Tarix
1
. Oromiy yozuvi qayerda paydo bo'lgan?
A
Shimoliy Osiyoda
B
Janubiy Osiyoda
C
G'arbiy Osiyoda
D
Sharqiy Osiyoda
2
Kushon davlati iqtisodiyotining asosini nima tashkil etgan?
A
chorvachilik, temirchilik, dehqonchilik
B
hunarmandchilik, sug`orma dehqonchilik, savdo-sotiq
C
dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik
D
savdo-sotiq, baliqchilik, chorvachilik, dehqonchilik
3
. Qaysi davlatda O'rta Osiyoda qadimgi oromiy yozuvi keng tarqaladi?
A
Kushon
B
So'g'd
C
Qang'
D
Dovon
4
. Kushon davlatining qaysi shaharlarida muhtasham buddaviylik ibodatxonalari bo'lgan? 1. Eski Termiz 2. Ayritom 3.Dalvarzintepa 4. Eski Baqtra 5. Xolchayon 6. Surxko'tal
A
1-3-5
B
2-4-6
C
4-5-6
D
1-3
5
. Kushon davlati tashkil topayotganda Baqtriya, So'g'diyonaning asosiy aholisi qaysi dinda edi?
A
Xristianlik
B
Zardushtiylik
C
Buddaviylik
D
Shomonlik
6
Kushon davlatiga qachon ko'chmanchi yuechji qabilalari tomonidan asos solingan?
A
I asr
B
II asr
C
IV asr
D
III asr
7
. Qachon Kushon davlati inqirozga yuz tutdi?
A
III asr
B
II asr
C
IV asr
D
I asr
8
Qaysi yodgorlikdan Kushon hukmdorlari saroyi topilgan?
A
Xolchayon
B
Ayritom
C
Qo'rg'ontepa
D
Dalvarzintepa
9
. Kushon podsholigi davrida O’rta Osiyoda mavjud bo’lgan yozuvlardan qaysi biri oromiy yozuvi asosida vujudga kelmaganligini aniqlang.
A
so’g’diy yozuvi
B
xorazmiy yozuvi
C
kushon-baqtriya yozuvi
D
kushon shaklli yozuvi
10
. Quyidagi qaysi yozuvda harflar burchakli, to’rtburchakli va aylana shaklda bo’lgan?
A
eftallar yozuvida
B
kushon shaklli yozuvida
C
baqtriya yozuvida
D
Sanskrit yozuvida
11
. Kushon davlati qanday sabab oqibatida zavolga yuz tutgan?
A
to’xtovsiz urushlar oqibatida
B
yirik xalq qo’zg’oloni oqibatida
C
bosqinchi xalqlarning tinimsiz hujumlari natijasida
D
mamlakat xo’jaligidagi ketma-ket hosilsizliklar sababli
12
. Kushon davlatining qaysi hududi orqali buddaviylik butun O'rta Osiyo bo'ylab tarqala boshladi?
A
Eski Termiz
B
Surxon vohasi
C
Qashqadaryo
D
Zarafshon
13
. Kimning hukmronligi davrida Kushon podsholigi o’z taraqqiyotining cho’qqisiga erishganligini aniqlang.
A
Kudzula Kadfiz
B
Kanishka
C
Vasishka
D
Vima Kadfiz
14
Kimning hukmronligi davrida Kushon davlatining poytaxti Baqtriyadan Peshovarga ko'chiriladi?
A
Vima Kadfiz
B
Vasishka
C
Kudzula Kadfiz
D
Kanishka
15
. Nimalar Kushon podsholigining jahondagi ko‘plab davlatlar bilan keng ko‘lamdagi aloqalaridan guvohlik beradi?
A
Zargarlik buyumlari
B
Tangalar
C
Yozuvning turli ko‘rinishlariga oid topilmalar
D
Budda haykallari
16
Qaysi davlatda suv tegirmoni, chig'ir turlaridan keng foydalanildi?
A
So'g'd
B
Qang'
C
Davan
D
Kushon
17
. Kimning hukmronligi davrida Kushon ulkan davlatga aylandi?
A
Vima Kadfiz
B
Kanishka
C
Vasishka
D
Kudzula Kadfiz
18
. Buddaviylik va zardushtiylik dinlari qachongacha O’rta Osiyoda mavjud bo’ldi?
A
milodiy VIII asrgacha
B
milodiy IX asrgacha
C
milodiy VII asrgacha
D
milodiy VI asrgacha
19
. Qaysi yodgorlikdan yunon alifbosidagi kushon bitiklari topilgan?
A
Qadimgi Baqtra
B
Surxko'tal
C
Ayritom
D
Qadimgi Termiz
20
. Kimning hukmronligi davrida Afg'oniston va Kashmir Kushon davlatiga qo'shib olingan?
A
Kanishka
B
Vasishka
C
Vima Kadfiz
D
Kudzula Kadfiz
21
. Birlashgan yuechji qabilasining birinchi hukmdori kim bo'ldi?
A
Kudzula Kadfiz
B
Vasishka
C
Kanishka
D
Vima Kadfiz
22
. Kimning hukmronligi davridan Kushon podsholigida hukmdor nomi ko'rsatilgan tanga zarb qilish boshlandi?
A
Kanishka
B
Vasishka
C
Vima Kadfiz
D
Kudzula Kadfiz
23
. Kimning hukmronligi davrida oltin, kumush va misdan tanga pullar zarb ettirilgan edi?
A
Kanishka
B
Xuvishka
C
Vima Kadfiz
D
Kudzula Kadfiz
24
Qayerdan do‘mbirachi hamda ud cholg‘u asbobini chalayotgan musiqachilar tasvirlari topilgan?
A
Xolchayon
B
Dalvarzintepa
C
Qoratepa
D
Ayritom
25
Oromiy yozuvi qanday ko'rinishda bo'lgan?
A
Shaklli
B
Mixxat
C
Tugunli
D
Alifbo
26
Surxko’tal yodgorligi qayerda joylashgan?
A
Afg’onistondagi Qunduz shahrida
B
Qadimgi Baqtradan
C
Surxon vohasidan
D
Eski Termizdan
27
. Kushon yozuvi qanday ko'rinishda bo'lgan?
A
Shaklli
B
Tugunli
C
Alifbo
D
Mixxat
28
. Kimning hukmronligi davrida Kushon davlatiga Hindistonning bir qismi qo'shib olingan?
A
Vima Kadfiz
B
Vasishka
C
Kanishka
D
Kudzula Kadfiz
29
Qaysi yodgorlikni o'rganish natijasida oromiy yozuvi asosidagi kushon-baqtriya alifbosidagi yozuv namunalari topilgan?
A
Qadimgi Termiz
B
Qadimgi Baqtra
C
Ayritom
D
Surxko'tal