? 1. So'g'diyona 2. Midiya 3. Xorazm 4. Parfiya 5. Baqtriya 6. Marg'iyona
A
1-3-5
B
2-4-6
C
4-5-6
D
1-2-3
7
. O'rta Osiyoning forslar bosib olgan viloyatlari necha satraplikka bo'lingan?
A
3
B
9
C
7
D
5
8
Kimlarning hukmronligi davrida bosib olingan viloyatlardan O'rta Osiyo xalqlari siyosiy hayotda va yunon-fors urushlarida ham qatnashdilar? 1. Kir II 2. Kserks 3. Kambiz 4. Doro I
A
3-4
B
1-3
C
1-2
D
2-4
9
Poliyen qachon yashagan?
A
Mil. avv. IV asr
B
Mil. avv. II asr
C
Mil. avv. I asr
D
Mil. avv. III asr
10
. Amudaryo xazinasi qachon topilgan?
A
1878-yil
B
1880-yil
C
1879-yil
D
1877-yil
11
"Bu jang ... barcha janglardan ham dahshatlirog'i edi" - deb tarixchi kimlar o'rtasidagi jangni aytgan?
A
Jaloliddin va Temuchin
B
Kir II va To'maris
C
Aleksandr va Spitamen
D
Doro I va Skunxa
12
. O'rta Osiyo xalqlari ustidan ahamoniylar hukmronligi necha yildan ko'proq davom etdi?
A
300 yil
B
200 yil
C
400 yil
D
100 yil
13
Oltindan yasalgan ot-arava nusxasi nechanchi asrlarga oid?
A
Mil. avv. IV-III asrlarda
B
Mil. avv. III-II asrlarda
C
Mil. avv. V-IV asrlarda
D
Mil. avv. II-I asrlarda
14
. Frada qo'zg'oloni haqidagi ma'lumot qayerda keltirilgan?
A
Behistun bitiklarida
B
Tabriz bitiklarida
C
Persepol bitiklarida
D
Sheroz bitiklarida
15
. Mashhur Marafon jangida fors qo'shinlari markazida muvaffaqiyatli urushgan kimlar o'zini ko'rsatadi?
A
Skiflar
B
Baqtriyaliklar
C
Xunnlar
D
Saklar
16
Nechanchi asrlarda O'rta Osiyo hududida dastlabki tanga pullar tarqalgan?
A
Mil. avv. IV-III asrlarda
B
Mil. avv. II-I asrlarda
C
Mil. avv. V-IV asrlarda
D
Mil. avv. III-II asrlarda
17
. Qachon Kir II ulkan lashkar bilan massagetlar ustiga yurishga otlandi?
A
Mil. avv. 531-yil
B
Mil. avv. 529-yil
C
Mil. avv. 530-yil
D
Mil. avv. 532-yil
18
. Kim Shiroq jasorati haqida rivoyat keltirgan?
A
Arrian
B
Poliyen
C
Gerodot
D
Strabon
19
. Gerodotning ma'lumotlarida saklar qanday qurol-aslahalari bilan jangga kirishgan? 1. Kamon 2. Nayza 3. Xanjar 4. Oybolta
A
2-4
B
1-3
C
1-2
D
3-4
20
. Shiroq forslarni necha kun cho’l-biyobon bo’ylab yo’l bosishga majbur qiladi?
A
3
B
5
C
9
D
7
21
. "Xshatra" so'zi qanday ma'noni anglatadi?
A
Qishloq
B
Viloyat
C
Tuman
D
Davlat
22
. Frada qo'zg'oloni qachon bo'lgan?
A
Mil. avv. 524-yil
B
Mil. avv. 521-yil
C
Mil. avv. 522-yil
D
Mil. avv. 523-yil
23
Kim O'rta Osiyo hududini bosib olishga harakat qilib ko'rgan ilk fors podshosi bo'lgan?
A
Doro I
B
Kserks
C
Kambiz
D
Kir II
24
. Kir II va To’maris o’rtasidagi jangni kim tasvirlagan ?
A
Gerodot
B
Strabon
C
Arrian
D
Poliyen
25
. Kimlarning suvoriylari Kserks armiyasida eng yaxshi jangchilardan bo'lishgan?
A
sak va xorazmiy
B
Sak va baqtriya
C
Skif va parfiya
D
Xunn va so'g'diy