Tarix
1
Rimning taqdir ilohasi hisoblangan xudo?
A
Yustitsiya
B
Merkuriy
C
Furiya
D
Fortuna
2
. Rimda fol ochish ... yordamida amalga oshirilgan?
A
Vestalka
B
Magistr
C
Pontifik
D
Avgur
3
. Rimliklarda sevgi xudosi?
A
Venera
B
Diana
C
Baxus
D
Mars
4
. Rimliklarda qurbonlik baxshida etiladigan ko'tarma joy nima deb atalgan?
A
Altar
B
Mozaika
C
Ikona
D
Freska
5
. Quyidagi qaysi javobda xatolik mavjud?
A
Agorada bozor maydoni, xalq yig‘ilishlari uchun joy va markaziy ibodatxona bo‘lgan
B
Rim bozorlarida katta tovar bo‘lmish qullarga talab ko‘p edi. Har bir shaharning qullar sotiladigan bozorlari bo‘lgan.
C
Shohona bo‘lgan uy-joylar – Villalardir
D
Odamlar kiyib yuradigan liboslari ularning jamiyatdagi mavqeini bildirgan.
6
. Rimliklarda qaysi xudo osmon, momaqaldiroq va yashin podshosi hisoblangan?
A
Yupiter
B
Vulkan
C
Neptun
D
Morfey
7
Rimliklarda urush xudosi?
A
Mars
B
Diana
C
Venera
D
Baxus
8
Rimliklarda olov xudosi?
A
Morfey
B
Vulkan
C
Yupiter
D
Neptun
9
. Qadimgi rimliklar kimlarni xudolar bilan maslahatlashib olib, uzil-kesil xulosa beradi, deb hisoblashgan?
A
avgurlarni
B
hukmdorlarni
C
vestachi kohinalarni
D
buyuk pontifiklarni
10
. Rimliklarda ov xudosi?
A
Diana
B
Venera
C
Mars
D
Baxus
11
. Rimliklarda qaysi xudo Rim davlatining homiysi hisoblangan?
A
Neptun
B
Morfey
C
Yupiter
D
Vulkan
12
. Rimda muqaddas olovni saqlash ... majburiyatlari sirasiga kirar edi?
A
Avgur
B
Pontifik
C
Vestalka
D
Magistr
13
Rimda yig'ilish joyi va bozor maydoni bo'lib xizmat qilgan shahar markazi nima deb atalgan?
A
Agora
B
Villa
C
Senat
D
Forum
14
Rimliklarda dengiz xudosi?
A
Yupiter
B
Neptun
C
Morfey
D
Vulkan
15
. Rimliklarda bosh xudo?
A
Morfey
B
Vulkan
C
Yupiter
D
Neptun
16
. Rimda o'g'il bolalar necha yoshga kirganlarida ular voyaga yetgan shaxs hisoblanar edi?
A
15 yosh
B
13 yosh
C
16 yosh
D
14 yosh
17
. Ustida shaharga suv keladigan anhori bo'lgan baland ko'prik nima deb atalgan?
A
Akveduk
B
Akropol
C
Apostol
D
Ajnabiy
18
. Rimliklarda temirchilar xudosi?
A
Neptun
B
Vulkan
C
Yupiter
D
Morfey
19
Rimning odil sudlov ilohasi?
A
Yustitsiya
B
Fortuna
C
Furiya
D
Merkuriy
20
. Rimda o'g'il bolalar necha yoshga kirganlarida ular oppoq toga kiya boshlar edilar?
A
16 yosh
B
14 yosh
C
13 yosh
D
15 yosh
21
. Rimda o'g'il bolalar 14 yoshga to'lgunga qadar qanday toga kiyishgan?
A
Qizil yo'llik toga
B
Pushti yo'llik toga
C
Oppoq yo'llik toga
D
Qora yo'llik toga
22
. Shisha yoki tosh parchalaridan ishlangan suratlar nima deb atalgan?
A
Altar
B
Mozaika
C
Freska
D
Ikona
23
Rimliklarda savdo-sotiq xudosi?
A
Fortuna
B
Merkuriy
C
Yustitsiya
D
Furiya
24
Xom suvoqqa ishlangan rasm nima deb atalgan?
A
Ikona
B
Mozaika
C
Altar
D
Freska
25
. Rimliklarda uyqu xudosi?
A
Neptun
B
Morfey
C
Yupiter
D
Vulkan
26
. 5 nafardan 15 nafargacha ruhoniylar jamlangan pontifiklar hay'atiga kim rahbarlik qilar edi?
A
Buyuk agur
B
Buyuk vestalka
C
Buyuk magistr
D
Buyuk pontifik
27
. Rimliklarda may xudosi?
A
Baxus
B
Diana
C
Mars
D
Venera
28
Rimliklarda nima hayot mavjudligini bildirgan?
A
Olov
B
Havo
C
Suv
D
Yer
29
. Rimliklarda bahor xudosi?
A
Baxus
B
Diana
C
Venera
D
Mars