Tarix
1
. Lig’urlar nima bilan shug’ullanganlar?
A
Savdo-sotiq
B
Chorvachilik
C
Dehqonchilik
D
Hunarmandchilik
2
. Rimga ko’chib kelganlar va ularning avlodlari qanday nomlangan?
A
Plebey
B
Patriarx
C
Patritsiy
D
Periyek
3
Apennin yarimorolida joylashgan davlat?
A
Angliya
B
Fransiya
C
Italiya
D
Ispaniya
4
. Etrusklarning asosiy mashg'uloti nima bo'lgan?
A
Savdo-sotiq
B
Chorvachilik
C
Dehqonchilik
D
Hunarmandchilik
5
Rimda har bir konsulni qo'riqlab yuradigan faxriy qorovul nima deb atalgan?
A
Ritsar
B
Konung
C
Goplit
D
Liktor
6
Rim respublikasida konsullar boshqaruviga oid to’g’ri javoblarni belgilang. 1) konsullar ikki nafar bo’lib, muhim masalalarni hal etishda maslahatlashib olishi lozim edi 2) ular rimliklarni sud qilardilar 3) harbiy davrlarda qo’shinga qo’mondonlik qilishgan 4) har yili Xalq majlisiga hisobot berar edilar 5) qonunlar qabul qilinishiga “veto” (taqiq) qo’yish huquqiga ega bo’lishgan 6) ular konsullik mansabini vorislik asosida egallashgan.
A
1, 3, 4, 6
B
1, 2, 3, 4
C
1, 2, 3, 5
D
1, 2, 4, 5
7
. Rimda qaysi lavozim "veto" so'zini aytishi mumkin bo'lgan?
A
Xalq senatori
B
Xalq konsuli
C
Xalq tribuni
D
Xalq liktori
8
. Rimda diktator hokimiyatda necha oydan ko'p tura olmas edi?
A
5 oy
B
8 oy
C
7 oy
D
6 oy
9
. Tarixiy Piza shahri qayerda joylashgan? (Xaritada berilgan)
A
Angliya
B
Fransiya
C
Italiya
D
Ispaniya
10
. Qadimgi Italiya aholisining asosiy mashg'uloti nima bo'lgan?
A
Chorvachilik va savdo-sotiq
B
Dehqonchilik va chorvachilik
C
Hunarmandchilik va ovchilik
D
Dehqonchilik va savdo-sotiq
11
... Rim shahrining timsoli hisoblanadi?
A
Ona bug'u
B
Mushuk
C
Ona bo'ri
D
Qo'ng'iz
12
Nechanchi asrga kelib Rimning barcha fuqarolari mavqeyidan qat'iy nazar qonun oldida teng deb hisoblanadigan qonunlar qabul qilindi?
A
Mil. avv. IV asr o'rtalarida
B
Mil. avv. III asr boshlarida
C
Mil. avv. II asr o'rtalarida
D
Mil. avv. I asr o'rtalarida
13
. Rimda qaysi lavozim cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lgan?
A
Konsul
B
Diktator
C
Strateg
D
Arxont
14
. Rimda urush boshlangan taqdirda yoki xalq qo'zg'oloni ro'y berganda qaysi lavozim boshlig'i tayinlanar edi?
A
Strateg
B
Diktator
C
Konsul
D
Arxont
15
Rimda qaysi lavozim qashshoq rimliklar manfaatlarini ifoda etar edilar?
A
Xalq senatori
B
Xalq konsuli
C
Xalq liktori
D
Xalq tribuni
16
. Quyidagi qaysi javob xato?
A
12 ta mis lavhaga o‘yib yozilgan qonunlarni hamma ko‘rishi uchun Rimning markaziy maydoni – Agoraga joylashtiradilar.
B
Qadimgi Rim qonunchiligi og‘zaki qonunlarga asoslangan edi. Sudlarda ko‘pincha adolatsiz qarorlar chiqaruvchi patritsiylar majlis tuzar edilar
C
Rim boshqaruvida faqat patritsiylar ishtirok eta olar edi.
D
Mazkur qonunlar xususiy mulkni daxlsiz deb e’lon qildi, ammo ular asosan plebeylar va patritsiylar tengsizligini qonunlashtirgan.
17
Ilgari rimliklarda qanday lavozim ham harbiy boshliq, ham sudya, ham kohin bo`lgan?
A
Senat
B
Diktator
C
Konsul
D
Hukmdor
18
Quyidagi qaysi javobda xatolik mavjud?
A
Konsul jinoyatchilarni jazolash imkoniyatiga egaligi alomati sifatida liktorlar yelkalariga o‘rtasiga boltacha sanchilgan qayishqoq arqonchalardan bog‘lama taqib yurishardi.
B
Yunonchadan tarjima qilinganda «respublika» so‘zi «xalq ishi, umumiy ish» degan ma’nolarni anglatadi
C
Mil avv. VI asr oxiridan Rim davlati respublika deb atala boshlangan.
D
Xalq majlisi urush e’lon qilar, sulh tuzar, qonunlarni tasdiqlar va bekor qilar, barcha muhim mansabdor shaxslarni tayinlar edi.
19
Etrusklar Italiyaning qaysi qismida yashaganlar?
A
Shimoli sharqi
B
Shimoli g’arbi
C
Janubi sharqi
D
Janub g’arbi
20
. Qaysi so'z "xalq ishi, umumiy ish" degan ma'nolarni anglatadi?
A
Aristokratiya
B
Respublika
C
Demokratiya
D
Monarxiya
21
. Rimda har bir konsulni qo'riqlab yuradigan faxriy qorovul necha kishidan iborat bo'lgan?
A
11
B
10
C
9
D
12
22
. Rimda Senat necha kishidan iborat?
A
100
B
200
C
400
D
300
23
Qandaydir lavozimni egallashga harakat qiluvchi nomzod shaxs ma'nosini beruvchi so'z qaysi so'zdan kelib chiqqan?
A
"Armada"
B
"Diktatura"
C
"Senzura"
D
"Kandida"
24
. Quyidagi qadimiy xalqlardan asosiy mashg’uloti dehqonchilik va chorvachilik bo’lganlarini belgilang. 1. etrusklar 2. ossurlar 3. yunonlar 4. italiyaliklar 5. hindlar 6. mesopotamiyaliklar 7. xettlar.
A
1, 2, 3, 5
B
3, 4, 7
C
1, 4, 5, 6
D
3, 4, 6, 7
25
. Tarixiy Neapol shahri qayerda joylashgan? (Xaritada berilgan)
A
Angliya
B
Italiya
C
Fransiya
D
Ispaniya
26
. "Italiya" so'zi yunonchadan qanday tarzda tarjima qilinadi?
A
"Buqa,buzoqcha"
B
"Qo’zichoqlar o’lkasi"
C
"Dengiz malikasi"
D
"Buzoqchalar o'lkasi”
27
Qachon Rim respublika deb e'lon qilindi?
A
Mil. avv. 511-yil
B
Mil. avv. 512-yil
C
Mil. avv. 509-yil
D
Mil. avv. 510-yil
28
. Kimlar Rim atrofidagi Muqaddas tog`ga ketib qoladilar va o`z qonunlariga ega bo`lgan yangi shahar tashkil qilamiz, deb ogohlantiradilar?
A
Qullar
B
Asosan plebeylardan iborat bo`lgan Rim qo`shini
C
Spartak qo`zg`olonchilari
D
Harbiylar
29
. Rimning tub aholisi qanday nomlangan?
A
Patriarx
B
Patritsiy
C
Periyek
D
Plebey
30
Rim nechta tepalikda joylashgan?
A
5 ta
B
6 ta
C
8 ta
D
7 ta
31
. Plebeylar talabiga ko`ra necha patritsiydan iborat hayat tuzilib, ular qonunlar yozma majmuasini tuzishlari kerak bo`lgan?
A
12
B
8
C
10
D
6
32
. Qachon etrusklar Italiyada 12 ta shahar-davlat tuzishadi?
A
Mil. avv. VI asr
B
Mil. avv. V asr
C
Mil. avv. VIII asr
D
Mil. avv. VII asr
33
. Qachon Rim shahriga aka-uka Romul va Rem tomonidan asos solingan?
A
Mil. avv. 753-yil
B
Mil. avv. 754-yil
C
Mil. avv. 755-yil
D
Mil. avv. 756-yil
34
. Senat dastlab qayerda paydo bo'lgan?
A
Italiya
B
Yunoniston
C
Mesopotamiya
D
Misr
35
. Rim shahri qaysi daryo bo'yida joylashgan?
A
Po daryosi
B
Tibr daryosi
C
Stiks daryosi
D
Don daryosi
36
. Tarixiy Sirakuza shahri qayerda joylashgan? (Xaritada berilgan)
A
Sitsiliya orolida
B
Kanxva orolida
C
Sardiniya orolida
D
Korsika orolida
37
. "Veto" so'zi qanday ma'noni anglatadi?
A
"Taqiqlayman"
B
"Tabriklayman"
C
"Tasdiqlayman"
D
"Takrorlayman"
38
Rimdagi qaysi tepalikda dushmanlardan himoyalanish uchun qal'a bunyod etiladi?
A
Akropol
B
Palatin
C
Kapitoliy
D
Vatikan
39
12 jadval qonunlari qayerda qabul qilingan?
A
Mesopotamiya
B
Misr
C
Yunoniston
D
Italiya
40
Karfagen qaysi davlatning koloniyasi bo’lgan?
A
Sitsiliya
B
Afina
C
Finikiya
D
Frakiya
41
"Senat" so'zi qanday ma'noni anglatadi?
A
"Ruhoniylar majlisi"
B
"Oqsoqollar kengashi"
C
"Aslzodalar to'dasi"
D
"Mag'rurlar jamoasi"
42
Qaysi lavozim yil davomida Rim respublikasini boshqarib rimliklarni sud qilar edilar?
A
Arxont
B
Konsul
C
Strateg
D
Diktator
43
Laqabi Mag'rur bo'lgan kishi?
A
Numitor
B
Ssipion
C
Askaniy
D
Tarkviniy
44
. Etrusklar Sharq mamlakatlari bilan erkin savdo-sotiq qilish uchun yunon koloniyalari bilan kurash boshladilar. Qaysi mamlakat ularga qo'shildi?
A
Marokash
B
Galliya
C
Numibiya
D
Karfagen
45
. Apennin yarimorolidagi eng katta daryo?
A
Stiks daryosi
B
Po daryosi
C
Don daryosi
D
Tibr daryosi