Tarix
1
. Xitoy tarixchilari Qang'dezni nima deb atashgan?
A
Guyyan
B
Guanjou
C
Bityan
D
Xayyan
2
Qaysi davlat manbalarida Qang' davlati Qang'yuy deb atalgan?
A
Rim manbalarida
B
Xitoy manbalarida
C
Yunon manbalarida
D
Eron manbalarida
3
Qachon Xorazm Ahamoniylar davlatidan mustaqil davlatga aylandi?
A
Mil. avv. I asr
B
Mil. avv. III asr
C
Mil. avv. IV asr
D
Mil. avv. II asr
4
. Qaysi shahar xarobalari ostidan aylana shaklda qurilgan mustahkam ibodatxona qoldiqlari topilgan?
A
Qo'yqirilganqal'a
B
Tuproqqal'a
C
Jonbosqal'a
D
Oybo'yirqal'a
5
. Qang' davlati aholisini qanday atashgan?
A
Qang'arlar
B
Kushonlar
C
O'g'uzlar
D
Eftallar
6
. Qachon Xorazmda mahalliy taqvim ishlab chiqilgan?
A
I asr
B
II asr
C
III asr
D
IV asr
7
. Davan davlatining poytaxti qaysi shahar bo'lgan?
A
Quva
B
Axsi
C
Choch
D
Ershi
8
Jonbosqal'a va Qo'yqirilganqal'a shaharlari nechanchi asrlarga oid?
A
Mil. avv. V-IV asrlar
B
Mil. avv. IV-III asrlar
C
Mil. avv. II-I asrlar
D
Mil. avv. III-II asrlar
9
. Ko'zaliqir shahri xarobalari nechanchi asrga oid?
A
Mil. avv. VIII asr
B
Mil. avv. VI asr
C
Mil. avv. V asr
D
Mil. avv. VII asr
10
. Xorazmda mahalliy taqvimdan nechanchi asgacha foydalanganlar
A
Mil. avv. V asr
B
Mil. avv. VII asr
C
Mil. VIII asr
D
Mil. avv. VI asr
11
. Xorazmda shaharsozlik boshlanishi nechanchi asrga borib taqaladi?
A
Mil. avv. VIII asr
B
Mil. avv. VII asr
C
Mil. avv. VI asr
D
Mil. avv. Vasr
12
. Milodiy II-III asrlarda Xorazmda qadimgi qaysi shahar bo'lgan?
A
Qo'yqirilganqal'a
B
Jonbosqal'a
C
Tuproqqal'a
D
Oybo'yirqal'a
13
. Oybo’yirqal'a shahri xarobalari nechanchi asrlarga oid?
A
III-IV asrlar
B
II-III asrlar
C
Mil.avv. V-IV asrlar
D
Mil.avv. III-II asrlar
14
. Qo'yqirilganqal'a yodgorligidan topilgan ayrim mahalliy yozuvlar nechanchi asrlarga oid?
A
Mil. avv. II-I asrlar
B
Mil. avv. III-II asrlar
C
Mil. avv. V-IV asrlar
D
Mil. avv. IV-III asrlar
15
. Xorazmning qadimiy qaysi shahrida mahalliy hukmdorning qarorgohi bo'lgan ulkan qal'a bunyod etilgan edi?
A
Jonbosqal'a
B
Qo'yqirilganqal'a
C
Qal'aliqir
D
Ko'zaliqir
16
. Qachon Qang' qabilalarining eng qudratli davlat birlashmasiga aylanadi?
A
Mil. avv. II asr oxirida
B
Mil. avv. I asr boshida
C
Mil. avv. II asr boshida
D
Mil.avv. V-IV asrlar
17
Oybo'yirqal'a yodgorligidan xum sirtiga chekilgan yozuv nechanchi asrlarga oid?
A
Mil. avv. V-IV asrlar
B
Mil. avv. III-II asrlar
C
Mil. avv. II-I asrlar
D
Mil. avv. IV-III asrlar
18
. Xorazmdagi miloddan avvalgi III-II asrlarga oid yodgorliklarni aniqlang.
A
Jonbosqal’a, Qo’yqirilganqal’a
B
Qal’aliqir, Jonbosqal’a
C
Qal’aliqir, Tuproqqal’a
D
Oybo’yirqal’a, Jonbosqal’a
19
. Qang' davlatidan Buyuk Ipak yo'lining qaysi tarmog'i o'tgan?
A
Sharqiy
B
Janubiy
C
G'arbiy
D
Shimoliy
20
Qang’ davlatining poytaxti bo’lgan Qang’dez shahriga qachon asos solingan?
A
miloddan avvalgi III asrda
B
miloddan avvalgi II asrda
C
miloddan avvalgi IV asrda
D
miloddan avvalgi I asrda
21
. Davanga qachon asos solingan?
A
Mil. avv. IV asr
B
Mil. avv. II asr
C
Mil. avv. I asr
D
Mil. avv. III asr
22
Qachon Davan yuksak taraqqiy etgan, aholisi ko'p sonli, yaxshi qurollangan va mashq ko'rgan qurolli kuchlarga ega davlat bo'lgan?
A
Mil. avv. IV-III asrlarda
B
Mil. avv. III-II asrlarda
C
Mil. avv. V-IV asrlarda
D
Mil. avv. II-I asrlarda
23
Qayerdan O'rta Osiyo bo'yicha eng qadimgi yozuvlar topilgan?
A
Farg'ona
B
Buxoro
C
Toshkent
D
Xorazm
24
. Xorazm aholisi xo‘jaligining asosini ... tashkil etgan?
A
Savdo-sotiq
B
Chorvachilik
C
Dehqonchilik
D
Hunarmandchilik
25
Qaysi davlat So‘g‘diyona, Marg‘iyona, Baqtriya va dasht ko‘chmanchilari bilan yaqindan savdo munosabatlarini o‘rnatgan?
A
Kushon
B
Qang’
C
Xorazm
D
Davan
26
. Qachon Qang' davlati parchalanib ketdi?
A
III asr
B
Mil. avv. IV asr
C
I asr
D
Mil. avv. II asr
27
. Qang' davlatiga qachon asos solingan?
A
Mil. avv. I asr
B
Mil. avv. III asr
C
Mil. avv. II asr
D
Mil. avv. IV asr
28
. Quyidagi qadimiy shaharlardan qaysi biri Davan davlatiga taalluqli emas?
A
Bityan
B
Sho’rabashat
C
Uchqo’rg’on
D
Ershi
29
Xorazm hududida joylashgan qadimiy shaharlarni va ularga oid ma’lumotlarni to’g’ri muvofiqlashtiring. 1) Qo’yqirilganqal’a; 2) Tuproqqal’a; 3) Oybo’yirqal’a; 4) Qal’aliqir. a) O’rta Osiyodagi eng qadimiy yozuv na’munalari topilgan; b) mahalliy hukmdorning qarorgohi bo’lgan ulkan qal’a bunyod etilgan; c) aylana shaklida qurilgan mustahkam ibodatxona qoldiqlari topilgan; d) qasrdagi saroy devorlari shohlar, lashkarlar, sozandalar, shuningdek, hayvonlar va qushlar tasviri bilan bezatilgan.
A
1-a, 2-b, 3-c, 4-d
B
1-c, 2-d, 3-a, 4-b
C
1-c, 2-a, 3-d, 4-b
D
1-c, 2-b, 3-a, 4-d
30
. Qang' davlatining qaysi hududida o'troq ziroatchi va savdo-hunarmandchilik madaniyati vujudga keldi?
A
Toshkent
B
Farg'ona
C
Xorazm
D
Buxoro
31
. Qachon Davan davlati barham topdi?
A
I asr
B
III asr
C
IV asr
D
II asr
32
. Quyidagi qaysi madaniy yodgorlikdagi saroy devorlari shohlar, lashkarlar, hayvonlar va qushlar tasviri bilan bezatilgan?
A
Tuproqqal’a
B
Ko’zaliqir
C
Qal’aliqir
D
Qo’yqirilganqal’a
33
. Qang' davlatining asosiy shaharlari qaysi daryo sohillari bo'ylab joylashgan edi?
A
Amudaryo
B
Zarafshon
C
Chirchiq
D
Sirdaryo
34
. Qachon Xorazmda kumush va mis tangalar zarb qilingan?
A
Mil. avv. IV asr
B
Mil. avv. III asr
C
Mil. avv. II asr
D
Mil. avv. I asr