Tarix
1
. Qachon Salavka Bobil davlati hukmdori bo'ldi?
A
Mil. avv. 312-yil
B
Mil. avv. 310-yil
C
Mil. avv. 309-yil
D
Mil. avv. 311-yil
2
. Kim Yunon-Baqtriya davlati tarixida sezilarli iz qoldirmagan?
A
Geleokl
B
Demetriy
C
Diodot
D
Yevtidem
3
Diodotdan keyin Yunon-Baqtriyada hukmronlik kimga o'tdi?
A
Geleokl
B
Yevtidem
C
Andragor
D
Demetriy
4
Qachon Makedoniyalik Aleksandr vafot etdi?
A
Mil. avv. 322-yil
B
Mil. avv. 323-yil
C
Mil. avv. 321-yil
D
Mil. avv. 324-yil
5
Makedoniyalik Aleksandr vafot etgach u yaratgan davlat uch qismga: ... bo'linib ketdi? 1. Eron 2. Misr 3. Yunoniston 4. Makedoniya 5. Turkiya 6. Suriya
A
1-2-3
B
4-5-6
C
1-3-5
D
2-4-6
6
Qachon Parfiya Salavkiylar davlati tarkibidan ajralib chiqqan?
A
Mil. avv. 251-yil
B
Mil. avv. 250-yil
C
mil. avv. 249-yil
D
Mil. avv. 252-yil
7
Kimning hukmronligi davrida Yunon-Baqtriya podsholigi eng katta sarhadlarga ega bo'ldi?
A
Demetriy
B
Geleokl
C
Yevtidem
D
Andragor
8
. Salavka davlati tarkibiga qayerlar kirgan? 1. Makedoniya 2. Misr 3. Finikiya 4. Midiya 5. Ossuriya 6. Kappadokiya 7. Mesopotamiya 8. Eron 9. Parfiya 10. Baqtriya 11. So'g'diyona 12. Marg'iyona
A
1-3-5-7-9-11
B
1-2-3-4-5-6
C
7-8-9-10-11-12
D
2-4-6-8-10-12
9
. Kimning hukmronligi davrida Hindistonning bir qismi Yunon-Baqtriya davlatiga qo'shib olingan edi?
A
Andragor
B
Yevtidem
C
Geleokl
D
Demetriy
10
. Qaysi hol Yunon-Baqtriyaning kuchsizlanishiga sabab bo‘ldi?
A
O’zaro ichki kurashlar
B
Toju-taxt uchun kurash
C
Sulolaviy nizolar
D
Tinimsiz urushlar olib borishga majbur bo‘lgani
11
. Ko'chmanchi yuechji qabilalari qachon Yunon-Baqtriya davlatini bosib oladilar?
A
Mil. avv. 130-120-yillarda
B
Mil. avv. 160-150-yillarda
C
Mil. avv. 140-130-yillarda
D
Mil. avv. 150-140-yillarda
12
Baqtriyadan tashqari, Yunon-Baqtriya podsholigi tarkibiga qayerlar kirgan edi?
A
Ossuriya va Mesopotamiya
B
So'g'diyona va Marg'iyona
C
Kappadokiya va Araxosiya
D
Makedoniya va Karmaniya
13
Baqtriyaliklardan yunonlar nimalarni o'zlashtirdilar?
A
Savdo-sotiq, kulolchilik
B
Yozuv, og'irlik o'lchov birliklari, pul munosabatlarini
C
Binokirlik va hunarmandchilik an'analarini
D
Hunarmandchilik va san'at buyumlarini
14
. Qachon Baqtriya Salavkiylar davlati tarkibidan ajralib chiqadi?
A
Mil. avv. 251-yil
B
mil. avv. 249-yil
C
Mil. avv. 250-yil
D
Mil. avv. 252-yil
15
. Kimning hukmronligi davridan Yunon-Baqtriya davlati tarixi boshlandi?
A
Diodot
B
Filipp II
C
Antiox
D
Mitridat I
16
Elliniashtirish davrida yunonlar... binosozlik va hunarmandchilik an'analarini o'zlashtirdilar.
A
Parfiya
B
Marg'iyona
C
So'g'diyona
D
Baqtriya
17
Salavkiylar davrida davlat mudofaasi va qo'shinlarni tashkil etish bilan sobiq lashkarboshilardan tayinlangan ... shug'ullanar edi?
A
Arxont
B
Diktator
C
Konsul
D
Strateg
18
. Salavkiylar davrida qayerlar yirik shahar va madaniyat markazlariga aylandi? 1. Qiziltepa 2. Uzunqir 3. Marv 4. Baqtra 5. Maroqanda 6. Termiz
A
1,3,4,5
B
1,2,3
C
3,4,6
D
3,4,5,6
19
. Kim o'zini mingta Baqtriya shahri hukmdori, podsho deb e'lon qiladi?
A
Diodot
B
Antiox
C
Mitridat I
D
Filipp II
20
. Kimlarning istilolaridan keyin O'rta Osiyo tarixida antik davr boshlandi?
A
Fors-arab
B
Yunon-makedon
C
Ahamoniylar
D
Rim-slavyan
21
. Parfiyada hokimiyat kimning qo'liga o'tishi bilan Baqtriyaga harbiy tazyiqni kuchaytiradi?
A
Mitridat I
B
Filipp II
C
Diodot
D
Antiox
22
. Makedoniyalik Aleksandr vafot etgach u yaratgan davlat uch qisimga bo'linib ketdi. Bu davlatlar kimlar tomonidan boshqarilar edi?
A
Aleksandrning eng ishbilarmon o'g'illari
B
Aleksandrning eng yaqin lashkarboshilari
C
Makedoniyaning eng kambag'al kishilari
D
Makedoniyaning eng buyuk zamindorlari
23
. Marg'iyona Antioxiyasi bu qaysi shahar?
A
Marv
B
Agra
C
Balx
D
Xiva
24
. Qaysi davlat Baqtriyaning raqibiga aylanadi?
A
Ossuriya
B
Yahudiya
C
Parfiya
D
Midiya