Tarix
1
Makedoniyalik Aleksandr kimning Amudaryodan ikki podsho - Kir II va Doro I kechib o'tgani, ikkalasi ham mag'lubiyatga uchragani, shunung uchun u yurishga yaxshi tayyorgarlik ko'rishi lozimligi to'g'risidagi maslahatini yodda tutar edi?
A
Arximed
B
Aristotel
C
Aristobul
D
Aristofan
2
. Ravshanak kimning qizi?
A
Shiroq
B
Oksiart
C
Xoriyen
D
Spitamen
3
. Spitamen qaysi daryo bo'yida makedonlarga pistirma qo'ygan?
A
Chirchiq
B
Zarafshon
C
Amudaryo
D
Sirdaryo
4
. Kurushkat shahriga kim asos solgan?
A
Kserks
B
Kir II
C
Doro I
D
Doro III
5
Aleksandr Makedonskiy Amudaryoning narigi tarafida yashovchi elatlarni nima maqsadda bo'ysundirmoqchi bo'lgan?
A
O'rta Osiyo xalqlarining boyliklariga egalik qilish uchun
B
Baqtra satrapi Bess o'sha tarafga qochib unga qarshi qo'zg'olon boshlagani uchun
C
Hindistonga yurish qilishdan oldin o'z qo'shini orqasini xavfsizlantirish maqsadida
D
Oksiartning qizi Ravshanakka uylanish uchun
6
Aleksandr qachon Makedoniya podshosi bo'ladi?
A
Mil. avv. 338-yil
B
Mil. avv. 333-yil
C
Mil. avv. 330-yil
D
Mil. avv. 336-yil
7
. Qachon Spitamenning Aleksandr bilan hal qiluvchi janggi bo'lib o'tdi?
A
Mil. avv. 328-yil qishida
B
Mil. avv. 328-yil kuzida
C
Mil. avv. 327-yil kuzida
D
Mil. avv. 329-yil kuzida
8
. Kim O'rta Osiyoda Ravshanakka uylanadi?
A
Aleksandr
B
Flipp II
C
Gannibal
D
Konstantin
9
. Makedoniyalik Aleksandrni birinchi bo'lib yo'lini to'sgan shahar?
A
Marv
B
Peshovar
C
Baqtra
D
Nautaka
10
. Makedoniyalik Aleksandr saklar va massagetlarga qarshi kurashda tayanch bir manzilga ega bo’lish maqsadida hozirgi qaysi shahar yaqinida “Aleksandriya Esxata” qal’asini barpo ettirgan?
A
O’ratepa yaqinida
B
Xo’jand yaqinida
C
Jizzax yaqinida
D
Toshkent yaqinida
11
Aleksandr Sharqqa yurish davomida qaysi hududlarni bosib oladi ? 1.Kichik Osiyo 2. Suriya 3. Misr 4. Mesopatamiya 5. Eron 6. Hindiston
A
1, 2, 3, 5, 6
B
1, 2, 4, 5, 6,
C
1, 2, 3, 4
D
2, 3, 4, 6
12
Yunon-makedon askarlarining siyraklashgan saflari Makedoniya tartibida qurollantirilgan qaysi davlat yoshlari hisobiga to'ldiriladi?
A
Sak va massagetlar
B
Massaget va Baqtriyaliklar
C
Baqtriyaliklar va So’g’diyonaliklar
D
Sak va So’g’diyonaliklar
13
Aleksandr qamalda qolganlarga yordamga qancha qo’shin yuboradi?
A
7 ming
B
5 ming
C
10 ming
D
3 ming
14
. Baqtra satrapi Bess qaysi suloladan edi?
A
Salavkiylar
B
Sosoniylar
C
Arshakiylar
D
Ahamoniylar
15
Qachon Makedoniyalik Aleksandr Sharqqa yurish boshladi?
A
Mil. avv. 334-yil
B
Mil. avv. 333-yil
C
Mil. avv. 336-yil
D
Mil. avv. 335-yil
16
. Makedoniyalik Aleksandrning Sharqqa yurishi necha yil davom etdi?
A
9 yil
B
5 yil
C
10 yil
D
12 yil
17
. Ahamoniylar sulolasining so'nggi shohi?
A
Kambiz II
B
Kserks
C
Doro III
D
Doro I
18
. Oks qaysi daryoning qadimgi nomi?
A
Amudaryo
B
Zarafshon
C
Chirchiq
D
Sirdaryo
19
. Aleksandr Makedoniya podshosi bo'lganida necha yoshda edi?
A
18 yosh
B
19 yosh
C
17 yosh
D
20 yosh
20
. Qachon Makedoniyalik Aleksandr fors shohi qo'shinlarini tor-mor keltirdi?
A
Mil. avv. 328-yil
B
Mil. avv. 330-yil
C
Mil. avv. 329-yil
D
Mil. avv. 336-yil
21
. O'rta Osiyo yerlarini bosib olish uchun Makedoniyalik Aleksandr necha yil urindi?
A
4 yil
B
2 yil
C
1 yil
D
3 yil
22
. Politimet qaysi daryoning qadimgi nomi?
A
Chirchiq
B
Zarafshon
C
Amudaryo
D
Sirdaryo
23
. O'rta Osiyo aholisining yunon-makedon istilochilariga qarshi kurashiga kim boshchilik qiladi?
A
Frada
B
Spitamen
C
To'maris
D
Shiroq
24
. "Sagaris" nima?
A
Kamon
B
Xanjar
C
Oybolta
D
Nayza
25
. Makedoniyalik Aleksandr qayerlarni egallamagan?
A
A,B,C
B
Xorazm
C
Farg'ona
D
Toshkent
26
. Qachon Makedoniyalik Aleksandr o'z lashkarlarini uch qismga bo'lib, So'g'diyonaning u boshidan bu boshigacha kezib chiqadi va ko`plab kishilarni qatil etadi?
A
Mil. avv. 327-yil yozida
B
Mil. avv. 328-yil qishida
C
Mil. avv. 328-yil kuzida
D
Mil. avv. 329-yil bahorida
27
. Ancha qo’shin to’plagan Spitamen qaysi shaharni qamal qiladi?
A
Nautaka
B
Maroqanda
C
Kurushkat
D
Baqtra
28
O`rta Osiyo xalqlari orasida ” aqinak” nomi bilan yuritilgan jang qurolini aniqlang?
A
Nayza
B
Qilich
C
Xanjar
D
Oybolta
29
Makedoniyalik Aleksandr nima uchun Sirdaryo bo'yida, Xo'jand yaqinida Aleksandriya Esxata qal'asini barpo etish to'g'risida buyruq beradi?
A
baqtriyaliklarga qarshi kurash
B
mo'g'ullarga qarshi kurash
C
Saklarga qarshi kurash
D
massagetlarga qarshi kurash
30
Xoriyen va Oksiartning qal'alari qayerda joylashgan?
A
Olimp tog'larida
B
Hisor tog'larida
C
Zagros tog'larida
D
Pomir tog'larida
31
. Nautaka shahri qaysi viloyatda joylashgan?
A
Surxondaryo
B
Xorazm
C
Qashqadaryo
D
Samarqand