Tarix
1
. Rojer Bekon qachon yashagan?
A
XV asrda
B
XIV asrda
C
XVI asrda
D
XIII asrda
2
. Universitetlar kimlarga bo’ysunmagan?
A
Magistr
B
Rektor
C
Dekan
D
Mahalliy hukmdorlarga
3
. Kimning hayoti qiyinchiliklar va xavf-xatarlar ichida, cherkov ta’qibida o‘tgan ?
A
K. Salyutati
B
G. Galiley
C
Petrarka
D
Rojer Bekon
4
Inson hayoti nima bilan belgilangan ?
A
Qilgan yumushlari bilan
B
Bajargan amallari bilan
C
Tong ,kun, kech va kecha bilan
D
Yil fasllarining almashinuvi bilan
5
. O’rta asrlarda qaysi fanlar yuksak rivojlangan?
A
astralogiya,alkimyo
B
tarix, adabiyot
C
mantiq, gramatika
D
falsafa, matematika
6
. Alkimyogarlarning tajribalari nimalarni olishga imkon berdi ? 1) kimyoviy pech 2) mineral bo’yoqlar 3) mineral suvlar 4) kislotalar 5) kimyoviy birikmalar
A
1,2,4
B
2,3,4,
C
2,4,5,
D
1,2,3
7
. Quyidagi universitetlarning qaysilari Angliyada vujudga kelgan? 1) Oksford 2) Tuluza 3) Kembrij 4)Parij 5)Bolonya 6) Neapol 7)Sevilya 8)Valensiya
A
7,8
B
2,4
C
1,3
D
5,6
8
Qanday omillar yevropaliklar dunyoqarashi, bilim doirasini kengaytiradi ? 1.Shaharlarning yuksalishi, 2. hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi, 3. dehqonchilik va savdoning rivojlanishi, 4.Vizantiya va Arab xalifaligi madaniyatlari bilan tanishuv, 5. salib yurishlari
A
1,2,5
B
1,2,4
C
1,3,4
D
1,3,5
9
. Eng qadimgi Parij kollegiyalaridan biri –……..ning nomi keyinchalik butun universitetga o‘tgan.
A
Fridrix II
B
Platon
C
Buyuk Karl
D
Sorbon
10
“Marko Polo kitobida ” sayyoh nechanchi yillar davomida Uzoq Sharq va Xitoyda ko’rgan kechirganlarini tasvirlaydi?
A
1271-1295
B
1271-1291
C
1270 -1280
D
1275-1295
11
. Qachondan boshlab qog’ozdan keng foydalanish kitob ishlab chiqarishni yanada qulaylashtiradi?
A
XIV asrdan
B
XIII asrdan
C
XI asrdan
D
XII asrdan
12
. Rojer Bekon qaysi universitet professori bo’lgan?
A
Kembridj
B
Oksford
C
Neapol
D
Parij
13
Marko Polo qayerlik sayyoh ?
A
Valensiya
B
Venetsiya
C
Florensiya
D
Italiya
14
. Qaysi shaharlarda ilk universitetlar tashkil topgan ?
A
Kembridj va Vena
B
London va Parij
C
Oksford va Neapol
D
Bolonya va Parij
15
G’arbiy yevropada madaniyat qachondan boshlab yuksala boshlaydi ?
A
XII-XIII asrlarda
B
XI-XII asrlarda
C
XIII-XIV asrlarda
D
XIV-XV asrlarda
16
. O'rta asr universitetlarida taniqli o'qituvchilar ma'ruzalariga talabalar Yevropaning turli burchaklaridan kelishgan. Qaysi shaharda ba'zida bir paytning o'zida 30 minggacha talaba to'planar edi?
A
Venetsiya
B
Parij
C
London
D
Bolonya
17
Yevropaliklar uchun dunyoga nima darcha ochgan ?
A
Globusning paydo bo’lishi
B
Salib yurishlari
C
Shaharlar va savdoning rivojlanishi
D
Yuz yillik urush
18
. Munajjim va alkimyogarlar o‘z izlanishlari davomida nimalarni ixtiro qilganlar ? 1) kimyoviy pech ,2) tozalash, 3) haydash, 4)filtrlash asbob-uskunalari 5) kimyoviy birikmalar
A
1,2,4,5
B
2,4,5
C
1,2,3,4
D
2,3,4,5
19
. O‘qitish fakultetlarda olib borilgan, ularning har birini kim boshqargan ?
A
Dekan
B
Rektor
C
magistr
D
kansler
20
. Yevropada talabalar hozirgi yotoqxonalarga o'xshash kollegiyalarda yashaganlar. Qaysi mamlakatlarda kollegiyalar yangi o'quv muassalari - kollejlarga asos bo'lgan?
A
Italiya va Polsha
B
Fransiya va Angliya
C
Angliya va Ispaniya
D
Italiya va Germaniya
21
. Talabalarning o‘qishi kimlar tomonidan boshqarilgan ?
A
magistr
B
bir xil tabaqaga mansub shkolyarlar jamoalari
C
Rektor
D
Dekan
22
. Nemis muhandisi Iogann Gutenberg qachon kitob bosish dastgohini kashf etdi?
A
1440-yil
B
1425-yil
C
1445-yil
D
1450-yil
23
. Eng yirik universitet qayerda?
A
Parij
B
Kembridj
C
Neapol
D
Oksford
24
. …..o‘qituvchi va o‘quvchilar jamiyatidir.
A
Universitet
B
Maktab
C
Kollej
D
Kollegiya
25
. Qirol xonadoni ruhoniysi bo'lgan Rober de Sabon qaysi shaharda universitetga asos solgan?
A
London
B
Rim
C
Parij
D
Neapol
26
O’rta srlarda nimaning natijasida odamlarda dunyoni ko‘rish imkoniyati tug‘iladi ?
A
Salib yurishlari
B
Shaharlar va savdoning rivojlanishi
C
Globusning paydo bo’lishi
D
Yuz yillik urush
27
. Quyidadi universitetlardan qaysi biri Ispaniyada vjudga kelgan? 1) Oksford 2) Tuluza 3) Kembrij 4)Parij 5)Bolonya 6) Neapol 7)Sevilya 8)Valensiya
A
7,8
B
5,6
C
3,4
D
1,2
28
. Qachon Yevropaning deyarli barcha mamlakatlari o’z universitetlariga ega bo’ldi?
A
XIII-XV asrlarda
B
XII-XIV asrlarda
C
XI-XIII asrlarda
D
X-XII asrlarda
29
. Quyidagi universitetlardan qaysi biri Italiyada tashkil topgan? 1) Oksford 2) Tuluza 3) Kembrij 4)Parij 5)Bolonya 6) Neapol 7)Sevilya 8)Valensiya
A
1,2
B
4,3,5
C
5,6
D
7,8
30
. Rober de Sorbonning kasbi ?
A
Ruhoniy
B
Tunukasoz
C
Munajjim
D
Tarixchi
31
. Kim optika, fizika, kimyo fanlariga oid tajribalar o‘tkazadi ?
A
Rojer Bekon
B
Petrarka
C
K. Salyutati
D
G. Galiley
32
. Hamjamiyat tepasida saylangan kim turgan ?
A
Dekan
B
Rektor
C
magistr
D
kansler
33
. Universitetni kim boshqargan ?
A
magistr
B
Rektor
C
Direktor
D
Dekan
34
. Kim o’zi suzadigan kema, suv osti kemasi va havoda uchadigan apparatlar qurish mumkinligini aytgan?
A
Rojer Bekon
B
G. Galiley
C
K. Salyutati
D
Petrarka
35
. Fandagi yutuqlarga faqat ilimiy kuzatishlar va tajribalar yo'li bilan erishish mumkinligini isbotlagan olim kim?
A
G. Galiley
B
Rojer Bekon
C
K. Salyutati
D
Petrarka
36
. Hokimiyat tomonidan tayinlangan kim turgan?
A
magistr
B
Dekan
C
kansler
D
Rektor
37
. Yevropada qachondan boshlab kitoblarni rohiblar emas shaharlarda maxsus ochilgan ustaxonalarda hunarmandlar ham tayyorlashi bilan ular arzonlasha boshlaydi ?
A
XIII asrdan
B
XIV asrdan
C
XII asrdan
D
XI asrdan
38
. Shkolyar bu…
A
o’quvchi
B
magistr
C
talaba
D
o’qituvchi
39
. Nechanchi asrdan Yevropaning yirik shaharlarida dastlabki oily maktablar – universitetlar ochila boshlanadi?
A
X asrda
B
IX asrda
C
XII asrda
D
XI asrda
40
O’rta asrlar kishilari uchun vaqt nimadan iborat bo‘lgan ? 1. tong, 2. kun, 3. kunduz, 4. kech, 5. kechqurun, 6. kecha
A
1,2,4,6
B
1,2,3,4
C
1,2,3,6
D
2,3,4,6
41
. Universitet so’zi qaysi so’zdan olingan?
A
italyan
B
lotin
C
nemis
D
yunon
42
. Nima kitobni ommaviy tarqalishiga olib keladi?
A
kitob bosish dastgohining kashf etilishi
B
Rojer Bekonning kashfiyoti
C
hunarmandlar tomonidan tayyorlanishi
D
qog’ozdan keng foydalanish
43
O’rta asrlarda insonning o’rtacha umri uzoq bo’lmasdan necha yoshdan so’ng keksa hisoblangan ?
A
45
B
40
C
50
D
55